יום רביעי, 21 בדצמבר 2016

Joan Manuel Serrat - Esos Locos Bajitos

Joan Manuel Serrat - Esos Locos Bajitos
המשוגעים הנמוכים הללו - ז'ואן מנואל סראט

,"La canción "A-me-shu-gahim a nemujim a lalu
Esos Locos Bajitos
Fue lanzada por Joan Manuel Serrat en el año 1981
Antes de cantar la
:dice lo siguiente

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר המשוגעים הנמוכים הללו,
"אסוס לוקוס בחיטוס"
בוצע על ידי ז'ואן מנואל סראט בשנת 1981
לפני שהוא שר את השיר
הוא אומר את הדברים הבאים:

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


Hace unos cuantos años
לפני כמה שנים
Lifnehi kama shanim
Recuerdo que me impresiono mucho
אני זוכר שהדהים אותי רבות
Ani zojer she-edhim oti rabot
.Una cosa que lei de Miguel Gil
משהו שקראתי, של מיגאל חיל.
.Mashu she-karati, shel Miguel Gil
Miguel dijo que los niños
מיגאל אמר שהילדים
Miguel amar she a ieladim
no son mas que locos bajitos
הם לא יותר ממשוגעים נמוכים
Em lo ioter mi meshugahim nemujim
tiene la evidencia, esta bien clara
יש לו הוכחות, זה די ברור
iesh lo ojajot, ze dei barur
Bajitos... son bajitos
נמוכים...הם נמוכים
Nemujim...em nemujim
y Que están locos
ושהם משוגעים
Ve she em meshugahim
Nada mas se tiene que vivir con ellos
אך ורק צריך לחיות אייתם
Aj ve rak tsarij lij-iot itam

Mas hay que sentir cada uno de estos sueños
אף ועוד יש להצטער על כל אחד מחלומות הללו
Af ve od iesh le-its-taher al kol ejad me jalomot alalu
,que los adultos con las tijeras, raras
שהמבוגרים עם מספריים, משונים,
,She a mevugarim im misparahim, meshunim
los van cortando... para convertir los
הולכים וגוזרים... כדי להפוך אותם
Oljim ve gozrim... quedehi la afoj otam
en esas cosas que estan andando por nuestras calles
לדברים הללו אשר מסתובבים ברחובותינו
La davarim alalu asher mistovevim be rejovotinu
con pantalones y faldas
עם מכנסים וחצאיות
im mijnasahim ve jatsahiyot

Dedicado a Miguel Gilar y a los niños
מוקדש למיגאל חילר ולילדים
Mukdash le Miguel Gilar ve la ieladim,A menudo los hijos se nos parecen
לעיתים ילדינו דומים לנו
Le-itim ieladenu domim lanu
.y así nos dan la primera satisfacción
וכך הם מעניקים לנו את הסיפוק הראשון.
.Ve jaj em ma-anikim lanu et a sipuk a rishon
,ésos que se menean con nuestros gestos
אלו שנעים בהתאם להתנהגות שלנו,
,Elu she-na-im be-et-em la-it-na-agut shelanu
echando mano a cuanto hay a su alrededor
לוקחים את כל מה שיש מסביבם.
.Lo kjim et kol ma she-iesh misvivam

,Esos locos bajitos que se incorporan
המשוגעים הנמוכים הללו שיושבים זקופים,
,A meshugahim a nemujim alalu she-ioshvim zkufim
,con los ojos abiertos de par en par
עם העיניים פקוחות לרווחה,
,im a-ehinahim pkujot lirvaja
sin respeto al horario ni a las costumbres
ללא כבוד לשעה וגם לא לנוהגים
Le lo kavod la shaha ve gam lo la no-aguim
.y a los que, por su bien, hay que domesticar
ואלו, שלטובתם האישית, יש לביית.
 Ve elu, she letovatam a-ishit, iesh levayet

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,Niño
ילד
ieled
.deja ya de joder con la pelota
תפסיק להציק עם הכדור.
.Tafsik le atsik im a kadur
,Niño
ילד,
,ieled
,que eso no se dice
את זה לא אומרים,
,Et ze lo omrim
,que eso no se hace
את זה לא עושים,
,Et ze lo osim
.que eso no se toca
בזה לא נוגעים.
.Be ze lo noguim
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma
הם נושאים עימם את אלילנו ושפתינו,
,Em noshim imam et elilenu u sfateinu
.con nuestros rencores y nuestro porvenir
עם הטינות והעתיד לבוא אלינו.
.im a tinot ve a-atid lavo alehinu
Por eso nos parece que son de goma
לכן נדמה לנו שהם עשויים מגומי
La jen nidme lanu she em asuhim mi gumi
y que les bastan nuestros cuentos
ושמספיקים להם סיפורינו
Ve she maspikim la-em sipurehinu
.para dormir
כדי לישון.
.Quedehi lishon

Nos empeñamos en dirigir sus vidas
אנו מתעקשים להכתיב את חייהם
Anu mit-akshim le ajtiv et jayehem
.sin saber el oficio y sin vocación
מבלי לדעת את התפקיד ובלי ייעוד.
.Mibli la da-at et a tafkid u bli ye-ud
Les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones
אנו מעבירים להם את תסכולינו
Anu ma-avirim la em et tiskulenu
con la leche templada
עם חלב חם
im jalav jam
.y en cada canción
ובכל שיר.
.U bejol shir

Coro
פזמון Pizmon

,Y Nada, ni nadie puede impedir que sufran
ושום דבר, גם לא אף אחד יכול למנוע שיסבלו
Ve shum davar, gam lo af ejad iajol limnoha she-isbelu
,que las agujas avancen en el reloj
שמחוגיו של השעון יתקדמו,
,She mejogahiv shel a sha-on itkadmu
,que decidan por ellos, que se equivoquen
שיחליטו למען עצמם, שיטעו,
,She iajlitu lemahan atsmam, she it-u
que crezcan y que un día
שיגדלו ויום אחד
She igdelu ve yom ejad
.nos digan adiós
יאמרו לנו להתראות.
.iomru lanu lehitra-ot


השיר La canciónEnglish

יום רביעי, 14 בדצמבר 2016

Nicky Jam - Hasta el Amanecer

Nicky Jam - Hasta el Amanecer
עד הזריחה - ניקי ג'אם

La canción "Ad a Zrija", Hasta el Amanecer
Fue lanzada por Nicky Jam en el año 2016
La situación que ocurre en el clip es un poco complicada
La intención supuesta mente es de pasión, travesura
Pero se tiene que comprender el limite
.entre lo permitido y lo prohibido

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר עד הזריחה, "הסטה אל המנסר"
בוצע על ידי ניקי ג'אם בשנת 2016
הסיטואציה שמתרחשת בקליפ היא קצת מסובכת,
הכוונה ככל הנראה היא תשוקה, שובבות
אך צריך לדעת היכן הגבול
בין המותר לאסור.

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cómo tú te llamas yo no sé
מהו שמך איני יודע
Ma-u shmej eini iode-a
De dónde llegaste, ni pregunté
מהיכן הגעת, אפילו לא שאלתי
Me-eijan egat, afilu lo sha-alti
...Lo único que sé, es que quiero con usted
כל מה שאני יודע, הוא שעמך אני רוצה...
...Kol ma she-ani iode-a, u she-imej ani rotse
Quedarme contigo hasta el amanecer
 להישאר איתך עד הזריחה
Le-isha-er itaj ad a-zrija
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

:1 Coro
פזמון 1: Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cómo tú te llamas yo no sé
מהו שמך איני יודע
Ma-u shmej eini iode-a
De dónde llegaste ni pregunté
מהיכן הגעת, אפילו לא שאלתי
Me-eijan egat, afilu lo sha-alti
...Lo único que sé, que quiero con usted
כל מה שאני יודע, שעמך אני רוצה...
...Kol ma she ani iode-a, she imej ani rotse
Quedarme contigo hasta el amanecer
להישאר איתך עד הזריחה
Le-isha-er itaj ad a-zrija
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Óyeme mamasita, tu cuerpo y carita
תקשיבי לי חמודונת, הגוף והפנים שלך
Takshivi li jamudonet, a-guf ve a-panim shelaj
Piel morena lo que uno necesita
שחומי עור כפי שאחד צריך
 Shajumei or kfi she tsarij
Mirando una chica tan bonita
בזמן שהוא מביט על בחורה כה יפה
Bizman she u mabit al bajura ko iafa
Y pregunto por qué anda tan solita
ושואל אותה מדוע היא נעה לבדה
Ve shoel ota madua y na-a levada

Ven dale ahí ahí moviendo todo eso pa' mí
בואי קדימה הו הו מניעה הכל למעני
Bohi kadima, o o, maniha akol akol le-mahani
No importa idioma ni el país
השפה לא משנה לי ואף לא המדינה
A-safa lo meshan li ve af lo a-medina
Ya vámonos de aquí
בואי נלך כבר מכאן
Bohi nelej kvar mikan
,Que tengo algo bueno para ti
כי יש לי משהו טוב בשבילך,
,Ki iesh li mashe-u tov bishvilej
Una noche de aventura hay que vivir
יש לחיות לילה עתיר הרפתקאות
iesh lijio layla atir arpat-ka-ot
Óyeme ahí, ahí
תקשיבי לי הו, הו
Takshivi li o, o
mami vamos a darle
חמודה בואי נעשה זאת
Jamuda bohi nahace zot
Rumbeando y bebiendo, a la vez
חגיגה ושתייה, יחדיו
Jaguiga u shtia, iajdahiv
Tu tranquila que yo te daré
את תהי רגועה כי אני אתן לך
At tehi regua ki ani eten laj
Una noche llena de placer
לילה מלא בתענוגות
Layla male be-ta-anugot

1 Coro
פזמון 1 Pizmon

Yo,yo pendiente a ti
אני, אני תלוי בך
Ani, ani taluhi baj
como bailas así con ese movimiento
באיך שאת רוקדת עם התנועה הזו
Be ehij she at roquedet im a-tnua a-zo
me hipnotizas, me voy acercando hacia a ti
את מהפנטת אותי, אני מתקרב אלייך
At me-apnetet oti, ani mitkarev elahij
,y te digo yo a ti al oído
ואומר אל אוזנך,
,Ve omer el oznej
escúchame mami, yo te estoy queriendo"
"תקשיבי חמודה, אני רוצה אותך
Tak-shivi jamuda, ani rotse otaj"
"siento algo por dentro
אני מרגיש משהו בתוכי"
"Ani marguish mashe-u betoji
"y tú me dices "estás muy loco, deja eso
ואת אומרת לי "השתגעת יתר על המידה, תניח לזה".
."Ve at omeret li "ishtagata ieter al amida, tanihaj le ze
mami, yo te estoy queriendo
חמודה, אני רוצה אותך
Jamuda, ani rotse otaj
siento algo por dentro
אני מרגיש משהו בתוכי
ani marguish mashe-u betoji
me muero por llevarte
אני משתוקק לקחת אותך
Ani mishtoquek lakajat otaj

1 Coro
פזמון 1 Pizmon

Coro
פזמון Pizmon

(Cómo tú te llamas yo no sé (no sé
מהו שמך איני יודע(איני יודע)
(Ma-u shmej eini iode-a (eini iode-a
De dónde llegaste ni pregunté
מהיכן הגעת, אפילו לא שאלתי
Me-eijan egat, afilu lo sha-alti
Lo único que sé, que quiero con usted
כל מה שאני יודע, שעמך אני רוצה
Kol ma she-ani iode-a, u ze she-imej ani rotse
Quedarme contigo hasta el amanecer
להישאר איתך עד הזריחה
Le-isha-er itaj ad a-zrija


(N I C K (Nicky Nicky Nicky Jam
נ י ק (ניקי ניקי ניקי ג'אם)
Saga White Black
סגה וויט בלאק
La industria inc
לה ינדוסטריה ינק

השיר La canción 

יום רביעי, 30 בנובמבר 2016

Roberto Carlos - El Progreso

Roberto Carlos - El Progreso
הקידמה - רוברטו קרלוס

La canción "A kidama", El Progreso
Fue lanzada por Roberto Carlos en el año 1976
Existe una critica que pregunta
?a cuenta de quien progresamos
 ?Nos preocupamos por la naturaleza
para las generaciones que vienen

Sigame en el Facebook o en Youtube


השיר הקידמה, "אל פרוגרסו"
בוצע על ידי רוברטו קרלוס בשנת 1976
קיימת ביקורת אשר שואלת
על חשבון מי אנו מתקדמים?
האם אנו דואגים לטבע,
למען הדורות הבאים?

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטובקריאת התרגום בעברית La traducción leída en Hebreo

Yo quisiera poder aplacar
הייתי רוצה את היכולת לרכך
Aiti rotse et a iejolet leraquej
.una fiera terrible
חייה אכזרית ואיומה.
.Jaia ajzarit ve ayuma
Yo quisiera poder transformar
הייתי רוצה את היכולת לשנות
Aiti rotse et a iejolet leshanot
.tanta cosa imposible
כל כך הרבה דברים בלתי אפשריים.
.Kol kaj arbe dvarim bilti efsharihim
Yo quisiera decir tantas cosas
הייתי רוצה לומר כל כך הרבה דברים
Aiti rotse lomar kol kaj arbe dvarim
.que pudieran hacerme sentir bien conmigo
אשר יכלו לגרום לי להרגיש טוב עם עצמי.
.Asher iajlu ligrom li leharguish tov im atsmi
Yo quisiera poder abrazar
הייתי רוצה את היכולת לחבק
Aiti rotse et aiejolet lejabek
.mi mayor enemigo
את אויבי הגדול ביותר.
.Et ohi-vi a gadol beyoter

Yo quisiera no ver tantas nubes
הייתי רוצה לא לראות כל כך הרבה עננים
Aiti rotse lo lirhot kol kaj arbe ananim
oscuras arriba
שחורים במרומים
Shjorim bame-romim
navegar sin hallar tantas
לשוט בלי לפגוש בכל כך הרבה
Lashut bli lifgosh bejol kaj arbe
manchas de aceite en los mares
כתמי שמן בימים
Kitmehi shemen ba-yamim
Y ballenas desapareciendo
והעלמות לווייתנים
Ve ehalmut livyatanim
.por falta de escrúpulos comerciales
בגלל חוסר המצפון המסחרי.
.Biglal joser a matspun a misjari

Yo quisiera ser civilizado
הייתי רוצה להיות מתורבת
Aiti rotse li-eiot meturbat
.como los animales
בדומה לחיות.
.Be dome la jayot

,La ra ra lalara lara larara parara
לה רה רה לה לה רה פה רה,

Yo quisiera ser civilizado
הייתי רוצה להיות מתורבת
Aiti rotse li-eiot meturbat
.como los animales
בדומה לחיות.
.Be dome la jayot

Yo quisiera no ver tanto verde
הייתי רוצה לא לראות כל כך הרבה ירוק
Aiti rotse lo lirhot kol kaj arbe iarok
en la tierra muriendo
הולך ונמוג מעל פני האדמה
Olej ve namog me-al pnei a-adama
Y en las aguas de ríos
ובמי הנהרות
U be mei aneharot
.los peces desapareciendo
את הדגים נעלמים.
.et adaguim nehelamim
Yo quisiera gritar
הייתי רוצה לצעוק
Aiti rotse lits-ok
que ese tal oro negro
שהזהב השחור הזה
She a zahav a-shajor a-ze
.no es mas que un negro veneno
הוא לא יותר מאשר רעל שחור.
.U lo ioter me asher rahal shjor
Ya sabemos que por todo eso
אנו כבר יודעים שבגלל כל זה
Anu kvar iodhim she biglal kol ze
.vivimos ya menos
אנו כבר חיים פחות.
.Anu kvar jahim pajot

