יום שני, 7 באוקטובר 2013

Manuel Mijares - Uno Entre Mil

Manuel Mijares  -  Uno Entre Mil
אחד מאלף - מנואל מיחרס


,En Tierra firme nada que dudar
בקרקע יציבה אין ספקות,
...Aunque te digan, acabado, no hagas caso, no
גם אם יאמרו, זה נגמר, אל תקשיב, לא...
.Sigue adelante,nadie ira por ti
תמשיך קדימה, אף אחד לא ילך במקומך.

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&
!Uno entre mil yo ganare
אחד מתוך אלף אני אנצח!
?Que cuesta
מה הקושי?
arriba la partida,
בצע את המהלך,
del juego de la vida
של משחק החיים
&&&&&&&&&&&&&&&&

El pasado no podrá volver a ser igual
העבר לא יוכל לחזור להיות אותו דבר
.Y quizás así es mejor, yo no lo se
ואולי כך טוב יותר, איני יודע.


Si jamas creíste en mi
אם מעולם לא האמנת בי
tienes que cambiar de idea
את צריכה לשנות את דעתך
,la vida es como la marea
החיים הם כמו הגאות,
,indiqué se con alta-mar
תנווטי באמצעות המים העמוקים,
.va y viene sin parar
הולכת והבאה ללא הפסקה.

Nunca hice trampa ni la voy hacer
מעולם לא רימיתי וגם לא אעשה
y en esta noche
ובלילה הזה
he decidido abrir el corazón
החלטתי לפתוח את הלב
.lo pierdo todo y vuelvo a comenzar
אני מפסיד את הכל ומתחיל שוב מחדש.

Coro
פזמון

Tu no acabas de entender
את עדיין לא מבינה
esta música ligera
את המוזיקה הקלילה הזאת
que llena de felicidad la tristes tardes de tormenta
אשר ממלאת באושר את עצב ערבי הסערה
.grito al aire mi canción
אני צועק לאוויר את שירי.

,Jamas por pedir ayuda
מעולם לא בשביל לבקש עזרה,
.y menos a ti que a ninguna
ועוד פחות ממך מאשר כל אחת אחרת.
,Sigo guardando mi secreto
עודני שומר את סודי,
.tu sorda yo cantando
את חרשת ואני שר.

,Si estas en tierra
אם אתה על אדמה,
.no haga caso no
אל תשמע לאף אחד.
,Aunque te digan fracasado
למרות שיגידו לך כישלון,
sigue sin parar
תמשיך בלי להתמהמה
...hasta que suene la campana de
עד שפעמון יצלצל...

Uno entre mil yo triunfare
אחד מאלף אני אנצח
?que cuesta
מה הקושי?
,arriba la partida
בצע את המהלך,
el juego de la Vida
משחק החיים
de esa vida
של החיים האלו

!Uno entre mil yo triunfare
אחד מאלף אני אנצח!