יום רביעי, 28 באוגוסט 2013

Indras - Canción Optimista

Indras - Canción Optimista
שיר אופטימי - אינדרס

La cancion "Shir Optimi", Canción Optimista
Fue lanzada por Indras 
en el ano 2006

Sigame en el Blog o en Youtubeהשיר שיר אופטימי, " קנסיון אופטימיסטה"
בוצע על ידי אינדרס
בשנת 2006 

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב,Cambiemos nuestra forma de vivir
נשנה את דרך חיינו,
,Neshane et derej jaienu
,vivamos sin pensar qué pasará
נחייה בלי לחשוב מה יקרה,
,Nij-ie bli lajshov ma ikre
,miremos al mañana sin oír
נביט אל הבוקר בלי לשמוע,
,Nabit el a boquer bli lishmo-a
,las voces deprimentes
את הקולות המדכאים
Et a kolot a medak-im 
.gritando en nuestra mente
הצועקים בתוך נשמותינו.
.A tsoakim betoj nishmateinu

,Sabemos que el mal rollo hoy no vendrá
אנו יודעים שהתחושה הרעה לא תגענה היום,
,Anu iod-im she a tjusha a raa lo taguena ayom
,pasamos de saber el qué dirán
נדלג על לדעת את מה שיאמרו,
,Nedaleg al la daat et ma she iomru
,un tipo inteligente disfruta lo que tiene
איש חכם נהנה ממה שיש לו,
,ish jajam ne-ene mima she iesh lo
.y trata de buscar felicidad
ומנסה לחפש אושר.
.U menase le japes osher

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Hoy todo vuelve a sonreír
היום הכל חוזר לחייך
Ayom a kol jozer le jaiej
ya lo estás logrando
את משיגה זאת
Et masiga zot
no hay momentos malos
אין זמנים רעים
Ein zmanim raim
y nada vuelve a ser igual
ושום דבר לא חוזר להיות אותו דבר
Ve shum davar lo jozer lei-iot oto davar
mi canción optimista
שירי האופטימי
Shiri a optimi
suena sin prisas
נשמע ללא חופזות
Nishma lelo jofzot
te miro y encuentro el sentido de la vida
אני מביט בך ואני מוצא את טעם החיים
Ani mabit baj ve ani motse et taam a jaim
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Cerremos hoy los ojos al sentir
נעצום היום את עינינו ברגע שנרגיש,
,Naatsom ayom et eineinu berega she narguish
,que el universo gira entre tú y yo
שהעולם סובב בינך לביני,
,She a olam sovev beinej le veini
,millones de personas pueden ser
מליוני אנשים יכולים להיות,
,Milionei anashim iejolim lei-iot
,un bloque de energía
מחסום של אנרגיה,
,Majsom shel enrguiya
.latiendo en sintonía
המכה באופן תמידי.
.A maque be ofen tmidi

El tiempo es un regalo sin abrir
הזמן הוא מתנה שאין צורך לפתוח אותה
Azman u matana she ein tsorej liftoaj ota
la historia la que tú quieras contar
הסיפור אותו תרצי לספר
A sipur oto tertsi le saper
el juego del destino, fue elegir
משחק הגורל, הלך כדי להחליט
Misjak a goral, alaj quedei le ajlit
,tus ojos de repente
עינייך לפתע,
,Einaij le feta
.brillando entre la gente
בוהקות בין האנשים.
.Boakot bein aanashim


Coro
פזמון Pizmon

oooo
הוווו

:) SONRÍAN POR FAVOR
חייכו בבקשה
Jaiju bevakasha

,Cambiemos nuestra forma de vivir
נשנה את דרך חיינו,
,Neshane et derej jaienu
,vivamos sin pensar qué pasará
נחייה בלי לחשוב מה יקרה,
,Nij-ie bli lajshov ma ikre
,miremos al mañana sin oír
נביט אל הבוקר בלי לשמוע,
,Nabit el a boquer bli lishmo-a
,las voces deprimentes
את הקולות המדכאים
Et a kolot a medak-im 
.gritando en nuestra mente
הצועקים בתוך נשמותינו.
.A tsoakim betoj nishmateinu

Coro
פזמון Pizmon

השיר La canción

Diego Torres y Julieta Venegas - Sueños

Diego Torres y Julieta Venegas - Sueños
חלומות -  דייגו טורס וחוליאטה ונגאס

La canción "Jalomot", Sueños
Fue lanzada por Diego Torres y Julieta Venegas
en el año 2005
 Es una canción de amor con un mensaje positivo
Nada mas se tiene que parar de fumar

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר חלומות, "סואניוס"
בוצע על ידי חוליאטה ונגאס ודייגו טורס
בשנת 2005
זהו שיר אהבה עם מסר חיובי
רק צריך להפסיק לא לעשן

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב:DIEGO
דיאגו:
Cuando la noche se acerca
כאשר הלילה מתקרב
Kahasher a layla mitkarev
hay algo en mi alma que vuelve a vibrar
יש משהו בנשמתי שחוזר לרטוט
iesh mashe-u be-nishmati she-jozer lirtot
con la luz de las estrellas
עם האור של הכוכבים
im a-or shel a kojavim
en mis sentimientos te vuelvo a encontrar
בתוך רגשותיי אני שוב מוצא אותך
Betoj rigshotai ani shuv motse otaj

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Quiero que me mires a los ojos
אני רוצה שתביטי לי בעיניים
Ani rotse she-tabiti li ba enahim
y que no preguntes nada mas
ואל תשאלי שום דבר נוסף
Ve al tish-ali shum davar nosaf
quiero que esta noche sueltes
אני רוצה שהלילה תשחררי
Ani rotse she a layla teshajreri
.toda esa alegría que ya no puedes guardar
את כל השמחה הזאת שאינך יכולה כבר לשמור.
.Et kol a-shimja a-zot she-einej iejola kvar lishmor
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Paso las horas fumando
אני מעביר את השעות מעשן
Ani maavir et a-sha-ot mehashen
oyendo en el viento la misma canción
שומע ברוח את אותו השיר
Shome-a baruj et oto a-shir
porque el tiempo que vale
כי הזמן השווה
Ki a zman a shave
lo marca el latido de mi corazón
מסומן על ידי פעימה של לבי
Me-suman al iedei peima shel libi

Coro
פזמון Pizmon

:1 Coro
פזמון 1: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Deja que tus sueños sean olas que se van
תניחי לחלומותייך להיות גלים שנעים
Taniji le jalomota-ij lei-iot galim she-naim
libres como el viento en mitad del mar
חופשיים כמו הרוח באמצע הים
Jofshi-im quemo a-ruhaj be emtsa a yam
creo que la vida es un tesoro sin igual
אני מאמין שהחיים הם אוצר שאין שני להם
Ani maamin she a-jahim em otsar she ein sheni la-em
.de los buenos tiempos siempre quiero mas
מהזמנים הטובים אני תמיד רוצה יותר.
.Me-azmznim a tovim ani tamid rotse ioter
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

:JULIETA
חוליאטה:
Soy como el agua del rio
אני כמו מי הנהר
Ani quemo mei a-naar
y por el camino me dejo llevar
ובדרך אני נותנת שיובילו אותי
U baderej ani notenet she-iovilu oti
porque aprendi que la vida
כי למדתי שהחיים
Ki lamadti she-a-jaim
por todo lo malo algo bueno te da
מכל הרע משהו טוב הם יתנו
Mi-kol a-ra mashe-u tov em itnu

:DIEGO
דיאגו:
Quiero que me mires a los ojos
אני רוצה שתביטי לי בעיניים
Ani rotse she-tabiti li ba-enaim
y que no preguntes nada mas
ואל תשאלי שום דבר נוסף
Ve al tish-ali shum davar nosaf

:JULIETA
חוליאטה:
quiero que esta noche sueltes
אני רוצה שהלילה תשחרר
Ani rotse she a layla teshajrer
.toda esa alegria que ya no puedes guardar
את כל השמחה שאינך יכול כבר לשמור.
.Et kol a simja she einja iajol kvar lishmor


 Coro 1 x2
פזמון 1 Pizmon

:JULIETA
חוליאטה:
Deja que tus sueños sean olas que se van
תניח לחלומותייך להיות גלים שנעים
Tani-aj le jalomoteija lei-iot galim she naim
libres como el viento en mitad del mar
חופשיים כמו הרוח באמצע הים
Jofshihim quemo a ruaj be emtsa a yam

:DIEGO
דיאגו:
creo que la vida es un tesoro sin igual
אני מאמין שהחיים הם אוצר שאין שני להם
Ani maamin she a jaim em otsar she ein sheni la-em
me dejo llevar
אני נותן שיובילו אותי
Ani noten she iovilu oti


השיר La canción

יום שלישי, 20 באוגוסט 2013

Pimpinela - Tú puedes

Pimpinela  -  Tú puedes
אתה יכולה - פימפינלה

  La cancion "Ata iajol", Tú puedes
Fue lanzada por Pimpinela en el año 2000
.Esta canción toca los temas de esperanza y dificultad
,Cuando uno quiere realizar su sueño
.el es que dirige el camino

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר אתה יכול, "טו פואדס"
בוצע על ידי פימפינלה בשנת 2000
זהו שיר המדבר על תקווה וקושי.
כאשר מישהו רוצה להגשים את חלומו,
הוא זה שמכתיב את דרך.

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטוב,Lucía: Parece difícil
לוסיה: זה נראה קשה
Ze nir-a kashe
,Joaquín: Parece imposible
חואקין: זה נראה בלתי אפשרי
Ze nir-a bilti efshari
,Lucía y Joaquín:  Pero no hay nada que impida
לוסיה וחואקין: אך אין דבר שימנע...
...Aj ein davar she-imna
...Que un sueño pueda cumplirse
מיכולתו של חלום להתגשם...
...Mi-iejolto shel jalom le-it-gashem
,No hay nada que pueda apartarte
אין דבר שיוכל להרחיק אותך,
,Ein davar she-iujal le-arjik otaja
,Del deseo de tu corazón
ממשאלת לבך
Mimish-elet libja
...No hay nada que venza la fuerza de una ilusión
אין דבר שיגבור על כוחה של אשליה...
...Ein davar she-igvor al koja shel ashelia

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
...Por eso tú
לכן אתה...
...Lajen ata
,Lucía y Joaquín: Tú puedes ser aquello que tú quieras ser
לוסיה וחואקין: אתה יכול להיות מה שאתה רוצה להיות,
,Ata iajol le-hi-iot ma-she ata rotse lehi-iot
,Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer
אתה יכול להיות החלום שחלמת עליו אתמול,
,Ata iajol lehi-iot a jalom she-jalamta alahiv etmol
,Tú puedes ser la estrella que brillando ves
אתה יכול להיות הכוכב הנוצץ שאתה רואה,
,Ata iajol le-hi-iot ha-kojav ha-notsets she-ata rohe
Tú lo decides
אתה מחליט זאת
Ata majlit zot

...Por eso tú
לכן אתה...
...Lajen ata
,Tú puedes ir tan alto como quieras ir
אתה יכול ללכת גבוה ככל שתרצה,
,Ata iajol lalejet gavoha quejol she-tertse
,Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti
אתה יכול להגיע למה שיש בתוך תוכך,
,Ata iajol lehaguiha le-ma she-iesh betoj tojeja
,Tú puedes ser todo eso que te hace feliz
אתה יכול להיות כל מה שגורם לך להיות מאושר,
,Ata iajol lehi-iot kol ma she-gorem leja lehi-iot me-ushar
Tú lo decides... hoy
אתה מחליט זאת...היום
Ata majlit zot...ayom
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Lucía: Parece difícil
לוסיה: זה נראה קשה
Ze nir-a kashe
,Joaquín: Parece imposible
חואקין: זה נראה בלתי אפשרי,
,Ze nir-a bilti efshari
,Lucía y Joaquín: Pero no hay nada que cambie
לוסיה וחואקין: אך אין דבר שישנה,
,Aj ein davar she-ishane
...El camino que tú elegiste
את הדרך בה בחרת...
...Et aderj ba bajarta
No hay nada que pueda apartarte
אין דבר שיוכל להרחיק אותך
Ein davar she-iujal le-arjik otja
,Del deseo de tu corazón
ממשאלת לבך,
,Mi-mish-elet libja
...No hay nada que venza la fuerza de una ilusión
אין דבר שיגבור על כוחה של האשליה...
...Ein devar she-igbor al koja shel a-hashlaia

Coro
פזמון Pizmon


השיר La canción

יום רביעי, 14 באוגוסט 2013

Rodrigo González - Buscando trabajo

Rodrigo González  - Buscando trabajo
מחפש עבודה - רודריגו גונזלס


Los días de la semana me levantaba temprano
בימי החול הייתי קם מוקדם
comprando el periódico buscando trabajo
קונה את העיתון מחפש עבודה
trabajo me costaba, no encontrar  trabajo
היה לי קושי בעבודה,  לא למצוא עבודה
como traía unos pesos en la bolsa nos dejaba
כפי שהיא הכניסה פרוטות אחדות כך היא הייתה מתישה אותנו
hacía largas colas llenando papeles
עמדתי בתורים ארוכים ממלא ניירת
hasta que me decían que luego me hablarían
עד שהיו אומרים לי שתכף ידברו איתי
trabajo, buscar un trabajo
עבודה, לחפש עבודה
cuanta gente no anda buscando un trabajo
כמה אנשים אינם מחפשים עבודה

El tiempo transcurrió, me atrapo en mil oficinas
הזמן עבר, תפס אותי באלפי משרדים
el dinero voló dejando sola mi bolsa
כספי התעופף והשאיר מאחוריו רק את תיקי
y me quede en la calle sin dinero y sin trabajo
ונשארתי ברחוב ללא כסף וללא עבודה

,Cuando llegué a mi casa mis hijos tenían hambre
כשהגעתי לביתי ילדי היו רעבים,
mi mujer ya hasta marchaba pues ya estaba cansada
אשתי כבר התקפלה כי היא הייתה עייפה
yo me sentí perdido sin saber hacer nada
אני הרגשתי אבוד בלי לדעת מה לעשות

Trabajo, buscar un trabajo
עבודה, לחפש עבודה
cuanta gente no anda buscando un trabajo
כמה אנשים אינם מחפשים עבודה

Amigo no sabes la desesperación
חבר אינך יודע איזה ייאוש
que es lo que me tiene en esta condición
מהו הדבר שמחזיק אותי במצב הזה

Un cuchillo cebollero fue la solución
סכין שפים הייתה התשובה
el primer asalto fue fácil y sin riesgos
השוד הראשון היה קל וללא הסתכנות
entonces yo pensé que todo sería igual
לכן חשבתי שהכל יהיה אותו דבר
hasta que me atraparon como a un animal
עד שתפסו אותי כאילו הייתי חייה

Ahora estoy aquí embarrado entre garrotes
עכשיו אני מרוח בבוץ בין עמודי מתכת
sólo por tener un hambre del carajo
רק בגלל שאני רעב טילים
y mis dificultades de encontrar un trabajo
וקשיי למציאת עבודה

Ah que trabajo, buscar un trabajo
לאיזה עבודה, לחפש עבודה
.cuanta gente no anda buscando trabajo
כמה אנשים אינם מחפשים עבודה.

יום ראשון, 4 באוגוסט 2013

Michael Stuart - Estar Enamorado

Michael Stuart - Estar Enamorado
להיות מאוהב -  מייקאל סטוארט

La canción "Lei-iot Meoav", Estar Enamorado
Fue lanzada por Michael Stuart
en el año 2011

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר להיות מאוהב, "אסטר אנמורדו"
בוצע על ידי  מייקאל סטוארט
בשנת 2011

עקבו אחרי בבלוג או ביוטובSi confundes tu cuerpo con tu alma
אם אתה מתבלבל בין גופך לבין נשמתך
im ata mebalbel bein gufja levein nishmatja
.es que estas enamorado, es que estas enamorado
אתה פשוט מאוהב, אתה פשוט מאוהב.
.Ata pashut meoav, ata pashut meoav
Si recuerdas los versos de tu infancia
אם אתה זוכר את האמרות מילדותך
im ata zojer et a imrot mi ialdutja
.es que estas enamorado, es que estas enamorado
אתה פשוט מאוהב, אתה פשוט מאוהב
Ata pashut meoav, ata pashut meoav
Si percibes el llanto mas callado
אם אתה מקבל את ההתבכיינות יותר בשקט
im ata mekabel et a itbajyenut ioter beshquet
Si percibes el roce de unas manos
אם אתה מקבל את המגע מידיים מסויימות
im ata mekabel et a maga me iada-im mesuiamot
es que estas enamorado, enamorado
אתה פשוט מאוהב, מאוהב
Ata pashut meoav, meoav

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Estar enamorado es, descubrir lo bella que es la vida
להיות מאוהב זה, לגלות את יופי החיים
Lei-iot meoav ze, legalot et iofi a jaim
Estar enamorado es, confundir la noche con los días
להיות מאוהב זה, להתבלבל בין הלילה ליום
Lei-iot meoav ze, leitbalbel bein a layla le iom
Estar enamorado es, caminar con alas por el mundo
להיות מאוהב זה, לצעוד עם כנפיים ברחבי העולם
Lei-iot meoav ze, lits-od im knafaim be rajvei a olam
Estar enamorado es, vivir con el corazón desnudo
להיות מאוהב זה, לחיות עם הלב ערום
Lei-iot meoav ze, lij-iot im a lev erom
Estar enamorado es, ignorar el tiempo y su medida
להיות מאוהב זה, להתעלם מהזמן וממידותיו
Lei-iot meoav ze, leit-alem me a zman u me midotaiv
Estar enamorado es, contemplar la vida desde arriba
להיות מאוהב זה, למלא את החיים מלמעלה
Lei-iot meoav ze, lemale et a jaim milmala
Estar enamorado es, divisar la estrella mas pequeña
להיות מאוהב זה, להבחין בכוכב הכי קטן
Lei-iot meoav ze, le avjin be kojav aji katan
Estar enamorado es, olvidar la muerte y la tristeza
להיות מאוהב זה, לשכוח את המוות והעצב
Lei-iot meoav ze, lishkoj et a mavet ve a etsev
Estar enamorado es, ver el mar con arboles y rosas
להיות מאוהב זה, לראות את הים עם עצים וורדים
Lei-iot meoav ze, lir-ot et a iam im etsim u vradim
Estar enamorado es, escuchar tu voz en otra boca
להיות מאוהב זה, לשמוע את קולך דרך שפתיים אחרות
Lei-iot meoav ze, lishmoa et kolej derej derej sfataim ajerot
Estar enamorado es, respirar el aire mas profundo
להיות מאוהב זה, לנשום את האוויר הכי עמוק
Lei-iot meoav ze, linshom et e avir aji amok
Estar enamorado es, confundir lo mio con lo tuyo
להיות מאוהב זה, להתבלבל בין מה ששלי לשלך
Lei-iot meoav ze, leitbalbel bein ma shesheli le shelaj
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

contigo yo descubrí, enamorado
איתך גיליתי, מאוהב
itaj guiliti, meoav
lo sabroso que es la vida, enamorado
את טעם החיים, מאוהב
Et taam a jaim, meoav
me hiciste olvidar la tristeza, enamorado
גרמת לי לשכוח את העצב, מאוהב
Garamt li lishkoj et a etsev, meoav
me de volviste la alegría, enamorado
החזרת לי את השמחה, מאוהב
Ejzart li et a simja, meoav
vivir sin tu amor no puedo, enamorado
איני יכול לחיות בלי אהבתך, מאוהב
Eini iajol lij-iot bli aavatej, meoav
sino te tengo me muero, enamorado
אם אין לי אותך אני אמות, מאוהב
im ein li otaj ani amut, meoav
me desespero, enamorado
אני מתייאש, מאוהב
Ani mit-iaesh, meoav

Enamorado
מאוהב
Meoav
Oye, que tenga swing
שמע, שתדע להתנועע
Shma, she teda leitnoea
toma swing, consumí
קבלי התנועעות, תפנימי
Kabli tnuot, tafnimi
y sigo caliente
ואני ממשיך חם
Ve ani mamshij jam
al pedido de la fe
לפי בקשת האמונה
Lefi bakashat aemuna
actuá
תתנהגי
Tit-naagui
enamorado X 8
מאוהב
Meoav

Coro
פזמון Pizmon