יום ראשון, 27 באוקטובר 2013

Gloria Estefan - Hablemos El Mismo Idioma

Gloria Estefan - Hablemos El Mismo Idioma
בואו נדבר באותה השפה - גלוריה אסטפן


En la vida hay tantos senderos
בחיים יש כל כך הרבה דרכים
Ba jaim iesh kol kaj arbe drajim
,por caminar
כדי לצעוד,
,Quedei lits-od
qué ironía que al fin
איזה אירוניה שבסופו של דבר
Eize ironiya she besofo shel davar
,nos llevan al mismo lugar
הם מובילים אותנו לאותו מקום,
,Em movili, otanu le oto makom
a pesar de las diferencias
למרות הדברים השונים
Lamrot a dvarim a shonom
.que solemos buscar
שאנו תמיד מחפשים.
.She tamid mejapsim

,Respiramos el mismo aire
אנו נושמים את אותו אוויר,
,Anu noshmim et oto avir
.despertamos al mismo sol
אנו מתעוררים לאותה שמש.
.Anu mit-orerim le ota

,Nos alumbra la misma luna
מאיר אותנו אותו הירח,
,Meir otanu a iare-aj
.necesitamos sentir amor
אנו צריכים להרגיש אהבה.
.Anu tsrijim le arguish aava
X2

Hay tanto tiempo
יש כל כך הרבה זמן
iesh kol kaj arbe zman
,que hemos perdido por discutir
שהפסדנו בגלל ויכוחים,
,She efsadnu biglal vikujim
por diferencias que entre nosotros
בגלל מחלוקות שקיימות בנינו
Biglal majlokot she kaiamot bei-neinu
.no deben existir
שאסור שיהיו קיימות.
.She asur she iyu kaiamot

Las costumbres, raíces y herencias
ההרגלים, שורשים וירושות
A erguelim, shorashim ve yerushot
,que me hacen quien soy
שעושים אותי מי שאני,
,She osim oti mi she ani
,son colores de un arco iris
הם צבעים של קשת בענן,
,Em tsvaim shel queshet be anan
.acordes de un mismo son
תווים של אותו הצליל.
.Tavim she oto a tslil

,Las palabras se hacen fronteras
המילים הופכות להיות גבולות,
,A milim ofjot lei-iot gvulot
,cuando no nacen de corazón
כאשר הן לא נולדות מהלב,
,Kaashr en lo noladot me a lev
hablemos el mismo idioma
בואו נדבר באותה השפה
Bou nedaber be ota a safa
.y así las cosas irán mejor
וככה הדברים ילכו טוב יותר.
.Ve kaja a dvarim yelju tov ioter

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה, )
(,Bou nedaber be ota a safa)
.que hay tantas cosas porque luchar
כי יש כל כך הרבה דברים ששווה להתאמץ למענם.
.Ki iesh kol kaj arbe dvarim sheshave leit-amets lemaanam
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)
(,Bou nedaber be ota a safa)
.que solo unidos se lograrán
כי רק מאוחדים משיגים אותם.
,Ki rak meujadim masiguim otam
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)
(,Bou nedaber be ota a safa)
.que nunca es tarde para empezar
כי אף פעם לא מאוחר בשביל להתחיל.
.Ki af paam lo meujar bishvil le-atjil
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)
(,Bou nedaber be ota a safa)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

.con la bandera de libertad
עם הדגל של החופש.
.im a deguel shel a jofesh

Si lo pensamos
אם נחשוב
im najshov
,nosotros tenemos tanto en común
יש לנו כל כך הרבה במשותף,
,iesh lanu kol kaj arbe bimshutaf
y nos conviene que el mundo
ועדיף לנו שהעולם
Ve adif lanu she a olam
.nos oiga con una sola voz
ישמע אותנו בקול אחד.
.ishma otanu be kol ejad
Es importante seguir adelante
זה חשוב להמשיך קדימה
Ze jashuv le amshij kadima
.con fuerza y con fe
עם כוח ואמונה.
.im koj ve emuna
,Hemos nuevos caminos
יש לנו דרכים חדשות,
,iesh lanu drajim jadashot
.en la unión hay un gran poder
באחדות יש כוח עצום.
.Ba ajdut iesh koj atsum
Orgullosos de ser Latinos
גאים להיות לטינים
Gueim lei-iot latinim
.no importa de donde, todo podemos vencer 
לא חשוב מאיפה, נוכל להתגבר על הכל.
.Lo jashuv me eifo, nujal le itgaber al a kol

Coro
פזמון Pizmon

.bajo la bandera de libertad
תחת הדגל של החופש
Tajat a deguel shel a jofesh

(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה, )
(,Bou nedaber be ota a safa)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי יד אחי.)
(.Toshit li yad aji)
,No importa de donde seas
לא משנה מהיכן אתה,
,Lo meshane me eijan ata
.si todos somos hermanos tú ves
אם כולנו אחים אתה רואה.
.im kulanu ajim ata roe
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה, )
(,Bou nedaber be ota a safa)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי יד אחי.)
(.Toshit li yad aji)
Que no existan las diferencias
שלא יהיו קיימות המחלוקות
She lo iyu kayamot a majlokot
.entre nosotros hispanos
בנינו דוברי הספרדית.
.Beineinu dovrei a sfaradit
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)


(,Bou nedaber be ota a safa)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי יד אחי)
(.Toshit li yad aji)

En esta vida hay que trabajar
בחיים האלו צריך לעבוד
Ba jaim a elu tsarij la avod
.para lograr lo que queremos alcanzar
כדי להגיע למה שאנחנו רוצים להשיג.
.Quedei le agui-a lema she anu rotsim le asig
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)


(,Bou nedaber be ota a safa)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי את יד אחי.)
(.Toshit li yad aji)
,Las palabras se hacen fronteras
המילים הופכות להיות גבולות,
,A milim ofjot lei-iot gvulot
cuando no se hablan del corazón
כאשר לא דוברים אותם מהלב
Kaasher lo dovrim otam me a lev
.si tú ves
אם אתה רואה.
.im ata roe

(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותה השפה,)


(,Bou nedaber be ota a safa)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי את יד אחי.)
(.Toshit li yad aji)
X2

,No importa raza ni religión
לא משנה השורש וגם לא הדת
Lo meshane ashoresh ve gam lo a dat
.somos hermanos en el corazón
אנו אחים בלב.
.Anu ajim ba lev
(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותו השפה,)


(,Bou nedaber be ota a safa)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי את יד אחי.)
(.Toshit li yad aji)
Pero que fuerza tenemos
אח, איזה כוח יש לנו
Aj, eize koaj iesh lanu
.los Latinos si nos mantenemos unidos
הלטיניים אם אנו שומרים על עצמנו מאוחדים.
.A latinim im anu shomrim al atsmenu meujadim

(,Hablemos el mismo idioma)
(בואו נדבר באותו השפה,)


(,Bou nedaber be ota a safa)
(.dame la mano mi hermano)
(תושיט לי את יד אחי.)
(.Toshit li yad aji)
X2

יום רביעי, 23 באוקטובר 2013

Juanes - A Dios Le Pido

Juanes - A Dios Le Pido
מהאל אני מבקש - חואנס

La cancion "Me-a-el ani mevaquesh", A Dios Le Pido
Fue lanzada por Juanes en el año 2002
el padre de Juanes fue secuestrado y no lo volvió a ver
por eso pide que su padre lo recuerde

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר מהאל אני מבקש, "הדיוס לה פידו"
בוצע על ידי חואנס בשנת 2002
אביו של חואנס נחטף והוא לא חזר לראותו
לכן הוא מבקש שאביו יזכור אותו

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק


Que mis ojos se despierten
שעיניי יתעוררו
She einai it-oreru
Con la luz de tu mirada, yo
עם האור של מבטך, אני
im a-or shel mabatej, ani
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)
Que mi madre no se muera
שאמי לא תמות
She imi lo tamut
Y que mi padre me recuerde
ושאבי יזכור אותי
Ve she avi izkor oti
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)

Que te quedes a mi lado
שתישארי לידי
She tisha-ari leyadi
Y que más nunca te me vayas mi vida
ושלעולם לא תלכי לי עוד מחיי
Ve she le-olam lo telji li od me-jayahi
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)
Que mi alma no descanse cuando
שהנשמה שלי לא תנוח כאשר
She a-neshama sheli lo tanu-aj ka-asher
De amarte se trate, mi cielo
יהיה מדובר בלאהוב אותך, שמיים שלי
ihiye medubar be-le-e-ov otaj, shamahim sheli
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)

Por los días que me quedan
למען הימים שנשארו לי
Le-mahan a-iamim shenish-aru li
Y las noches que aún no llegan, yo
והלילות שעדיין לא הגיעו, אני
Ve a-leylot she-adahin lo egui-u, ani
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)
Por los hijos de mis hijos
בשביל הילדים של הילדים שלי
Bishvil a-ieladim shel a-ieladim sheli
Y los hijos de tus hijos
והילדים של הילדים שלך
Ve a-ieladim sheli shel a-ieladim shel-ja
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)

Que mi pueblo no derrame tanta sangre
שעמי לא ישפוך כל כך הרבה דם
She ami lo ishfoj kol kaj arbe dam
Y se levante mi gente
ויקומו אנשי
Ve iakumu anash-hi
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)
Que mi alma no descanse cuando
שהנשמה שלי לא תנוח כאשר
She-a-neshama sheli lo tanu-aj kahasher
De amarte se trate, mi cielo
יהיה מדובר בלאהוב אותך, שמיים שלי
ihiye medubar be-le-e-ov otaj shamahim sheli
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)

Un segundo más de vida para darte
עוד שנייה נוספת מהחיים בשביל להעניק לך
Od shniya nosefet me-ajahim bishvil le-ahanik laj
Y mi corazón entero entregarte
ולמסור לך את לבי בשלמותו
Ve limsor laj et libi bishlemuto
Un segundo más de vida para darte
עוד שנייה נוספת מהחיים בשביל להעניק לך
Od shniya nosefet me-a-jahim bishvil le-a-anik laj
Y a tu lado para siempre yo quedarme
ולצידך אשאר לתמיד
Ve letsidej esha-er letamid
Un segundo más de vida yo
עוד שנייה אחת נוספת של חיים אני
Od shniya ajat nosefet shel jahim, ani
A Dios le pido
מהאל מבקש
Me-a-el ani mevaquesh

:Coro
פזמון: Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Que si me muero sea de amor
שאם אני אמות זה יהיה מאהבה
She-im ani amut ze ihiye me-a-ava
Y si me enamoro sea de vos
ואם אני אתאהב זה יהיה בך
Ve im ani et-a-ev ze ihiye baj
Y que de tu voz sea este corazón
וששל הקול שלך יהיה שייך לב זה
Ve she-shel a-kol shelaj ihiye shayaj lev ze
Todos los días
כל הימים
Kol a-iamim
A Dios le pido
מהאל אני מבקש
Me-a-el ani mevaquesh
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Coro
פזמון
Pizmon

A Dios le pido
מהאל אני מבקש
Me-a-el ani mevaquesh

Que mis ojos se despierten
שעיניי יתעוררו
She-einahi it-oreru
Con la luz de tu mirada yo
עם האור של מבטך, אני
im a-or shel mabatej, ani
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)
Que mi madre no se muera
שאמי לא תמות
She-imi lo tamut
Y que mi padre me recuerde
ושאבי יזכור אותי
Ve she avi izkor oti
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)

Que te quedes a mi lado
שתישארי לצידי
She tisha-ari le tsidi
Y que más nunca te me vayas mi vida
ושלעולם לא תלכי לי עוד מחיי
Ve she le-olam lo telji li od me-jayahi
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)
Que mi alma no descanse cuando
שנשמתי לא תנוח כאשר
She nishmati lo tanu-aj ka-asher
De amarte se trate, mi cielo
יהיה מדובר בלאהוב אותך, שמיים שלי
ihiye medubar be-le-e-ov otaj shamahim sheli
(A Dios le pido)
(מהאל אני מבקש)
(Me-a-el ani mevaquesh)

Un segundo más de vida para darte
עוד שנייה נוספת של חיים כדי לתת לך
Od shniya nosefet shel jahim quedehi latet laj

Y mi corazón entero entregarte
ולמסור לך את לבי בשלמותו
Ve limsor laj et libi bishlemuto
Un segundo más de vida para darte
עוד שנייה של חיים כדי לתת לך
Od shniya shel jahim quedehi latet laj
Y a tu lado para siempre yo quedarme
ולצידך לתמיד אני אשאר
U letsidja letamid ani esha-er
Un segundo más de vida, yo
עוד שנייה של חיים, אני
Od shniya shel jahi, ani
A Dios le pido
מהאל אני מבקש
Me-a-el ani mevaquesh

Coro x4
פזמון Pizmon

יום שבת, 19 באוקטובר 2013

Mago de Oz - Duerme

Mago de Oz - Duerme
תישנ/י - מגו דה אוז/הקוסם מארץ עוץDuerme, duerme y sueña a tener
תישני, תישני ותחלמי שיהיו לך
una vida sin la tentación
חיים ללא הפיתוי
,de delirios, de oro y poder
המטורף, לזהב ועֹצמה,
.de juzgar, aunque exista razón
של שפיטה, למרות שתהיה קיימת סיבה.

La avaricia es la esclavitud
תאוות הבצע היא המעבידה
.del alma y de la libertad
של הנשמה ושל החופש.

,Que no te bese nunca la envidia
שלא תנשק אותך אף פעם הקנאה,
(que no te abracen el odio y el mal.(x2
שלא יחבקו אותך השנאה והרע.

Duerme, duerme y sueña con ser
תישני, תישני ותחלמי להיות
:de tu mejor tesoro, el guardián
השומרת על האוצר הטוב ביותר שלך:
,El amor que yo en ti he volcado
האהבה שבה מילאתי אותך,
.de eso tienes mucho que dar
מזה יש בך הרבה לתת.

No te engrandezcas con la riqueza
אל תגדילי את עצמך עם העושר
,ni te apoques con la pobreza 
גם אל תסתפקי עם העוני,
que ni la derrota ni el fracaso te impidan lo
שגם לא הכניעה וגם לא הכישלון לא ימנעו ממך אותו
(ver que mañana otro día será. (x2
לראות שמחר יהיה יום אחר.

,Duerme, duerme, aquí estaré
תישני, תישני, כאן אהיה,
,las nubes serán tu colchón
העננים יהיו מזרונך,
que ni el viento ni la brisa te dejen
כי גם לא הרוח וגם לא משאב הרוח מפסיקים
(de acariciar, pues tú eres mi Don. (x2
ללטף אותך, כי את היא האדונית שלי.

(Duerme, duerme y sueña a tener ... (x3
תישני, תישני ותחלמי שיהיה לך...

יום שלישי, 15 באוקטובר 2013

Rios De Gloria - Comete Mi Cuerpo

Rios De Gloria - Comete Mi Cuerpo
תאכל/י את גופי - ריוס דה גלוריה


Cuantas esperas, minutos de hielo
כמה המתנות, דקות של קרח
Kama amtanot, dakot shel queraj
,denudan mi cuerpo
מפשיטות את גופי,
,Mafshitot et gufi
queriendo tus besos
רוצות את נשיקותיך
Rotsot et neshikota-ij
esperando ser presa esta noche
מחכה להיות כלואה הלילה
Mejaque lei-iot klu-a a layla
de tu oscura pasión mi cuerpo
מתשוקתך האפלה לגופי
Mi t-shukatej a-afela legufi
devorada de pies a cabeza,
טרופה מכף רגל ועד ראש,
,Trufa mikaf reguel ve ad rosh
.devorada de fuego y deseo
טרופה מאש ומתשוקה
Trufa me esf u t-shuka

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&
Cómete mí cuerpo
תאכל את גופי
Tojal et gufi
,desnudos al viento
ערומים לרוח,
,Arumim la ru-aj
cómete mi alma
תאכל את נשמתי
Tojal et nishmati
.ya no puedo más
איני יכולה עוד.
.Eini iajola od
cómete mi cuerpo
תאכל את גופי
Tojal et gufi
 ,desnudos al viento
ערומים לרוח,
,Eromim la ru-aj
cómete mis ganas
תאכל את חשקיי
Tojal et jashakai
ya no puedo más.
איני יכולה עוד.
.Eini yejola od
Cómete,cómete
תאכל, תאכל
Tojal, tojal
,mójame, bébete mi cuerpo
תרטיב אותי, שתה את גופי,
,Tartiv oti, shte et gufi
.es que no puedo esperar
כי איני יכולה להמתין.
.Ki eini yejola le-amtin
&&&&&&&&&&&&&&&

,Estoy encendido
אני בוער,
,Ani bo-er
me fundo por dentro
אני נבנה מבפנים
Ani nivna mi bifnim
,tus manos en sueños
ידייך בחלומות,
,iadei-ja ba jalomot
dibujan mi cuerpo
מציירות את גופי
Me-tsai-rot et gufi
,me reclaman tus piernas
דורשות ממני את רגלייך,
,Dorshot mimeni et ragla-ij
tus labios
את שפתייך
Et sfataij
,Con un grito que ya no domino
עם צעקה שאני כבר לא שולט,
,im tse-aka she ani kvar lo sholet
te reclama mi urgencia infinita
דורשות ממך את הדחיפות האין סופית שלי
Doreshet mimja et a djifut a-ein sofit sheli
.estoy solo lo sabes, no vivo
אני לבד את יודעת, אינני חי.
/Ani levad at ioda-at, eineni jai

Coro
פזמון Pizmon

יום חמישי, 10 באוקטובר 2013

Liliana Saumet y Ricardo Montaner - Soy Feliz

Liliana Saumet y Ricardo Montaner  - Soy Feliz
אני מאושר  - ריקרדו מונטאנר וליליאנה סאומט:Ricardo
ריקרדו:
Deja la queja ya
תפסיק כבר להתלונן
la vida es corta
החיים קצרים
con alegría asume el reto
עם שמחה תתמודד מול האתגר
.que más te importa
שהכי חשוב לך.

,Sabiendo ser feliz
לדעת להיות מאושר,
...déjalo ser feliz
לתת לו להיות מאושר...
No habría tristeza
לא תהיה עצבות
.ni pesimismo, podría sonreír
גם לא פסימיות, הוא יוכל לחייך.

.Baila en la calle, di cosas bellas
תרקוד ברחוב,  תאמר דברים יפים.
!Grítale al mundo ¡ Yo soy feliz
תצעק לעולם, אני מאושר!

...Soy feliz, soy feliz
אני מאושר, אני מאושר...
♫♪!!Vamos que la vida es una FIESTA  
קדימה כי החיים הם מסיבה!!
X2

A dónde vas muchacho
לאן אתה הולך גבר
...con esa cara triste
עם הפרצוף העצוב הזה...
Deja el despecho
עזוב את המרמור
.por la muchacha que conociste
מהבחורה שהכרת.

...Sonríe un poco más
חייך עוד קצת...
;Muestra esos dientes
תראה את השיניים הללו
Ven a la esquina
בוא אל קצה הרחוב
.que la parranda ya está caliente
כי המסיבה כבר חמה.

.Baila en la calle, di cosas bellas
רקוד ברחוב, תאמר דברים יפים.
!Grítale al mundo ¡ Yo soy feliz
תצעק לעולם, אני מאושר!

...Soy feliz, soy feliz
אני מאושר, אני מאושר...
 ♫♪!!Vamos que la vida es una FIESTA 
קדימה כי החיים הם מסיבה!!
X2

 ...la la
לה לה...

Liliana :
ליליאנה:
.Si vienes a decir me que la vida es una FIESTA
אם אתה בא להגיד לי שהחיים הם מסיבה.
.Todo el mundo bailando
כל העולם רוקד.
.Pero es que yo estoy despierta
אני פשוט ערה.
.Dispuesta a decirte lo que pienso y lo que siento
מוכנה להגיד מה שאני חושבת ומה שאני מרגישה.

El mundo es muy bonito cuando se vive contento
העולם הוא מאוד יפה כאשר חיים שמחים
armonia, alegria. como quieras que sonria
הרמוניה, שמחה. איך שתרצה שאחייך
la gente pasa hambre de Colombia hasta Etiopía
האנשים חווים רעב מקולומביה עד אתיופיה
Y la economia, podria hablar todo el dia
והכלכלה, יכולתי לדבר כל היום

la espera, me desespera , me espera 
ההמתנה, מייאשת אותי, ממתינה לי
para que abre la puerta
בשביל מה הוא פותח את הדלת
si me cierra la frontera
אם הוא סוגר לי את הגבול

Yo fuerte te aviso
אני מודיעה לך בחוזקה
y es te hago caso omiso
ואני לא מקשיבה לך
y es que pa'cantar no tengo que pedir permiso
ובשביל לשיר אני לא צריכה לבקש רשות
mintras yo canto y bailo
בזמן שאני שרה ורוקדת
me quejo del intruso
אני מתלוננת על המסתנן

Del otro lado del muro
מהצד השני של החומה
.se están cometiendo abusos
מתבצעים ניצולים
Escucha lo que te digo y no te escondas 
תשמע מה שאני אומרת לך ואל תתחבא
quiero que tu sepas la verdad
אני רוצה שתדע את האמת 
.a un que no te asombra
גם אם היא לא מפתיעה אותך.

y a pesar de todo esta vida es una BOMBA
ולמרות הכל החיים הללו הם "פצצה"

:Ricardo
ריקרדו:
...Soy feliz, soy feliz
אני מאושר, אני מאושר...
 ♫♪!!Vamos que la vida es una FIESTA
קדימה כי החיים הם מסיבה!!

Liliana:
ליליאנה:
Quiero que medigas que la vida es una FIESTA
אני רוצה שתגיד לי שהחיים הם מסיבה

:Ricardo
ריקרדו:
Soy feliz
אני מאושר

Liliana:
ליליאנה:
Yo tambien
גם אני

Ricardo:
ריקרדו:
Soy feliz
אני מאושר

Liliana:
ליליאנה:
Soy feliz
אני מאושרת

:Ricardo
ריקרדו:
Vamos que la vida una FIESTA
קדימה כי החיים הם מסיבה

Liliana:
ליליאנה:
Podria ablar todo el dia
יכולתי לדבר כל היום

:Ricardo
ריקרדו:
Soy feliz
אני מאושר

Liliana:
ליליאנה:
Yo tambien
גם אני

:Ricardo
ריקרדו:
Soy feliz
אני מאושר

Liliana:
ליליאנה:
Soy feliz
אני מאושרת

:Ricardo
ריקרדו:
Vamos que la vida, vamos que la vida una fiesta
קדימה כי החיים, קדימה כי החיים הם מסיבה.

:Ricardo
ריקרדו:
Agüitá
בוודאי

Lilianat:
ליליאנה:
Decock
גבר

יום שני, 7 באוקטובר 2013

Manuel Mijares - Uno Entre Mil

Manuel Mijares  -  Uno Entre Mil
אחד מאלף - מנואל מיחרס


,En Tierra firme nada que dudar
בקרקע יציבה אין ספקות,
...Aunque te digan, acabado, no hagas caso, no
גם אם יאמרו, זה נגמר, אל תקשיב, לא...
.Sigue adelante,nadie ira por ti
תמשיך קדימה, אף אחד לא ילך במקומך.

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&
!Uno entre mil yo ganare
אחד מתוך אלף אני אנצח!
?Que cuesta
מה הקושי?
arriba la partida,
בצע את המהלך,
del juego de la vida
של משחק החיים
&&&&&&&&&&&&&&&&

El pasado no podrá volver a ser igual
העבר לא יוכל לחזור להיות אותו דבר
.Y quizás así es mejor, yo no lo se
ואולי כך טוב יותר, איני יודע.


Si jamas creíste en mi
אם מעולם לא האמנת בי
tienes que cambiar de idea
את צריכה לשנות את דעתך
,la vida es como la marea
החיים הם כמו הגאות,
,indiqué se con alta-mar
תנווטי באמצעות המים העמוקים,
.va y viene sin parar
הולכת והבאה ללא הפסקה.

Nunca hice trampa ni la voy hacer
מעולם לא רימיתי וגם לא אעשה
y en esta noche
ובלילה הזה
he decidido abrir el corazón
החלטתי לפתוח את הלב
.lo pierdo todo y vuelvo a comenzar
אני מפסיד את הכל ומתחיל שוב מחדש.

Coro
פזמון

Tu no acabas de entender
את עדיין לא מבינה
esta música ligera
את המוזיקה הקלילה הזאת
que llena de felicidad la tristes tardes de tormenta
אשר ממלאת באושר את עצב ערבי הסערה
.grito al aire mi canción
אני צועק לאוויר את שירי.

,Jamas por pedir ayuda
מעולם לא בשביל לבקש עזרה,
.y menos a ti que a ninguna
ועוד פחות ממך מאשר כל אחת אחרת.
,Sigo guardando mi secreto
עודני שומר את סודי,
.tu sorda yo cantando
את חרשת ואני שר.

,Si estas en tierra
אם אתה על אדמה,
.no haga caso no
אל תשמע לאף אחד.
,Aunque te digan fracasado
למרות שיגידו לך כישלון,
sigue sin parar
תמשיך בלי להתמהמה
...hasta que suene la campana de
עד שפעמון יצלצל...

Uno entre mil yo triunfare
אחד מאלף אני אנצח
?que cuesta
מה הקושי?
,arriba la partida
בצע את המהלך,
el juego de la Vida
משחק החיים
de esa vida
של החיים האלו

!Uno entre mil yo triunfare
אחד מאלף אני אנצח!

יום רביעי, 2 באוקטובר 2013

La Sonora Dinamita - Oye

La Sonora Dinamita  - Oye
שמע - לה סונורה דינמיטה


:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba
שמע, פקח את עינייך, הבט מעלה
Shma, pkaj et eineija, abet mala
.Disfruta las cosas buenas que tiene la vida 
תהנה מהדברים הטובים שיש בחיים.
.Teene me advarim a tovim she iesh ba jaim
,Abre tus ojos, mira hacia arriba
פקח את עינייך, הבט מעלה,
,Pkaj et eineja, abet mala
.Disfruta las cosas buenas que tiene la vida
תהנה מהדברים הטובים שיש בחיים.
.Teene me advarim a tovim she iesh ba jaim
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Un descanso en el camino, una botella de vino
מנוחה בדרך, בקבוק יין
Menuja baderej, bakbuk ia-in
Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada 
אנחה, מבט, התפקעות מצחוק
Anaja, mabat, itpak-ut mi tsjok
Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo 
פנים אחדות במראה, חבר, עצה טובה
Panim ajadot ba mar-a, javer, etsa tova
Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero 
שייט בסירה או במפרשית, גם אם לא תגיע ראשון
Sha-it be sira o be mifrasit, gam im lo tagui-a rishon
Un caballito cerrero, que no corra por dinero 
סוס בר, שלא ירוץ בשביל הכסף
Sus bar, she lo iaruts bishbil a quesef
Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo 
עץ דקל, נחל, חתיכת שמים
Ets dekel, najal, jatihat shamaim

Mira bien al rededor, y veras las cosas buenas 
תביט טוב סביב, ותראה את הדברים הטובים
Tabit tov saviv, ve ter-e et adavarim a tovim
Que la vida es un amor, olvídate de tus penas
שהחיים הם אהבה, תשכח מהמכאובים
She a jaim em aava, tishkaj me a maj-ovim

Coro
פזמון Pizmon

Oye, bailemos esta cumbia
שמע, בוא נרקוד את הקומביה הזאת

La La La 
לה לה לה
X3

Una playa, un cumpleaños 
חוף ים כלשהו, יום הולדת
Jov yam kol she-u, iom uledet
Un buen recuerdo de antaño
זיכרון טוב מהעבר
Zikaron tov me e-avar
Un olor a hierbabuena, una conversación amena 
ריח של מנטה, דו-שיח מענג
Rei-aj shel menta, du si-aj me-aneg
Un romance que a nacido, que te roba los sentidos 
רומן שנולד, שגונב ממך את התחושות
Roman she nolad, she gonev mimja et a tjushot
Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño 
פארק אחד מלא בילדים, חיבה יפה עד מאוד
Park ejad male biladim, jiba iafa ad meod
Una lagrima, un momento, pese a todo sentimiento 
דמעה אחת, רגע אחד, למרות כל הרגש
Dim-a ajat, rega ejad, lamrot kol a reguesh
Una música muy bella, un perfume, una estrella
מוזיקה מאוד יפה, בושם, כוכב אחד
Muzika meod iafa, bosem, kojav ejad

Mira bien alrededor, y veras las cosas buenas 
תביט טוב סביב, ותראה את הדברים הטובים
Tabit tov saviv, ve ter-e et a dvarim a tovim
Que la vida es un amor, olvídate de tus penas
שהחיים הם אהבה, תשכח מהמכאובים
She a jaim em aava, tishkaj me a maj-ovim

Coro
פזמון Pizmon

Oye
שמע Shma