יום שני, 27 ביולי 2015

Laritza Bacallao - Que Suenen Los Tambores

Laritza Bacallao - Que Suenen Los Tambores
שישמעו התופים - לאריטסה באקג'האו

La canción "She-isham-u a-tupim", Que Suenen Los Tambores
fue lanzada por Laritza Bacallao en el año 2013
fue lanzada de vuelta por Víctor Manuelle en el año 2015
ami me gusto mas la primera
es mas energética

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר שישמעו התופים, "קה סואנן לוס טמבורס"
בוצע על ידי לאריטסה באקג'האו בשנת 2013
בוצע על ידי ויקטור מנואל בשנת 2015
אני אהבתי יותר את הראשונה
היא יותר אנרגטית

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב"A llegado el momento de "perder el control
הגיע הרגע "לשחרר"
"Eguiha a-regua "leshajrer

,y que suba la temperatura
ושהטמפרטורה תעלה,
,Ve she-a-temperatura tahale
.dale candela
קדימה קנדלה.
.Kadima kandela

Hay, no te desesperes y ten paciencia
הו, אל תתייאש ותיאזר בסבלנות
O, al tityahesh ve-tihazer be-savlanut
...que todo en la vida viene
כי כל דבר בזמנו...
...Ki kol davar bezmano

no se trata de velocidad, si no resistencia
לא מדובר במהירות, אלא בעמידה איתנה
Lo medubar be-mehirut, ela be-amida eitana
para lograr lo que se quiere
כדי להשיג את מה שרוצים
Quedei lehashig et ma she-rotsim

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Por eso, dale, mueve y mueve las caderas
לכן, קדימה, זוז והזז את אגנך
Lajen, kadima, zuz ve azez et aguanja
vamos a gozar la vida y lo que la suerte lleva
אנו הולכים ליהנות מהחיים וממה שהמזל מביא
Anu oljim leienot me-ajahim u mima she-a-mazl mevi
por eso dale mueve, sacude los temores
לכן קדימה זוז, נער את הפחדים
Lajen kadima zuz, naher et apjadim
no te quejes tanto y no me lloré
אל תתלונן כל כך הרבה ואל תבכה לי
Al titlonen kol kaj arbe ve al tivque li
y para que vengan tiempos mejores
וכדי שיגיעו ימים טובים יותר
U quedei she-iaguiyu iamim tovim ioter
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

:Coro 1
פזמון 1: Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
!!!Que suenen, suenen, suenen los tambores, oye
שישמעו, ישמעו, ישמעו התופים, שמע!!!
!!!She-ishamu, ishamu, ishamu atupim, shma
es cuando nace, curan el alma y los corazones
זה קורה כאשר הוא נוצר, מרפאים את הנשמה ואת הלבבות
Ze kore kahasher u notsar, meraphim et a-neshama ve et alevavot
!!!que suenen, suenen, suenen los tambores, oye
שישמעו, ישמעו, ישמעו התופים, שמע!!!
!!!She-ishamu, ishamu, ishamu atupim, shma

para que traigan alegría y se lleven los dolores
כדי שיביאו שמחה וייקחו את המכאובים
Quedei she-iabihu simja ve ikju et amjhovim

Y se lleven los dolores
ושייקחו את המכאובים
ve she ikju et amjhovim
se lleven los dolores
שייקחו את המכאובים
she ikju et amjhovim
se lleven los dolores
שייקחו את המכאובים
she ikju et amjhovim
dale rompe los tambores
קדימה תופף בעוצמה
Kadima tofef be-otsma

Y se lleven los dolores
ושייקחו את המכאובים
ve she ikju et amjhovim
se lleven los dolores
שייקחו את המכאובים
she ikju et amjhovim
se lleven los dolores
שייקחו את המכאובים
she ikju et amjhovim
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Hay, no te desesperes que no hay urgencia
הו, אל תתייאש כי אין דחיפות
O, al titiahashi ki ein djifut
que llegue cuando llegue
שיגיע כשיגיע
She-iaguiha kshe-iaguiha
que la vida no es de rapidez, si no inteligencia
כי החיים אינם לגבי חופזה, אלא חוכמה
Ki a-jahimeinam leguabehi jofza, ela jojma
y yo se que tu puedes
ואני יודעת שאתה יכול
Ve ani iodahat she-ata iajol

Coro
פזמון Pizmon

Coro1
פזמון 1 Pizmon

Que traiga alegría y felicidad
שיביא את השמחה ואת האושר
She-iavihu et a-simja ve et a-osher
que traiga luz y prosperidad
שיביא אור ושגשוג
She-iavi or ve sigsug
paz para mis hermanos
שלום לאחיי
Shalom le-ajahi
que traiga los niños sanos
שיביא את הילדים בריאים
She-iavi et a-ieladim brihim

Que traiga amor a mi tierra
שיביא אהבה לאדמתי
She-iavi ahava le-admati
y de una vez que se acaba la guerra
ובאחת שתיפסק המלחמה
U be-ajat she-tipasek a-miljama
por eso todos agarremos los tambores
לכן ניקח כולם את התופים
La-jen nikaj kulam et a-tupim

Y que suene! para que se lleve lo malo
ושישמע! כדי שייקח את הרע
Ve-she-y-shama! Quedei she-ikaj et a-rah
que suene! para que nos traigan milagros
שישמע! כדי שיביאו לנו נפלאות
She-y-shama! Quedei she iavi lanu niflahot
que suene! para que nuestra madrecita
שישמע! כדי שאמנו
She-y-shama! Quedei she-imenu
nos dure más de cien años
תחזיק מעמד יותר ממאה שנים
Tajzik mahamad ioter me-meha shanim

Y que suene! Para que nos llene de amores
ושישמע! כדי שימלא אותנו באהובים
Ve-she-y-shama! Quedei she-imale otanu behahuvim
que suene! y nos cure los rencores
שישמע! וירפא בנו את רגשי הטינה
She-y-shama! Ve irape banu et rigshei a-tina
que suene! y se lleve la maldad
שישמע! וייקח את הרוע
She-y-shama! Ve-ikaj et a-roha
y para que vengan tiempos mejores
וכדי שיגיעו ימים טובים יותר
U quedei she-iguihu iamim tovim ioter

Coro 1
פזמון 1 Pizmon

Que suenen, suenen los tambores
שישמעו, ישמעו התופים
She-y-shamhu, y-shamhu a-tupim

השיר La canciónאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה