יום שני, 1 ביוני 2015

Natalia Oreiro - Alas De Libertad

Natalia Oreiro -  Alas De Libertad
כנפי החופש - נטליה אוריירו

La canción "Kanfei a Jofesh", Alas De Libertad
Fue lanzada por Natalia Oreiro en el año 2002
El futuro de la gente empieza
por su niñez, si no les ayudamos
no hará quien lo haga

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר כנפי החופש, "אלאס דה ליברטד"
בוצע על ידי נטליה אוריירו בשנת 2002
עתידם האנשים מתחיל
בילדות שלהם, אם לא נעזור להם
לא יהיה מי שיעשה זאת

עקבו אחרי בבלוג או ביוטובLos chicos crecen
הילדים גדלים
A yeladim gdelim
en el lado contrario de la vida
בצד הנגדי של החיים
Ba-tsad anegdi shel a jaim
donde no existe
היכן שלא קיימים
Eijan she lo kayamim
.ni justicia ni verdad
לא צדק ולא אמת.
lo tsedek ve lo emet

Y como duele
ואיך כואב
Ve ehij koev
tanta tristeza en sus sonrisas
כל כך הרבה עצב בחיוכם
Kol kaj arbe etsev be-jiyujam
es tan difícil aceptar la realidad
זה כל כך קשה להשלים עם המציאות
Ze kol kaj kashe lehashlim im a metsiut
a donde el hambre
היכן שהרעב
Eijan she a rahav
ya es costumbre a la deriva
הוא הרגל שאפשר להיסחף עימו
U ergel she efshar lehisajef imo
.a los costados de cualquier ciudad
בצידי כל עיר.
Be tsidei kol ir

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
?Que no ven¿
מה אתם לא רואים?
?Ma atem lo rohim
?que no oyen¿
מה אתם לשומעים?
?Ma atem lo shomhim
?que no sienten¿
מה אתם לא מרגישים?
?Ma atem lo margishim
?Que mas da¿
מה אכפת לכם?
?Ma ejpat lajem
.si siempre estuvo ahí
הרי תמיד זה היה שם.
.Arei tamid ze aya sham
Que no ven que son niños
מה אתם לא רואים שהם ילדים
Ma atem lo rohim she em yeladim
.no pueden esperar
הם לא יכולים לחכות.
.Em lo yejolim le-jakot
Ayudemos a que empiecen a volar
נעזור כדי שהם יתחילו להמריא
Nahazor quedei she em yatjilu le-amri
.en sus alas llevan nuestra libertad
בכנפיהם הם נושאים את חרותנו.
.Be knafeihem em noshim te jerutinu
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Están descalzos
הם יחפים
Em yejefim
van caminando hacia lo incierto
הם הולכים לכיוון הלא נכון
Em oljim lakivun a lo najon
.por el camino de su triste realidad
בדרך העצובה של המציאות שלהם.
.Baderej ahatsuva shel a metsihut shelahem
Si yo pudiera darles
אם יכולתי לתת להם
Im yajolti latet la em
.mas que una moneda
יותר ממטבע.
.Yoter mematbeha
Pero no alcanza
אך זה לא מספיק
Aj ze lo maspit
.con un pedazo de pan
רק עם פיסת לחם.
.Rak im pisat lejem
,Y van perdiendo, van sufriendo
והם מפסידים , הם סובלים,
,Ve em mafsidim, em sovlim
están creciendo
הם גדלים
Em gdelim
.en cunas de cartón y soledad
בעריסות מקרטון ובדידות.
.Be arisot me-karton u bdidut

Coro
פזמון Pizmon

a volar
לעוף
La-uf

?Que no ven¿
מה אתם לא רואים?
?Ma atem lo rohim
?que no oyen¿
מה אתם לשומעים?
?Ma atem lo shomhim
?que no sienten¿
מה אתם לא מרגישים?
?Ma atem lo margishim
?Que mas da¿
מה אכפת לכם?
?Ma ejpat lajem
.si siempre estuvo aquí
הרי תמיד זה היה כאן.
.Arei tamid ze aya kan
.Que no ven, somos niños
מה אתם לא רואים שאנחנו ילדים.
.Ma atem lo rohim she anu yeladim
.No podemos esperar
אנחנו לא יכולים לחכות.
.Anu lo yejolim lejakot

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
.Ayúdanos para empezar a volar
עזרו לנו כדי שנתחיל להמריא.
.Izru lanu quedei she natjil lehamri

A volar
לעוף
La-uf

En tus manos
בידייך
Be-yadahija
.llevas nuestra libertad 
אתה נושא את חירותנו.
.Ata nose et jeruteinu
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

השיר La canción