יום שני, 16 בספטמבר 2013

Alex Ubago - No Te Rindas

Alex Ubago  - No Te Rindas
אל תיכנע - אלכס הובגו

La canción "Al tijana" , No Te Rindas
fue lanzada por Alex Ubago en el año 2001
También cuando la vida nos pone un desafío
se tiene que tomar las cosas en proporción
y actuar en forma moderada

Sigame en el Blog o en Facebook


השיר אל תיכנע, "נו תה רינדאס"
בוצע על ידי אלכס הובגו בשנת 2001
גם כאשר החיים מאתגרים אותנו
יש לקחת דברים בפרופורציה המתאימה
ולהתנהג בצורה יחסית מתונה

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

,Agosto va pasando
אוגוסט הולך חולף לו,
Ogust olej jolef lo
,sediento, tranquilo
צמא ,רגוע,
,Tsame, ragua
:y en su mente algo le dice 
ובראשו משהו אומר לו:
:U berosho masheu omer lo
,los días que has vivido"
"הימים אותם חייתה,
,A-yamim otam jaita"
."quedaron de lado para ver como decides 
נשארו עומדים מאחור כדי לראות את החלטתך".
."Nish-aru omdim me-ajor quedehi lirhot et ajlatat-ja

,No te pares a buscar caminos que no tienen final
אל תעצור כדי לחפש דרכים שאין להן סוף,
,Al tahatsor quedei lejapes drajim she-ein la-en sof
.escucha siempre a tu corazón, y él te guiará 
תקשיב תמיד ללבך, והוא ידריך אותך.
.Takshiv tamid lelibja, ve u yadrij otja

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Y que más le da, si quiere volar 
ומה עוד נותר לו, אם הוא רוצה לעוף
U ma od notar lo, im u rotse la-uf
,pero cortan sus alas al despegar 
אך קוטעים את כנפיו בהמראה,
,Aj kot-him et knafahiv bahamraha
no te caigas, no desistas
אל תיפול, אל תיכנע
Al tipol, al tijana
.vuela alto no te rindas
עוף גבוה אל תיכנע.
.Uf gavo-a al tijana
Que más le da, si quiere soñar
מה עוד נותר לו, אם הוא רוצה לחלום
Ma od notar lo, im u rotse lajlom
,pero cierran sus ojos al despertar
אך סוגרים את עיניו כשהוא מתעורר,
,Aj sogrim et einahiv kshe u mit-orer
no permitas que tu vida 
אל תיתן לחיים שלך
Al titen la-jahim shelja
.pierda el fuego que tenía
לאבד את האש שהייתה בהם.
Le-abed et a-esh she-aita ba-em
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Ahora que se ha ido
עכשיו שהיא הלכה,
,Ajshahiv she-y alja
,se siente perdido
הוא מרגיש אבוד,
,U marguish avud
.no es sencillo echar de menos
זה לא פשוט להתגעגע.
.Ze lo pashut le-it-ga-a-gue-a
,Su vida ha dado un giro 
החיים שלו קיבלו תפנית,
,A jahim shelo kiblu tafnit
,ya nada es lo mismo
וכבר שום דבר לא אותו דבר,
,U kvar shum davar lo oto davar
.pero nadie dijo miedo 
אך אף אחד לא אמר פחד.
.Aj af ejad lo amar pajad

No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad 
אל תרגיש לבד בגיהינום ההוא אשר ראית כעיר
Al targuish levad ba-guienom a-u asher rahita que ir
.aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás
כאן אנו מחכים לך, אל תביט לאחור.
..Kan anu mejakim leja, al tabit le-ajor

Coro
פזמון Pizmon

,No te pares a buscar caminos que no tienen final
אל תעצור כדי לחפש דרכים שאין להן סוף,
,Al tahatsor quedei lejapes drajim she-ein la-en sof
.aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás 
כאן אנו מחכים לך, אל תביט לאחור.
.Kan anu mejakim leja, al tabit le-ajor

Coro
פזמון Pizmon

Que más le da, si quiere volar 
מה עוד נותר לו, אם הוא רוצה לעוף
Ma od notar lo, im u rotse la-uf
,pero cortan sus alas al despegar 
אך קוטעים את כנפיו בהמראה,
,Aj kot-him et knafahiv ba-amra-a
no te caigas, no desistas 
אל תיפול, אל תיכנע
Al tipol, al tijana
.vuela alto no te rindas 
עוף גבוה אל תיכנע.
.Uf gavo-a al tijana


 השיר La canción