יום שבת, 2 בנובמבר 2013

Laura Pausini y Miguel Bose - Te amaré

Laura Pausini y Miguel Bose - Te amaré
אוֹהַב אותך - מיגל בוס ולאורה פאוסיני


.Con la paz de las montañas, te amaré
עם הרוגע של ההרים, אוֹהַב אותך.
.Con locura y equilibrio, te amaré
עם טרוף ויציבות, אוֹהַב אותך.
,Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer
עם הכעס של שנותיי,איך שלמדת אותי לעשות,
.con un grito en carne viva te amaré
עם הצעקה של "בשר חי" אוֹהַב אותך. 

.En silencio y en secreto, te amaré
בשקט ובהחבא, אוֹהַב אותך.
.Arriesgando en lo prohibido, te amaré
מסתכן באסור, אוֹהַב אותך.
En lo falso y en lo cierto, con el corazón
בשקר ובאמת, עם הלב
.abierto, por ser algo no perfecto te amaré
פתוח, בגלל היותך לא מושלמת אוֹהַב אותך.

.Te amaré, te amaré como no está permitido
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך כמו שלא מאופשר.
.Te amaré, te amaré como nunca nadie ha sabido
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך איך שאף אחד מעולם לא ידע.
Porque así lo he decidido
כי ככה החלטתי
.te amaré
אוֹהַב אותך.

,Por poner algún ejemplo te diré
בשביל לתת דוגמה כלשהי אומר לך,
.que aunque tengas manos frías te amaré
שגם עם ידייך יהיו קרות אוֹהַב אותך.
.Con tu mala ortografía y tu no saber perder
עם שגיאות הכתיב שלך וזה שאינך יודעת להפסיד.
.Con defectos y manías te amaré
עם מגרעות ושיגעונות אוֹהַב אותך.

.Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך כי היית משהו חשוב.
.Te amaré, te amaré cuando ya no estés presente
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך כאשר לא תהיי נוכחת.
A pesar de todo siempre
למרות הכל  תמיד
.te amaré
אוֹהַב אותך.

Al caer de cada noche esperaré, a que seas
עם הגיעו של כל לילה אחכה, שיהיה
luna llena y te amaré. Y a pesar de pocos
ירח מלא ואוֹהַב אותך. ולמרות רגעים
restos, en señal de lo que fue, seguirás
מועטים, כאות של מה שהיה,תמשיכי להיות
.cerca y muy dentro te amaré
קרובה ועמוק בפנים אוֹהַב אותך.

.Te amaré, te amaré a golpe de recuerdo
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך ברגע של זיכרון .
.Te amaré, te amaré hasta el último momento
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך עד הרגע האחרון.
.Seguirás cerca y muy dentro
תמשיכי קרובה ועמוק בפנים.
.Te amaré, te amaré
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך.
.Te amaré, te amaré
אוֹהַב אותך, אוֹהַב אותך.
.Te amaré
אוֹהַב אותך.
.A pesar de todo siempre
למרות הכל תמיד.
.A pesar de todo siempre
למרות הכל תמיד.
.Te amaré
אוֹהַב אותך.