יום שני, 27 ביולי 2015

Laritza Bacallao - Que Suenen Los Tambores

Laritza Bacallao - Que Suenen Los Tambores
שישמעו התופים - לאריטסה באקג'האו

La canción "She-isham-u a-tupim", Que Suenen Los Tambores
fue lanzada por Laritza Bacallao en el año 2013
fue lanzada de vuelta por Víctor Manuelle en el año 2015
ami me gusto mas la primera
es mas energética

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר שישמעו התופים, "קה סואנן לוס טמבורס"
בוצע על ידי לאריטסה באקג'האו בשנת 2013
בוצע על ידי ויקטור מנואל בשנת 2015
אני אהבתי יותר את הראשונה
היא יותר אנרגטית

עקבו אחרי ב פייסבוק או ביוטוב


"A llegado el momento de "perder el control
הגיע הרגע "לשחרר"
"Eguiha a-regua "leshajrer

,y que suba la temperatura
ושהטמפרטורה תעלה,
,Ve she-a-temperatura tahale
.dale candela
קדימה קנדלה.
.Kadima kandela

Hay, no te desesperes y ten paciencia
הו, אל תתייאש ותיאזר בסבלנות
O, al tityahesh ve-tihazer be-savlanut
...que todo en la vida viene
כי כל דבר בזמנו...
...Ki kol davar bezmano

no se trata de velocidad, si no resistencia
לא מדובר במהירות, אלא בעמידה איתנה
Lo medubar be-mehirut, ela be-amida eitana
para lograr lo que se quiere
כדי להשיג את מה שרוצים
Quedei lehashig et ma she-rotsim

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Por eso, dale, mueve y mueve las caderas
לכן, קדימה, זוז והזז את אגנך
Lajen, kadima, zuz ve azez et aguanja
vamos a gozar la vida y lo que la suerte lleva
אנו הולכים ליהנות מהחיים וממה שהמזל מביא
Anu oljim leienot me-ajahim u mima she-a-mazl mevi
por eso dale mueve, sacude los temores
לכן קדימה זוז, נער את הפחדים
Lajen kadima zuz, naher et apjadim
no te quejes tanto y no me lloré
אל תתלונן כל כך הרבה ואל תבכה לי
Al titlonen kol kaj arbe ve al tivque li
y para que vengan tiempos mejores
וכדי שיגיעו ימים טובים יותר
U quedei she-iaguiyu iamim tovim ioter
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

:Coro 1
פזמון 1: Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
!!!Que suenen, suenen, suenen los tambores, oye
שישמעו, ישמעו, ישמעו התופים, שמע!!!
!!!She-ishamu, ishamu, ishamu atupim, shma
es cuando nace, curan el alma y los corazones
זה קורה כאשר הוא נוצר, מרפאים את הנשמה ואת הלבבות
Ze kore kahasher u notsar, meraphim et a-neshama ve et alevavot
!!!que suenen, suenen, suenen los tambores, oye
שישמעו, ישמעו, ישמעו התופים, שמע!!!
!!!She-ishamu, ishamu, ishamu atupim, shma

para que traigan alegría y se lleven los dolores
כדי שיביאו שמחה וייקחו את המכאובים
Quedei she-iabihu simja ve ikju et amjhovim

Y se lleven los dolores
ושייקחו את המכאובים
ve she ikju et amjhovim
se lleven los dolores
שייקחו את המכאובים
she ikju et amjhovim
se lleven los dolores
שייקחו את המכאובים
she ikju et amjhovim
dale rompe los tambores
קדימה תופף בעוצמה
Kadima tofef be-otsma

Y se lleven los dolores
ושייקחו את המכאובים
ve she ikju et amjhovim
se lleven los dolores
שייקחו את המכאובים
she ikju et amjhovim
se lleven los dolores
שייקחו את המכאובים
she ikju et amjhovim
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Hay, no te desesperes que no hay urgencia
הו, אל תתייאש כי אין דחיפות
O, al titiahashi ki ein djifut
que llegue cuando llegue
שיגיע כשיגיע
She-iaguiha kshe-iaguiha
que la vida no es de rapidez, si no inteligencia
כי החיים אינם לגבי חופזה, אלא חוכמה
Ki a-jahimeinam leguabehi jofza, ela jojma
y yo se que tu puedes
ואני יודעת שאתה יכול
Ve ani iodahat she-ata iajol

