יום שני, 7 ביולי 2014

Mago De Oz - Fiesta Pagana

Mago de Oz  - Fiesta Pagana
חגיגה פגאנית - מגו דה אוז

"La cancion "Jaguiga Paganit
Fue lanzada por Mago De Oz en el año 2000
En cada pueblo existe una población que vive
.a cuenta de otra parte, que algunas veces no tiene
,Aun tienen capacidad laboral
.pero ellos se dedican a la religion

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר חגיגה פגאנית, "פיאסטה פאגאנה"
בוצע על ידי מגו דה אוז (הקוסם מארץ עוץ) בשנת 2000
בכל עם קיימת אוכלוסיה שחייה
על חשבונו של חלק אחר שלפעמים אין לו.
למרות שהם אנשים בעלי יכולת עבודה,
אך הם מקדישים עצמם לדת.

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק 


Cuando despiertes un día
כשתתעורר יום אחד
Queshe-tit-orer yom ejad
,y sientas que no puedas más
ותרגיש שאינך יכול עוד,
,Ve targuish she-einja iajol od
que en el nombre del de arriba
שבשם זה שבמרומים
She-beshem ze she-bameromim
tu vida van a manejar
את חייך ינהלו
Et jayeja ienahalu
Si sientes que el miedo se pega a tu piel
אם אתה מרגיש שהפחד נדבק לעורך
im ata marguish she-a-pajad nidbak le-orja
por ser comunero y justicia querer
בגלל היותך פשוט עם ועם רצון לצדק
Biglal eyotja pshut am ve im ratson le-tsedek
.si te rindes hermano, por ti nunca pensarás
אם אתה נכנע אחי, את טובתך לעולם לא תחשוב.
.im ata nijna aji, et tovatja le-olam lo tajshov

Cuando vayan a pedirte
כשיבואו לבקש ממך
Kshe-iavo-u levaquesh mimja
los diezmos a fin de mes
את המעשרות בסוף החודש
Et a ma-asrot besof a-jodesh
y la santa inquisición
ומלחמת הדת הקדושה
U miljemet a-dat a-kdosha
.te "invite" a confesar
"תזמין" אותך להתוודות.
.Tazmin" otja le-itvadot"
,Por eso amigo, tú alza la voz
בגלל זה חבר, אתה הרם הקול,
,Biglal ze javer, ata, arem et a-kolj
di que nunca pediste opinión
תאמר שמעולם לא ביקשת דעה
Tomar she-me-olam lo bikashta de-a
y si es verdad que existe un dios
ואם באמת קיים האל
Ve im be-emet kayam a-el
.que trabaje de sol a sol
שיעבוד מזריחה עד זריחה.
.She-ia-avod mi zrija ad zrija

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ponte en pie
עמוד על רגליך
Amod al raglehija
alza el puño y ven
קמץ אגרופיך ובוא
Kamets egrofeja u bo
.a la fiesta pagana
לחגיגה הפגנית.
.La jaguiga a paganit
En la hoguera hay de beber
במדורה יש שתייה
Ba-medura iesh shiya
,de la misma condición
באותם התנאים,
.Be-otam a-tnahim
.no es el pueblo ni un señor
אין פה עמכה וגם אין פה אדון.
.Ein po amja ve gam ein po adon
Ellos tienen el credo
יש בידיהם את האמונה
iesh be-yadei-em et a-emuna
.y nosotros nuestro sudor
ולנו יש את זיעתנו.
.Ve lanu iesh et zehi-atenu
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Si no hay pan para los tuyos
אם אין לחם לאנשיך
im ein lejem le-anashe-hija
,y ves muy gordo al abad
ואתה רואה את אב המנזר שמן,
,Ve ata ro-e et av aminzar shamen
,si su virgen viste de oro
אם הבתולה שלו לבושה בזהב,
,im a-betula shelo levusha be zahav
!desnúdala¡
הפשט אותה!
!Afshet ota
Cómo van a silenciar¿
כיצד הם ישתיקו
Quehitsad em iashtiku
al jilguero o al canario
את החוחית או את הכנרית
Et a-jujit o et a-kanarit
si no hay cárcel ni tumba
אם אין כלא וגם לא קבר
im ein quele ve gam lo quever
?para el canto libertario
בשביל השירה החופשית?
?Bishvil a-shira a-jofshit

Coro X3
פזמון Pizmon

Canallas
נבלים
Navalim


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה