יום שלישי, 2 ביולי 2013

El Zorro - Sobrenatural

El Zorro - Sobrenatural
על טבעי - אל זורו

La canción "Al tiv-i", Sobrenatural
Fue lanzada por El Zorro
en el año 2005

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר על טבעי, "סוברה נאטוראל"
בוצע על ידי אל זורו
בשנת 2005

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב
Hay amor
הו אהובתי
O a-uvati
Baby
מתוקה
Metuka
Yea
כן
Quen

.Tu eres mi estrella, iluminada en el firmamento
את הכוכב שלי,מוארת ברקיע.
.At a-kojav sheli, muhar ba-rakiha
.Sobrenatural, de otro mundo
על טבעית,מעולם אחר.
.Al tivhit, me-olam ajer
.La tormenta mas gigante
הסערה הכי גדולה.
.A-sehara aji gdola
.La yerba mas picante
העשב הכי חריף.
.A-esev aji jarif
.La brasa mas caliente en mi alma
הגחלת הכי חמה בנשמתי.
.A-gajelet aji jama be-nishmati

Tu eres un meteorito, que llego directo al corazón
הנך מטאוריט, אשר הגיע ישירות אל לבי
inej mete-orit, asher aguiha ieshirot el libi
.Suave como seda, como terciopelo
עדינה כמו משי, כמו קטיפה
Adina quemo meshi, quemo ktifa
.Yo no se. Esta mañana, tarde o noche
איני יודע. הבוקר הזה, ערב או לילה.
.Eini iodea. aboker a-ze, erev o layla
.De donde vienes, donde te vas
מהיכן את מגיעה, לאן את הולכת.
.Me-eijan at maguiha, le-an at olejet

hay amor, solo tu
הו אהובתי, רק את
O auvati, rak at
.Sobrenatural, tu amor es sobrenatural
על טבעית, אהבתך היא על טבעית.
.Al tivhit, ahavatej y al tivhit

!Sobrenatural
על טבעית!
!Al tivhit
Un amor que se eleva cada día,mas
אהבה שמתגברת כל יום, יותר
Ahava she-mitgaberet kol yom, ioter

.Sobrenatural, tu amor es sobrenatural
על טבעית, אהבתך היא על טבעית.
.Al tivhit, ahavatej y al tivhit

Sin ti, no puedo
בלעדייך, איני יכול
Bil-adahij, eini iajol
Necesito tu sonrisa, para amar
אני צריך את חיוכך, כדי לאהוב
Ani tsarij et jiujej, quedei lehe-ov

.Sobrenatural, tu amor es sobrenatural
על טבעית, אהבתך היא על טבעית.
.Al tivhit, ahavatej y al tivhit

Regala-me , regala-me  tu sonrisa
תני לי במתנה, תני לי במתנה את חיוכך
Tni li be-matana, tni li be-matana et jiyujej

.Sobrenatural, tu amor es sobrenatural
על טבעית, אהבתך היא על טבעית.
.Al tivhit, ahavatej y al tivhit

Mi amor y mi vida te llaman
אהבתי וחיי קוראים לך
Ahavati, ve jayahi korhim laj

Yo te imploro cariño , cariiiiño
אני מתחנן יקירתי, יקיררררתי
Ani mitjanen iekirati, oekiraaati

(, Sobrenatural)
(על טבעית)
Al tivhit
,Sobrenatural
על טבעית
Al tivhit
(,Sobrenatural )
(על טבעית,)
Al tivhit

Cariño como el tuyo, cariño como el mio
חיבה כמו שלך, חיבה כמו שלי
Jiba kmo shelaj, jiba kmo sheli

(,Sobrenatural )
(על טבעית,)
Al tivhit

Así
כך
Kaj
Que lo digan todos, tu y yo
שיגידו כולם, את ואני
She-iaguidu kulam, at ve ani

(,Sobrenatural )
(על טבעית,)
Al tivhit

Amor
אהובה
Ahuva
,Y ahora mira
עכשיו תביני,
,Ajshav tavini
Mi amor, mi corazón
אהובתי, לבי
Ahuvati, libi
Tu sabes, que yo vengo con la bola
את יודעת, אני בא עם הכדור
At iodahat, ani ba im a-kadur
Y no me pares ahora
ואל תעצרי אותי עכשיו
Ve al tahatsri oti ajshav

(Dilo)
(תאמרי זאת)
Tomri zot
!Carola, Carola pasame la bola
זמרי לי, זמרי לי העבירי לי את הכדור!
!Zamri li, zamri li, Ahaviri li et a-kadur
Rodando y todo
בגלגול והכל
Be guilgul ve akol
!Acabando toda las cosas
מסיימת את כל הדברים!
!Me-sayemet et kol a-dvarim

!Carola, Carola pasame la bola
זמרי לי, זמרי לי העבירי לי את הכדור!
!Zamri li, zamri li, Ahaviri li et a-kadur
!Pesame y pesame y pesame tu bola
העבירי והעבירי והעבירי את הכדור שלך!
!Ahaviri ve ahaviri ve ahaviri et akadur shelaj

!Carola, Carola pasame la bola
זמרי לי, זמרי לי העבירי לי את הכדור!
Zamri li, zamri li, Ahaviri li et a-kadu
Dejate de intrigar, hablame claro
תפסיקי להטיל ספק, דברי איתי ברור
Tafsiki le-atil safek, dabri iti barur
(Carola)
(זמרי לי)
Zamri li
!Carola, Carola pasame la bola
זמרי לי, זמרי לי העבירי לי את הכדור!
!Zamri li, Zamri li ahaviri li et a-kadur

No se lo que va a pasar
אני לא יודע מה הולך לקרות
Ani lo yodeha ma olej likrot
Y en el bario se va a hablar
ובשכונה ידברו על זה
Ve bashjuna iedabru al ze
Inspiración. eres tu
השראה. זאת את
Ashraha. Zot at

La fuente inagotable de mi pasión
המזרקה הבלתי נדלית של תשוקתי
Amizraka a-bilti nidlet shel t-shukati
Eres todo lo que quiero, como te quiero
את כל מה שאני רוצה, איך אני רוצה אותך
At kol ma she ani rotse, eij ani rotse otaj
La fuente inagotable de mi pasión
המזרקה הבלתי נדלית של תשוקתי
Amizraka a-bilti nidlet shel t-shukati
Mi musa, mi inspiración
המוזה שלי, ההשראה שלי
A-muza sheli, Ahashraha sheli
La fuente inagotable de mi pasión
המזרקה הבלתי נדלית של תשוקתי
Amizraka a-bilti nidlet shel t-shukati
Carola, Carola, Carola
זמרי לי,זמרי לי,זמרי לי
Zamri li, zamri li, zamri li
La fuente inagotable (Mambo) de mi pasión
המזרקה הבלתי נדלית (ממבו) של תשוקתי
Amizraka a-bilti nidlet (Mambo) shel t-shukati

(Suena, Suena)
(תשמיע, תשמיע)
Tashmihi,Tashmihi

.La fuente inagotable de mi pasión
המזרקה הבלתי נדלית של תשוקתי
Amizraka a-bilti nidlet shel t-shukati
y ponle ponle sentimiento
ותוסיפי לזה, תוסיפי לזה רגש
Ve tosifi leze, tosifi leze reguesh
.La fuente inagotable de mi pasión
המזרקה הבלתי נדלית של תשוקתי
Amizraka a-bilti nidlet shel t-shukati
Y sube
ומתגבר
U mitgaber
.La fuente inagotable de mi pasión
המזרקה הבלתי נדלית של תשוקתי
Amizraka a-bilti nidlet shel t-shukati
.La fuente inagotable de mi pasión
המזרקה הבלתי נדלית של תשוקתי
Amizraka a-bilti nidlet shel t-shukati
Suena trombón
תשמיע טרומבון
Tashmiha trombon
La fuente inagotable de mi pasión. x5
המזרקה הבלתי נדלית של תשוקתי.
Amizraka a-bilti nidlet shel t-shukati