יום רביעי, 10 ביוני 2015

Cómplices - Cuento Con Tu Risa

Cómplices  -  Cuento Con Tu Risa
סומך על הצחוק שלך - קומפליססYo cuento con tu risa para alzarme
אני סומך על הצחוק שלך כדי לרומם אותי
como un cometa tras la luna nueva
בדומה לכוכב שביט לאחר ירח חדש
no me asusta el otoño si tú vienes
הסתיו לא מפחיד אותי אם את באה
con tus labios llenos de primavera
עם שפתייך המלאות באביב

:Coro 1
פזמון 1:
#########################################
Yo cuento con tu risa para el día
אני סומך על הצחוק שלך למשך היום
que la tristeza venga aquí a hospedarse
שהצער יבוא לכאן להתארח
entre mis ojos ciegos de nostalgia
בין עיניי העיוורות מנוסטלגיה
entre mis manos torpes de añorarte
בין ידי המגושמות מגעגוע אליך
#########################################

Yo cuento con tu risa y dependo
אני סומך על הצחוק שלך ותלוי
de esa limosna dulce de tu boca
מהנדבה המתוקה הזאת מפיך
qué suerte tener arma tan activa
איזה מזל שיש לי נשק כה פעיל
.contra este mundo absurdo que me acosa
כנגד עולם מגוחך זה שמאשים אותי.

Yo cuento con tu risa y sé que a cambio
אני סומך על הצחוק שלך ואני יודע שבתמורה
no tendría moneda que pagarte
לא תהיה לי המטבע כדי לשלם לך
todo lo que yo llevo en los bolsillos
כל שאני נושא בכיסיי
.todo lo que tu risa vino a darme
כל שהצחוק שלך בא להביא לי.


:Coro 2
פזמון 2:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,Pero cuento con tu risa no lo olvides
אך אני סומך על הצחוק שלך אל תשכחי זאת,
.desde la noche oscura hasta el alba
מהלילה החשוך עד עלות השחר.
Cuento con tu risa que es lo mismo
אני סומך על הצחוק שלך שזה אותו דבר
que no tenerle miedo x3
כמו שלא יהיה פחד
.a casi nada
מכמעט כלום.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Yo cuento con tu risa, esa es la suerte
אני סומך על הצחוק שלך, זהו המזל
.que llevaré conmigo a donde vaya
שאקח עמי להיכן שאלך.
,colgado de tus nubes de alegría
תלוי בענני השמחה שלך,
.afrontaré la luz de la mañana
אתמודד מול אור הבוקר.

Coro 1
פזמון 1
Coro 2 x2
פזמון 2