יום שישי, 14 באוגוסט 2015

Intocable - Cajita De Cartón

Intocable - Cajita De Cartón
קופסה קטנה מקרטון - אינטוקבלה

La canción "kufsa ktana mi karton", Cajita De Cartón
fue lanzada por Intocable
en el año 2015

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר קופסה קטנה מקרטון, "כחיטה דה קרטון"
בוצע על ידי אינטוקבלה
בשנת 2015

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטובTengo ganas de entregarte el corazón
יש בי חשקים למסור לך את הלב
iesh bi jashakim limsor laj et a-lev
Metido en una cajita de cartón
ארוז בקופסה קטנה מקרטון
Aruz bekufsa mi-kar-ton
Para que lo guardes muy dentro de ti
כדי שתשמרי אותו עמוק מאוד בתוכך
Quedei she-tishmere oto amok meod be tojej
.Y el ya entienda lo que tú sientes por mi
והוא כבר יבין את מה שאת מרגישה כלפי.
.Ve u kvar iavin et ma she-at marguisha klapahi

Tengo ganas de atraparte con mi amor
יש בי חשקים לתפוס אותך עם אהבתי
iesh bi jashakim litpos otaj im ahavati
Para que te guardes siempre junto a mí
כדי תִּשָמֲרִי תמיד יחד איתי
Qedei she-tishamri tamid iajad iti
Pa´ que duermas dentro de mi corazón
כדי שתשני בתוך הלב שלי
Quedei she-tishni betoj a-lev sheli
.Y gritar mirando a Dios que soy feliz
ולצעוק עם מבט לאלוהים שאני מאושר.
.Ve lits-hok im mabat le-elohim she ani meushar

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
.Que te amo, como nadie te ama en el mundo
שאני אוהב אותך, כפי שאף אחד בעולם לא אוהב אותך.
.She ani ohev otaj, quefi she-af ejad ba-olam lo ohev otaj
.Que sienta ese eco profundo
שתרגיש את ההד העמוק הזה.
.She-targuishi et a-ed a-ze
Que repita mil veces
שתחזור אלף פעמים
She tajzor elf pehamim 
,te amo
אני אוהבת אותך,
,ani ohevet otja
,te amo
אני אוהבת אותך,
,ani ohevet otja
.te amo
אני אוהבת אותך.
.ani ohevet otja
,Que te amo
שאני אוהב אותך,
,She-ani ohev otaj
como nadie
כפי שאף אחד אחר
quefi she-af ejad ajer
jamás puede amarte
  לעולם לא יכול לאהוב אותך.
.le-olam lo iajol le-ehov otaj
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Que es amor
שזוהי אהבה
She-zohi ahava
.lo que siento al besarte
 מה שאני מרגיש כאשר אני מנשק אותך.
.ma she-ani marguish kahasher ani menashek otaj
Que es pasión
שזוהי תשוקה
She-zohi tshuka
.lo que siento al tocarte
מה שאני מרגיש כאשר אני נוגע בך.
.ma she-ani marguish kahasher ani nogueha baj
,Que te amo 
שאני אוהב אותך,
,She-ani ohev otaj
.como nadie te ama en el mundo
כפי שאף אחד בעולם לא אוהב אותך.
.quefi she-af ejad ba-olam lo iajol le-ehov otaj
.Que sienta ese eco profundo
שתרגיש את ההד העמוק הזה.
.She-targuish et ahed ahamok a-ze

Ah
אה

Siento ganas de tener tu corazón
אני מרגיש חשקים שלבך יהיה שלי
Ani marguishe jashakim she-libej ihiye sheli
Atrapado para siempre en mi canción
תפוס לתמיד בשירי
Tafus le-tamid be-shirahi
Y que el brillo de tus ojos sea por mí
ושהברק של עינייך יהיה בזכותי
Ve she-a-barak shel ehinahij ihiye bizjuti
.Y que a diario me ilumine la ilusión
ושבאופן יומי יאירו לי את האשליה.
.Ve she be-ofen yomiiahiru li et a-ashlaya

,Tengo ganas de abrazarte y renacer
יש בי חשקים לחבק אותך ולהיוולד מחדש,
.iesh bi jashakim lejabek otaj ve-le-hivaled mejadash
,Tengo ganas de besarte y sonreír
יש בי חשקים לנשק אותך ולחייך,
,iesh bi jashakim le nashek otaj u lejayej
,Tengo ganas de volverte a conocer
יש בי חשקים להכיר אותך מחדש,
,iesh bi jashakim lehakir otaj mejadash
.Para que me hagas de nuevo muy feliz
כדי שתעשי אותי מאושר מאוד מחדש.
.Quedehi she-tahasi oti me-ushar me-od mejadash

Coro
פזמון Pizmon


Que es amor lo que siento
שזוהי אהבה מה שאני מרגיש
She-zohi ahava ma she-ani marguish
.al besarte
כאשר אני מנשק אותך.
.kahasher ani menashek otaj
Que es pasión
שזוהי תשוקה
She-zohi tshuka
.lo que siento al tocarte
מה שאני מרגיש כאשר אני נוגע בך.
.ma she-ani marguish kahasher ani nogueha baj

Coro
פזמון Pizmon

Que tu cuerpo se ha vuelto mi cárcel
שגופך הפך להיות כלאי
She-gufej afaj lihiyot kilhi
Y tus besos recorren mi sangre
ונשיקותייך מסיירות בדמי
Ve neshikotahij mesahi-rot bedami

Tengo ganas de entregarte el corazón
יש בי חשקים למסור לך את הלב
iesh bi jashakim limsor laj et a-lev
.Metido en una cajita de cartón
ארוז בתוך קופסה קטנה מקרטון.
,Aruz betoj kufsa ktana mi-karton


 השיר La canciónאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה