יום חמישי, 26 בנובמבר 2015

Pablo Alborán - Vívela

Pablo Alborán - Vívela
פבלו אלבורן - תחייה אותם

,"La canción "Tijie Otam", "Vívela 
de Pablo Alboran
 fue publica en el año 2015
es una canción que toca discusiones filosóficas
sobre la vida y como manejarse en ella
unos dicen esta todo escrito, otros que es cambiable
,unos dicen que tienen direcciones exactas
de como se tiene que vivir 
otros simplemente la quiere vivir


Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר "תחייה אותם", "ויוולה", של פבלו אלבורן
פורסם בשנת 2015
הוא שיר שנוגע בנושא ויכוח על פילוסופיית חיים
וכיצד צריך להתנהל בהם.
יש האומרים שהכל כתוב, יש האומרים שניתן לשנות
יש האומרים שיש בידיהם את המידע לגבי הדרכים הנכונות
של איך צריך לחיות את החיים
ויש אחרים שרק רוצים לחיות אותם.

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטוב

Dicen que la vida se decide
אומרים שהחלטות החיים מתקבלות
Omrim she ajlatot  a jaim mitkablot
,en un tablero de ajedrez
על לוח של שחמט,
Al luaj shel shajmat
que los sueños son engaños
שהחלומות הם רמיות
She a jalomot em remi-iot
.que al final desaparecen
שבסוף נעלמים.
.She basof neelamim

,Dicen tantas cosas
אומרים כל כך הרבה דברים,
,Omrim col kaj arbe dvarim
.que podrían no decirlas y callarse de una vez
שיכלו לא לומר אותם ולשתוק אחת ולתמיד.
.She iajlu lo lomar otam ve lishtok ajat u letamid
Dicen que se ama de una forma
אומרים שאוהבים בצורה מסוימת
Omrim she oavim ze betsura mesuiemet
,y que no hay forma de cambiar
ושלא קיימת דרך לשינוי,
,Ve shelo kayemet derej le leshinui
que el amor es solo un juego
שהאהבה היא רק משחק
She aava y rak misjak
y una estúpida ilusión
ואשלייה מטומטמת.
.Ve ashlaia metumtemet
Y el estúpido resulta ser aquel
והמטומטם בסופו של דבר יהיה ההוא 
Ve a metumtam besofo shel davar iye a-u
.que no ama a nadie de corazón
שלא אוהב אף אחד מכל הלב.
.She lo oev af ejad mikol a lev

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,Así que intenta caminar
לכן נסה ללכת,
.Lajen nace lalejet
dibuja libremente el camino
צייר לפי ראות עינייך את הדרך
Tsayer lefi r-ut eineija et a derej
.(caminaré, caminaré)
(אלך, אלך)
 (Elej, elej)
Perdimos tiempo en rebuscar
בזבזנו זמן בחיפוש יתר אחר
Bizbaznu zman be jipus ieter ajar
pedazos de un pasado marchito
חלקי העבר המתפוגג
Jelquei eavar a mitpogueg
.(te seguiré, te seguiré)
(אלך אחרייך, אלך אחרייך).
(Elej ajareija, elej ajareija)

Vive sin barreras, así que déjate de historias
תחייה ללא חסמים, כך שעלייך להפסיק לספר סיפורים
Tijye lelo jasamim, kaj she aleija le afsik le saper sipurim
,y ven, acércate
ובוא, תתקרב,
,U vo, titkarev
.que te cuente lo que vamos a hacer
שאספר לך את שאנו הולכים לעשות.
.She asaper leja et she anu oljim la asot
Saca de tu pecho el rencor
הוצא מהחזה שלך את הטינה
Otse me ajaze shelja et a tina
.y mira bien hacia dónde se dirigen tus pies
והבט היטב למקום אליו רגלייך מובילות אותך.
.Ve abet eitav la makom elaiv ragleija movilot otja

Enséñame tus alas y grita que la vida es bonita
למד אותי את דרכך וצעק שהחיים יפים
Lamed oti drajeija u ts-ak she a jaim iafim
.aunque esté del revés
למרות שלא יהיה כך.
.Lamrot she lo iye kaj

...Vívela, vívela, vívela, vívela
תחייה אותם, תחייה אותם, תחייה אותם, תחייה אותם ...
...Tijye otam, tijye otam,tijye otam, tijye otam
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Dicen que la suerte es caprichosa
אומרים שהמזל הוא חצוף
Omrim she amazal u jatsuf
y nos dispone el porvenir
וחושף בפנינו את העתיד לבוא.
.Ve josef be faninu et e-atid la vo
y que venga como venga
ושיבוא איך שיבוא
Ve she iavo eij she iavo
.la tenemos que asumir
אנו צריכים לקחת אחריות.
.Anu tsrijim lakajat ajrayut
Dicen que tenemos un reloj
אומרים שיש לנו שעון
Omrim she iesh lanu shaon
.que determina lo que nos va a ocurrir
אשר מכתיב את מה שיקרה לנו.
.Ashe majtiv et ma she ikre lanu

Dicen que el destino manda siempre
אומרים שהגורל מחליט תמיד
Omrim she a goral majlit tamid
por encima del querer,
למרות הרצונות,
,Lamrot a retsonot
y yo te digo que el querer
ואני אומר לך שהרצון
Ve ani omer leja she a ratson
.acaba siendo siempre poder
הוא זה שמסיים עם ידו על העליונה.
U ze she mesayem im iado al a eliona
El poder de cambiarlo todo
הכוח לשנות את הכל
Akoaj le shanot akol
.está en las manos del que quiera hacerlo bien
נמצא בידיו של זה שירצה לעשות זאת נכון.
.Nimtsa be iado shel ze she irtse laasot  zot najon

Coro
פזמון Pizmon


השיר La canción


Enséñame tus alas" - una forma de expresar libertad como si le"
estuvieras diciendo a otra persona que fuera como es contigo sin 
tener miedo a mostrarse como es
צורה לביטוי חופש. בדומה לאם הייתה אומר לאדם אחר שיהיה כמו שהוא אייתך מבלי לפחוד להראות עצמו
יום רביעי, 11 בנובמבר 2015

Natalia Oreiro - Cambio Dolor

Natalia Oreiro  - Cambio Dolor
מחליפה כאב - נטליה אוריירו

La cancion "Majlifa Queev", Cambio Dolor
Fue lanzada por Natalia Oreiro
En el año 1998

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר מחליפה כאב, "קמביו דולור"
בוצע על ידי נטליה אוריירו
בשנת 1998

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


:Coro 1
פזמון 1: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Juraría que no se bien lo que quiero
הייתי בטוחה שאיני יודעת את רצונותיי
Aiti betuja she eini iodaat et retsonotai
pero se que moriría si me quedo en la mitad
אך אני יודעת שאמות אם אשאר באמצע
Aj ani iodaat she amut im eshaer baemta
por eso vuelo a otros senderos
לכן אני עפה לדרכים אחרות
Lajen ani afa le drajim ajerot
para conocer el mundo de verdad
כדי להכיר באמת את העולם
Quedei le akir et a olam
aún no es tarde, pero así me estoy sintiendo
עדיין לא מאוחר, אך כך אני חשה
Adain lo me-ujar, aj kaj ani jasha
y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar
ומופיעים כל כך הרבה פחדים שלא מאפשרים לי לחשוב
U mofi-im kol kaj arbe pjadim shelo me-afsherim li lajshov
y tengo sueños de amores nuevos
ויש לי חלומות על אהבות חדשות
Ve iesh li jalomot al a-avot jadashot
.y me cuesta imaginar lo que vendrá
וקשה לי לדמיין את שיבוא.
.Ve kashe li ledamien et she iavo
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

:Coro 2
פזמון 2: Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cambio dolor por libertad
מחליפה כאב תמורת חופש
Majlifa queev tmurat jofesh
Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar
מחליפה פצעים תמורת חלום שיעזור לי להמשיך
Majlifa ptsaim tmurat jalom she iaazor li le-amshij
Cambio dolor, felicidad
מחליפה כאב, אושר
Majlifa queev, osher
...Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar
שהמזל יהיה מזל ולא משהו שלא ניתן להשיגו...
...She a mazal iye mazal ve lo mashe-u shelo nitan le a sigo
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Coro 1
פזמון 1 Pizmon
 Coro 2 x2
פזמון 2 Pizmon

O O O O
הו הו הו הו

y tengo sueños de amores nuevos
ויש לי חלומות על אהבות חדשות
Ve iesh li jalomot al a-avot jadashot
y me cuesta imaginar lo que vendrá
וקשה לי לדמיין את שיבוא
Ve kashe li ledam-ien et she iavo

Coro 2 x2
2 פזמון Pizmon

השיר La canción

יום ראשון, 8 בנובמבר 2015

Maná - Queremos Paz

Maná - Queremos Paz
אנו רוצים שלום - מאנה

La canción "Anu Rotsim Shalom", Queremos Paz
Fue lanzada por Maná
En el año1987

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר אנו רוצים שלום, "קרמוס פאס"
בוצע על ידי מאנה
בשנת 1987
 
עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטוב


.Al comenzar, el mundo era otro
בתחילתו, העולם היה אחר.
Sin límites de muros, sin fronteras
בלי הגבלות של חומות, בלי מעברי גבול
.todo para todos, nadie pretendía mas
הכל לכולם, אף אחד לא שאף ליותר.

Por pánico se armaron hasta al diente
מתוך בהלה הם התחמשו עד מאוד
y una invasión tenían en la mente
ופלישה הייתה בדעתם
!una guerra viene y otra que se va, ¡oh no
מלחמה באה ואחרת שהולכת, הו לא!

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
E-ah, queremos paz y no la guerra
אֵה-אַה, אנו רוצים שלום ולא מלחמה
hay muchas armas en la tierra
יש הרבה נשק על פני האדמה
...queremos paz, queremos
אנו רוצים שלום, אנו רוצים...
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Cuando al amor lo aplasta el más fuerte
כאשר את האהבה מועך החזק ביותר
llega el dolor, la sangre y la muerte
מגיע הכאב, הדם והמוות
!una guerra viene y otra que se va, ¡oh no
מלחמה אחת באה ואחרת שהולכת, הו לא!

Coro
פזמון

...No, no, no, no , la guerra
לא, לא, לא, לא המלחמה...
No, no, no, no
לא, לא, לא, לא

Coro
פזמון

E-ah, queremos paz y no la guerra
אֵה-אַה, אנו רוצים שלום ולא את המלחמה
oh no
הו לא
Hay muchas armas en la tierra
יש הרבה נשק על פני האדמה
oh no
הו לא
...Queremos paz, queremos
אנו רוצים שלום, אנו רוצים...

השיר La canción
יום שני, 2 בנובמבר 2015

Laritza Bacallao - El Estrés

Laritza Bacallao - El Estrés
הלחץ - לריטסה באקאג'או

La canción "A lajats" El Estrés
fue lanzada por Laritza Bacallao en el año 2014
 En la vida moderna estamos sujetos a grandes externas presiones
Si es en los estudios o en alcanzar otros logros
se tiene que saber establecer las presiones
por que el cuerpo y el alma tienen
un punto de ruptura

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר הלחץ, "אל אסטרס"
בוצע על ידי לריטסה באקאג'או בשנת 2014
בחיים מודרניים אלו אנו נתונים ללחצים גדולים מן הסביבה
בין אם מדובר בלימודים ובין אם הגעה להישגים אחרים
יש לדעת לאזן את רמות הלחץ
כי לגוף ולנשמה
יש נקודות שבירה

עקבו אחרי ב פייסבוק או ביוטוב!Pa’ fuera el dolor, pa’ fuera el estrés¡
כאב החוצה, לחץ החוצה!
.Vamo’ a echar pa’ fuera to’ lo que te come la cabeza
בוא ונסלק החוצה את שאוכל אותך מבפנים.
!Pa’ fuera el dolor, pa’ fuera el estrés¡
כאב החוצה, לחץ החוצה!
!Así que dame fiesta¡
בדיוק ככה תן לי מסיבה!

:Esibillo 1
פזמון 1:
##########################################
!Pa’ fuera el dolor, pa’ fuera el estrés¡
כאב החוצה, לחץ החוצה!
!Qué sólo se vive una vez¡
כי חיים רק פעם אחת!
.No cojas, lucha y relájate
אל ספוג, תאבק ותרפה עצמך.
!Qué sólo se vive una vez¡
כי חיים רק פעם אחת!
.Busca una fiesta y desármate
תחפש מסיבה ותפרוק.
!Qué sólo se vive una vez¡
כי חיים רק פעם אחת!
.Y cógelo suavecito pa’ que se te dé
וקח את זה בקלות כדי שזה יצא לך.
!Sólo se vive una vez¡
כי חיים רק פעם אחת!
##########################################

,No se puede coger tanta lucha con la vida
לא ניתן לשאת עם כל כך הרבה מאבקים בחיים,
.tenemos que saber, todo tiene su medida
אנו צריכים לבין, לכל דבר יש את מידתו.
,No se puede andar todo el tiempo preocupado
לא ניתן להסתובב כל הזמן מודאג,
.siempre estar con el corazón amargado
להיות תמיד עם לב ממורמר.

:Exibillo 2
פזמון 2:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,Por eso a partir de hoy bailaré
לכן החל מהיום ארקוד,
,a partir de hoy gozaré
החל מהיום איהנה,
:a partir de hoy con toda mi fuerza este coro gritaré
החל מהיום אצעק בכל כוחי את הפזמון הבא:

!Pa’ fuera el dolor, pa’ fuera el estrés¡
כאב החוצה, לחץ החוצה!
!Qué sólo se vive una vez¡
כי חיים רק פעם אחת!
.No cojas, lucha y relájate
אל ספוג,תאבק ותרפה עצמך.
!Qué sólo se vive una vez¡
כי חיים רק פעם אחת!
.Busca una fiesta y desármate
חפש מסיבה ותפרוק.
!Qué sólo se vive una vez¡
כי חיים רק פעם אחת!
.Y cógelo suavecito pa’ que se te dé
וקח את זה בקלות  כדי שזה יצא לך.
!Sólo se vive una vez¡
חיים רק פעם אחת!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

,No se puede coger tanta lucha con las cosas
לא ניתן לשאת עם כל כך הרבה מאבקים,
.que las cosas no son siempre tan maravillosas
כי הדברים הם לא תמיד כה מדהימים.
,No se puede estar a toda hora atormentado
לא ניתן להיות נסער כל הזמן,
.siempre ir con el corazón amargado
תמיד לצעוד עם הלב ממורמר.

Exibillo 2
פזמון 2

.Oye muchacho, no te estréses
תקשיב בחור, אל תכנס ללחץ.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
…Por eso los problemas se van
לכן, הבעיות הולכות...
!pa’ FUERA
החוצה!
…Por eso los lamentos se van
לכן, החרטות  הולכות...
!pa’ FUERA
החוצה!
…Por eso los tormentos se van
לכן, הייסורים  הולכים...
!pa’ FUERA¡
החוצה!
!Se van pa’ FUERA! ¡Se van pa’ FUERA¡
הם הולכים החוצה! הם הולכים החוצה!
x2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Exibillo 1
פזמון 1

 #############################
.Pa’ fuera… Pa’ fuera el estrés
החוצה...לחץ החוצה.
!Qué sólo se vive una vez¡
כי חיים רק פעם אחת!
 x2 #############################

Qué sólo se vive una vez! x2¡
!כי חיים רק פעם אחת

Laritza Bacallao con Jay Simon
לריטסה באקאג'או עם חי סימון
,desde la Oficina Secreta
מהמשרד הסודי,
.todavía se pregunta dónde está
עדיין שואלים היכן הוא נמצא.

!Sólo se vive una vez¡
חיים רק פעם אחת!

השיר La canción