Yo no puedo aceptar ciertas cosas
איני יכול לקבל דברים מסוימים
Eini iajol lekabel dvarim mesuyamim
.que ya no comprendo
שכבר איני מבין אותם.
.She kvar eini mevin otam

,El comercio de armas de guerra
מסחר בנשקי מלחמה,
,Misjar be nishquei miljama
.de muertes viviendo
החי בזכות המוות.
.A jai bizjut a mavet
Yo quisiera hablar de alegría
הייתי רוצה לדבר על שמחה
Aiti rotse ledaber al simja
en vez de tristeza
במקום על עצבות
Bimkom al atsvut
.mas no soy capaz
אך איני מסוגל עוד.
.Aj eini mesugal od

Yo quisiera ser civilizado
הייתי רוצה להיות מתורבת
Aiti rotse li-eiot meturbat
.como los animales
בדומה לחיות.
.Be dome la jayot

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La ra ra lalara lara larara
לה רה רה לה לה רה לה רה רה לה לה רה
,parara
פה רה רה,

Yo quisiera ser civilizado
הייתי רוצה להיות מתורבת
Aiti rotse li-eiot meturbat
.como los animales
בדומה לחיות.
.Be dome la jayot
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Yo no estoy contra el progreso
איני נגד הקידמה
Eini negued a kidma
.si existiera un buen consenso
אילו הייתה הסכמה רחבה.
.ilu ahita askama rejava
Errores no corrigen otros
שגיאות אינן מתקנות אחרות
Shguihot einan metaknot ajerot
.eso es lo que pienso
זוהי דעתי.
.Zoi da-ati
x2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

השיר La canción


יום שני, 28 בנובמבר 2016

Antonio Machado - Caminante

Antonio Machado - Caminante
צועד - אנטוניו מצ'אדו

 El poeta Antonio Machado
nació en España y falleció en Francia
Vivió entre los años 1875 y 1939

 Sigame en el Facebook o en Youtube

המשורר  אנטוניו מצ'אדו
נולד בספרד ונפטר בצרפת
הוא חיי בין השנים 1875 ל 1939

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטוב

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


Caminante, son tus huellas
צועד, אלו העקבות שלך
Tso-ed, elu a-ikvot shelja
.el camino y nada más
הדרך ללא דבר נוסף.
.A derej lelo davar  nosaf
,Caminante, no hay camino
צועד, לא קיימת דרך,
Tsohed, lo kayemet derej
.se hace camino al andar
יוצרים אותה בזמן התנועה
Yotsrim ota bizman ha-tnuha
,Al andar se hace el camino
בזמן התנועה נעשית הדרך
Bizman a tanu-a na-acehit a derej
y al volver la vista atrás
וכאשר מביטים לאחור
Ve ka-asher mabitim le-ajor
se ve la senda que nunca
רואים את הדרך שאף פעם לא
Ro-him et a derej she afpama-am lo
.se ha de volver a pisar
נחזור להלך.
.Najzor le-alej
Caminante, no hay camino
צועד, לא קיימת דרך
Tsohed, lo kayemet derej
.sino estelas en la mar
אלא שובלים בים.
.Ela shovalim ba-iam

