יום ראשון, 5 באוקטובר 2014

Voces Unidas - Real in rio

Voces Unidas  - Real In Rio
מלכותי בריו - קולות מאוחדים

La canción "Maljuti Be Rio", Real In Rio
Fue lanzada por varios cantantes en el año 2011
Para un dibujo animado con tal nombre

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר מלכותי בריו, "ריאל עין ריו"
בוצע על ידי כמה וכמה זמרים בשנת 2011
עבור הסרט המצויר בשם זה

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק

******************************************************
,Ofelia Guzmán, Maggie Vera, Ana Garcia Moheno, Polo Rojas
פולו רוחאס,אנה גרסיה מואנו, מגי וארה, אופליה גוזמן
David Bueno, Ulises Maynardo, German Lobos
הרמן לובוס, אוליסס, דוד ברונו
******************************************************

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

Vengan Todas Las Aves
בואו כל הציפורים
Bo-u kol a-tsiporim
.Con Este Canto Especial
עם שיר מיוחד זה.
.im shir meyujad ze
Es Todo Ritmo
הכל קצב
A-kol ketsev
.Y Pura Alegría
ושמחה טהורה.
.Ve simja tehora
.Hagamos El Carnaval
בואו ונעשה את הקרנבל.
.Bo-u ve nahace et a-carnaval

Canten Todos, Unidos
שירו כולם, מאוחדים
Shiru kulam, me-ujadim
.Sol Y Luna También
שמש וירח גם כן.
.Shemesh ve iarehaj guam quen
Bailen Al Ritmo
ריקדו לפי קצב
Rikdu lefi ketsev
,Amor Y Pasión
אהבה ותשוקה,
,Ahava u t-shuka
.Hagan Lo Que Hacen También
תעשו את מה שאתם עושים גם כן.
.Tahasu et ma she-atem osim guam quen

.La Cosa Esta Que Arde
המצב לוהט.
.A-matsav lohet
,Acérquense Al Calor
התקרבו לחום,
,itkarvu la-jom
Busquen Primero
חפשו תחילה
Japsu tjila
Un Compañero
שותף
Shutaf
(Mágicamente En Rio (De Rio
באופן קסום בריו (מריו)
(Be-ofen kasum be Rio (Me-Rio
.(Fiestas Y Más (Y Más
חגיגות ועוד (ועוד).
.(Jaguigot ve od (ve od

No Sabes Que Viene
אינך יודע את שיגיע
Einja iodeha et she-iaguiha
.(No existe En Otro Lugar (Otro Lugar
זה לא קיים במקום אחר (מקום אחר).
(Ze lo kayam be-makom ajer (makom ajer
(En Rio ( En Rio) Y Digo Algo Mas (Algo Mas
בריו (בריו) ואומר דבר נוסף (דבר נוסף)
(Be-Rio (Be-Rio) ve omar davar nosaf (davar nosaf
Ya Mueres sentirla
אתה כבר משתוקק להרגיש אותו
Ata kvar mishtokek lehar-guish oto
.Y Esa Es La Pura Verdad
וזאת האמת לאמיתה.
.Ve zot ahemet la-amita

Vengan Todas Las Aves
בואו כל הציפורים
Bo-u kol a-tsiporim
.Con Este Canto Especial
עם שיר מיוחד זה.
.im shir meyujad ze
Luna Y Estrellas
ירח וכוכבים
iarej ve kojavim
.Quitan Las Penas
מורידים את המכאובים.
.Moridim et a-maj-ovim
.Amamos El Carnaval
אנו אוהבים את הקרנבל.
.Anu ohavim et a Carnaval

,Díganle Amor En La Selva
תאמרו לו אהבה בג'ונגל,
,Tomru lo ahava ba-zunguel
.Todo Es Salvaje Y Real
הכל פראי ומלכותי.
.A-kol prahi u maljuti
Juntos Estar
להיות ביחד
Lehiyot be-iajad
.Porque Es Nuestro Hogar
כי זהו מעוננו.
.ki zeu mehonenu

(Mágicamente En Rio (de rio
באופן קסום בריו (מריו)
(Be-ofen kasum be-Rio (Me Rio
.(Fiestas Y Más (Y Mas
חגיגות ועוד (ועוד).
(Jaguigot ve od (ve od
No Sabes Que Viene
אינך יודע את שיגיע
Einja iodeha et she-iaguiha
.No existe en otro lugar
זה לא קיים במקום אחר.
.Ze lo kayam be-makom ajer

.Soy El Rey Que Da Por Ellas
אני המלך אשר נותן בשבילן.
.Ani a melej asher noten bishvilan
Rey, El Rey El Soberano
מלך, המלך הפיקח
Melej, a melej a pikehaj
De Las Aves El Adorado
האהוב מבין הציפורים
A-ahuv mibehin a-tsiporim
.Pedro El Adorado
פדרו האהוב.
.Pedro a-ahuv

,Todos Amamos La Samba
כולנו אוהבים את הסמבה,
,Kulanu ohavim et a samba
(Amo La Samba)
(אני אוהב את הסמבה)
(Ani ohev et a samba)
Se Siente En El Corazón
מרגישים בלב
Marguishim ba-lev
(Soy El Rey, La Samba)
(אני המלך, הסמבה)
(Ani a melej, a samba)
Belleza Y Amor
יופי ואהבה
iofi ve ahava
.Es Pura Pación
זוהי תשוקה טהורה.
Zohi tshuka te-ora

.(Mis Sueños Ya Doy En Rio (de Rio
את חלומותיי אני כבר תולה בריו (מריו).
(Et jalomotahi ani kvar tole be Rio (me Rio
(Digo Algo Más (Algo Más 
אומר דבר נוסף (דבר נוסף)
(Omar davar nosaf (Davar nosaf
,Tan Sólo Lo Sientes
רק אתה מרגיש את זה,
,Rak ata marguish et ze
No existe en otro lugar
זה לא קיים במקום אחר
Ze lo kayam be-makom ajer

השיר La canción