יום שלישי, 15 ביולי 2014

José Luis Perales - Que Canten Los Niños

José Luis Perales - Que Canten Los Niños
שישירו הילדים - חוסה לואיס פראלס


:Coro
פזמון: Pizmon
##########################################
,Que canten los niños, que alcen la voz
שישירו הילדים, שמשמיעים את קולם,
,She-iashiru a yeladim, she mashmihim et kolm
;que hagan al mundo escuchar
שיגרמו לעולם להקשיב;
:She igremu la olam le akshiv
;que unan sus voces y lleguen al sol
שיאחדו את קולותיהם ויגיעו עד השמש;
;She yehajdu et koloteihem ve iagui-u ad la shemesh
.en ellos está la verdad
בהם נמצאת האמת.
.Ba-em nimtset a emet
que canten los niños que viven en paz
שישירו הילדים שחיים בשלום
She-iashiru a yeladim she jahim be shalom
;y aquellos que sufren dolor
ואלו שסובלים כאב;
;Ve elu she sovlim quehev
que canten por esos que no cantarán
שישירו למען אלו שלא ישירו
She-iashiru lemahan elu she lo iashiru
...porque han apagado su voz
כיוון שביטלו את קולם...
...Quehivan she bitlu et kolam
##########################################

."yo canto para que me dejen vivir"
"אני שרה כדי שיניחו לי לחיות".
."Ani shara quedei she ianiju li lij-iot"
."yo canto para que sonría mamá"
"אני שר בשביל שאמי תחייך".
."Ani shar bishvil she imi tejayej"
."yo canto por que sea el cielo azul"
"אני שר בשביל שהשמיים יהיו כחולים".
."Ani shar bishvil she a shamahim iyu kjulim"
."y yo para que no me ensucien el mar"
"ואני בשביל שלא ילכלכו לי את הים".
"Ve ani bishvil she lo yelajleju li et a iam"
."yo canto para los que no tienen pan"
"אני שר למען אלו שאין להם לחם".
."Ani shar lemahan elu she ein la-em lejem"
."yo canto para que respeten la flor"
"אני שר כדי שיכבדו את הפרח".
"Ani shar quedei she-ijabdu et a peraj"
."yo canto por que el mundo sea feliz"
"אני שר בשביל שהעולם יהיה מאושר".
."Ani shar bishbil she a olam iye me-ushar"
."yo canto para no escuchar el cañón"
"אני שר כדי לא לשמוע את התותח".
."Ani shar quedehi lo lishmoha et a totaj"

Coro
פזמון Pizmon

."yo canto por que sea verde el jardín"
"אני שר בשביל שהגינה תהיה ירוקה".
."Ani shar bishvil she-a-guina tihiye yeruka"
."y yo para que no me apaguen el sol"
"ואני כדי שלא יכבו לי את השמש".
."Ve ani quedehi shelo yejabu li et a shemesh"
"yo canto por el que no sabe escribir"
"אני שר למען זה שלא יודע לכתוב"
Ani shar le mahan ze she lo iodeha lijtov
."y yo por el que escribe versos de amor"
"ואני למען זה שכותב שירי אהבה".
."Ve ani lemahan ze she kotev shirei ahava"
"yo canto para que se escuche mi voz"
"אני שר כדי שישמעו את קולי"
"Ani shar quedei she ishme-u et koli"
."y yo para ver si les hago pensar"
"ואני כדי לראות אם אני אגרום להם לחשוב".
."Ve ani quedei lir-ot im ani egrom la-em lajshov"
"yo canto porque quiero un mundo feliz"
"אני שר כי אני רוצה עולם מאושר"
"Ani shar ki ani rotse olam meushar"
."y yo por si alguien me quiere escuchar"
"ואני למקרה שמישהו רוצה להקשיב לי".
."Ve ani le mikre she mishe-u rotse le akshiv"

Coro x2
פזמון Pizmon