יום שלישי, 10 בספטמבר 2013

Ricardo Arjona - Hoy Es Un Buen Día Para Empezar

Ricardo Arjona  - Hoy Es Un Buen Día Para Empezar
היום זהו יום טוב כדי להתחיל - ריקרדו ארחונה

,"La canción "Ayom zeu yom tov quedei le atjil
Hoy Es Un Buen Día Para Empezar
Fue lanzada por Ricardo Arjona
en el año 1998

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר היום זהו יום טוב כדי להתחיל,
"אוי אס אובואן דיה פרה אמפסר"
בוצע על ידי ריקרדו ארחונה
בשנת 1998

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

,Hoy es un buen día para empezar
היום זהו יום טוב כדי להתחיל,
,Ayom zeu yom tov quedei le-atjil
.cancelar mis deudas y reorganizar
לבטל את החובות שלי ולהתארגן מחדש.
.Levatel et a jovot sheli u leit-arguen me jadash
,Comer a mis horas y dejar de fumar
לאכול בשעות שלי ולהפסיק לעשן,
,Le ejol basha-ot sheli u le-afsik le-ashen
.antes de que el cuerpo empiece a reclamar
לפני שהגוף יתחיל לדרוש זאת.
.Lifnei she aguf itjil lidrosh zot

,Hoy es un buen día para respetar
היום זהו יום טוב כדי לכבד,
,Ayom zeu yom tov quedei lejabed
.a ese rayo de sol que me viene a despertar
את קרן האור הזה שבא כדי להעיר אותי.
.Et queren a or aze sheba quedei le a-ir oti
.Y dejar todo atrás, lo mejor sera empezar
ולהשאיר הכל מאחור, הכי טוב יהיה להתחיל.
.U le ash-ir akol me-ajor, ajitov iye le atjil

,Hoy es un buen día para empezar
היום זהו יום טוב כדי להתחיל,
,Ayom zeu yom tov quedei le-atjil
.hacer borrón cuenta nueva y dejar todo atrás
לפתוח דף חדש ולהשאיר הכל מאחור.
.Lifto-aj daf jadash u le ash-ir akol me-ajor
,Conseguirme una novia y dejar de saltar
להשיג לי כלה ולהפסיק לקפוץ,
,Le asig li kala u le afsik likfots
.de cama en cama sin hallar mi lugar
ממיטה למיטה מבלי למצוא את מקומי.
.Mi mita le mita mibli limtso et mekomi

,Hoy es un buen día para saludar
היום זהו יום טוב בשביל לברך,
,Ayom zeu yom tov bishvil levarej
?a mi peor enemigo y decirle ¿que tal
את אויבי המושבע ולומר לו מה נשמע?
?Et oivi a mushba ve lomar lo ma nishma
.Y dejar todo atrás, lo mejor sera empezar
ולהשאיר הכל מאחור, הכי טוב יהיה להתחיל.
.U le ash-ir akol me-ajor, ajitov iye le-atjil
,Por que el balance de las cuentas de la cosa existencial
כיוון שהמאזן של החשבונות של הדברים הקיומיים,
,Quivan she a mazan shel a jeshbonot a kiyumi-im
.arrojan un terrible saldo,que se llama soledad
מניבים מאזן איום, שנקרא בדידות.
.Menivim maazan ayom, she nikra bdidut
.Eso es que es un buen día para empezar
זהו באמת יום טוב כדי להתחיל.
.Zeu be emet yom tov quedei le-atjil

:Coro
פזמון:Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Porque hasta hoy he sido
מכיוון שעד היום הייתי
Miqueivan she ad ayom aiti
.solo una ensarta de moléculas
רק שרשרת של מולקולות.
.Rak shar-sheret shel molequlot
,Un sube y baja de la sangre
נדנדה אחת של הדם,
,Nadneda ajat shel dam
.un armazón de calcio con articulación
ערמה אחת של סידן עם מפרק.
.Arema ajat shel sidan im mifrak
Porque hasta hoy he sido
כיוון שעד היום הייתי
Queivan she ad ayom aiti
.solo algo que llena la nada
רק משהו שממלא את הכלום.
.Rak masheu she memale et a klum
O quizás solo el juguete predilecto
או אולי רק צעצוע המועדף
 O ulai rak tsa-atsua a muadaf
de algún niño extraterrestre
של ילד חוצני כלשהו
Shel ieled jotsani kol-sheu
.que juega conmigo a los humanos
שמשחק עימי את בני האדם.
.She mesajek imi et bnei aadam
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Hoy es un buen día para empezar
היום זהו יום טוב כדי להתחיל,
,Ayom zeu yom tov quedei le-atjil
.que mas da lo que fuere, frente a lo que vendrá
מה זה משנה מה הייתי, מול מה שיגיע.
.Maze meshane ma aiti, mul ma she iagui-a
,Tirar los rencores en algún lugar
לזרוק את הטינות במקום כלשהו,
,Lizrok et a tinot be makom kol sheu
...que de tanto acumularse, me van a reventar
שמרוב שהיא הצטברה, היא תמוטט אותי...
...She merov she y itstabra, y temotet oti

,Hoy es un buen día para olvidar
היום זהו יום טוב כדי לשכוח,
Ayom zeu yom tov quedei lishko-aj
todas aquellas cosas que me hicieron llorar
 את כל אותם הדברים שגרמו לי לבכות
Et kol otam a dvarim she garmu li livkot
Y dejar todo atrás, lo mejor sera empezar
ולהשאיר הכל מאחור, הכי טוב יהיה להתחיל
U le ash-ir akol me-ajor, ajitov iye le atjil
Y olvidar los problemas económicos
ולשכוח את כל הבעיות הכלכליות
U lishjoj et kol a be-aiot a kalkali-iot
.que redundaron en gastronómicos
שהפכו לקולינריות.
.She afju le kulinari-iot
.Y mis ansias de poder,que pretendían trascender
ואת חשקי להיות יכול, אשר רצו התגלות.
.Ve et jashakai lei-iot iajol, asher ratsu le itgalot
.Eso es que es un buen día para empezar
זהו באמת יום טוב כדי להתחיל.
.Zeu be emet yom tov quedei le-atjil

Coro
פזמון
Pizmon

השיר La Canción