Coro
פזמון Pizmon

Coro1
פזמון 1 Pizmon

Que traiga alegría y felicidad
שיביא את השמחה ואת האושר
She-iavihu et a-simja ve et a-osher
que traiga luz y prosperidad
שיביא אור ושגשוג
She-iavi or ve sigsug
paz para mis hermanos
שלום לאחיי
Shalom le-ajahi
que traiga los niños sanos
שיביא את הילדים בריאים
She-iavi et a-ieladim brihim

Que traiga amor a mi tierra
שיביא אהבה לאדמתי
She-iavi ahava le-admati
y de una vez que se acaba la guerra
ובאחת שתיפסק המלחמה
U be-ajat she-tipasek a-miljama
por eso todos agarremos los tambores
לכן ניקח כולם את התופים
La-jen nikaj kulam et a-tupim

Y que suene! para que se lleve lo malo
ושישמע! כדי שייקח את הרע
Ve-she-y-shama! Quedei she-ikaj et a-rah
que suene! para que nos traigan milagros
שישמע! כדי שיביאו לנו נפלאות
She-y-shama! Quedei she iavi lanu niflahot
que suene! para que nuestra madrecita
שישמע! כדי שאמנו
She-y-shama! Quedei she-imenu
nos dure más de cien años
תחזיק מעמד יותר ממאה שנים
Tajzik mahamad ioter me-meha shanim

Y que suene! Para que nos llene de amores
ושישמע! כדי שימלא אותנו באהובים
Ve-she-y-shama! Quedei she-imale otanu behahuvim
que suene! y nos cure los rencores
שישמע! וירפא בנו את רגשי הטינה
She-y-shama! Ve irape banu et rigshei a-tina
que suene! y se lleve la maldad
שישמע! וייקח את הרוע
She-y-shama! Ve-ikaj et a-roha
y para que vengan tiempos mejores
וכדי שיגיעו ימים טובים יותר
U quedei she-iguihu iamim tovim ioter

Coro 1
פזמון 1 Pizmon

Que suenen, suenen los tambores
שישמעו, ישמעו התופים
She-y-shamhu, y-shamhu a-tupim

השיר La canciónיום שלישי, 21 ביולי 2015

Compay Segundo - Chan Chan

Compay Segundo - Chan Chan
צ'אן צ'אן - קומפני סגונדו

La canción Chan Chan
fue lanzada por la banda Company Segundo el año 1996
se trata de una canción cortita que toca el tema de los sentimiento
de nuestro héroe Chan Chan hacia  una mujer llamada Juanica
  Esta canción  se transformo a un folclor
aunque cumple hoy en día nada mas 20 años

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר צ'אן צ'אן
בוצע על ידי הלהקה קומפני סגונדו בשנת 1996
זהו שיר קצר קצר המדבר על תחושותיו
של גיבורנו צ'אן צ'אן כלפי בחורה בשם חואניקה
שיר זה הפך למן שיר פולקלור עממי
למרות שהוא חוגג כיום רק 20 שנה

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטוב:Coro
פזמון:Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
De Alto Cedro voy para Marcane
מאלטו סדרו אני הולך למרקנה
Me Alto Cedro ani olej le Marcane
Llego a Cueto, voy para Mayari
אני מגיע לקואטו, אני הולך למאיארי
Ani magui-a le Cueto, ani olej le Mayari
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Coro x2
פזמון Pizmon

El cariño que te tengo
לחיבה שיש לי כלפייך
La jiba she iesh li klapaij
.No lo puedo negar
איני יכול להתכחש.
.Eini iajol le itkajesh
Se me sale la babita
יוצא לי הריר
iotse li a rir
.Yo no lo puedo evitar
איני יכול למנוע זאת.
.Eini iajol limnoa zot

