יום שלישי, 17 ביוני 2014

Salsa Giants - Bajo la Tormenta

Salsa Giants - Bajo la Tormenta
תחת הסערה - הגדולים של הסלסה

.La canción "Tajat Searra", Bajo la Tormenta
es una canción al ritmo latino
Fue cantada por un grupo de enormes cantantes
Salsa Giants " en el año 2014"
Habla sobre la guerra y también otras tormentas

 Sigame en el Blog o en Facebook

השיר "תחת סערה", "בחו לה טורמנטה"
זה הוא שיר במקצב הלטיני.
בוצע על ידי "הגדולים של הסלסה" בשנת 2014 
מדבר הן על מלחמה והן על סערות נוספות

עקבו אחרי בבלוג  או בפייסבוק


:Coro
פזמון:
************************************************
El que quiere puede
מי שרוצה יכול
y el que puede hace la apuesta
ומי שיכול מהמר

La cosa está mala, mala
המצב הוא רע, רע
Te aseguro el que busca encuentra
אני מבטיח לך שמי שמחפש מוצא

Y si se cae el cielo bailo bajo la tormenta
ואם השמיים נופלים אני רוקד תחת הסערה
la cosa está mala, mala
המצב הוא רע, רע
Te aseguro el que busca encuentra
אני מבטיח לך שמי שמחפש מוצא
************************************************

Que pa’donde voy con mi lanza
כי להיכן שאני הולך עם הרומח שלי
pa’detrás de esa montaña
אל מאחורי ההר

Con  botas, tacón o descalza
עם מגפיים, עקב או יחפה
llueva, lo que llueva a distancia
גשם ירד אשר ירד במרחק

Ire a trazar allá mi destino
אלך לשרטט שם את יעודי
dibujar mi pie en el camino 
לצייר את כף רגלי בדרך

Buscaré aquello que es mío
אחפש את מה ששלי 
solo porque yo he nacido
רק מפני שאני נולדתי

Coro
פזמון

?Si tú te dices que no puedes ¿que vas a poder
אם אתה אומר לעצמך שאתה לא יכול, איך תוכל?
si antes de échar a andar, ya te pones el pié
אם לפני שאתה מתחיל, אתה כבר שם לעצמך רגל
contra la corriente, solo nada un pez
נגד הזרם, שוחה רק דג
y las escamas no se ven
ואת הקשקשים לא רואים לך

Vaya ponle corazón zón, zón
קדימה תן את לבך בך, בך
al vino quítale el tapón
הוצא ליין את הפקק
,que nada es fácil mi bon bon
כי שום דבר לא קל בונבון שלי,
si quieres limonada
אם את רוצה לימונדה
!exprimes el limón ¡familia
סחוט את הלימון, משפחה!


,Oooh, oh, yeah, yeah
הווו, או, כן, כן,

Si conmigo salen, salen
אם עִמִי יוצאים, יוצאים
que me ganen, ganen
שינצחו, ינצחו אותי

yeah, oooh, Yeah
כן, הווו, כן

Si conmigo salen, salen
אם עִמֶי יוצאים, יוצאים
que me ganen, ganen
שינצחו, ינצחו אותי

yeah
כן

Coro
פזמון

Salsa Gigante)
(סלסה ענקית
(sufre papá
תסבול חביבי)

Oooh, oh, yeah, yeah, Oooh, oh 
הווו, הו, כן, כן, הווו,הו

La cosa está mala, mala
המצב רע, רע
te aseguro el que busca encuentra
אני מבטיח לך שמי שמחפש מוצא

,No te desesperes
אל תתייאש
tu suerte cambiará mañana
מזלך ישתנה מחר

La cosa está mala, mala
המצב הוא רע, רע
te aseguro el que busca encuentra
אני מבטיח לך שמי שמחפש מוצא

Ay! lo que hay que tener en la vida¡
הו! מה שצריך שיהיה בחיים
es actitud positiva
זאת גישה חיובית

La cosa está mala, mala
המצב הוא רע, רע
te aseguro el que busca encuentra
אני מבטיח לך שמי שמחפש מוצא

Todo tiene en su final
לכל דבר יש את סופו
oye bien, para tus problemas
תקשיב טוב, בשביל הבעיות שלך

La cosa está mala, mala
המצב הוא רע, רע
te aseguro el que busca encuentra
אני מבטיח לך שמי שמחפש מוצא

Te lo digo yo que esto pa’ti
אני אומר לך שזה בשבילך
anda vacila e’ta
לך תתנועע אותה 
que siga y siga la fiesta
שתמשיך ותמשיך המסיבה

La cosa está mala, mala
המצב הוא רע, רע
te aseguro el que busca encuentra
אני מבטיח לך שמי שמחפש מוצא

Sígale los pasos a Sergio George
תמשיך את צעדיו של סרחיו חורחה
ese, sí que se lo inventa
ההוא, באמת ממציא לעצמו

(Los Salsa Giant los número uno)
(ענקי הסלסה הם מספר אחד)
Oooh, oh, yeah, yeah, Oooh, oh
הווו,הו, כן, כן, הווו, הו

Ay! actitud positiva¡
הו! גישה חיובית
yo soy la India no te detengas
אני היא האינדיאנית אל תעצור בעדך
yeah, yeah, Oooh, oh, yeah, yeah
כן, כן, הווו, הווו, הו, כן , כן

No, No... Sabroso
לא, לא...מעולה

El que busca encuentra
מי שמחפש מוצא
el que busca encuentra
מי שמחפש מוצא

Si cae lluvia del cielo
אם יורד גשם מהשמיים
gozatelo en la tormenta
תהנה מִמֶּנּוּ תחת הסערה

El que busca encuentra
מי שמחפש מוצא
que pa’ti, pa’ti, pa’ti, pa’ti
כי בשבילך, בשבילך, בשבילך
y no me pesa
וזה לא מכביד עלי

El que busca encuentra
מי שמחפש מוצא
Oye, mira, tú no pagues esa cuenta
שמע, שים לב, אתה אל תשלם את חשבון זה

El que busca encuentra
מי שמחפש מוצא
nada vas a lograr si no lo intentas
לא תשיג שום דבר אם לא תנסה

El que busca encuentra
מי שמחפש מוצא
te trigo la salsa buena
אני מביא לך את הסלסה הטובה
levanta tu bandera
הרם את דגליך
y representa donde quiera
וייצג היכן שתרצה

Coro
פזמון

El que quiere puede
מי שרוצה יכול