יום ראשון, 17 במאי 2015

Laura Pausini - Gente

Laura Pausini - Gente
אנשים - לאורה פאוסיניUna ves mas casi continuamente
פעם נוספת כמעט בצורה המשכית
Paam nosefet kim-at betsura emshejit
vuelve a caer y volverá a equivocarse
הוא חוזר ליפול ויחזור לטעות
U jozer lipol ve iajzor lit-ot
.mucho más fuerte si cabe
בצורה הרבה יותר חמורה במידת האפשר.
.Betsura arbe ioter jamura bemidat a efshar

La vida es un hilo en equilibrio
החיים הם חוט בשיווי משקל
A jaim em jut be shivui mishkal
que al separar dos puntos
אשר בהפרדת שתי נקודות
Asher be afradat shti nekudot
.equidistantes, puede acercarles
שוות מרחק, יכולים לקרבן.

.Svot merjak, iejolim lekarban

Y cada día juntos
וכל יום יחדיו
Ve kol yom ijdaiv
.haciendo solo un metro mas
צועדים רק מטר אחד נוסף.
.Tsoadim rak meter ejad nosaf
se necesita todo
צריך הכל
Tsarij akol
.todo lo bueno y malo que tengas en ti
כל הטוב והרע שיש בך.
.Kol a tov ve a ra she iesh beja

...Ooo
הו הו הו...

Aun que después te baste una sonrisa
גם אם לאחר מכן יהיה מספיק לך חיוך בודד
Gam im le-ajar miquen iye jiyuj boded
para fundir, todo un invierno de hielo
כדי למוטט, חורף שלם מקרח
Quedi lemotet, jorf shalem miqueraj
,para empezar desde cero
כדי להתחיל מאפס,
,Quedei le atjil me efes
.porque no hay limite para nadie
כי לא מוצבים הגבלים עבור אף אחד.
.Ki lo motsvim egbelim avur af ejad

,Bien dentro de ellos, tenga valores eternos
עמוק מאוד בתוכם, יהיה להם ערכים נצחיים,
,Amok meod betojam, iye la-em arajim nitsji-im
.no hay mas misterio
אין יותר מסתורין.
.Ein ioter mistorin

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
No somos ángeles, no nos caímos de cielo
אנו לא מלאכים, לא נפלנו משמים
Anu lo malajim, lo nafalnu mi shamaim
la gente que busca el amor verdadero
האנשים שמחפשים את האהבת האמת
A anashim she mejapsim et a avat a emet
gente que quiere un mundo sincero
אנשים שרוצים עולם כן
Anashim she rotsim olam quen
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

La gente corriente de cualquier ciudad
האנשים הפשוטים מכל עיר
A anashim apshutim mi kol ir

Gente) x2)
(אנשים)
(Anashim)

O O
הו הו

(Gente)
(אנשים)
(Anashim)

O O
הו הו

Prueba y veras que siempre hay algo nuevo
תנסה ותראה שתמיד יש משהו חדש
Tenase ve tere she tamid iesh masheu jadash
dentro de ti, para empezar otro vuelo
בתוך תוכך, כדי להתחיל מעוף נוסף
Betoj tojeja, quedei le atjil maof nosaf
.directo al cielo
הישר לשמיים.
.Aisher la shamaim


Coro
פזמון Pizmon

La gente que unida cambiara
האנשים שכגוף אחד ישנו
A anshim she que guf ejad ieshanu
(ángeles, no nos caímos del cielo)
(מלאכים, לא נפלנו מהשמים)
(Mal-ajim, lo nafalnu mi shamaim)
(la gente que busca el amor verdadero)
(האנשים שמחפשים את האהבת האמת)
(A anashim she mejapsim et a avat a emet)
gente que quiere un mundo sincero
אנשים שרוצים עולם כן
Anashim she rotsim olam quen
.la gente que a unida lo cambiara
האנשים שמאוחדים ישנו.
A anshim she meujadim ieshanu
.Gente) unida lo cambiara)
(אנשים) מאוחדים ישנו זאת...
...Anashim) meujadim ieshanu zot)

Gente) lo veras)
(אנשים) אתה תראה
Anashim) ata tere)
Gente) Gente que luchara)
(אנשים) אנשים שנאבקים
Anashim) she neevakim)
Gente) unida lo intentara)
(אנשים) שמאוחדים ינסו
Anashim) she meujadim ienasu)
Gente) lo veras)
(אנשים) אתה תראה
Anashim) ata tere)
.Gente) gente que hay que escalar)
(אנשים) שיש לרומם אותם.
.Anashim) she iesh leromem otam)

Gente) unida lo lograra)
(אנשים) מאוחדים ישיגו
Anashim) meujadim iasigu)
Gente) lo veras)
(אנשים) אתה תראה
Anashim) ata tere)
.Gente) gente que cambiara)
(אנשים) אנשים שישתנו.
.Anashim) anashim she ishtanu)

(Gente)
(אנשים)
(Anashim)

O O
הו הו

Gente) x4)
(אנשים)
(Anashim)


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה