יום רביעי, 27 במאי 2015

Palito Ortega - Calor

Palito Ortega - Calor
חום - פאליטו אורטגה

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(Que calor en la ciudad (que calor, que calor
איזה חום בעיר (איזה חום, איזה חום)
(Es imposible de aguantar (que calor que calor
הוא בלתי נסבל (איזה חום, איזה חום)
.(La ropa llega a molestar (que calor que calor
הבגדים כבר מתחילים להפריע (איזה חום, איזה חום).
.(Que lindo debe estar el mar (que calor que calor
איזה נעים אמור להיות הים (איזה חום, איזה חום).
.(Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar (que calor que calor
את ידך אני רוצה לאחוז ובחוף להתהלך (איזה חום, איזה חום).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

(Que calor en la ciudad (que calor que calor
איזה חום בעיר (איזה חום, איזה חום)
(El viento no quiere soplar (que calor que calor
הרוח לא רוצה לנשוב (איזה חום, איזה חום)
(Las calles llegan a quemar (que calor que calor
הרחובות כבר שורפים (איזה חום, איזה חום)
(Un lugar fresco para estar (que calor que calor
מקום אחד קריר כדי להיות (איזה חום, איזה חום)
.(Tu mano quiero yo tomar y por la playa camina (que calor que calor
את ידך אני רוצה לאחוז ובחוף להתהלך (איזה חום, איזה חום).

Coro
פזמון

Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar x2
את ידך אני רוצה לאחוז ובחוף להתהלך.

Ay
הו


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה