יום רביעי, 28 באוקטובר 2015

Bajofondo y Julieta Venegas - Pa' Bailar

Bajofondo y Julieta Venegas - Pa' Bailar
בשביל לרקוד - חוליאטה ונגס ובאחופונדו

La canción "Bishvil Lirkod", Pa' Bailar
Fue lanzado por Bajofondo y Julieta Venegas
en el año 2008
es una canción de tango electrónico

Sigame en el Facebook o en Youtube


השיר בשביל לרקוד, "פה באילר"
בוצע על ידי באחופונדו וחוליאטה ונגס
בשנת 2008
זהו שיר טנגו אלקטרוני

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטובEsto esta bueno pa'bailar
הדבר הזה טוב בשביל לרקוד
A davar aze tov bishvil lirkod

,No se donde acomodarte
אני לא יודעת באיזה מקום למקם אותך,
,Ani lo iodaat be eize makom lemakem otja
,No se de que color pintarte
איני יודעת באיזה צבע לצבוע אותך,
,Eini yodahat be-eize tseva litsbo-a otja
,No se muy bien que nombre darte
איני יודעת איזה שם להעניק לך
Eini iodaat eize shem le-aanik leja
.Si te veo por la calle
אם אני רואה אותך ברחוב.
.Im ani roa otja ba-rejov


:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Se que tu
אני יודעת שאתה
Ani iodaat she-ata
Me miras a los ojos y es algo único
מביט בי בעיני וזה משהו ייחודי
Mabit bi be-einai ve-ze masheu ijudi
Se que yo siempre quiero mas
אני יודעת שאני תמיד רוצה עוד
Ani iodaat she-ani tamid rotsa od
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Lo que quiero hacer es salir)
(מה שאני רוצה לעשות זה לצאת
Ma she-ani rotsa laasot ze latset
,a bailar un poco, a bailar un poco
לרקוד קצת, לרקוד קצת,
Lirkod ktsat, lirkod ktsat
(a bailar
לרקוד)
Lirkod

No se porque, si fue solo un instante
איני יודעת מדוע זה קרה, זה היה רק רגע קצר
Eini iodaat madua ze kara, ze aya rak rega katsar
Se niega el tiempo a borrarte
הזמן נמנע מלמחוק אותך
Azman nimna milimjok otja
Fue una fina sombra que dejaste
היה זה צל עדין שהשארת
Aya ze tsel adin she esharta
Algo hermoso, inexplicable
משהו מדהים, בלתי מוסבר
Masheu mad-im, bilti musbar

Coro
פזמון Pizmon

Lo que quiero hacer es salir)
(מה שאני רוצה לעשות הוא לצאת
Ma she-ani rotsa la asot u latset
A bailar un poco, a bailar un poco
לרקוד קצת, לרקוד קצת.
.Lirkod ktsat, lirkod ktsat
En realidad me gustas pa'bailar
בכנות אתה מוצא חן בעיני בשביל לרקוד
Be-quenut ata motse jen be-eina-i bishvil lirkod
(A bailar un poco
לרקוד קצת)
Lirkod ktsat

Coro x2
פזמון Pizmon

Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar
אני רוצה אותך קרוב כדי לגעת בך וכדי לרקוד
Ani rotsa otja karov quedei laga-at beja u quedei lirkod
Te quiero cerca pa' sentirte y pa' bailar
אני רוצה אותך קרוב כדי להרגיש אותך וכדי לרקוד
Ani rotsa otja karov quedei le-argish otja u quedei lirkod

Coro x3
פזמון Pizmon


 השיר La canciónיום ראשון, 25 באוקטובר 2015

Alejandro Lerner - Campeones De La Vida

Alejandro Lerner - Campeones De La Vida
אלופים של החיים - אלחנדרו לרנר

,"La canción "Alufim Shel a Jahim
Campeones De La Vida
 Fue lanzada por Alejandro Lerner
en el año 1999

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר אלופים של החיים,
"קמפאונס דה לה וידה"
בוצע על ידי אלחנדרו לרנר
בשנת 1999

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק

Aunque las puertas se cierren
גם אם הדלתות יסגרו
Gam im a dlato isagru
Aunque no me sienta bien 
גם אם לא ארגיש טוב
Gam im lo arguish tov
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Aunque el tiempo pegue fuerte
גם אם הזמן יכה בחוזקה
Gam im a zman iaque bejozka
Sé que voy a estar de pie
אני יודע שאשאר עומד
Ani iode-a she esha-er omed
x2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Yerba buena" nunca muere"
"עשב טוב" אף פעם אינו מת
Ecev tov" af paam eino met"
No se cansa de pelear 
הוא אינו מתעייף מלהאבק
U eino mit-aief me lee-avek

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Aunque llueva, nieve o truene 
גם אם ירד גשם , שלג או ירעם
Gam im iered gueshem, sheleg o ir-am
Te tenes que levantar
אתה חייב לקום
Ata jaiav lakum
x2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Aunque no hayan Navidades
למרות שלא יהיו חגי מולד
Lamrot she lo iyu jaguei molad
A la pura de la fe
באמונה שלמה
Be emuna shlema
Cuando la campana suene
כשהפעמון יצלצל
Kshe a paamon ietsaltsel
Se que voy a estar de pie
אני יודע שאעמוד
Ani yodi-a she eemod
Que no nos falte el trabajo
שלא תחסר לנו העבודה
She lo tejsar lanu aavoda
Ni las ganas de soñar 
גם לא החשק לחלום
Gam lo a jeshek lajlom
Que el sueño traiga trabajo
שהחלום יביא עבודה
She a jalom iavi avoda
Y el trabajo dignidad
והעבודה תביא כבוד
Ve aavoda tavi kavod

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
El futuro que no viene
העתיד שאינו מגיע
E-atid she eino megui-a
El pasado que se fue
העבר שהלך
E-avar she alaj
Lo que queda es el presente
מה שנשאר הוא ההווה
Ma she nish-ar u a ove
Para poder estar bien
ליכולת "להיות בסדר"
"La iejolet "lei-iot beceder
x2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

השיר La canción
תרגום נוסף -   Traducción adicional
 מנטה = נענע = Yerba buena = Menta = Nana
כדי שנוכל לרגיש טוב - Para poder estar bien
בטהרה -- בזמן - A la pura--A la hora


יום שני, 19 באוקטובר 2015

Carlos Gardel - Guitarra Guitarra Mía

Carlos Gardel - Guitarra Guitarra Mía
גיטרה גיטרה שלי - קרלוס גרדל

,"La canción "Guitara Guitara Sheli
Guitarra Guitarra Mia
Fue lanzada por Carlos Gardel
en el año 1933
Nos cuenta un cuento de una region en sur Americana
 la region de Las Pampas y del Gaucho

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר גיטרה גיטרה שלי,
"גיטררה גיטררה מיה"
בוצעה על ידי קרלוס גרדל
בשנת 1933
הוא מספר לנו סיפור על אזור בדרום אמריקה
על אזור הפאמפס ועל בּוֹקר ארגנטינאי

עקבו אחרי ב פייסבוק או ביוטוב
קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


,Guitarra, guitarra mía
גיטרה, גיטרה שלי,
,Guitarra, Guitarra, sheli
por los caminos del viento
בדרכי הרוח
Be darquei a ruaj
vuelan en tus armonías
עפות בהרמוניות שלך
Afot ba armoniot shelaj
.coraje, amor y lamento
אומץ, אהבה וחרטה.
.Omets, aava ve jarata

Lanzas criollas de antaño
כידונים קריאולים של פעם
Kidonim kari-olim shel paam
,A tu conjuro pelearon
לכישופך לחמו,
,Le kishufej lajamu
Mi china oyendo tu canto
אשתי שומעת את שירתך
ishti shomaat et shiratej
.Sus hondas pupilas de pena lloraron
אישוניה העמוקים מכאב בכו.
.ishonei-a aamukim miqueev baju

,Guitarra, guitarra criolla
גיטרה, גיטרה קריאולית ,
,Guitarra, Guitarra, kari-olit
!Dile que es mio ese llanto
תאמרי לו שהבכי הוא שלי!
!Tomri lo she a beji u sheli

Azules noches pamperas
בלילות עצובים של הפמפס
Ba leylot atsumim shel a pampas
,Donde calme sus enojos
היכן שהרגעתי את כעסיה,
,Eijan she ergati et kaasei-a
hay dos estrellas que mueren
יש שני כוכבים שמתים
iesh shnei kojavim she metim
.cuando se duermen sus ojos
כאשר עיניה נעצמות.
.Kaasher einei-a neetsamot

Guitarra de mis amores
גיטרה של אהבותי
Guitarra shel aavoti
.Con tu penacho, sonoro
עם פלומתך, אני נשמע.
.im plumatej, ani nishma
Vas remolcando mis ansias
את גוררת את חשקיי
At goreret et jashakai
.Por rutas marchitas que empolvan dolores
בדרכי גבול המאביקות כאבים.
.Bedarquei gvul amaavikot queevim

,Guitarra, noble y florida
גיטרה, אצילית ומהודרת,
,Guitarra, atsilit u muderet
!Calla, si ella me olvida¡
שותקת, אם היא שוכחת אותי!
!Shotequet, im y shojajat oti
Midiendo eternas distancias
מודדת מרחקים נצחיים
Modedet merjakim nitsji-im
Hoy brotan de tu encordado
היום מחווטים מחדש את מיתרייך
Ayom mejuvatim mejadash meitaraij
Soñes que tienen fragancias
תחלמי שיש בהם ניחוחות
Tajlemi she iesh ba-em nijojot
.De un tiempo gaucho olvidado
של בּוֹקר ארגנטינאי מן העבר הנשכח.
.Shel boquer argentinai min e-avar anishkaj

Cuando se eleva tu canto
כאשר שירתך מוקלת
Kaasher shiratej muquelet
.Como se aclara la vida
איך שהחיים נעשים ברורים.
.Eij she a jaim naasim brurim
,Y a veces tienen sus cuerdas
ולפעמים יש בהם את הסיבוכים שלהם,
,U lif-amim iesh ba-em et a sibujim shela-em
Caricias de dulces, trenzas renegridas
ליטופים של צמות שחורות מתוקות
Litufim shel tsamot shjorot metukot
Como ave azul sin amarras
בדומה לעיט כחול בלא עוגנים
Bedome le ait kajol belo oganim
.Así es mi criolla guitarra
כך היא הגיטרה הקריאולית  שלי.
.Kaj y a Guitarra a kariolit sheli

השיר La canción


ציטוט מויקיופדיה: "ילידי קולוניות ממוצא ספרדי בלתי מעורב. אנשים שמוצאם מאמריקנים-ילידים (אינדיאנים) הוא לכל היותר 1/8, נחשבו גם כן ל"קריאולו" "

China - צ'ינה
היא אשתו של הבוקר הארגנטינאי (גאוצ'ו)


יום שלישי, 13 באוקטובר 2015

Vázquez Sounds - Gracias A Ti

Vázquez Sounds - Gracias A Ti
תודה לך - ואסקס סאונדס

La canción "Toda Leja", Gracias a ti
Fue lanzada por Vázquez Sounds
En el año 2012

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר תודה לך, גרסיאס אה טי
בוצע על ידי ואקס סאונד
בשנת 2012

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטוב


Hoy es un día mejor, el cielo tiene color
היום הוא יום טוב יותר, לשמיים יש צבע
en el aire se respira el amor.
.באוויר נושמים את האהבה
Hay una nueva ilusión
יש אשליה חדשה
.que llena mi corazón
אשר ממלאת את לבי.
,En mi mundo se ha borrado el temor
בעולמי החשש נמחק,
te entrego en esta canción
בשיר זה אני מוסרת לך 
.las palabras de mi corazón
את המילים מלבי.

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza
היום אני רוצה להודות לך על שאתה נותן לי תקווה
y poder caminar junto a ti
ועל שיכולתי לצעוד יחד אייתך
,y por ayudar con el alma y brindarme confianza
ובגלל העזרה שהגשת מכל הלב וחלקת עמי את אמונך,
.por darme fuerzas para seguir
מכיוון שנתת לי את כוח כדי להמשיך.

,Que más te puedo decir
מה עוד אני יכולה לומר לך,
.hoy puedo soñar y reír
היום אני יכולה לחלום ולצחוק.

Gracias a ti, a ti, a ti x4
תודה לך, לך, לך
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Me haz enseñado a vivir
לימדת אותי לחיות,
,a no olvidar ser feliz
לא לשכוח להיות מאושרת,
.a cada día el amor compartir
לחלוק אהבה כל יום.
,Te entrego en esta canción
אני מוסרת לך את שיר זה,
.las palabras de mi corazón
את המילים מלבי.

Coro
פזמון

Gracias a ti, a ti, a ti x4
תודה לך, לך, לך

השיר La canciónיום חמישי, 8 באוקטובר 2015

Amanda Martinez - Va Y Viene

Amanda Martinez - Va Y Viene
בא והולך - אמנדה מרטינס

La canción "Ba Ve Olej", Va Y Viene
Fue lanzada por Amanda Martinez
en el año 2012

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר בא והולך, "וה היא ויאנה"
בוצע על ידי אמנדה מרטינס
בשנת 2012

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק 

El es prisionero atrás de la frontera
הוא שבוי מאחורי הגבול
Ella su mujer lo añora y lo espera
היא אשתו משתוקקת ומחכה לו
El se fue buscando sueños y promesas
הוא הלך וחיפש לעצמו חלומות והבטחות
Ella le pidió que no que no que no se fuera
היא ביקשה ממנו שלא, שלא ילך

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cada uno vive como se puede
כל אחד חיי איך שמתאפשר
Pero un corazón no se va y no viene
אך לב אחד לא הולך ולא בא
Cada uno vive como se puede vivir
כל אחד חיי איך שמתאפשר לחיות
.Mientras el amor no se va y no viene
תוך שהאהבה לא הולכת ולא באה.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

?Cuando llegara a sentir su fuerte abrazo¿
מתי היא תרגיש את חיבוקו החזק?
?Cuando escuchara su voz ahí a su lado¿
מתי היא תשמע את קולו שם לידה?
Entre la distancia lo que no se pierde
במרחק מה שלא מפסידים
.Es la esperanza que lo cierto vuelve
זו היא התקווה שהנכון חוזר.

Coro
פזמון

Sigue abierto el camino
הדרך עודנה פתוחה
Siguen dos almas unidas
ממשיכות שתי נשמות מאוחדות
...Sigue eterno el cariño
החיבה ממשיכה להיות שלמה...

Coro
פזמון

Cada uno vive como se puede vivir
כל אחד חיי איך שמתאפשר לחיות
...Mientras
בזמן ש...
el amor no se va X3
האהבה לא הולכת
y no viene
ולא באה

השיר La canción