יום ראשון, 24 בנובמבר 2013

Gloria Estefan - Ayer

Gloria Estefan - Ayer
אתמול - גלוריה אסטפן


: Coro
פזמון : Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,Ayer encontré la flor que tu me diste
אתמול מצאתי את הפרח שהענקת לי,
,Etmol matsati et a peraj she-ehenakta li
,Imagen del amor que me ofreciste
השתקפות של האהבה שהצעת לי,
,ishtakfut shel aava she etsata li
Aun guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel
ניחוח אותו ציפורן עדין, עדיין שומר אמונים
Nijohaj oto tsiporen adin, adain shomer emunim
.Ayer encontré la flor que tu me diste 
אתמול מצאתי את הפרח שהענקת לי.
.Etmol matsati et a peraj she-e-enakta li
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Aun guardo aquella carta que me escribiste
עדיין שומרת את אותו המכתב שכתבת לי,
,Adain shomeret et oto amijtav she-katavta li
,De un rojo pasional, tenia una marca
היה בו כתם בצבע אדום תשוקתי,
,Aia bo quetem betseva adom t-shukati
.Tu firma junto al clavel me puso triste
חתימתך יחד עם הפרח ציפורן גרם לי להיות עצובה.
.Jatimatja iajad im peraj a tsiporen garam li lei-iot atsuva
.Aun guardo aquella carta que me escribiste
עדיין שומרת את אותו המכתב שכתבת לי.
.Adahin shomeret et oto amijtav she-katavta li

,Regresa por favor pues la vida es muy corta
תחזור בבקשה כי החיים קצרים מאוד,
,Tajzor bevakasha ki a jahim ktsarim me-od
,Salgamos de la duda y del rencor
נצא מהספק ומהטינה,
,Netse me asafek u me atina

:1 Coro
פזמון 1: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa
טוב מאוד אומר הזמר, מה שעבר לא משנה
Tov meod omer a zamar, ma she avar lo meshane
.De todo, nuestro orgullo es lo peor
מהכל, הגאווה שלנו היא הגרועה ביותר.
.Me akol, a gaava shelanu y agrua beioter
,Renovemos la pasión pues la vida es muy corta
נחדש את התשוקה כי החיים קצרים מידי,
,Nejadesh et at-shuka ki a jaim ktsarim midai
.Llenemos de calor el corazón
נמלא בחום את הלב.
.Ne male bejom et a lev
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Aroma de perdón añora nuestro ser
ניחוח של מחילה מזכיר בצער את היותנו
Nijohaj shel mejila mazkir be-tsahar et eiote-inu
,Perfume de ilusión de un nuevo amanecer
בושם אשליה של זריחה חדשה,
,Bocem ashla-ia shel zrija jadasha
Frescor de primavera por toda eternidad
רעננות של אביב לעולמי עד
Ra-ananut shel aviv le-olmi ad
.Aroma de perdón añora nuestro ser 
ניחוח של מחילה מזכיר בצער את היותנו.
Nijo-aj shel mejila mazkir be-tsaar et eiote-inu

,Regresa por favor pues la vida es muy corta
תחזור בבקשה כי החיים קצרים מאוד,
,Tajzor bebakasha ki a jaim ktsarim mehod
,Salgamos de la duda y del rencor
נצא מהספק ומהטינה,
,Netse me asafek u me atina

1 Coro
פזמון1 Pizmon

Coro
פזמון Pizmon

(!Levántense y gocen que la vida es corta¡)
(קומו ותיהנו כי החיים קצרים!)
(!Kumu ve te-einu ki a jaim ktsarim)
(!Alégrense por fin que lo demás no importa¡)
(תשמחו כבר כי השאר כבר לא משנה!)
(!Tismeju ki ash-ar kvar lo meshane)

.Oigan bien sin temor lo que enseña la vida, señores
רבותי,תשמעו טוב בלא פחד את מה שהחיים מלמדים.
.Rabotai, tishme-u tov belo pajad et ma she-ajaim melamdim
!No te busques otra herida con el mismo error¡
אל תחפש פצע נוסף עם אותה הטעות!
!Al tejapes petsa nosaf im ota a ta-ut
!Oigan bien!
תשמעו טוב!
!Tishme-u tov

(!Levántense y gocen que la vida es corta¡)
(קומו ותיהנו כי החיים קצרים!)
(!Kumu ve te-einu ki a jaim ktsarim)
(!Alégrense por fin que lo demás no importa¡)
(תשמחו כבר כי השאר כבר לא משנה!)
(!Tismeju ki ash-ar kvar lo meshane)

Tiren ya todas las penas y busquen la vida buena
תזרקו כבר את כל הקשיים וחפשו את החיים הטובים
Tizreku et kol a kshaim ve japsu et a jaim atovim
,Con cariño y armonía como el agua y la arena
עם חיבה והדדיות כמו המים והחול,
,im jiba ve adadiyut kmo a maim ve a jol
!Que bueno¡
זה טוב!
!Ze tov

(!Levántense¡)
(קומו!)
(!Kumu)
Levántense
קומו
Kumu
(y gocen que la vida es corta¡)
(קומו ותיהנו כי החיים קצרים!)
(!Kumu ve te-einu ki ajaim ktsarim)
Alégrense
תשמחו
Tismeju
(!Alégrense)
(תשמחו)
(Tismeju)
Si señor
כן אדוני
Quen adoni
(!por fin que lo demás no importa¡)
(עכשיו כי השאר כבר לא משנה!)
(!Ajshav ki ash-ar kvar lo meshane)

,Anímense, sacudanse
תתעודדו, תתנערו,
,Tit-odedu, tit-naaru
acérquense sin problema, familia
תתקרבו ללא בעיה, משפחה
Tit-karvu lelo be-aia, mishpaja
Ra-ca-ta-ca-ta, Cu-cun-cun-pra
רה-קה-טה-קה-טה, קו-קונ-קונ-פרה
Ya los cueros te llaman, te llaman. 
כלי ההקשה קוראים לך , קוראים לך
Kle-i aakasha kor-im leja, kor-im leja

(!Levántense¡)
(קומו!)
(!Kumu)
Hay que levantarse mi gente
צריך לקום אנשי
Tsarij lakum anashai
( y gocen que la vida es corta¡)
(ותיהנו כי החיים קצרים!)
(!Ve te-einu ki a jaim ktsarim)
(!Alégrense)
(תשמחו)
(Tismeju)
con armonía
עם הדדיות
im adadiyut
(!por fin que lo demás no importa¡)
(עכשיו כי השאר כבר לא משנה!)
(!Ajshav ki ash-ar kvar lo meshane)
como el agua y la arena
כמו המים וחול
Kmo a maim ve ajol

(!Levántense¡)
(קומו!)
(!Kumu)
Levántense
קומו
Kumu
(!y gocen que la vida es corta¡)
(נו קומו ותיהנו כי החיים קצרים)
(Nu kumu ve te-einu ki a jaim ktsarim)
!gocen que la vida es corta¡
קומו ותיהנו כי החיים קצרים
Kumu ve te-einu ki a jaim ktsarim
(!Alégrense por fin que lo demás no importa¡)
(תשמחו כבר כי השאר כבר לא משנה!)
(!Tismeju ajshav ki ash-ar kvar lo meshane)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה