יום רביעי, 14 באוגוסט 2013

Rodrigo González - Buscando trabajo

Rodrigo González  - Buscando trabajo
מחפש עבודה - רודריגו גונזלס


Los días de la semana me levantaba temprano
בימי החול הייתי קם מוקדם
comprando el periódico buscando trabajo
קונה את העיתון מחפש עבודה
trabajo me costaba, no encontrar  trabajo
היה לי קושי בעבודה,  אינני מוצא עבודה
como traía unos pesos en la bolsa nos dejaba
כמו שהיא הכניסה פרוטות אחדות כך היא הייתה משאירה אותנו תשושים
hacía largas colas llenando papeles
עמדתי בתורים ארוכים ממלא ניירת
hasta que me decían que luego me hablarían
עד שהיו אומרים לי שתכף ידברו איתי
trabajo, buscar un trabajo
עבודה, לחפש עבודה
cuanta gente no anda buscando un trabajo
כמה אנשים אינם מחפשים עבודה

El tiempo transcurrió, me atrapo en mil oficinas
הזמן עבר, תפס אותי באלפי משרדים
el dinero voló dejando sola mi bolsa
כספי התעופף והשאיר מאחוריו רק את תיקי
y me quede en la calle sin dinero y sin trabajo
ונשארתי ברחוב ללא כסף וללא עבודה

,Cuando llegué a mi casa mis hijos tenían hambre
כשהגעתי לביתי ילדי היו רעבים,
mi mujer ya hasta marchaba pues ya estaba cansada
אשתי כבר התקפלה כי היא הייתה עייפה
yo me sentí perdido sin saber hacer nada
אני הרגשתי אבוד בלי לדעת מה לעשות

Trabajo, buscar un trabajo
עבודה, לחפש עבודה
cuanta gente no anda buscando un trabajo
כמה אנשים אינם מחפשים עבודה

Amigo no sabes la desesperación
חבר אינך יודע איזה ייאוש
que es lo que me tiene en esta condición
מהו הדבר שמחזיק אותי במצב הזה

Un cuchillo cebollero fue la solución
סכין שפים הייתה התשובה
el primer asalto fue fácil y sin riesgos
השוד הראשון היה קל וללא הסתכנות
entonces yo pensé que todo sería igual
לכן חשבתי שהכל יהיה אותו דבר
hasta que me atraparon como a un animal
עד שתפסו אותי כאילו הייתי חייה

Ahora estoy aquí embarrado entre garrotes
עכשיו אני מרוח בבוץ בין עמודי מתכת
sólo por tener un hambre del carajo
רק בגלל שאני רעב עד מאוד(מהעזאזל)
y mis dificultades de encontrar un trabajo
וקשיי למציאת עבודה

Ah que trabajo, buscar un trabajo
לאיזה עבודה, לחפש עבודה
.cuanta gente no anda buscando trabajo
כמה אנשים אינם מחפשים עבודה.