יום רביעי, 13 בנובמבר 2013

Natalia Oreiro y Jaime Roos - Pasión Celeste

Natalia Oreiro y  Jaime Roos - Pasión Celeste
תשוקה תכלת - חיימה ראוס ונטליה אוריירו


:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Quiero sacar afuera
אני רוצה להוציא החוצה
lo que guardo en el alma
מה שאני שומרת בנשמה
.todo este amor loco de más
את כל האהבה הכל כך מטורפת הזאת.
Quiero gritar bien fuerte
אני רוצה לצעוק בחוזקה
,todo mi amor celeste
את כל האהבת התכלת שלי,
...amor inmortal
אהבה אלמוותית...
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Celeste
תכלת
Al que quiera celeste
מי שירצה תכלת
.que le cueste
שיתקשה.
Son cosas que se aprenden
אלו דברים שלומדים 
.en la vida
בחיים.
Yo la llevo acá, tatuada en la piel
אני נושאת אותה כאן, מקועוקעת בעורי
herencia del barrio
ירושת השכונה
.que me vio nacer
שראתה את לידתי.

Celeste
תכלת
Es mío el dolor de tu tribuna
כאב היציע שלכם הוא גם שלי
Su alegría no la cambio
את שמחתו אני לא מחליפה
.por ninguna
בעד אף אחת אחרת.
Que nuestra pasión
כי תשוקתנו
te ayude a pelear
עוזרת לכם להילחם
con la fe del que encara
עם האמונה של המתמודד
.y se juega la vida
ונותן את נשמתו.

,Quiero agitar banderas
אני רוצה לנופף דגלים בחוזקה,
quiero pintar mi cara
אני רוצה לצבוע את פני
.con el color del cielo de acá
עם צבע השמיים שיש כאן.
Quiero sentir adentro
אני רוצה להרגיש בתוכי
todo el furor del viento
את כל ההתרגשות החזקה של האווירה
.desbordando mi amor oriental
מגדילה את גבולות אהבתי המזרחית.

Cuando canta un coro de murga
כאשר שרה מקהלה של מצעד רחוב
el Charrúa encuentra su voz
האורוגוואי האינדיאני מוצא את קולו
(quiero sacar)
(אני רוצה להוציא)
Erizada piel de tambores
"עור הברווז" מהתופים
(del alma, todo este amor)
(מהנשמה, את כל האהבה הזאת)
.repicando en el corazón
יוצר צליל מחזורי בלב.

(Quiero gritar)
(אני רוצה לצעוק)
Cuando canta un coro de murga
כאשר שרה מקהלה של מצעד רחוב
(Bien fuerte, todo mi amor)
(בעוצמה, את כל אהבתי)
el Charrúa encuentra su voz
האורוגוואי האינדיאני מוצא את קולו
(Quiero sentir)
(אני רוצה להרגיש)
erizada piel de tambores
"עור הברווז" מהתופים
(Adentro todo el furor)
(את כל ההתרגשות החזקה)
repicando en el corazón
יוצר צליל מחזורי בלב

.Adónde se va tócala y toma
להיכן שהולכים תנגן אותה ושתה.
Se va por la punta
הולכים מהקצה
y no puede parar
והוא לא יכול להפסיק
No puede parar, dejar de gritar
לא יכול להפסיק, להפסיק לצעוק
.Arriba nosotros, con fuerza Uruguay 
קדימה אנחנו, עם הכוח אורוגוואי

,Pelota contra el piso
כדור על הרצפה,
frente en alto
פנים עם גאווה
Llévatela a tu casa, vamos a festejar
קח אותה הביתה, בוא נחגוג
Píntala de celeste, bien celeste
צבע אותה בתכלת, ממש תכלת
Arriba nosotros, con fuerza Uruguay
קדימה אנחנו, עם הכוח אורוגוואי

Celeste
תכלת
Al que quiera celeste
למי שרוצה תכלת
.que le cueste
שיתקשה.
Son cosas que se aprenden
אלו דברים שלומדים
en la vida
בחיים
Yo la llevo acá tatuada en la piel
אני נושאת את זה עמי מקועקע בעורי
Herencia del barrio
ירושה מהשכונה
que me vió nacer
שראתה אותי נולדת

Coro
פזמון

,Quiero agitar banderas
אני רוצה לנופף דגלים בחוזקה,
quiero pintar mi cara
אני רוצה לצבוע את פני
con el color del cielo de acá
עם צבע השמיים של כאן
Quiero sentir adentro
אני רוצה להרגיש בפנים
Todo el furor del viento
את כל ההתרגשות החזקה של האווירה
.Desbordando mi amor oriental
מגדילה את גבולות אהבתי המזרחית.

,Pelota contra el piso
כדור על הרצפה,
frente en alto
פנים עם גאווה
Llévatela a tu casa, vamos a festejar
קח אותה הביתה, בוא נחגוג
Píntala de celeste, bien celeste
צבע אותה בתכלת, ממש תכלת
Arriba nosotros, con fuerza Uruguay
קדימה אנחנו, עם הכוח אורוגוואי

Uruguay, Uruguay
אורוגוואי, אורוגוואי

Coro
פזמון

,Quiero agitar banderas
אני רוצה לנופף דגלים בחוזקה,
quiero pintar mi cara
אני רוצה לצבוע את פני
con el color del cielo de acá
עם צבע השמיים של כאן
Quiero sentir adentro
אני רוצה להרגיש בפנים
Todo el furor del viento
את כל ההתרגשות החזקה של האווירה