יום שני, 23 בספטמבר 2013

Manuel Mijares - Quien eres

Manuel Mijares - Quien Eres
מי אתה - מנואל מיחרס


Tu eres la máxima creación
אתה שיא היצירה 
Todo a sido creado para ti
הכל נוצר בשבילך
Y eres tan importante
ואתה כל כך חשוב
Que el mismo universo seria diferente si no estuvieras tu 
שהיקום עצמו היה שונה לולא לא היית

******************************************************
El mundo no seria lo mismo sin ti
העולם לא יהיה אותו דבר בלעדיך
La vida no seria la misma sin ti
החיים לא יהיו אותו דבר בלעדיך
El mismo universo seria diferente 
אותו היקום היה שונה
Si no estuvieras tu 
אם לא היית בו
Porque eres muy grande, es que estas aqui
כי אתה גדול מאוד, אתה פשוט כאן
Por algo importante, es que estas aqui
בגלל משהו חשוב, אתה פשוט כאן
El mismo universo seria diferente 
היקום עצמו היה שונה
Si no estuvieras tu
אם לא היית אתה

Date cuenta de quien eres
תהיה מודע למי שאתה
Date cuenta lo que vales
תהיה מודע למה אתה שווה
Cierra la puerta a tus dudas
תסגור את הדלת לספקות שלך
Cierra la puerta a tus temores
תסגור את הדלת לחששות שלך
Habre tus alas emprende el vuelo
פרוש את כנפייך תתחיל את המעוף
Llena tu vida de amor y esperanza
מלא את החייך באהבה ובתקווה
Cada mañana depende de ti
כל בוקר תלוי בך
Para construir un mundo mejor
כדי לבנות עולם טוב יותר
x2********************************************************

Date cuenta de quien eres
תהיה מודע למי שאתה
Date cuenta lo que vales
תהיה מודע למה אתה שווה
Y cierra la puerta tus dudas
וסגור את הדלת לספקות שלך
Y cierra la puerta a tus temores
וסגור את הדלת לחששות שלך
Habre tus alas emprende el vuelo
פרוש את כנפייך תתחיל את המעוף

יום שני, 16 בספטמבר 2013

Alex Ubago - No Te Rindas

Alex Ubago  - No Te Rindas
אל תיכנע - אלכס הובגו

La canción "Al tijana" , No Te Rindas
fue lanzada por Alex Ubago en el año 2001
También cuando la vida nos pone un desafío
se tiene que tomar las cosas en proporción
y actuar en forma moderada

Sigame en el Blog o en Facebook


השיר אל תיכנע, "נו תה רינדאס"
בוצע על ידי אלכס הובגו בשנת 2001
גם כאשר החיים מאתגרים אותנו
יש לקחת דברים בפרופורציה המתאימה
ולהתנהג בצורה יחסית מתונה

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

,Agosto va pasando
אוגוסט הולך חולף לו,
Ogust olej jolef lo
,sediento, tranquilo
צמא ,רגוע,
,Tsame, ragua
:y en su mente algo le dice 
ובראשו משהו אומר לו:
:U berosho masheu omer lo
,los días que has vivido"
"הימים אותם חייתה,
,A-yamim otam jaita"
."quedaron de lado para ver como decides 
נשארו עומדים מאחור כדי לראות את החלטתך".
."Nish-aru omdim me-ajor quedehi lirhot et ajlatat-ja

,No te pares a buscar caminos que no tienen final
אל תעצור כדי לחפש דרכים שאין להן סוף,
,Al tahatsor quedei lejapes drajim she-ein la-en sof
.escucha siempre a tu corazón, y él te guiará 
תקשיב תמיד ללבך, והוא ידריך אותך.
.Takshiv tamid lelibja, ve u yadrij otja

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Y que más le da, si quiere volar 
ומה עוד נותר לו, אם הוא רוצה לעוף
U ma od notar lo, im u rotse la-uf
,pero cortan sus alas al despegar 
אך קוטעים את כנפיו בהמראה,
,Aj kot-him et knafahiv bahamraha
no te caigas, no desistas
אל תיפול, אל תיכנע
Al tipol, al tijana
.vuela alto no te rindas
עוף גבוה אל תיכנע.
.Uf gavo-a al tijana
Que más le da, si quiere soñar
מה עוד נותר לו, אם הוא רוצה לחלום
Ma od notar lo, im u rotse lajlom
,pero cierran sus ojos al despertar
אך סוגרים את עיניו כשהוא מתעורר,
,Aj sogrim et einahiv kshe u mit-orer
no permitas que tu vida 
אל תיתן לחיים שלך
Al titen la-jahim shelja
.pierda el fuego que tenía
לאבד את האש שהייתה בהם.
Le-abed et a-esh she-aita ba-em
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Ahora que se ha ido
עכשיו שהיא הלכה,
,Ajshahiv she-y alja
,se siente perdido
הוא מרגיש אבוד,
,U marguish avud
.no es sencillo echar de menos
זה לא פשוט להתגעגע.
.Ze lo pashut le-it-ga-a-gue-a
,Su vida ha dado un giro 
החיים שלו קיבלו תפנית,
,A jahim shelo kiblu tafnit
,ya nada es lo mismo
וכבר שום דבר לא אותו דבר,
,U kvar shum davar lo oto davar
.pero nadie dijo miedo 
אך אף אחד לא אמר פחד.
.Aj af ejad lo amar pajad

No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad 
אל תרגיש לבד בגיהינום ההוא אשר ראית כעיר
Al targuish levad ba-guienom a-u asher rahita que ir
.aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás
כאן אנו מחכים לך, אל תביט לאחור.
..Kan anu mejakim leja, al tabit le-ajor

Coro
פזמון Pizmon

,No te pares a buscar caminos que no tienen final
אל תעצור כדי לחפש דרכים שאין להן סוף,
,Al tahatsor quedei lejapes drajim she-ein la-en sof
.aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás 
כאן אנו מחכים לך, אל תביט לאחור.
.Kan anu mejakim leja, al tabit le-ajor

Coro
פזמון Pizmon

Que más le da, si quiere volar 
מה עוד נותר לו, אם הוא רוצה לעוף
Ma od notar lo, im u rotse la-uf
,pero cortan sus alas al despegar 
אך קוטעים את כנפיו בהמראה,
,Aj kot-him et knafahiv ba-amra-a
no te caigas, no desistas 
אל תיפול, אל תיכנע
Al tipol, al tijana
.vuela alto no te rindas 
עוף גבוה אל תיכנע.
.Uf gavo-a al tijana


 השיר La canción
יום שלישי, 10 בספטמבר 2013

Ricardo Arjona - Hoy Es Un Buen Día Para Empezar

Ricardo Arjona  - Hoy Es Un Buen Día Para Empezar
היום זהו יום טוב כדי להתחיל - ריקרדו ארחונה

,"La canción "Ayom zeu yom tov quedei le atjil
Hoy Es Un Buen Día Para Empezar
Fue lanzada por Ricardo Arjona
en el año 1998

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר היום זהו יום טוב כדי להתחיל,
"אוי אס אובואן דיה פרה אמפסר"
בוצע על ידי ריקרדו ארחונה
בשנת 1998

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

,Hoy es un buen día para empezar
היום זהו יום טוב כדי להתחיל,
,Ayom zeu yom tov quedei le-atjil
.cancelar mis deudas y reorganizar
לבטל את החובות שלי ולהתארגן מחדש.
.Levatel et a jovot sheli u leit-arguen me jadash
,Comer a mis horas y dejar de fumar
לאכול בשעות שלי ולהפסיק לעשן,
,Le ejol basha-ot sheli u le-afsik le-ashen
.antes de que el cuerpo empiece a reclamar
לפני שהגוף יתחיל לדרוש זאת.
.Lifnei she aguf itjil lidrosh zot

,Hoy es un buen día para respetar
היום זהו יום טוב כדי לכבד,
,Ayom zeu yom tov quedei lejabed
.a ese rayo de sol que me viene a despertar
את קרן האור הזה שבא כדי להעיר אותי.
.Et queren a or aze sheba quedei le a-ir oti
.Y dejar todo atrás, lo mejor sera empezar
ולהשאיר הכל מאחור, הכי טוב יהיה להתחיל.
,U le ash-ir akol me-ajor, ajitov iye le atjil

,Hoy es un buen día para empezar
היום זהו יום טוב כדי להתחיל,
,Ayom zeu yom tov quedei le-atjil
.hacer borrón cuenta nueva y dejar todo atrás
לפתוח דף חדש ולהשאיר הכל מאחור.
.Lifto-aj daf jadash u le ash-ir akol me-ajor
,Conseguirme una novia y dejar de saltar
להשיג לי כלה ולהפסיק לקפוץ,
,Le asig li kala u le afsik likfots
.de cama en cama sin hallar mi lugar
ממיטה למיטה מבלי למצוא את מקומי.
.Me mita le mita mibli limtso et mekomi

