יום רביעי, 4 במרץ 2015

Mercedes Sosa - Gracias a La Vida

Mercedes Sosa - Gracias a La Vida
תודה לחיים - מרסדס סוסה

La canción "Toda la Ja-im", Gracias a La Vida
Fue lanzada por Violeta Parra en el año 1966
En el año 1971 fue lanzada como homenaje
a Violeta Parra por Mercedes Sosa

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר תודה לחיים, "גרסיאס אה לה וידה"
בוצע על ידי ויאולטה פארה בשנת 1966
בשנת 1971 הוא בוצע כמחווה
לויולאטה פארה על ידי מרסדס סוסה

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

Gracias a la vida que me ha dado tanto
תודה לחיים שנתנו לי כל כך הרבה
Toda la ja-im she-natnu li kol kaj arbe
Me dio dos luceros que cuando los abro
נתנו לי שתי עיניים שכאשר אני פותחת אותן
Natnu li shtei einahim she-kahasher ani potajat otan
Perfecto distingo lo negro del blanco
אני מבדילה באופן ברור בין השחור ללבן
Ani mavdila be-ofen barur bein a shajor la lavan
Y en el alto cielo su fondo estrellado
ובשמיים הגבוהים את עומקו המכוכב
U ba-shamahim agvohim et omko a mekujav
.Y en las multitudes el hombre que yo amo
ובהמון את הגבר שאני אוהבת.
U ba-amon et a gever she ani ohevet

Gracias a la vida que me ha dado tanto
תודה לחיים שנתנו לי כל כך הרבה
Toda la-ja-im she natnu li kol kaj arbe
Me ha dado el sonido y el abecedario
נתנו לי את הצליל והאלף בית
Natnu li et atslil ve-a-alef-beit
Con él las palabras que pienso y declaro
עמו המשפטים שאני חושבת ומצהירה
Imo a mishpatim she-ani joshevet u matshira
Madre, amigo, hermano
אמא, חבר, אח
Ima, javer, aj
Y luz alumbrando la ruta
ואור שמאיר את הדרך
Ve or she-mahir en a derej
.del alma del que estoy amando
של הנשמה של אלו שאני אוהבת.
.Shel a neshama shel elu she ani oevet

Gracias a la vida que me ha dado tanto
תודה לחיים שנתנו לי כל כך הרבה
Toda la ja-im she natnu li kol kaj arbe
Me ha dado la marcha de mis pies cansados
נתנו לי את צעידת רגלי העייפות
Natnu li et tshidat raglahi ha-ayefot
Con ellos anduve ciudades y charcos
אייתן צעדתי ערים ושלוליות
itan tsahadti arim ve shluliyot
Playas y desiertos, montañas y llanos
חופי ים ומדבריות, הרים ומישורים
Jofi yam u midbariyot, harim u mishorim
.Y la casa tuya, tu calle y tu patio
וביתך, רחובך וחצרך.
U bietja, rejovja va jatsreja

Gracias a la vida que me ha dado tanto
תודה לחיים שנתנו לי כל כך הרבה
Toda la ja-im kol kaj arbe
Me dio el corazón que agita su marco
נתנו לי את הלב שעושה גלים במשקופו
Natnu li et a lev she-oce galim be-mashkofo
Cuando miro el fruto del cerebro humano
כאשר אני רואה את התוצר של המוח האנושי
Kahasher ani ro-a et a totsar shel a mohaj a enoshi
Cuando miro el bueno tan lejos del malo
כאשר אני רואה את הטוב כל כך רחוק מהרע
Kahasher ani ro-a et a tov kol kaj rajok me-a-ra
.Cuando miro el fondo de tus ojos claros
כאשר אני רואה את עומק עינייך הבהירות.
Kahasher ani ro-a et omek eineja a-be-irot

Gracias a la vida que me ha dado tanto
תודה לחיים שנתנו לי כל כך הרבה
Toda la ja-im kol kaj arbe
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
נתנו לי את הצחוק ונתנו לי את הבכי
Natnu li et a tshjok ve natnu li et a beji
Así yo distingo dicha de quebranto
כך אני מבחינה בין שמחה לצער
Kaj ani mavjina bein simja le-tsahar
Los dos materiales que forman mi canto
שני החומרים שמרכיבים את שירתי
Shnei a jomarim she-markivim et shirati
Y el canto de ustedes que es el mismo canto
ואת שירתכם שהיא אותה שירה
Ve et shirat-jem she-y ota shira
.Y el canto de todos que es mi propio canto
והשירה של כולם שהיא השירה האישית שלי.
.Ve a shira shel kulam she-y a shira a ishit sheli

Gracias a la vida x4
תודה לחיים
Toda la jahim


השיר La canciónתרגומים נוספים ברשת: מעונן חלקית , Zidani de Toledo