יום שלישי, 28 בינואר 2014

Gipsy Kings - Vamos a Bailar

Gipsy Kings - Vamos a Bailar
בואי ונרקוד - ג'יפסי קינגס


Regálame, ay, tus veinte años
העניקי לי במתנה, את עשרים שנותייך
Regálame, sin saber porque
העניקי לי במתנה, מבלי לדעת למה

:Coro 1
פזמון 1:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
Considere, ya, un amor sincero
אשקול, כבר, אהבה כנה
de ese amor, tanto yo busque
מאהבה הזאת, אני כל כך חיפשתי
&&&&&&&&&&&&&&&&&

.Considere, ay, si tu me quieres
אשקול, אם את רוצה אותי.
!Como yo, yo te quiero a ti¡
בדומה לי, אני רוצה אותך!
.Niña bonita, ay, si tu me quieres
ילדה יפה, אם את רוצה אותי.
!Como yo, yo te quiero a ti¡
בדומה לי, אני רוצה אותך!

:Coro 2
פזמון 2:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Vamos a bailar, Vamos cantar,  Vamos a bailar
בואי ונרקוד, בואי ונשיר, בואי ונרקוד
Este ritmo que tocamos
את הקצב הזה שאנו מנגנים
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

coro 1
פזמון 1

Pone pa' ti, ay , yo soy sincero
שתדעי, אני כנה
Ay, de ese amor, yo tanto busque
מהאהבה הזאת, אני כל כך חיפשתי

Coro 2
פזמון 2

...la y la y la
לה ולה ולה...

Vamos ya
קדימה כבר

Coro 2
פזמון 2

...la y la y la
לה ולה ולה...