,Hoy es un buen día para saludar
היום זהו יום טוב בשביל לברך,
,Ayom zeu yom tov bishvil levarej
.a mi peor enemigo y decirle que tal
את אויבי המושבע ולומר לו מה נשמע.
.Et oivi a mushba ve lomar lo ma nishma
.Y dejar todo atrás, lo mejor sera empezar
ולהשאיר הכל מאחור, הכי טוב יהיה להתחיל.
,U le ash-ir akol me-ajor, ajitov iye le-atjil
,Por que el balance de las cuentas de la cosa existencial
כיוון שהמאזן של החשבונות של הדברים הקיומיים,
,Quivan she a mazan shel a jeshbonot a kiyumi-im
.arrojan un terrible saldo,que se llama soledad
מניבים מאזן איום, שנקרא בדידות.
.Menivim maazan ayom, she nikra bdidut
Eso es que es un buen día
זהו שזה יום טוב
Zeu she ze yom tov
.para empezar
כדי להתחיל.
.Quedei le-atjil

:Coro
פזמון:Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Porque hasta hoy he sido
מכיוון שעד היום הייתי
Miqueivan she ad ayom aiti
.solo una ensarta de moléculas
רק שרשרת של מולקולות.
.Rak shar-sheret shel molequlot
,Un sube y baja de la sangre
נדנדה אחת של הדם,
,Nadneda ajat shel dam
.un armazón de calcio con articulación
ערמה אחת של סידן עם מפרק.
.Arema ajat shel sidan im mifrak
Porque hasta hoy he sido
כיוון שעד היום הייתי
Queivan she ad ayom aiti
.solo algo que llena la nada
רק משהו שממלא את הכלום.
.Rak masheu she memale et a klum
O quizás solo el juguete predilecto
או אולי רק צעצוע המועדף
   O ulai rak tsa-atsua a muadaf
de algún niño extraterrestre
של ילד חוצני כלשהו
Shel ieled jotsani kol-sheu
.que juega conmigo a los humanos
שמשחק עימי את בני האדם.
.She mesajek imi et bnei aadam
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Hoy es un buen día para empezar
היום זהו יום טוב כדי להתחיל,
,Ayom zeu yom tov quedei le-atjil
.que mas da lo que fuere, frente a lo que vendrá
מה זה משנה מה הייתי, מול מה שיגיע.
.Maze meshane ma aiti, mul ma she iagui-a
,Tirar los rencores en algún lugar
לזרוק את הטינות במקום כלשהו,
,Lizrok et a tinot be makom kol sheu
.que de tanto acumularse, me van a reventar
שמרוב שהיא הצטברה, היא תמוטט אותי.
..She merov she y itstabra, y temotet oti

,Hoy es un buen día para olvidar
היום זהו יום טוב כדי לשכוח,
Ayom zeu yom tov quedei lishko-aj
todas aquellas cosas que me hicieron llorar
 את כל אותם הדברים שגרמו לי לבכות
Et kol otam a dvarim she garmu li livkot
.Y dejar todo atrás, lo mejor sera empezar
ולהשאיר הכל מאחור, הכי טוב יהיה להתחיל.
,U le ash-ir akol me-ajor, ajitov iye le atjil
.Y olvidar los problemas económicos
ולשכוח את כל הבעיות הכלכליות
U lishjoj et kol a be-aiot a kalkali-iot
que redundaron en gastronómicos
שהפכו לקולינריות.
.She afju le kulinari-iot
.Y mis ansias de poder,que pretendían trascender
ואת חשקי להיות יכול, אשר רצו התגלות.
.Ve et jashakai lei-iot iajol, asher ratsu legalot
.Eso es que es un buen día, para empezar
זהו שזה יום טוב, כדי להתחיל.
.Zeu yom tov quedei le-atjil

Coro
פזמון
Pizmon

השיר La Canción 

יום ראשון, 8 בספטמבר 2013

Miguel Rios - El himno de la alegría

Miguel Rios - El himno de la alegría
המנון השמחה - מיגל ריוס


Escucha hermano la canción de la alegría
אחי שמע את השיר של השמחה
el canto alegre del que espera
השיר השמח של זה שמחכה
un nuevo día
ליום חדש

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ven canta, sueña cantado
בוא תשיר, תחלום בשירה 
Vive soñando, el nuevo sol
תחייה בחלימה, את השמש החדשה
En que los hombres
בה בני האדם
.Volverán a ser hermanos
יחזרו להיות אחים.
&&&&&&&&&&&&&&&&&

Coro
פזמון

Si en tu camino solo existe la tristeza
אם בדרכך קיימת רק העצבות
y el llanto amargo
והבכי המריר
.de la soledad completa
של הבדידות המלאה.

Coro
פזמון

Si es que no encuentras la alegría
אם אתה לא מוצא את השמחה
en esta tierra
באדמה זו
búscala hermano
חפש אותה אחי
.mas allá de las estrellas
מעבר לכוכבים.

Coro
פזמון

יום רביעי, 4 בספטמבר 2013

Gloria Estefan - Abriendo Puertas

Gloria Estefan - Abriendo Puertas
פותח דלתות - גלוריה אסטפן

,"La canción "Pote-aj dlatot
Abriendo Puertas
Fue lanzada por Gloria Estefan
en el año 1995
Les deseo un buen año

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר פותח דלתות,
"אבריאנדו פוארטס"
בוצע על ידי גלוריה אסטפן
בשנת 1995
אני מאחל לכם שנה טובה

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


Como después de la noche
כלאחר הלילה
Que-le-ajar a layla
(brilla una nueva mañana. (x2
זוהר לו בוקר חדש
Zoer lo boquer jadash
así también es tu llanto
ככה היא גם ההתבכיינות שלך
Kaja y gam a itbajyenut shelja
(hay una luz de esperanza. (x2
יש אור של תקווה.
.iesh or shel tikva

Como después de la lluvia
כלאחר הגשם
Que-le-ajar a gueshem
(llega de nuevo la calma. (x2
חוזר שוב הרוגע.
.Jozer shuv a roga
el año nuevo te espera
השנה החדשה ממתינה לך
A shana a jadasha mamtina leja
(con alegrías en el alma. (x2
עם שמחה בנשמה.
.im simja ba-neshama


:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&
,y vamos abriendo puertas
ואנו כבר פותחים דלתות,
,Ve anu kvar potjim dlatot
.y vamos cerrando heridas
ואנו כבר סוגרים פצעים.
.Ve anu kvar sogrim ptsahim
porque en el año que llega
כיוון שבשנה המגיעה
Quehivan she-ba-shana a meguiha
.vamos a vivir la vida
אנו נחייה את החיים.
.Anu nejye et a jahim
,y vamos abriendo puertas
ואנו כבר פותחים דלתות
,Ve anu kvar potjim dlatot
.y vamos cerrando heridas
ואנו כבר סוגרים פצעים.
.Ve anu kvar sogrim ptsahim
pasito a paso en la senda
מצעד קטן לצעד בדרך
Mi tsa-ad katan le tsa-ad ba-derej
.vamos a hallar la salida
אנו נמצא את היציאה.
.Anu nimtsa et a ietsiha
&&&&&&&&&&&&&&&&

Como al salir de la tierra
כמו היוצא מתוך האדמה
Quemo a iotse mitoj ahadama
(vuelve a cantar la cigarra (x2
חוזר לשיר הצרצר
Jozer la shir a tsartsar
así es el canto que llevan
כך הוא השיר שאותו לוקחים
Kaj u a shir she oto lokjim
(las notas de mi guitarra. (x2
אקורדי הגיטרה שלי.
.Akordehi a guitarra sheli
como a través de la selva
כמו שבחציית הג'ונגל
Quemo she-bejatsiyat a jungle
(se van abriendo caminos. (x2
נפתחות דרכים.
.Niftajot drajim
así también en la vida
כך גם בחיים
Kaj gam ba ja-im
(se va labrando el destino. (x2
היעוד תופס צורה.
.A ie-ud tofes tsura

Coro
פזמון Pizmon

Coro : Abriendo puertas, cerrando heridas
מקהלה: פותח דלתות, סוגר פצעים.
.Makhela: Potehaj dlatot, soguer ptahim

que en la vida hay tanto por hacer
כי בחיים יש כל כך הרבה לעשות
Ki bajahim iesh kol kaj arbe la-asot
.deja tu llanto y echa pa'lante con fe
תפסיק את הבכי שלך ותתקדם עם ביטחון עצמי
Tafsik et a-beji shelja ve titkadem im bitajon atsmi
yo te lo digo de corazón
אני אומרת לך מהלב
Ani omeret leja me alev
.que el año nuevo será mucho mejor
שהשנה החדשה תהיה הרבה יותר טובה.
.She-a-shana a jadasha tihiye arbe ioter tova

No existen barreras para tí
לא קיימות מגבלות בשבילך
Lo kayamot migbalot bishvilja
,si te propones serás feliz
אם אתה תאפשר לעצמך אתה תהיה שמח,
,im ata tehafsher le atsmeja ata tihiye samehaj
.muy feliz
מאוד שמח.
  me-od samehaj
,que el fracaso es puro invento
כי הכישלון הוא המצאה גרידא,
.Ki a-kishalon u amtsaha grida
.ya no me vengas con ese cuento, no, no
כבר אל תבוא לי עם הסיפור הזה, לא, לא.
.Kvar al tavo li im a sipur aze lo, lo

השיר La canción