יום שלישי, 22 ביולי 2014

Jeanette - Corazón de poeta

Jeanette - Corazón de poeta
לב של משורר - ג'נט


,Tiene la expresión de una flor
יש לו צורת התבטאות של פרח,
,la voz de un pájaro
קול של ציפור,
y el alma como luna llena
ונשמה הדומה לירח מלא
de un mes, de Abril
של חודש כלשהו, של אפריל

Tiene en sus palabras calor
יש במילותיו חום
Y frío de invierno
וקור של חורף
Su piel es dura como el árbol
עורו קשה כמו העץ
que azota el viento
שמכה בו משאב רוח באופן תמידי

:Coro
פזמון:
************************************************
Y tiene el corazón de poeta
ויש לו לב של משורר
,de niño grande y de hombre niño
של ילד גדול ושל גבר ילדותי,
,capaz de amar con delirio
מסוגל לאהוב בטירוף,
.capaz de hundirse en la tristeza
מסוגל לטבוע בתוך העצב.
,Pues tiene, el corazón de poeta
זה כי יש לו, לב של משורר,
de vagabundo y de mendigo
של נווד ושל קבצן
y así lo he conocido
וככה הכרתי אותו
,y así me gusta a mi que sea
וככה אני אוהבת שיהיה,
.que tenga el corazón de poeta
שיהיה לו לב של משורר.
************************************************

,Tiene la arrogancia del sol
יש לו את היהירות של השמש,
,mirada cándida
מבט תמים,
su piel de nieve se hace fuego
עורו משלג הופך לאש 
.cerca de mi
בקרבה אלי.
,Es amigo y amante fiel
הוא חבר ומאהב נאמן,
,ve las estrellas
הוא רואה את הכוכבים,
camina junto a mi soñando
הולך יחד עימי חולם
con cosas bellas
עם דברים יפים

Coro
פזמון

,Pues tiene, el corazón de poeta
זה כי יש לו, לב של משורר,
de vagabundo y de mendigo
של נווד ושל קבצן
y así lo he conocido
וככה הכרתי אותו
,y así me gusta a mi que sea
וככה אני אוהבת שיהיה,
.que tenga el corazón de poeta
שיהיה לו לב של משורר.

Que tenga el corazón de poeta. x2
שיהיה לו לב של משורר

Corazón de poeta
לב של משורר