Cuando Juanica y Chan Chan
כאשר חואניקה וצ'אן צ'אן
Kaasher Juanica ve Chan Chan
.En el mar cernian arena
ניפו חול בים.
.Nipu et jol ba yam
'Como sacudía el 'jibe
הצורה בה היא ניערה את המסננת
A tsura ba y ni-ara et a masnenet
.A Chan Chan le daba pena
הטריפה את חושיו של צ'אן צ'אן.
.Etrifa et jushav shel Chan Chan

Limpia el camino de pajas
נקה את הדרך מעלי קנה סוכר יבשים
Naque et a derej me alei sucar ieveshim
Que yo me quiero sentar
כי אני רוצה לשבת
Ki ani rotsa la shevet
En aquel tronco que veo
בבול העץ הזה שאני רואה
Be bul a ets aze she ani roa
.Y así no puedo llegar
וכך איני יכולה להגיע.
.Ve jaj eini iajola le agui-a

Coro x6
פזמון Pizmon

השיר La canción

יום שישי, 17 ביולי 2015

Salsa Celtica - Esperanza

Salsa Celtica - Esperanza
תקווה - סלסה סלטיקה

La cancion "Tikva", Ezperanza
Feu lanzada por Salsa Celtica
en el año 2007
Mañana vamos a volver a nuestra patria 

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר תקווה, "אספרנסה"
בוצע על ידי סלסה סלטיקה
בשנת 2007
מחר נשוב למולדתנו
Me fui de la tierra santa
עזבתי את ארץ הקודש
Azavti et erets a kodesh
.En busca de nuevos caminos
בחיפוש אחר דרכים חדשות.
.Bejipus ajar drajim tadashot
,Dejando atrás mis amores
עוזב מאחור את אהבותיי,
,Ozev me ajor et aavotai
.Ay, Pero tengo que seguir con mi destino
הו, אך אני צריך להמשיך עם יעודי.
.O, aj ani tsarij le amshij im ie-udi
Sembraré la semilla de la esperanza
אזרע את זרעה של התקווה
Ezra et zir-a shel a tikva
.Hasta encontrar un nuevo amanecer
עד למציאת זריחה חדשה.
.Ad limtsi-at zrija jadasha
!Siempre recordándote¡
נזכר בך תמיד!
!Nizkar baj tamid
!Siempre añorándote¡
מתגעגע אלייך תמיד!
!Mit-ga-ague-a ela-ij tamid
.Y te juro que algún día yo volveré
ואני נשבע לך שיום אחד אני אחזור.
.Ve ani nishba laj she yom ejad ani ejezor

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Siembra y riega tu esperanza
תזרעי ותשקי את התקווה שלך
Tizrei ve tashki et a tikva shelaj
Dale tiempo que tu turno llegará
תני לזה זמן כי תורך יגיע
Tni leze zman ki torj iagui-a
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Coro
פזמון Pizmon

Yo se que te deje
אני יודע שעזבתי
Ani iode-a she azavti
con la lágrima encendida
עם הדמעה בוערת
im dim-a boeret
para que no me olvides
כדי שלא תשכחי אותי
Quedei she lo tishqueji oti
.cuando regrese a tu vida
כאשר אחזור לחייך.
.Kaasher ejezor lejaya-ij

Coro
פזמון Pizmon

Siembra y riega, oye la esperanza
תזרעי ותשקי, תשמעי לתקווה
Tizre-i ve tashki, tisham-i la tikva
Dale poquito de tiempo que tu turno llegará
תני לזה קצת זמן כי תורך יגיע
Tni leze ktsat zman ki torej iagui-a

Coro
פזמון Pizmon

!Siempre recordándote¡
נזכר בך תמיד!
!Nizkar baj tamid
!Siempre amándote¡
אוהב אותך תמיד!
!Ohev otaj tamid
!Siempre añorándote¡
מתגעגע אלייך תמיד!
!Mit-ga-ague-a ela-ij tamid
.Y te juro que mañana, oye, volveré
ואני נשבע לך שמחר, תשמעי, אחזור.
.Ve ani nishba laj she majar, tishme-i, ejezor

(Coro: Siembra y riega tu esperanza)
(להקה: תזרעי ותשקי את תקוותך)
(Le-aka: tizrei ve tashki et tikvatej)

Es lo que quiero yo x2
זה מה שאני רוצה
Ze ma she ani rotse

.Para el día de mañana, estar con mi amor
כדי שבעתיד, תהיי איתי אהובה.
.Quedei she-ba-atid, te-i iti a-uva

!Oye Mama, yo siembrare para ti no mas¡
תשמעי יקירתי, אני אזרע רק בשבילך!
!Ti-shmei iekirati, ani ezra rak bishvilej

.y te juro que mañana, oye, volveré
ואני נשבע שמחר, תשמעי, אחזור.
.Ve ani nishba laj she majar, ti-shime-i, ejezor

השיר La canciónיום שני, 13 ביולי 2015

Maite Hontelé y Alain Pérez - Qué Bonito

Maite Hontele y Alain Perez - Que Bonito
איזה כייף - מאיטה הונטלה ואלאין פרס

,"La canción "Eize Queif
Que Bonito
Fue lanzada por
Maite Hontele y Alain Perez
En el año 2013
...Este Amor

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר איזה כייף,
"קה בוניטו"
בוצע על ידי
מאיטה הונטלה ואלאין פרס
בשנת 2013
האהבה הזאת...

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק


,Que bonito es el amor
איזו יפה היא האהבה,
,Que bonito es estar enamorado
איזה כייף זה להיות מאוהב,
Que bonito es sentir se así
איזה כייף זה להרגיש ככה
.Y entregar el alma sin temor
ולמסור את הנשמה בלא חשש.

Ay, que bonito
הו,איזה יפה
Ver como tu boca besa mi boca
לראות כיצד הפה לך מנשק את הפה שלי
Sentir como tu cuerpo toca mi cuerpo
להרגיש כיצד גופך נוגע בגופי
Ver esa carita riendo de placer
לראות את הפרצוף הזה צוחק מעונג
Caminando juntos sin miedo a perderlo
צועדים יחדיו בלי פחד לאבד אותה
,Necesitando poco para entender
עם צורך מועט כדי להבין,
.Dejar que la locura engañe la razón
להניח שהטירוף ירמה את ההיגיון.

,Que bonito es el amor
איזו יפה היא האהבה,
,Que bonito estar enamorado
איזה כייף זה להיות מאוהב,
Que bonito es perderse en la fantasía
איזה כייף זה להאבד בתוך הפנטזיה
.Y entregar el alma con pasión
ולמסור את הנשמה עם תשוקה.

Ay
הו

Que canten todos
שישירו כולם

(Que bonito, Que bonito es)
(איזה יפה, איזה כייף זה)
(Que bonito estar enamorado)
(איזה כייף זה להיות מאוהב)


Esto si que es bonito de verdad
זה באמת מאוד כייף

Maite
מאייטה

(Que bonito, Que bonito es)
(איזה יפה, איזה כייף זה)
(Que bonito estar enamorado)
(איזה כייף זה להיות מאוהב)

,Mira tu que bonito es la noche
תראה אתה איזה יפה הוא הלילה,
,La luna y las estrellas
הירח והכוכבים,
,también ven nuestro amor
רואים גם כן את אהבתנו,
.que mi canto me pronuncio
ששירי בטא.
.cuanto, te quiero corazón
כמה, אני רוצה אותך לבי.

(Que bonito, Que bonito es)
(איזה יפה, איזה כייף זה)
Ay, que bonito que es
(Que bonito estar enamorado)
(איזה כייף זה להיות מאוהב)
.Como que no se? ella es negra yo soy blanco¿
מה אני לא יודע? היא שחורה ואני לבן.
.Que bonito es nuestro amor
איזו יפה היא אהבתנו.

,Y avísale a tu vecina
ותודיע לשכנה שלך,
.en el barrio la rumba se formo
בשכונה שהרומבה כבר תפסה צורה.

(Que bonito, Que bonito es)
(איזה יפה, איזה כייף זה)
.Repite lo otra ves
חזור על כך שנית.
(Que bonito estar enamorado)
(איזה כייף זה להיות מאוהב)

Bueno familia y el mundo entero
טוב משפחה והעולם כולו
(!tiene que vivir ¿como? (¡Enamorado, Enamorado
צריך לחיות, איך? (מאוהב, מאוהב!)

Maite, Juancho y Alain Perez
מאייטה, חואנצ'ו ואלאין פרס
Hay nomas
כך בדיוק

Ay), Ay, ay)
(הו), הו, הו

(Que bonito que es)
(איזה כייף זה)
Que bonito que es
איזה כייף זה
(Sentirse así, vivir así enamorado)
(להרגיש ככה, לחיות ככה מאוהב)
Repite otra ves
חזור על כך שנית

Ay), Ha, Ha)
(הו), אה, אה

(Que bonito que es)
(איזה כייף זה)
Que bonito que es
איזה כייף זה
(Sentirse así, vivir así enamorado)
(להרגיש ככה, להיות ככה מאוהב)
.Levantalo otra ves
ציין זאת פעם נוספת.

Vaya, la gente de Cuba, de Holanda
קדימה, האנשים מקובה, מהולנד
.Y como que no, Colombia
ואיך לא, קולומביה.

si vos si
כן את כן

Vaya, las manos arriba otra ves
קדימה, הידיים פתוחות שוב

(Que bonito, Que bonito es)
(איזה יפה, איזה כייף זה)
Ay, que bonito que es
הו, איזה יפה זה 
(Que bonito estar enamorado)
(איזה כייף זה להיות מאוהב)
Repite otra ves
חזור על כך שנית
(Que bonito, Que bonito es)
(איזה יפה, איזה כייף זה)

Mujer sonora
אישה נושפת

.Que bonito
איזה יפה.

השיר La canciónיום רביעי, 8 ביולי 2015

Marc Anthony - Vivir Mi Vida

Marc Anthony - Vivir Mi Vida
לחיות את חיי - מארק אנטוני

La canción "lijyot et a jayahi", Vivir Mi Vida
fue lanzada por Marc Anthony en el año 2013
Trato de tocar la vida de mi gente
.del mismo modo que han tocado la mía

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר לחיות את חיי, "ויויר מי וידה"
בוצע על ידי מארק אנטוני בשנת 2013
אני מנסה לגעת בחייהם של אנשיי
באותה המידה שהם נגעו בשלי.

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק 


,Me preguntan cual es tu legado
שואלים אותי מהי המורשת שלי,
,Shohalim oti mahi a-moreshet sheli
La búsqueda puede ser complicada
החיפוש יכול להיות מסובך
a-jipus iajol lihiyot mesubaj
.pero en realidad debería ser simple
אך באמת זה היה צריך להיות פשוט.
.Aj bemet ze aya tsarij lehiyot pashut
,Yo soy padre, soy hijo
אני אב, אני בן,
,Ani av, ani ben
.soy hermano y soy amigo
אני אח וחבר.
.Ani Aj ve javer
,Yo soy mi música y tu sonrisa
אני המוזיקה שלי והחיוך שלך,
,Ani a-muzica sheli ve a-jiyuj shelja
.soy las calles de Nueva York y Puerto Rico
אני רחובותיהם של ניו יורק ופורטו ריקו.
.Ani rejobotihem shel New York ve Puerto Rico
Trato de tocar la vida de mi gente
אני מנסה לגעת בחייהם של אנשיי
Ani menace laguat be-jayehem shel anashi
.del mismo modo que han tocado la mía
באותה המידה שהם נגעו בשלי.
.Be-ota mida she em nagu be-sheli
,Yo vivo para...de alguna manera dejar mi huella
אני חיי בשביל... להשאיר את חותמי בדרך מסוימת,
,Ani jai bishvil... lehashehir et jotami bederej mesuyemet
!Yo simplemente vivo¡
אני סך הכל חי!
!Ani saj hakol hai

