יום שני, 7 באוקטובר 2013

Manuel Mijares - Uno Entre Mil

Manuel Mijares  -  Uno Entre Mil
אחד מאלף - מנואל מיחרס


,En Tierra firme nada que dudar
בקרקע יציבה אין ספקות,
,Bekarka ietsiva ein sfekot
...Aunque te digan, acabado, no hagas caso, no
גם אם יאמרו, זה נגמר, אל תקשיב, לא...
...Gam im iomru, ze nigmar, al takshiv, lo
.Sigue adelante,nadie ira por ti
תמשיך קדימה, אף אחד לא ילך במקומך.
.Tamshij kadima, af ejad lo ielej bimkomja

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&
!Uno entre mil yo ganare
אחד מתוך אלף אני אנצח!
!Ejad mitoj elef ani antsej
?Que cuesta
מה הקושי?
?Ma akoshi
arriba la partida,
בצע את המהלך,
,Batse-a et a ma-alaj
del juego de la vida
של משחק החיים
Shel misjak a jaim
&&&&&&&&&&&&&&&&

El pasado no podrá volver a ser igual
העבר לא יוכל לחזור להיות אותו דבר
E-avar lo iujal lajzor lei-iot oto davar
.Y quizás así es mejor, yo no lo se
ואולי כך טוב יותר, איני יודע.
Ve ulai kaj tov ioter, eini iode-a


Si jamas creíste en mi
אם מעולם לא האמנת בי
im meolam lo eemanta bi
tienes que cambiar de idea
את צריכה לשנות את דעתך
At tsrija leshanot et daatej
,la vida es como la marea
החיים הם כמו הגאות,
,Ajaim em kmo ague-ut
,indiqué se con alta-mar
תנווטי באמצעות המים העמוקים,
,Tenavti beemtaut a maim aamukim
.va y viene sin parar
הולכת ובאה ללא הפסקה.
.Olejet u va-a lelo afsaka

Nunca hice trampa ni la voy hacer
מעולם לא רימיתי וגם לא אעשה
Meolam lo rimiti ve gam lo eese
y en esta noche
ובלילה הזה
U va layla a ze
he decidido abrir el corazón
החלטתי לפתוח את הלב
Ejlatti liftoaj et alev
.lo pierdo todo y vuelvo a comenzar
אני מפסיד את הכל ומתחיל שוב מחדש.
.Ani mafsid et akol umatjil shuv mejadash

Coro
פזמון Pizmon

Tu no acabas de entender
את עדיין לא מבינה
At adain lo mevina
esta música ligera
את המוזיקה הקלילה הזאת
Et a muzika a klila a zot
que llena de felicidad
אשר ממלאת באושר
 Asher memalet be osher
la tristes tardes de tormenta
את ערבי הסערה העצובים
et arvei a se-ara aatsuvim
.grito al aire mi canción
אני צועק לאוויר את שירי.
.Ani  tsoek la avir et shiri

,Jamas por pedir ayuda
מעולם לא בשביל לבקש עזרה,
,Meolam lo bishvil le vaquesh ezra
.y menos a ti que a ninguna
ועוד פחות ממך מאשר כל אחת אחרת.
.Ve od pajot mimj me asher kol ajat ajeret
,Sigo guardando mi secreto
עודני שומר את סודי,
,Odeni shomer et sodi
.tu sorda yo cantando
את חרשת ואני שר.
.At jereshet ve ani shar

,Si estas en tierra
אם אתה על אדמה,
,im ata al adama
.no haga caso no
אל תשמע לאף אחד.
.Al tishma le af ejad
,Aunque te digan fracasado
למרות שיגידו לך כישלון,
,Lamrot she iaguidu leja kishalon
sigue sin parar
תמשיך בלי להתמהמה
Tamshij bli le itma-ame-a
...hasta que suene la campana de
עד שפעמון יצלצל...
...Ad she amaamon ietsaltsel

Uno entre mil yo triunfare
אחד מתוך אלף אני אנצח
Ejad mitoj elef ani anatse-aj
?que cuesta
מה הקושי?
?Ma akoshi
,arriba la partida
בצע את המהלך,
,Batse-a et a maalaj
el juego de la Vida
משחק החיים
Misjak a jaim
de esa vida
של החיים האלו
Shel a jaim a elu

!Uno entre mil yo triunfare
אחד מתוך אלף אני אנצח!
!Ejad mitoj elef ani anatse-aj