יום חמישי, 27 בפברואר 2014

Carlos Santana y Jerry Rivera - Primavera

Carlos Santana y Jerry Rivera - Primavera
אביב - קרלוס סנטנה וג'רי ריוורה


:Coro 1
פזמון 1:
&&&&&&&&&&&&&&
como la semilla
בדומה לזרע
lleva nueva vida
היא נושאת חיים חדשים
hay , tu eres primavera
הו, את אביב
pura y verdadera
טהורה ואמתית
&&&&&&&&&&&&&&

llegaste a mi
הגעת אלי
como una bendición
כברכה 
florece contigo el corazón
מלבלב עמך הלב
(mi primavera eres tu)
(את האביב שלי)
cuando te vi
כאשר ראיתי אותך
todo se ilumino
הכל הפך ברור
brota contigo la ilusión
ניצן התקווה הגיע עמך 
(mi primavera eres tu)
(את האביב שלי)

:Coro 2
פזמון 2:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
toda la vida
כל החיים
soñé quererte
חלמתי לאהוב אותך
voy a tenerte para siempre en mi corazón
אשא אותך תמיד בלבי
ohhh
הווו
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

coro 1
פזמון 1

como el sol que brilla
בדומה לשמש הבוהקת
llegas a mi vida
את מגיעה לחיי
hay, para que te quiera
הו, כדי שאוהב אותך
tu mi primavera
את אביב שלי

uuhhh, trae el aire
אווו, תביאי את האוויר
el aroma de tu cuerpo
את ניחוח גופך
siento el perfume de tu amor
אני חש את הבושם של אהבתך
(mi primavera eres tu)
(את האביב שלי)

coro 2
פזמון 2

coro 1
פזמון 1

como el sol que brilla
בדומה לשמש הבוהקת
(hay, como el sol que brilla) 
(הו, בדומה לשמש הבוהקת)
llegas a mi vida
את מגיעה לחיי
(llegas a mi vida)
(את מגיעה לחיי)
hay, para que te quiera
הו, כדי שאוהב אותך
(para que te quiera)
(כדי שאוהב אותך)
tu mi primavera
אותך אביב שלי
(woo ..yeahhh) 
(אוהו..יההה)

(como el sol que brilla) 
(בדומה לשמש הבוהקת)
hay , como el que brilla
הו, בדומה לשמש הבוהקת
tu me das alegría que me llena de vida
את מעניקה לי שמחה שממלאת אותי בחיים
(para que me quiera)
(כדי שתאהב אותי)
para amarte y para darte
כדי לאהוב אותך וכדי להעניק לך
para siempre mi amor ...ohhhh
לתמיד את אהבתי... הווו
(como la semilla)
(בדומה לזרע)
te llevo en mi corazón ohh
אני נושא אותך בלבי הוו
(tu eres primavera)
(את אביב)
hay, mi primavera
הו, אביב שלי
(como el sol que brilla)
(בדומה לשמש הבוהקת)
hay como el sol
הו בדומה לשמש
así es tu amor
כך היא האהבה
(para que me quiera)
(כדי שתאהב אותי)