יום ראשון, 5 ביולי 2015

Diego Torres - Color Esperanza

Diego Torres - Color Esperanza
צבע תקווה - דייגו טורס

La cancion "Tseva Tikva", Color Esperanza
Fue lanzada por Diego Torres en el año 2001
Cada uno busca una esperanza en su vida
.para poder vivir y ser feliz
Algunas veces se encuentra lo que se busca
.en las cosas pequeñas

Sigame en el Facebook o en Youtube


השיר צבע תקווה, "קולור אספרנסה"
בוצע על ידי דיאגו טורס בשנת 2001
כל אחד מחפש תקווה כלשהי בחייו
כדי לחיות ובשביל להיות מאושר.
לפעמים מוצאים את מה שמחפשים
בדברים הקטנים.

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטוב
Sé que hay en tus ojos con solo mirar
אני יודע מה יש בעינייך רק מלהביט בהן
Ani yodeha ma iesh behenahij rak me lehabit bahen
que estas cansado de andar y de andar
שאתה עייף מלנוע ולנוע
She ata ayef me lanua ve lanua
.y caminar girando siempre en un lugar
וללכת בצורה מעגלית תמיד במקום.
.U lalejet betsura mahagalit tamid bamakom

Sé que las ventanas se pueden abrir
אני יודע שהחלונות יכולים להיפתח
Ani yodeha she-hajalonot iejolim lehipataj
cambiar el aire depende de ti
החלפת האוויר תלויה בך
Hajlafat ehavir tluya beja
.te ayudara, vale la pena, una vez más
זה יעזור לך , זה שווה את זה, פעם אחת נוספת.
.Ze iahazor leja, ze shave et ze, paham ajat nosefet

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Saber que se puede, querer que se pueda
לדעת שזה אפשרי, להאמין שנוכל
Ladahat she-ze efshari, lehahamin she-nujal
quitarse los miedos, sacarlos afuera
להוריד את החששות ,להוציא אותם החוצה
Lehorid et hajashashot, lehotsi otam ajutsa
pintarse la cara color esperanza
לצבוע את הפנים בצבע תקווה
Litsboha et hapanim betseva tikva
.tentar al futuro con el corazón
לגעת בעתיד עם הלב.
.La gahat bahatid im ha lev
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Es mejor perderse que nunca embarcar
זה עדיף להאבד מאשר לעולם לא להעז
Ze hadif lehehabed mehasher le-olam lo lehahez
mejor tentarse, a dejar de intentar
עדיף להתפתות מאשר, להפסיק לנסות
Hadif lehitpatot mehasher, le-hafsik lenasot
.aunque ya ves que no es tan fácil empezar
למרות שאתה כבר רואה שלא כל כך קל להתחיל.
.Lamrot she -ata kvar rohe she-lo kol kaj kal lehatjil

Sé que lo imposible se puede lograr
אני יודע שאת הבלתי אפשרי ניתן להשיג
Ani yodeha she-et abilti efshari nitan lehasig
que la tristeza algún día se irá
שהעצבות יום אחד תעזוב
She-hahatsvut yom ejad tahazov
.y así será, la vida cambia y cambiará
וכך יהיה, החיים משתנים וימשיכו להשתנות.
.Ve kaj hihie, hajahim mishtanim ve iamshiju le-hishtanot

Sentirás que el alma vuela
תרגיש שהנשמה עפה
Targuish she haneshama hafa
por cantar una vez más
מכיוון שאתה שר פעם אחת נוספת
Mikehivan she ata shar paham hajat nosefet

Coro X2
פזמון Pizmon

Vale más poder brillar
שווה יותר היכולת לזהור
Shava yoter ha-iejolet lizhor
que solo buscar ver el sol
מאשר רק לחפש לראות את השמש
Mehasher rak lejapes et ha-shemesh

pintarse la cara color esperanza
לצבוע את הפנים בצבע תקווה
Litsboha et hapanim betseva tikva
.tentar al futuro con el corazón
לגעת בעתיד עם הלב.
.La gahat bahatid im ha lev

Coro X4
פזמון Pizmon

השיר La cancion