יום ראשון, 24 בנובמבר 2013

Gloria Estefan - Ayer

Gloria Estefan - Ayer
אתמול - גלוריה אסטפן


: Coro
פזמון : Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,Ayer encontré la flor que tu me diste
אתמול מצאתי את הפרח שהענקת לי,
,Etmol matsati et a peraj she-ehenakta li
,Imagen del amor que me ofreciste
השתקפות של האהבה שהצעת לי,
,ishtakfut shel ahava she etsata li
Aun guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel
ניחוח אותו ציפורן עדין, עדיין שומר אמונים
Nijohaj oto tsiporen adin, adahin shomer emunim
.Ayer encontré la flor que tu me diste 
אתמול מצאתי את הפרח שהענקת לי.
.Etmol matsati et a peraj she-ehenakta li
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Aun guardo aquella carta que me escribiste
עדיין שומרת את אותו המכתב שכתבת לי,
,Adahin shomeret et oto amijtav she-katavta li
,De un rojo pasional, tenia una marca
היה בו כתם בצבע אדום תשוקתי,
,Aia bo quetem betseva adom t-shukati
.Tu firma junto al clavel me puso triste
חתימתך יחד עם הפרח ציפורן גרם לי להיות עצובה.
.Jatimateja iajad im peraj a tsiporen garam li lihiyot atsuva
.Aun guardo aquella carta que me escribiste
עדיין שומרת את אותו המכתב שכתבת לי.
.Adahin shomeret et oto amijtav she-katavta li

,Regresa por favor pues la vida es muy corta
תחזור בבקשה כי החיים קצרים מאוד,
,Tajzor bevakasha ki a jahim ktsarim me-od
,Salgamos de la duda y del rencor
נצא מהספק ומהטינה,
,Netse me asafek u me atina

:1 Coro
פזמון 1: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa
טוב מאוד אומר הזמר, מה שעבר לא משנה
Tov meod omer a zamar, ma she avar lo meshane
.De todo, nuestro orgullo es lo peor
מהכל, הגאווה שלנו היא הגרועה ביותר.
.Me akol, a gahava shelanu y agruha beioter
,Renovemos la pasión pues la vida es muy corta
נחדש את התשוקה כי החיים קצרים מידי,
,Nejadesh et at-shuka ki a jahim ktsarim midahi
.Llenemos de calor el corazón
נמלא בחום את הלב.
.Ne male bejom et a lev
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Aroma de perdón añora nuestro ser
ניחוח של מחילה מזכיר בצער את היותנו
Nijohaj shel mejila mazkir be-tsahar et eiotehinu
,Perfume de ilusión de un nuevo amanecer
בושם אשליה של זריחה חדשה,
,Bocem ashla-ia shel zrija jadasha
Frescor de primavera por toda eternidad
רעננות של אביב לעולמי עד
Ra-ananut shel aviv le-olmi ad
.Aroma de perdón añora nuestro ser 
ניחוח של מחילה מזכיר בצער את היותנו.
Nijohaj shel mejila mazkir be-tsahar et eiotehinu

,Regresa por favor pues la vida es muy corta
תחזור בבקשה כי החיים קצרים מאוד,
,Tajzor bebakasha ki a jahim ktsarim mehod
,Salgamos de la duda y del rencor
נצא מהספק ומהטינה,
,Netse me asafek u me atina

1 Coro
פזמון1 Pizmon

Coro
פזמון Pizmon

(!Levántense y gocen que la vida es corta¡)
(קומו ותיהנו כי החיים קצרים!)
(!Kumu ve tehehinu ki a jahim ktsarim)
(!Alégrense por fin que lo demás no importa¡)
(תשמחו כבר כי השאר כבר לא משנה!)
(!Tismeju ki ash-ar kvar lo meshane)

.Oigan bien sin temor lo que enseña la vida, señores
רבותי,תשמעו טוב בלא פחד את מה שהחיים מלמדים.
.Rabotahi, tishme-u tov belo pajad et ma she-ajahim melamdim
!No te busques otra herida con el mismo error¡
אל תחפש פצע נוסף עם אותה הטעות!
!Al tejapes petsa nosaf im ota a ta-ut
!Oigan bien!
תשמעו טוב!
!Tishme-u tov

