יום ראשון, 8 בנובמבר 2015

Maná - Queremos Paz

Maná - Queremos Paz
אנו רוצים שלום - מאנה

La canción "Anu Rotsim Shalom", Queremos Paz
Fue lanzada por Maná
En el año1987

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר אנו רוצים שלום, "קרמוס פאס"
בוצע על ידי מאנה
בשנת 1987
 
עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטוב


.Al comenzar, el mundo era otro
בתחילתו, העולם היה אחר.
Sin límites de muros, sin fronteras
בלי הגבלות של חומות, בלי מעברי גבול
.todo para todos, nadie pretendía mas
הכל לכולם, אף אחד לא שאף ליותר.

Por pánico se armaron hasta al diente
מתוך בהלה הם התחמשו עד מאוד
y una invasión tenían en la mente
ופלישה הייתה בדעתם
!una guerra viene y otra que se va, ¡oh no
מלחמה באה ואחרת שהולכת, הו לא!

:Coro
פזמון:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
E-ah, queremos paz y no la guerra
אֵה-אַה, אנו רוצים שלום ולא מלחמה
hay muchas armas en la tierra
יש הרבה נשק על פני האדמה
...queremos paz, queremos
אנו רוצים שלום, אנו רוצים...
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Cuando al amor lo aplasta el más fuerte
כאשר את האהבה מועך החזק ביותר
llega el dolor, la sangre y la muerte
מגיע הכאב, הדם והמוות
!una guerra viene y otra que se va, ¡oh no
מלחמה אחת באה ואחרת שהולכת, הו לא!

Coro
פזמון

...No, no, no, no , la guerra
לא, לא, לא, לא המלחמה...
No, no, no, no
לא, לא, לא, לא

Coro
פזמון

E-ah, queremos paz y no la guerra
אֵה-אַה, אנו רוצים שלום ולא את המלחמה
oh no
הו לא
Hay muchas armas en la tierra
יש הרבה נשק על פני האדמה
oh no
הו לא
...Queremos paz, queremos
אנו רוצים שלום, אנו רוצים...

השיר La canción
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה