יום רביעי, 28 באוגוסט 2013

Indras - Canción Optimista

Indras - Canción Optimista
שיר אופטימי - אינדרס,Cambiemos nuestra forma de vivir
נשנה את דרך חיינו,
,vivamos sin pensar qué pasará
נחייה בלי לחשוב מה יקרה,
,miremos al mañana sin oír
נביט אל הבוקר בלי לשמוע,
,las voces deprimentes
לקולות המדכאים,
.gritando en nuestra mente
הצועקים בתוך נשמותינו.

,Sabemos que el mal rollo hoy no vendrá
אנו יודעים שהתחושה הרעה לא תגענה היום,
,pasamos de saber el qué dirán
נדלג על לדעת את מה שיאמרו,
,un tipo inteligente disfruta lo que tiene
איש חכם נהנה ממה שיש לו,
.y trata de buscar felicidad
ומנסה לחפש אושר.

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Hoy todo vuelve a sonreír
היום הכל חוזר לחייך
ya lo estás logrando
את משיגה זאת
no hay momentos malos
אין זמנים רעים
y nada vuelve a ser igual
ושום דבר לא חוזר להיות אותו דבר
mi canción optimista
שירי האופטימי
suena sin prisas
נשמע ללא חיפזון
te miro y encuentro el sentido de la vida
אני מביט בך ואני מוצא את טעם החיים
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Cerremos hoy los ojos al sentir
נעצום היום את עינינו ברגע שנרגיש,
,que el universo gira entre tú y yo
שהעולם מסתובב בינך לביני,
,millones de personas pueden ser
מליוני אנשים יכולים להיות,
,un bloque de energía
מחסום של אנרגיה,
.latiendo en sintonía
המכה באופן תמידי.

El tiempo es un regalo sin abrir
הזמן הוא מתנה שאין צורך לפתוח אותה
la historia la que tú quieras contar
הסיפור אותו תרצי לספר
el juego del destino, fue elegir
משחק הגורל, הלך כדי להחליט
,tus ojos de repente
עינייך לפתע,
.brillando entre la gente
מבריקות בין האנשים.

Coro
פזמון

oooo
הוווו

:) SONRÍAN POR FAVOR
חייכו בבקשה

,Cambiemos nuestra forma de vivir
נשנה את דרך חיינו,
,vivamos sin pensar qué pasará
נחייה בלי לחשוב מה יקרה,
,miremos al mañana sin oír
נביט אל הבוקר בלי לשמוע,
,las voces deprimentes
לקולות המדכאים
.gritando en nuestra mente
הצועקים בתוך נשמותינו.

Coro
פזמון