(!Levántense y gocen que la vida es corta¡)
(קומו ותיהנו כי החיים קצרים!)
(!Kumu ve tehehinu ki a jahim ktsarim)
(!Alégrense por fin que lo demás no importa¡)
(תשמחו כבר כי השאר כבר לא משנה!)
(!Tismeju ki ash-ar kvar lo meshane)

Tiren ya todas las penas y busquen la vida buena
תזרקו כבר את כל הקשיים וחפשו את החיים הטובים
Tizreku et kol a kshahim ve japsu et a jahim atovim
,Con cariño y armonía como el agua y la arena
עם חיבה והדדיות כמו המים והחול,
,im jiba ve adadiyut kmo amahim ve a jol
!Que bueno¡
זה טוב!
!Ze tov

(!Levántense¡)
(קומו!)
(!Kumu)
Levántense
קומו
Kumu
(y gocen que la vida es corta¡)
(קומו ותיהנו כי החיים קצרים!)
(!Kumu ve tehehinu ki ajahim ktsarim)
Alégrense
תשמחו
Tismeju
(!Alégrense)
(תשמחו)
(Tismeju)
Si señor
כן אדוני
Quen adoni
(!por fin que lo demás no importa¡)
(עכשיו כי השאר כבר לא משנה!)
(!Ajshav ki ash-ar kvar lo meshane)

,Anímense, sacudanse
תתעודדו, תתנערו,
,Tit-odedu, tit-naharu
acérquense sin problema, familia
תתקרבו ללא בעיה, משפחה
Tit-karvu lelo beha-ia, mishpaja
Ra-ca-ta-ca-ta, Cu-cun-cun-pra
רה-קה-טה-קה-טה, קו-קונ-קונ-פרה
Ya los cueros te llaman, te llaman. 
כלי ההקשה קוראים לך , קוראים לך
Klehi ahakasha korhim leja, korhim leja

(!Levántense¡)
(קומו!)
(!Kumu)
Hay que levantarse mi gente
צריך לקום אנשי
Tsarij lakum anashahi
( y gocen que la vida es corta¡)
(ותיהנו כי החיים קצרים!)
(!Ve tehehinu ki a jahim ktsarim)
(!Alégrense)
(תשמחו)
(Tismeju)
con armonía
עם הדדיות
im adadiyut
(!por fin que lo demás no importa¡)
(עכשיו כי השאר כבר לא משנה!)
(!Ajshav ki ash-ar kvar lo meshane)
como el agua y la arena
כמו המים וחול
Kmo amahim ve ajol

(!Levántense¡)
(קומו!)
(!Kumu)
Levántense
קומו
Kumu
(!y gocen que la vida es corta¡)
(נו קומו ותיהנו כי החיים קצרים)
(Nu kumu ve tehehinu ki a jahim ktsarim)
!gocen que la vida es corta¡
קומו ותיהנו כי החיים קצרים
Kumu ve tehehinu ki a jahim ktsarim
(!Alégrense por fin que lo demás no importa¡)
(תשמחו כבר כי השאר כבר לא משנה!)
(!Tismeju ajshav ki ash-ar kvar lo meshane)

יום רביעי, 13 בנובמבר 2013

Natalia Oreiro y Jaime Roos - Pasión Celeste

Natalia Oreiro y  Jaime Roos - Pasión Celeste
תשוקה תכלת - חיימה ראוס ונטליה אוריירו


:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Quiero sacar afuera
אני רוצה להוציא החוצה
lo que guardo en el alma
מה שאני שומרת בנשמה
.todo este amor loco de más
את כל האהבה הכל כך מטורפת הזאת.
Quiero gritar bien fuerte
אני רוצה לצעוק בחוזקה
,todo mi amor celeste
את כל האהבת התכלת שלי,
...amor inmortal
אהבה אלמוותית...
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Celeste
תכלת
Al que quiera celeste
מי שירצה תכלת
.que le cueste
שיתקשה.
Son cosas que se aprenden
אלו דברים שלומדים 
.en la vida
בחיים.
Yo la llevo acá, tatuada en la piel
אני נושאת אותה כאן, מקועוקעת בעורי
herencia del barrio
ירושת השכונה
.que me vio nacer
שראתה את לידתי.

Celeste
תכלת
Es mío el dolor de tu tribuna
כאב היציע שלכם הוא גם שלי
Su alegría no la cambio
את שמחתו אני לא מחליפה
.por ninguna
בעד אף אחת אחרת.
Que nuestra pasión
כי תשוקתנו
te ayude a pelear
עוזרת לכם להילחם
con la fe del que encara
עם האמונה של המתמודד
.y se juega la vida
ונותן את נשמתו.

,Quiero agitar banderas
אני רוצה לנופף דגלים בחוזקה,
quiero pintar mi cara
אני רוצה לצבוע את פני
.con el color del cielo de acá
עם צבע השמיים שיש כאן.
Quiero sentir adentro
אני רוצה להרגיש בתוכי
todo el furor del viento
את כל ההתרגשות החזקה של האווירה
.desbordando mi amor oriental
מגדילה את גבולות אהבתי המזרחית.

Cuando canta un coro de murga
כאשר שרה מקהלה של מצעד רחוב
el Charrúa encuentra su voz
האורוגוואי האינדיאני מוצא את קולו
(quiero sacar)
(אני רוצה להוציא)
Erizada piel de tambores
"עור הברווז" מהתופים
(del alma, todo este amor)
(מהנשמה, את כל האהבה הזאת)
.repicando en el corazón
יוצר צליל מחזורי בלב.

(Quiero gritar)
(אני רוצה לצעוק)
Cuando canta un coro de murga
כאשר שרה מקהלה של מצעד רחוב
(Bien fuerte, todo mi amor)
(בעוצמה, את כל אהבתי)
el Charrúa encuentra su voz
האורוגוואי האינדיאני מוצא את קולו
(Quiero sentir)
(אני רוצה להרגיש)
erizada piel de tambores
"עור הברווז" מהתופים
(Adentro todo el furor)
(את כל ההתרגשות החזקה)
repicando en el corazón
יוצר צליל מחזורי בלב

.Adónde se va tócala y toma
להיכן שהולכים תנגן אותה ושתה.
Se va por la punta
הולכים מהקצה
y no puede parar
והוא לא יכול להפסיק
No puede parar, dejar de gritar
לא יכול להפסיק, להפסיק לצעוק
.Arriba nosotros, con fuerza Uruguay 
קדימה אנחנו, עם הכוח אורוגוואי

,Pelota contra el piso
כדור על הרצפה,
frente en alto
פנים עם גאווה
Llévatela a tu casa, vamos a festejar
קח אותה הביתה, בוא נחגוג
Píntala de celeste, bien celeste
צבע אותה בתכלת, ממש תכלת
Arriba nosotros, con fuerza Uruguay
קדימה אנחנו, עם הכוח אורוגוואי

Celeste
תכלת
Al que quiera celeste
למי שרוצה תכלת
.que le cueste
שיתקשה.
Son cosas que se aprenden
אלו דברים שלומדים
en la vida
בחיים
Yo la llevo acá tatuada en la piel
אני נושאת את זה עמי מקועקע בעורי
Herencia del barrio
ירושה מהשכונה
que me vió nacer
שראתה אותי נולדת

Coro
פזמון

,Quiero agitar banderas
אני רוצה לנופף דגלים בחוזקה,
quiero pintar mi cara
אני רוצה לצבוע את פני
con el color del cielo de acá
עם צבע השמיים של כאן
Quiero sentir adentro
אני רוצה להרגיש בפנים
Todo el furor del viento
את כל ההתרגשות החזקה של האווירה
.Desbordando mi amor oriental
מגדילה את גבולות אהבתי המזרחית.

,Pelota contra el piso
כדור על הרצפה,
frente en alto
פנים עם גאווה
Llévatela a tu casa, vamos a festejar
קח אותה הביתה, בוא נחגוג
Píntala de celeste, bien celeste
צבע אותה בתכלת, ממש תכלת
Arriba nosotros, con fuerza Uruguay
קדימה אנחנו, עם הכוח אורוגוואי

Uruguay, Uruguay
אורוגוואי, אורוגוואי

Coro
פזמון

,Quiero agitar banderas
אני רוצה לנופף דגלים בחוזקה,
quiero pintar mi cara
אני רוצה לצבוע את פני
con el color del cielo de acá
עם צבע השמיים של כאן
Quiero sentir adentro
אני רוצה להרגיש בפנים
Todo el furor del viento
את כל ההתרגשות החזקה של האווירה

יום ראשון, 10 בנובמבר 2013

Voces Unidas - Puedes llegar

Voces Unidas  - Puedes Llegar
אתה יכול להגיע - קולות מאוחדים

,Plácido Domingo, Gloria Estefan, Ricky Martin  
ריקי מרטין, גלוריה אסטפן, פלסידו דומינגו,
,Jon Secada, Patricia Sosa, Carlos Vives
קרלוס ויווס, פטריסיה סוסה, ג'ון סקדה
Julio Iglesias, Jose Luis Rodríguez
חוסה לואיס רודריגז , חוליו איגלסיאס
Roberto Carlos & Alejandro Fernández
 אלחנדרו פרננדס & רוברטו קרלוס


Soñar con lo que más queremos
לחלום על מה שאנו הכי רוצים
Lajlom al ma she anu aji rotsim
Aquello difícil de lograr
הדבר הזה שקשה להשיגו
Adavar aze she kashe le asigo
Es ofrecer llevar la meta a su fin
זה להציע לקחת את המטרה עד סופה
Ze le atsi-a lakajat et amatara ad sofa
Y creer que la veremos cumplir
ולהאמין שנראה אותה מתגשמת
U le aamin she nire ota mitgashemet
Arriesgar de una vez
לסכן בפעם אחת
Lesaquen be paam ajat
Lo que soy por lo que puedo ser
את מה שאני במה שאני יכול להיות
Et ma she ani be ma she ani iajol lei-iot

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Puedes llegar... lejos
אתה יכול להגיע..רחוק
Ata iajol le agui-a..rajok
A las estrellas alcanzar
להגיע עד לכוכבים
Le agui-a ad la kojavim
A hacer de sueños realidad
להגשים חלומות
Le agshim jalomot
Y puedes volar... alto
ואתה יכול לעוף...גבוה
Ve ata iajol la uf.. gavoa
Sobre las alas de la fe
על כנפי האמונה
Al kanfei a emuna
Sin más temores por vencer
ללא יותר מורא להכניעה
lelo ioter mora le a jni-a
Puedes llegar
אתה יכול להגיע
Ata iajol le agui-a
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hay días que pasan a la historia
יש ימים הנחרטים בתוכנו
iesh iamim a nijratim betojenu
Son días difícil de olvidar
אלו ימים שקשה לשכוח אותם
Elu iamim she kashe lishkoj otam
Sé muy bien que puedo triunfar
אני יודע טוב מאוד שאני יכול לנצח
Ani iode-a tov meod she ani iajol le natse-aj
Seguiré con toda mi voluntad
אמשיך עם כל רצונותיי
Amshij im kol retsonotai
Hasta el destino enfrentar
אף להתמודדות מול היעוד
Af le itmoded mul a ie-ud
Y por siempre mis huellas dejar
ולהשאיר את חותמי לתמיד
U le ash-ir et jotami le tamid

Coro x2
פזמון 2x
Pizmon

Puedes llegar
אתה יכול להגיע
Ata iajol le agui-a
Quieres llegar
אתה רוצה להגיע
Ata rotse le agui-a

Sobre las alas de la fe
על כנפי האמונה
Al kanfei a emuna
Sin más temores por vencer
ללא יותר מורא להכניעה
Lelo ioter mora le ajni-a
Puedes llegar
אתה יכול להגיע
Ata iajol le agui-a
(Lejos)
(רחוק)
(Rajok)
Que el más allá
כי ליותר רחוק
Ki la ioter rajok
Puedes llegar
אתה יכול להגיע
Ata iajol le-agui-a

יום חמישי, 7 בנובמבר 2013

Achillea - Alas Del Águila

Achillea - Alas Del Águila 
כנפי הנשר - אכילאה


:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&
,Volando sobre el mar
עף מעל הים,
Af me-al a yam
déjate llevar
תניח לעצמך להיסחף
Tani-aj le atsmeja le-isajef
.con las alas de la águila
עם כנפי הנשר.
.im kanfei a nesher
,Sobre las tierras
על האדמות,
,Al aadamot
déjate llevar
תניח לעצמך להיסחף
Tani-aj le atsmeja le-isajef
.de las alas de la águila
מכנפי הנשר.
.Mi kanfei a nesher
&&&&&&&&&&&&&&&

En el cielo, no a hay ruido
בשמים, אין רעש
Ba shamaim, ein raash
.pero existe un sonido
אך קיים צליל.
.Aj kaiam tslil
,Un sonido suavecito
צליל עדין מאוד,
,Tslil adin meod
.que te abraza despacito
שמחבק אותך בצורה איטית.
.She mejabequet otja betsura itit
y es como una músicità suavecita, suavecita
והוא כמו מנגינה עדינה מאוד, עדינה מאוד
Ve u kmo maguina adina meod, adina meod
que te da tranquilidad
אשר מעניקה לך רוגע
Asher manika leja roga
.como la paz y la verdad
כמו השלווה (השלום) והאמת.
.Kmo a shalva (a shalom) ve a emet

Coro
פזמון Pizmon

.Hay amor y esperanza
יש אהבה ותקווה.
.iesh aava ve tikva

Coro
פזמון Pizmon

Te da tranquilidad
היא מעניקה לך רוגע
Y manika leja roga
como la paz y la verdad x2
כמו השלווה (השלום) והאמת 
Kmo a shalva (a shalom) ve a emet

יום שבת, 2 בנובמבר 2013

Laura Pausini y Miguel Bose - Te amaré

Laura Pausini y Miguel Bose - Te amaré
אוֹהַב אותך - מיגל בוס ולאורה פאוסיני


.Con la paz de las montañas, te amaré
עם הרוגע של ההרים, אוֹהַב אותך.
.Con locura y equilibrio, te amaré
עם טרוף ויציבות, אוֹהַב אותך.
,Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer
עם הכעס של שנותיי,איך שלמדת אותי לעשות,
.con un grito en carne viva te amaré
עם הצעקה של "בשר חי" אוֹהַב אותך. 

.En silencio y en secreto, te amaré
בשקט ובהחבא, אוֹהַב אותך.
.Arriesgando en lo prohibido, te amaré
מסתכן באסור, אוֹהַב אותך.
En lo falso y en lo cierto, con el corazón
בשקר ובאמת, עם הלב
.abierto, por ser algo no perfecto te amaré
פתוח, בגלל היותך לא מושלמת אוֹהַב אותך.

.Te amaré, te amaré como no está permitido
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך כמו שלא מאופשר.
.Te amaré, te amaré como nunca nadie ha sabido
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך איך שאף אחד מעולם לא ידע.
Porque así lo he decidido
כי ככה החלטתי
.te amaré
אוֹהַב אותך.

,Por poner algún ejemplo te diré
בשביל לתת דוגמה כלשהי אומר לך,
.que aunque tengas manos frías te amaré
שגם עם ידייך יהיו קרות אוֹהַב אותך.
.Con tu mala ortografía y tu no saber perder
עם שגיאות הכתיב שלך וזה שאינך יודעת להפסיד.
.Con defectos y manías te amaré
עם מגרעות ושיגעונות אוֹהַב אותך.

.Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך כי היית משהו חשוב.
.Te amaré, te amaré cuando ya no estés presente
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך כאשר לא תהיי נוכחת.
A pesar de todo siempre
למרות הכל  תמיד
.te amaré
אוֹהַב אותך.

Al caer de cada noche esperaré, a que seas
עם הגיעו של כל לילה אחכה, שיהיה
luna llena y te amaré. Y a pesar de pocos
ירח מלא ואוֹהַב אותך. ולמרות רגעים
restos, en señal de lo que fue, seguirás
מועטים, כאות של מה שהיה,תמשיכי להיות
.cerca y muy dentro te amaré
קרובה ועמוק בפנים אוֹהַב אותך.

.Te amaré, te amaré a golpe de recuerdo
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך ברגע של זיכרון .
.Te amaré, te amaré hasta el último momento
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך עד הרגע האחרון.
.Seguirás cerca y muy dentro
תמשיכי קרובה ועמוק בפנים.
.Te amaré, te amaré
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך.
.Te amaré, te amaré
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך.
.Te amaré
אוֹהַב אותך.
.A pesar de todo siempre
למרות הכל תמיד.
.A pesar de todo siempre
למרות הכל תמיד.
.Te amaré
אוֹהַב אותך.