יום ראשון, 2 בפברואר 2014

Massimo Scalici y Fito Gress - Es La Musica

Massimo Scalici y Fito Gress - Es La Música
זאת המוזיקה - פיטו גרֵס ומסימו סכליסי


:Coro
פזמון:
********************************************************
Yo no me acuerdo la primera vez
אני לא זוכר את הפעם הראשונה
Que he probado esta sensación
שניסיתי תחושה זאת
Y que de pronto yo sentí vibrar
ושברגע הרגשתי רטט
Un gran calor que llena el corazón
חום עז שממלא את הלב

Que fue descubrir un mundo de colores
זה היה לגלות עולם של צבעים
Que fue probar la gran felicidad
זאת הייתה טעימה של האושר הגדול
Siempre ella la que me acompaña
תמיד היא זאת שמלווה אותי
Siempre y  nunca que me deja a tras
תמיד ואף פעם אינה משאירה אותי מאחור

Si es la música que cuando quiero
אם זאת המוזיקה אשר כשאני רוצה
Me lleva al cielo y me hace volar
לוקחת אותי לשמיים וגורמת לי לעוף
Y cuando yo quiero estar solo
וכאשר אני רוצה להתבודד
En mi cama me adormecerá
במיטתי היא תרגיע אותי

Siento una fuerza grande en cuanto el mundo
אני מרגיש כוח גדול כלפי העולם
si estoy tocando el piano con sabor
אם אני מנגן בפסנתר באופן מעורר השראה
y si lo quiero, es como estar solo
ואם אני רוצה בזה, זה מרגיש כמו להיות לבד
solo hablando con mi corazón
מדבר עם לבי ביחידות

porque es la música
כי זאת המוזיקה
que me da vida y me fascina
אשר מעניקה לי חיים ומטריפה אותי
porque es la música
כי זאת המוזיקה
que todo el cuerpo me domina
אשר שולטת בכל גופי
que con la música yo estoy llorando
כי עם המוזיקה אני בוכה
y por la gente que me esta escuchando
ובזכות האנשים שמאזינים לי
canto la música latina que te da felicidad
אני שר את המוזיקה הלטינית שמעניקה לך אושר
**************************************************************

porque es la música
כי זאת המוזיקה
que me da vida y me fascina
אשר מעניקה לי חיים ומטריפה אותי
porque es la música
כי זאת המוזיקה
que todo el cuerpo me domina
אשר שולטת בכל גופי
que con la música yo estoy llorando
כי עם המוזיקה אני בוכה
y por la gente que me esta escuchando
ובזכות האנשים שמאזינים לי
canto la música latina que te da felicidad
אני שר את המוזיקה הלטינית אשר מעניקה לך אושר
canto la música latina que te da felicidad
אני שר את המוזיקה הלטינית אשר מעניקה לך אושר

Es la música
זאת המוזיקה
Te voy a dar
אני אתן לך
Si, Hombre, Mujer con las manos para el cielo
כן, גבר, אישה עם הידיים לשמיים
Para que lo cante el mundo entero
כדי שכל העולם ישיר זאת
Es la música
זאת המוזיקה
Y como dice
ואיך אתה אומר

Es la música ,Yea
זאת המוזיקה, כן

Tumbao
טומבאו

Si!
כן!
El trombón de mi Padrino
הטרומבון של הסנדק שלי
que cosa
איזה דבר
Ay que rico
הו איזה כייף לשמוע
Gozando con Vito
נהנה עם ויטו
Juro, Yea
אני נשבע, כן

O, No , Yea
או, לא, כן
a uo,uo uo
הו הו הו


Coro
פזמון

es la música
זאת המוזיקה

Ella ha cambiado siempre muchas modas
היא שינתה תמיד אופנות רבות
vistiéndose de Rock y de Hip-Hop
מתלבשת כרוק וכהיפ הופ
y ha sido mucho refinada
והיא התעדנה מאוד
saliendo en el Soul, en Funky y Jazz
יוצאת בשירי נשמה, בפאנקי ובג'אז

Si te gusta lo que es latino
אם אתה אוהב את מה שהוא לטיני
como la música que quiero mas
בדומה למוזיקה שאני אוהב יותר
ahora prende todas las mujeres
כעת תדליק את כל הבחורות
tienes su ritmo, goza y va' a bailar
יש לך את הקצב שלה, תהנה ולך לרקוד

Mambo
ממבו

Alto
מעלה

Sor
גבר

Porque es la música
כי זאת המוזיקה
que me da vida y me fascina
שמעניקה לי חיים ומטריפה אותי
porque es la música
כי זאת המוזיקה
que todo el cuerpo me domina
ששולטת בכל גופי
que con la música yo estoy llorando
שעם המוזיקה אני בוכה
y por la gente que me esta escuchando
ובשביל האנשים שמאזינים לי
canto la música latina que te da felicidad
אני שר את המוזיקה שמעניקה לי אושר

Sor, suena ese piano Massimo
גבר, תשמיע את הפסנתר מסימו
si lo que te gusta es la música latina
אם מה שאתה אוהב זאת המוזיקה הלטינית
fascina con Fito
תידהם עם פיטו
dímelo
תגיד לי את זה

(es la música)
(זאת המוזיקה)
la que te hace cantar y te hace gozar
זאת שגורמת לך לשיר והיא גורמת לך ליהנות
(es la música)
(זאת המוזיקה)
la que te domina y tu vacila
זאת ששולטת עליך ומקור התנועה שלך
(es la música)
(זאת המוזיקה)

Arriba va inhalo
קדימה שאף אוויר

Gozalo
תהנה מזה
(es la música)
(זאת המוזיקה)
tu música para bailar la mejor
המוזיקה שלך בשביל לרקוד אותה טוב יותר

eee...
אֶאֶאֶ...

Repite lo
תחזור על זה
(es la música)
(זאת המוזיקה)
la música que te hace gozar
המוזיקה שגורמת לך ליהנות
(es la música)
(זאת המוזיקה)
ahora ritmo para vacilar
עכשיו קצב בשביל לנוע
(es la música)
(זאת המוזיקה)
tu música
המוזיקה שלך
la que te domina y tu vacila
המוזיקה ששולטת עליך ומקור התנועה שלך
(es la música)
(זאת המוזיקה)
la música que tu quiries gozar
המוזיקה שאתה רוצה ליהנות ממנה

como
איך
sabroso
עם טעם מעולה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה