יום ראשון, 27 באפריל 2014

Sash! - Adelante

Sash! - Adelante
קדימה - סאש!

La canción "Kadima", Adelante
!Fue lanzada por Sash
en el año 2000

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר קדימה, "אדלנטה"
בוצע על ידי סאש!
בשנת 2000

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


[Adulto]
[מבוגר] [Mevugar]
,Oye, piensa en tu futuro
שמע, תחשוב על העתיד שלך,
,Shma, tajshov al e-atid shelja
.no pierdas mas tiempo
אל תבזבז יותר זמן.
.Al tebazbez ioter zman

[Joven]
[צעיר][Tsair]
?Porque¿
למה?
?Lama
[Adulto]
[מבוגר] [Mevugar]
.Porque la vida es corta
כי החיים קצרים.
.Ki a jaim ktsrim

[Joven]
[צעיר][Tsair]
,Dejame en paz, dejame solo
עזוב אותי בשקט, עזוב אותי לנפשי,
,Azov oti be shequet, azov oti le nafshi
.yo vivo hoy no miro para atrás
אני חיי היום, אני לא מביט לאחור.
.Ani jai ayom, ani lo mabit le ajor

[Adulto]
[מבוגר] [Mevugar]
.Pero piensa, es muy importante mirar para adelante
אבל תחשוב, זה מאוד חשוב להביט קדימה.

[Otro]
[אחר] [Ajer]
:Coro 1
פזמון 1: Pizmon 1
.Que viva la vida
שיחייה את החיים.
.She ijye et a jaim

[Adulto]
[מבוגר] [Mevugar]
:Coro 2
פזמון 2: Pizmon 2
.Adelante
קדימה.

[Joven]
[צעיר][Tsair]
:Coro 3
פזמון 3: Pizmon 3
.Dejame
עזוב אותי.
.Azov oti

[Adulto]
[מבוגר] [Mevugar]
.Piensa que es muy importante mirar para adelante
תחשוב, כי זה מאוד חשוב להביט קדימה.
.Tajshov, ki ze meod jashuv le abit kadima

השיר La canción

יום שלישי, 22 באפריל 2014

Maná y Juan Luis Guerra - Bendita tu Luz

Maná y Juan Luis Guerra  - Bendita tu Luz
מבורך האור שלך  - חואן לואיס גרה ומאנה

,"La canción "Mevoraj u a or shelaj
Bendita tu Luz
 Fue lanzada por Maná y Juan Luis Guerra
en el año 2006

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר מבורך הוא האור שלך,
"בנדיטה טו לוס"
בוצע על ידי מאנה וחואן לואיס גרה
בשנת 2006

עקבו אחרי בבלוג או ביוטובBendito el lugar y el motivo de estar ahí
מבורך המקום והסיבה לנוכחות שם
Mevoraj a-makom ve a-siba la-nojejut sham
Bendita la coincidencia
מבורך צרוף המקרים
Mevoraj tseruf a-mikrim
Bendito el reloj que nos puso puntual ahí
מבורך השעון אשר שם אותנו במדויק שם
Mevoraj a-sha-on asher sam otanu bimduyak sham
Bendita sea tu presencia
מבורכת תהיה נוכחותך
Mevorejet tihiye nojejutej
Bendito Dios por encontrarnos en el camino
מבורך האל על שנפגשנו בדרך
Mevoraj a-el al she-nifgashnu baderej
Y de quitarme esta soledad de mi destino
ועל שהוריד את הבדידות הזאת מגורלי
Ve al she-orid et a-bdidut azot mi gorali

:Coro
פזמון: Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Bendita la luz
מבורך האור
Mevoraj a-or
Bendita la luz de tu mirada
מבורך האור של מבטך
Mevoraj a-or shel mabatej
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
desde el alma
 מהנשמה
Me-aneshama

Benditos ojos que me esquivaban
מבורכות העיניים שהיו מתחמקות מפני
Mevorajot a-eina-im she-ayu mitjamkot mi pana-i
Simulaban desdén que me ignoraban
העמידו פני זלזול שהתעלמו ממני
E-emidu pnei zilzul she-hit-almu mimeni
Y de repente sostienes la mirada
ולפתע את מחזיקה את המבט
U lefeta at majzika et a mabat

Tadam tidi, Tadam tidi
טאדם טידי, טאדם טידי

Bendito Dios por encontrarnos, en el camino
מבורך האל על שנפגשנו, בדרך
Mevoraj a-el al she-nifgashnu, baderej
Y de quitarme esta soledad de mi destino
ועל שהוריד את הבדידות הזאת מגורלי
Ve al she-orid et a-bdidut azot mi gorali

Coro
פזמון Pizmon

oh
 הו
 o

.Gloria divina, diste suerte del buen tino
פאר שמימי, הבאת מזל של תחושה טובה.
.Pe-er shmeimi, evet mazal shel tjusha tova
.De encontrarte justo ahí en medio del camino
שמצאתיך בדיוק שם באמצע הדרך.
.She-matsahatij bidyuk sham be-emtsa a-derej
.Gloria al cielo de encontrarte ahora
מודה לשמיים שמצאתיך עכשיו.
.Mode la-sham-im she-matsa-atij ajshav
Llevarte mi soledad
למסור לך את בדידותי
Limsor laj et bdiduti
.y coincidir en mi destino, en el mismo destino
ולהשתתף בגורלי, באותו הגורל.
.U le-ishtatef begorali, be oto a goral

Coro
פזמון Piamon

Bendita mirada, oh
מבט מבורך, הו
Mabat mevoraj, O
Bendita mirada desde el alma
מבט מבורך מהנשמה
Mabat mevoraj me-a-neshama
(Tu mirada, oh oh)
(מבטך, הו הו)
(Mabatej, o o)
Bendita bendita, bendita mirada
מבורך מבורך, מבט מבורך
Mevoraj mevoraj, mabat mevoraj
Bendita tu alma y bendita tu luz
מבורכת נשמתך ומבורך האור שלך
Mevorejet nishmatej u mevoraj a-or shelaj

(Tu mirada oh oh)
(מבטך הו הו)
(Mabatej, o o)
Oh oh te digo es tan bendita tu luz, amor
הו הו אני אומר לך הוא כה מבורך אורך, אהובה
O o ani omer laj u ko mevoraj orej, a-uva
(Y tu mirada oh oh)
(ומבטך הו הו)
(U mabatej o o)
Bendito el reloj y bendito el lugar
מבורך השעון ומבורך המקום
Mevoraj a-sha-on u mevoraj a-makom
Benditos tus besos cerquita del mar
מבורכות נשיקותיך בקרבת הים
Mevorajot neshikota-ij bekirvat a-yam
(Y tu mirada oh oh)
(ומבטך הו הו)
(U mabatej o o)
Amor, amor, que bendita tu mirada
אהובתי אהובתי , איזה מבורך הוא מבטך
A-uvati a-uvati, eize mevoraj u mabatej
Tu mirada amor
מבטך אהובה
Mabatej a-uva

השיר  La canción


יום חמישי, 17 באפריל 2014

Paradisio - Bailando

Paradisio - Bailando 
בריקוד - פאראדיסו


Si señor, efectos especiales
כן אדוני, אפקטים מיוחדים
ye, ye, ye
כן, כן, כן
Si señor, una tentación
כן אדוני, ניסיון פיתוי
ye, ye, ye
כן, כן, כן

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&
Tu y yo a la fiesta
אתה ואני למסיבה
Tu y yo toda la noche
אתה ואני כל הלילה
Tu y yo a la fiesta
אתה ואני למסיבה
Tu y yo
אתה ואני
&&&&&&&&&&&&&

Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco X2
בריקוד, בריקוד, חברים להתראות, להתראות לשקט המשוגע

,Si señor, corona de cristales
כן אדוני, כתר של אבני חן,
ye, ye, ye
כן, כן, כן
,Si señor, una emoción
כן אדוני, איזו התרגשות,
ye, ye, ye
כן, כן, כן

Coro
פזמון

Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco X4
בריקוד, בריקוד, חברים להתראות, להתראות לשקט המשוגע


La luna estaba llena, soñé de un palacio
הירח היה מלא, חלמתי על ארמון
un paraíso que se llama Paradisio
גן עדן שנקרא פאראדיסיו 

Coro
פזמון

Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco X4
בריקוד, בריקוד, חברים להתראות, להתראות לשקט המשוגע


Baile sensual
ריקוד חושני
noche
לילה
romántica
רומנטי
melodía
מנגינה

יום שני, 14 באפריל 2014

Alex Ubago ,Jorge Villamizar y Lena Burke - La canción del pescado

Alex Ubago ,Jorge Villamizar  y Lena Burke - La canción del pescado
השיר של הדג - אלכס הובגו, חורחה וייאמיזאר ולנה בורקה


Si tu vinieras a cenar esta noche conmigo
אם היית באה הלילה לאכול ארוחת ערב עמי
.yo compraría un pescado y una botella de vino
הייתי קונה דג ובקבוק יין.
,Lo pondría tres horas antes en mi sazón secreta
הייתי שם אותו בתיבולי הסודי שלוש שעות קודם לכן,
.y llenaría la casa con unas cuantas velas 
והייתי ממלא את הבית בכמה נרות.

,Porque sé que todo lo que tengo que arriesgar
כי אני יודע את כל שעלי לסכן,
.todo estará en la mesa sin pensar
הכל יהיה על השולחן ללא מחשבה.
.No tengo que enredarme demasiado
אני לא צריך להסתבך עם עצמי יותר מידי.

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Esta noche hay fiesta
בלילה הנוכחי חוגגים
.porque estoy contigo
כי אני נמצא אייתך.
.Hoy va a quedar claro que no somos solo amigos
היום יהיה ברור שאנו לא רק ידידים.
.Esta noche hay fiesta, no es un desatino
בלילה הנוכחי חוגגים, זאת לא טעות.
.Esta noche van a desvelarse los vecinos
בלילה הנוכחי השכנים ישארו ערים.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Si tu vinieras a cenar esta noche conmigo
אם הייתה בא לאכול ארוחת ערב הלילה עמי
.no habría necesidad de hablar en doble sentido
לא היה צורך לדבר באופן דו משמעי.

Y esta vez, no habrá razones para detener
והפעם, לא יהיו סיבות כדי לעצור בעד עצמנו
,lo que por mucho tiempo habría de ser
מה שהיה צריך להיות לפני הרבה זמן,
.y posponerlo no vale la pena
ולא שווה לדחות את זה.

Coro
פזמון

Esta noche (esta noche) (esta noche) hay fiesta
בלילה הנוכחי (בלילה הנוכחי, בלילה הנוכחי) חוגגים
.Lo mejor está aún por empezar
הטוב ביותר עוד עומד בפתח.
.De la amistad al amor solo hay medio metro (medio metro) que cruzar
מהידידות לאהבה יש רק חצי מטר (חצי מטר) לחצות.
.Y si es de verdad (si es de verdad) hay que disimular
ואם זה ככה (אם זה ככה) יש להעמיד פנים.

Coro
פזמון

Y Si tu vinieras a cenar esta noche conmigo
ואם היית בא לאכול ארוחת ערב הלילה עמי
.yo compraría un pescado y una botella de vino
הייתי קונה דג ובקבוק יין.

יום ראשון, 6 באפריל 2014

Antonio Aguilar y Joselito - Malagueña Salerosa

Antonio Aguilar y Joselito - Malagueña Salerosa
אישה חיננית ממאלגה - אנטוניו אגילר וחוזליטו

La canción "Isha jinanit mi Malaga", Ma lagueña Salerosa
Fue lanzada por Joselito y Antonio Aguilar en el año 1962
,en la película EL CABALLO BLANCO
filmada en Mexico


Sigame en el Blog o en Youtube


השיר אישה חיננית ממלגה, "מלגניאה סלרוסה"
בוצעה על ידי חוזליטו ואנטוניו אגילר בשנת 1962
בסרט הסוס הלבן,
צולם במקסיקו

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

Que bonitos ojos tienes
אילו עיניים יפות יש לך
Eilu ehinahim iafot iesh laj
Debajo de esas dos cejas
מתחת לשתי גבות אלו
Mitajat li-shtei guabot elu
Debajo de esas dos cejas
מתחת לשתי גבות אלו
Mitajat li-shtei guabot elu
.Que bonitos ojos tienes
אילו עיניים יפות יש לך.
Eilu ehinahim iafot iesh laj
x2&&&&&&&&&&&&&&&&

Ellos me quieren mirar
הן רוצות להתבונן בי
En rotsot leitbonen bi
Pero si tu no los dejas
אך אם לא תתני להן
Aj im lo titni lahen
Pero si tu no los dejas
אך אם לא תתני להן
Aj im lo titni lahen
.Ni siquiera parpadear
אפילו לא למצמץ.
Afilu lo lematsmets

:Coro
פזמון: Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Malagueña salerosa
אישה חיננית ממאלגה
Isha jinanit mi malaga
,Besar tus labios quisiera
לנשק את שפתייך הייתי רוצה,
,Lenashek et sfatahij ahiti rotse
.ser tus labios quisiera
להיות שפתייך הייתי רוצה
Lehiyot sfatahij ahitirots
Malagueña salerosa
אישה חיננית ממאלגה
Isha jinanit mi malaga
.Y decirte niña hermosa
ולהגיד לך ילדה יפה.
.U le-haguid laj ialda iafa
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

,eres lin...da y hechicera
שאת י....פה וקוסמת
She-at ia...fa ukocemet
eres linda y hechicera
שאת יפה וקוסמת
She-at iafa ukocemet
.Como el candor de una rosa
כמו טהרתו של ורד.
.Quemo taharato shel vered

Si por pobre me desprecias
אם בגלל שאני עני את ממעיטה מערכי
Im biglal she-ani ani at mamhita meherqui
Yo te concedo razón
אני מצדיק אותך
Ani matsdik otaj
Yo te concedo razón
אני מצדיק אותך
Ani matsdik otaj
.Si por pobre me desprecias
אם בגלל שאני עני את ממעיטה מערכי.
Im biglal she-ani ani at mamhita meherqui

Yo no te ofrezco riquezas
אני לא מציע לך עושר
Ani lo matsiha laj osher
Te ofrezco mi corazón
אני מציע לך את לבי
Ani matsiha laj et libi
Te ofrezco mi corazón
אני מציע לך את לבי
Ani matsiha laj et libi
.A cambio de mi pobreza
כתחלופה לעוני שלי.
.Que-tajlufa la-oni sheli

Coro
פזמון Pizmon

,Que eres lin...da y hechicera
שאת י...פה וקוסמת
She-at ia...fa ukocemet

Que eres linda y hechicera
שאת יפה וקוסמת
She-at iafa ukocemet

.Como el candor de una rosa
כמו טהרתו של ורד.
.Quemo taharato shel vered
.Como el candor de una rosa
כמו טהרתו של ורד.
.Quemo taharato shel vered

 השיר La canción