יום שבת, 3 בינואר 2015

Issac Delgado - Por Que Paro

Issac Delgado - Por Que Paro
מדוע עצר - יסאק דלגאדו

La cancion "Masua atsar", Por Que Paro
Fue lanzada por Issac Delgado
en el año 1995

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר מדוע עצר, "פור קה פארו"
בוצע על ידי יסאק דלגאדו
בשנת 1995

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב
?Como dicen¿
איך אומרים?
?Eij omrim

^^^^^^^^^^^^^^^
?Usted paro¿
אתה עצרת?
?Ata atsarta
...Paro por que
עצרת כי...
...Atsarta ki
x2^^^^^^^^^^^^^

Ahora la moda en cuba
האופנה כעת בקובה
A ofna ka-et be cuba
.cuando quieres parrandear
כאשר אתה רוצה להתהולל.
.Kahasher ata rotse le it-olel
,Es moverse con dulzura, mira
זה לנוע בחן, שתדע,
.Ze lanu-a be jen, she-teda
.cuando se quiere bailar
כאשר רוצים לרקוד.
.Ka-asher rotsim lirkod
.por eso canto
לכן אני שר.
.Lajen ani shar

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&
(?Usted paro¿)
(אתה עצרת?)
(?Ata atsarta)
dicen
אומרים
Omrim
(...Paro por que)
(עצרת כי...)
(...Atsarta ki)

repite lo
תחזור על זה
Tajzor al ze

(?Usted paro¿)
(אתה עצרת?)
(?Ata atsarta)
dicen
אומרים
Omrim
(...Paro por que)
(עצרת כי...)
(...Atsarta ki)
&&&&&&&&&&&&&&&&&

A la gente le gusta el bajo
האנשים אוהבים את הרדוד
Aha-nashim ohavim et a radud
.el coro y la percusión
את הפזמון ואת כלי ההקשה.
.Et a pizmon ve et klehi ahakasha
,Cantar con Issac Delgado, mira
לשיר עם יסאק דלגאדו, שתדע,
,La shir im Issac Delgado, she teda
.para ponerse en acción, guarachando
כדי להיות בפעולה, בריקוד.
.Quedehi lihiyot bifehula, be rikud

Coro
פזמון Pizmon

Yo paro cuando hay mujeres
אני עוצר כשיש נשים
Ani otser kshe iesh nashim
.que tienen mucha salud
שיש להן הרבה בריאות.
.She-iesh lahen arbe brihut
,Por eso no me equivoco, mira
לכן איני טועה, הבט,
,Lajen eini tohe, abet
.me gusta la juventud, me gustas tu
אני אוהב את הצעירוּת , את מוצאת חן בעיניי.
.Ani ohev et atsehirut, at motset jen be-einahi

Coro
פזמון Pizmon

Paso por una avenida
אני עובר דרך שדרה
Ani over derej sdera
buscando el auto estoy
אני מחפש את הרכב
Ani mejapes et a rejev
.mas deseado
הנחשק.
.A nejshak

(Paro)
(עצר)
(Atsar)

Paso por Coppelia
אני עובר דרך קופליה
Ani over derej Coppelia
.y no voy buscando helados
ואני לא מחפש גלידות.
.Ve ani lo mejapes glidot
.Voy por esas caras, que me han conquistado
אני עובר בין הפרצופים הללו , אשר כבשו אותי.
.Ani over bein a partsufim alalu, asher kavshu oti

.Los metales de la Salsa
נגני הנשיפה של הסלסה.
.Naganehi a neshifa shel a Salsa

?Usted paro ¿pero por que
אתה עצרת, אך מדוע?
?Ata atsarta, aj maduha

(?Usted paro¿)
(אתה עצרת?)
(?Ata atsarta)
(...Paro por que)
(עצרת כי...)
(...Atsarta ki)

Oye, por que esa niña quería dulce
שמע, כי הילדה הזאת רצתה משהו מתוק
Shma,ki a ialda a zot rats-ta mashe-u matok
.por eso trigo panqué 
לכן אני מביא עוגה בחושה.
.Lajen ani mevi uga bjusha

(?Usted paro¿)
(אתה עצרת?)
(?Ata atsarta)
(...Paro por que)
(עצרת כי...)
(...Atsarta ki)

,Esa gente estaba guarachando, caballero
האנשים הללו בילו , גבר,
,Ahanashim alalu bilu, guever
.por eso yo me quedare
לכן אני אשאר.
.Lajen ani esha-er

(?Usted paro¿)
(אתה עצרת?)
(?Ata atsarta)
(...Paro por que)
(עצרת כי...)
(...Atsarta ki)

.Oye, que no se pare, no
שמע, שלא ייעצר, לא.
.Shma, shelo iehatsru, lo
.He, que no se pare
אה, שלא ייעצר.
.Ah, shelo iehatsru

...se que
אני יודע ש...
...Ani iodeha she
(yo no voy a parar)
(אני לא אעצור)
(Ani lo ehetsor)
.Con la gente de bario sabrosa, voy a cantar
עם אנשי השכונה הנחמדים, אני אשיר.
.im anashim nejmadim, ani ashir
(yo no voy a parar)
(אני לא אעצור)
(Ani lo ehetsor)
.Con la nena que tengo ahora voy a descargar
עם הילדה שאיתי כעת אלך לפרוק.
.im a ialda she iti kahet elej lifrok

(yo no voy a parar)
(אני לא אעצור)
(Ani lo ehetsor)
(yo no voy a parar)
(אני לא אעצור)
(Ani lo ehetsor)
?como dicen¿
מה אומרים?
?Ma omrim
yo no voy a parar)x4)
(אני לא אעצור)
(Ani lo ehetsor)


mira que estoy autorizado por la gente
תראה, אני מוסמך על ידי האנשים
Tirhe, ani musmaj al iedehi ahanashim
chevere de mi pueblo
המדהימים של עמי
A madhimim shel ami
...que dice que
שאומרים ש...
...She omrim she
(yo no voy a parar)
(אני לא אעצור)
(Ani lo ehetsor)
!Domina lo¡
תשלוט בזה!
!Tishlot beze

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(aunque venga la policía)
(גם אם המשטרה תבוא)
(Gam im a mishtara tavo)
(y yo no voy a parar)
(ואני לא אעצור)
(Ve ani lo ehetsor)
x3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

(?Usted paro¿)
(אתה עצרת?)
(?Ata atsarta)
(...Paro por que)
(עצרת כי...)
(...Atsarta ki)
(?Usted paro¿)
(אתה עצרת?)
(?Ata atsarta)
(...Paro por que)
(עצרת כי...)
(...Atsarta ki)

תגובה 1:

  1. אנונימי5.1.2015, 12:20

    Por Que Paro - letras
    (these keywords are for the search engines as they fail to find this song!)

    השבמחק