יום שני, 3 ביוני 2013

Celia Cruz - La Vida es un Carnaval

Celia Cruz - La Vida es un Carnaval 
החיים הם קרנבל - סליה קרוז

,Todo aquel que piense, que la vida es desigual
זה שיחשוב, שהחיים אינם הוגנים
,tiene que saber que no es así
צריך לדעת שלא כך הדבר,
.que la vida es una hermosura, hay que vivir la
החיים הם דבר נפלא, יש לחיות אותם.

,Todo aquel que piense, que esta solo y que esta mal
זה שיחשוב, שהוא לבד ושזה לא טוב,
,tiene que saber que no es así
צריך דעת שלא כך הדבר,
.que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien
שבחיים אין איש לבד, תמיד יש מישהו.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval

היי, לא צריך לבכות, כי החיים הם קרנבל,
.es mas bello vivir cantando
יותר יפה לחיות בשירה.
,Oh, oh, oh, Ay, no hay que llorar
הו, הו, הו,היי , לא צריך לבכות,
que la vida es un carnaval
כי החיים הם קרנבל
.y las penas se van cantando

וצער חולף בשירה.
x2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Todo aquel que piense, que la vida siempre es cruel
זה שיחשוב, שהחיים הם תמיד אכזריים,
,tiene que saber, que no es así
צריך לדעת, שלא כך הדבר,
.que tan solo hay momentos malos, y todo pasa
שיש רק רגעים קשים, והכל עובר.
,Todo aquel que piense, que esto nunca va a cambiar
זה שיחשוב, שזה לעולם לא הולך להשתנות ,
,tiene que saber que no es así
צריך לדעת שלא כך,
.que al mal tiempo, buena cara, y todo cambia
לזמן הרע,פנים טובות, והכל משתנה.


,Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval
היי, לא צריך לבכות, כי החיים הם קרנבל,
.es mas bello vivir cantando
זה יותר יפה לחיות כששרים.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,Oh, oh, oh, Ay, no hay que llorar 
הו, הו, הו, היי, לא צריך לבכות,
que la vida es un carnaval
כי החיים הם קרנבל

.y las penas se van cantando 
והצער חולף בשירה
x3^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
carnaval, es para reír , no hay que llorar
קרנבל, זה בשביל לצחוק, לא צריך לבכות
para gozar
כדי להנות
carnaval , para disfrutar , hay que vivir cantando
קרנבל, כדי להנות, יש לחיות בשירה
carnaval, la vida es un carnaval, no hay que llorar
קרנבל, החיים הם קרנבל, לא צריך לבכות
todos podemos cantar , carnaval
כולנו יכולים לשיר, קרנבל
Ay, hay que vivir cantando
היי, יש לחיות בשירה

(carnaval)
(קרנבל)
,todo el que piense (no hay que llorar), que la vida es cruel
זה שיחשוב (לא צריך לבכות),שהחיים אכזריים,
(carnaval)
(קרנבל)
nunca estará solo
לעולם לא יהיה לבד
(para vivir cantando)
(כדי לחיות בשירה)
dios esta con el
האל יהיה הייתו

.Para aquellos que se quejan tanto
בשביל אלו שמתלוננים הרבה.
.Para aquellos que solo critican
בשביל אלו שרק מבקרים.
.Para aquellos que usan las armas
בשביל אלו שמשתמשים בנשק.
.Para aquellos que nos contaminan
בשביל אלו שמזהמים אותנו.
.Para aquellos que hacen la guerra
בשביל אלו שעושים את המלחמה.
.Para aquellos que viven pecando
בשביל אלו שחיים כחוטאים
.Para aquellos nos maltratan
בשביל אלו שמתעללים בנו.
.Para aquellos que nos contagian
בשביל אלו שמדביקים אותנו.