יום שבת, 29 במרץ 2014

Oscar D'León - Detalles

Oscar D'León - Detalles
פרטים - אוסקר דה לאון


,Ella vive contigo es tu amiga, es tu mujer
היא גרה עמך היא ידידה שלך היא האישה שלך
,es tu esposa y es tu amante
היא אשתך והיא המאהבת שלך,
,ella es toda un cuerpo fiel
היא כולה גוף נאמן, 
no le causes angustias
אל תגרום לה חרדות,
,no le hagas padecer piensa que en algún momento
אל תגרום לה לכאב תחשוב כי ברגע מסוים,
tu madre pudo ser
היא יכלה להיות אמך

Por que es mujer y merece respeto
כי היא אישה והיא ראויה לכיבוד
y a ti te entrego, la pureza de su vientre
ולך היא מסרה, את טוהר הרחם שלה 
y tienes que estar pendiente de los detalles
ועליך לשים לב לפרטים

Vamos
קדימה

:Coro 1
פזמון 1:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sacala, llévala al cine (comprale) un ramo de flores
תוציא אותה, קח אותה לקולנוע (קנה לה) זר פרחים
báñate) junto con ella,(llévale) la comida a la cama)
(תתקלח) יחד אייתה, (תביא לה) את האוכל למיטה
tratala) con mucha ternura)
(תתייחס אליה) עם הרבה רוך

háblale) pero con mucha dulzura)
(דבר אליה) אך עם הרבה מתיקות
,dale amor) por que ella merece)
(הענק לה אהבה) כי היא ראויה,
(le gusta (que la trates así
היא אוהבת (שתתייחס אליה כך)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


:Coro 2
פזמון 2:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
acuérdate en el tiempo que eran novios
זכור בזמנים שבהם הייתם חברים
,la llevabas al cóctel
הייתה לוקח אותה לקוקטייל,
,la invitabas a comer
הייתה מזמין אותה לאכול,
,la sacabas a bailar
הייתה מזמין אותה לרקוד,
,era tu única mujer
היא הייתה האישה היחידה בחייך
ahora no puedes cambiar tu forma de ser
עכשיו אינך יכול לשנות את צורת התנהגותך
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

:Coro 3
פזמון 3:
#######################################
,cada rato la llamabas y por ella preguntabas
כל רגע הייתה מתקשר ועליה הייתה שואלת,
muchas veces fastidiabas
הרבה פעמים הייתה מציק
sin motivo la celabas
בלא סיבה הייתה מקנא
ahora no puedes cambiar tu forma de ser
עכשיו אינך יכול לשנות את צורת התנהגותך
#######################################

no te olvides que te a dado todo
אל תשכח שהיא נתנה לך הכל


Coro 1
פזמון 1


háblale) pero con mucha dulzura)
(דבר אליה) אך עם הרבה מתיקות
,dale amor) por que ella merece)
(הענק לה אהבה) כי היא ראויה,
(que la trates así)
(שתתייחס אליה כך)


coro 2
פזמון 2

coro 3
פזמון 3

eeeo
אה אה אה או

un consejo te doy
עצה אחת אני נותן לך

eeeo
אה אה אה או

de todo, todo corazón
מכל, כל הלב
corazón de león
לב של אריה

ah ah ah
אה אה אה

eeeo
אה אה אה או
es un campeon
הוא אלוף

eeeo
אה אה אה או

no tiene nada que ver, pero
בלא שום קשר,  אבל


Coro 1
פזמון 1


háblale)  con mucha dulzura)
(דבר אליה) עם הרבה מתיקות
 dale amor), por que a ella) 
(הענק לה אהבה), כי היא
(le gusta (que la trates así
אוהבת (שתתייחס אליה כך)


por que a ella le gusta
כי היא אוהבת
que la trates así
שתתייחס אליה כך

acuérdate en el tiempo que eran novios
זכור בזמנים שבהם הייתם חברים
eeepa que paso
וואו מה קרה
,tu única mujer
האישה היחידה שלך,
ahora no puedes cambiar tu forma de ser
עכשיו אינך יכול לשנות את צורת התנהגותך

coro 3
פזמון 3

!acuérdate que todavía es tu novia¡
זכור שעדיין היא חברה שלך!