יום שני, 29 בספטמבר 2014

Luis Miguel - Sueña

Luis Miguel - Sueña
תחלום - לואיס מיגאל

La canción "Tajlom", Sueña
Fue lanzada por Luis Miguel
en el año 1996

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר תחלום, "סואנייה"
בוצע על ידי לואיס מיגאל
בשנת 1996

עקבו אחרי בבלוג או ביוטובSueña con un mañana
תחלום על עתיד
Tajlom al atid
un mundo nuevo
על עולם חדש
Al olam jadash
debe llegar
הוא חייב להגיע
U jaiav le agui-a
Ten fe es muy posible
תאמין, זה מאוד אפשרי
Ta-amin, ze meod efshari
si tú estás decidido
אם אתה נחוש
im ata najush

Sueña que no existen fronteras
תחלום שלא קיימים גבולות
Tajlom shelo kaiamim gvulot
y amor sin barreras
ואהבה ללא מגבלות
Ve a-ava lelo migbalot
no mires atrás
אל תביט לאחור
Al tabit le ajor

Vive con la emoción
תחייה עם ההתרגשות
Tijye im a itragshut
de volver a sentir, a vivir
לחזור להרגיש, לחיות
Lajazor le arguish, lij-iot
la paz
את השלווה
Et a shalva

Siembra en tu camino
תזרע בדרכך
Tizra be darqueja
un nuevo destino
יעד חדש
ia-ad jadash
.y el sol brillará
והשמש תבהק.
.Ve ashemesh tiv-ak
Donde las almas se unan en luz
היכן שהנשמות התקבצו להן לאור
Eijan she a neshamot itkabtsu la en le or
.la bondad y el amor renacerán
הנדיבות והאהבה תיוולדנה מחדש.
.A nedivut ve a a-ava tivaledna mejadash

Y el día que encontremos
וביום בו נמצא
U ba yom bo  nimtsa
.ese sueño, cambiarás
את חלום זה, אתה תשתנה.
.Et jalom ze, ata tishtane
No habrá nadie que destruya
לא יהיה אף אחד שיחריב
Lo iye af ejad she iajriv
.de tu alma la verdad
את האמת מנשמתך.
. Et a-emat mi nishmatja

Sueña x3
תחלום
Tajlom
(no existen fronteras)
(לא קיימים גבולות)
(Lo kaiamim gvulot)
que no existen
שלא קיימים
She lo kaiamim
(sin barreras)
(ללא מגבלות)
(Lelo migbalot)
sin barreras
ללא מגבלות
Lelo migbalot
(no mires atrás)
(אל תביט לאחור)
(Al tabit le ajor)
no mires atrás
אל תביט לאחור
Al tabit le ajor
es muy posible
זה מאוד סביר
Ze meod savir
si tú estás decidido
אם אתה נחוש
im ata najush

Sueña
תחלום
Tajlom
con un mundo distinto
על עולם שונה
Al olam shone
con un mundo
על עולם
Al olam
(donde todos los días)
(היכן שבכל הימים)
(Eijan she bejol a yamim)
donde todos los días
היכן שבכל הימים
Eijan she bejol a yamim
(el sol brillará)
(השמש תבהק)
(Ashemsh tiv-ak)

Donde
היכן
Eijan
las almas se unan en luz
שהנשמות התקבצו לאור
She a neshamot itkabtsu le or
la bondad y el amor renacerán
הנדיבות והאהבה תיוולדנה מחדש
A nedivut ve a a-ava tivaledna mejadash
Sueña
תחלום
Tajlom
...Sueña, tu
תחלום, אתה...
...Tajlom, ata
Sueña
תחלום
Tajlom