יום ראשון, 16 במרץ 2014

Alex Ubago - Destinados

Alex Ubago - Destinados
מיועדים - אלכס הובגו


Ya lo sé que no hice las cosas bien
אני כבר יודע שלא עשיתי את הדברים טוב
,que quizá debí haber sido más sincero
שכנראה הייתי צריך להיות יותר כן,
.sobre cuáles son mis miedos
בנוגע למה מה הם פחדי.
Decidí no pensar y solo abrir
והחלטתי לא לחשוב ורק לפתוח
las ventanas de mi corazón
את החלונות של לבי
.y dejar que entrara el viento
ולהניח לרוח להיכנס.

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Entendí que para encontrar el norte
הבנתי שבשביל למצוא את הצפון
,a veces hay que ir hacia el sur
לפעמים צריך ללכת לכיוון הדרום,
que si puedo amar a alguien
שאם אני יכול לאהוב מישהי
,es a alguien como tú
זאת מישהי כמוך,
las respuestas que buscaba
התשובות אותן חיפשתי
.se escondían en el fondo de mi alma
התחבאו בעומקה של נשמתי.

Hice un largo viaje a mi interior
עברתי מסע ארוך בתוכי
para entender que tú y yo
כדי להבין שאת ואני
.estamos destinados para que pase algo
אנו מיועדים כדי שיקרה משהו.
,No quiero forzar la situación
איני רוצה לכפות את המצב,
,no quiero ser alguien que no soy
איני רוצה להיות מישהו שאיני
.me siento confiado para dar ese paso
אני מרגיש מספיק בטוח כדי לעשות את הצעד הזה.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Decidí empezar a construir
החלטתי להתחיל לבנות
,los cimientos de mi vida con tus besos
את היסודות של חיי עם נשיקותיך,
.y perderme en ese sueño
ולאבד את עצמי בחלום זה.
Y sin más el temor se queda atrás
ובלא יותר מורע הוא נשאר מאחור
y la voz que hay en mi corazón
והקול שיש בלבי
.es la voz que hoy obedezco
זה הקול שהיום אני הולך לפיו.

coro x2
פזמון

.Para dar ese paso
כדי לצעוד את צעד זה.