קריאת השיר בספרדית La Canción Leída en Español

יום רביעי, 9 בנובמבר 2016

Diego Torres - Donde Van

Diego Torres - Donde Van
לאן הולכים - דייגו טורס

La canción "Lehan Oljim", Donde Van
Fue lanzada por Diego Torres en el año 1999

Sigame en el Blog o en Facebook

Youtube

השיר לאן הולכים, "דונדה וון"
בוצע על ידי דייגו טורס בשנת 1999

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק

יוטוב
Donde van las luces que no duermen
לאן הולכים האורות שאינם ישנים
Le-an oljim a-orot she-einam yeshenim
?y las palabras que nunca llegaron al papel
והמילים שמעולם לא הגיעו אל הדף?
?Ve-amilim she meolam lo egi-u el a daf
se pierden sin remedio, florecen en secreto
נאבדות ללא מרפא, מאירים בחשאי
Ne-ebadot lelo marpe, ma-irim ba-jashai
.en el cielo pintado de cualquier atardecer
בשמיים הצבועים של כל שקיעה.
Ba-shamaim a tsvuim shel kol shki-a

Donde van todos los sentimientos
לאן הולכים כל הרגשות
Le-an oljim kol a regashot
?y cuando de repente se lastima un corazón
וכאשר לפתע נפגע לו לב?
?Ve ka-asher le-feta nifga lo lev
se escapan por la espalda, lejos de las miradas
הם בורחים מאחורי הגב, רחוק מהמבטים
Em borjim me-ajori agav, rajok me-a-mabatim
.y quedan solitarios para siempre en un rincón
   ונשארים בודדים לתמיד בפינה.
Ve nisharim bodedim le-tamid bapina

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
?Donde van los besos que olvidamos una vez
לאן הולכות הנשיקות ששכחנו, פעם?
?Le-an oljot a-neshikot she shajajnu, pa-am
?donde están las marcas escondidas de tu piel
היכן נמצאים הסימנים החבויים של עורך?
?Eijan nimtsa-im a-simanim a-javu-im shel orej
,A donde van tus sueños? yo quiero ser el dueño
לאן הולכים החלומות שלך? אני רוצה להיות האדון,
Le-an oljim a jalomot shelaj? ani rotse li-eiot a-adon
.el tesoro mas preciado guardare
את האוצר הכי יקר אני אשמור.
Et a-otsar aji yakar ani eshmor
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Donde van las sombras por la noche
לאן הולך הצל בלילה
Le-an olej atsel ba-laila
?y las voces que nunca se llegan a escuchar
והקולות שמעולם לא נשמעים?
?Ve akolot she meolam lo nishmaim
Se pierden en el tiempo, se mezclan con el viento
נאבדים עם הזמן, מתערבבים עם הרוח
Ne-ebdim im azman, mitarbevim im aruaj
.y dejan que los lleve en un viaje sin final
ונותנים שייקחו אותם אל מסע ללא סוף.
Ve notnim sheik-ju otam el masa lelo sof

Coro x2
פזמון Pizmon

El tesoro mas preciado guardare. x3
את האוצר הכי יקר אני אשמור.
Et a-otsar aji yakar ani eshmor

השיר La canción


יום שלישי, 1 בנובמבר 2016

Jarabe de Palo - Agua

Jarabe de Palo - Agua
מים - חאראבה דה פאלו

La canción "Mahim", Agua
Fue lanzada por Jarabe de Palo en el año 1998
toca un tema muy delicado
del "FRIEND ZONE" donde la atracción natural
entre gente se impide por otros interés

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר מים, "הגואה"
בוצע על ידי חאראבה דה פאלו בשנת 1998
הוא נוגע בתחום מאוד עדין
של "תחום הידידות" היכן שהמשיכה הטבעית
בין אנשים נמנעת כתוצאה מאינטרסים אחרים

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק?Cómo quieres ser mi amiga¿
איך את רוצה להיות ידידתי?
?Eij at rotsa li-eiot iedidati
,si por ti daría la vida
הרי למענך הייתי נותן את חיי,
,Arei lemahanej ahiti noten et jayahi
si confundo tu sonrisa
הרי אני מבלבל את הצחוק שלך
Arei ani mebalbel et a-tsjok shelaj
.por camelo, si me miras
למעין פיתוי, אם את מביטה בי.
.Le me-ein pituhi, im at mabita bi
,razón y piel, difícil mezcla
הגיון ובשרים, תערובת קשה,
,Egaion u besarim, taharovet kasha
.agua y sed, serio problema
מים וצמא, בעיה חמורה.
.Mahim ve tsama, behaya jamura

?Cómo quieres ser mi amiga¿
איך את רוצה להיות ידידתי?
?Eij at rotsa li-eiot iedidati
,si por ti me perdería
הרי למענך הייתי הולך לי לאיבוד,
,Arei lemahanej ahiti olej li le-ibud
si confundo tus caricias
הרי אני מבלבל את ליטופייך
Arei ani mebalbel et litufahij 
.por camelo, si me mimas
למעין פיתוי, אם את מפנקת אותי.
.Le me-ein pituhi, im at mefanequet oti
,pasión y ley, difícil mezcla
תשוקה ונורמה, תערובת קשה,
,.T-shuka ve norma, taharovet kasha
…agua y sed, serio problema
מים וצמא, בעיה חמורה...
...Mahim ve tsama, behaya jamura

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cuando uno tiene sed
כאשר מישהו צמא
Kahasher mishe-u tsame
,pero el agua no está cerca
אך המים אינם קרובים,
,Aj a-mahim einam krovim
cuando uno quiere beber
כאשר מישהו רוצה לשתות
Kahasher mishe-u rotse lishtot
.pero el agua no está cerca
אך המים אינם קרובים.
.Aj a-mahim einam krovim
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Qué hacer, tú lo sabes
מה לעשות, את יודעת,
,Ma lahasot, at iodahat
,conservar la distancia
לשמור על המרחק,
,Lishmor al a merjak
,renunciar a lo natural
לוותר על הטבעי,
,Levater al a tivhi
.y dejar que el agua corra
ולתת למים לזרום.
.Ve latet la mahim lizrom

Cómo vas ser mi amiga
כיצד תהי ידידתי
Queitsad tehi iedidati
,cuando esta carta recibas
כאשר את מכתב זה תקראי,
,Kahasher et mijtav ze tikrehi
,un mensaje hay entre líneas
יש מסר בין השורות,
,iesh meser behin a-shurot
?cómo quieres ser mi amiga¿
איך את רוצה להיות ידידתי?
?Eij at rotsa li-eiot iedidati

Coro
פזמון
Pizmon

השיר La canción
יום שבת, 22 באוקטובר 2016

Soledad Pastorutti - Yo Sí Quiero a Mi País

Soledad Pastorutti - Yo Sí Quiero a Mi País
אני כן אוהבת את ארצי - סולדד פסטורוטי

,"La canción "Ani ken o-evet et artsi
Yo sí Quiero a Mi País
Fue lanzada por Soledad Pastorutti en el año 1999
Desde Argentina a Israel


Sigame en el Facebook o en Youtube


השיר אני כן אוהבת את ארצי,
"יו סי קיארו אה מי פאיס"
בוצע על ידי סולדד פסטורוטי בשנת 1999
מארגנטינה לישראל
Soy un viajante, un caminante
אני מטיילת, צועדת
Ani metayelet, tsohedet
con la vida por delante
עם החיים לפני
im a jaim lefanahi
,y llevo tanto
ואני נושאת כל כך הרבה,
,Ve ani noset kol kaj arbe
.tanto amor dentro de mí
כל כך הרבה אהבה בתוך תוכי.
.Kol kaj arbe a-ava betoj toji

Conozco cielos, mares, ríos, lares
אני מכירה שמיים, ימים, מעונות
Ani mekira shamahim, iamim, me-onot
y en mis mil andares
ובאלפי הדרכים שלי
U ve alfehi drajim sheli
!nunca me he olvidado de donde salí
מעולם לא שכחתי מהיכן יצאתי!
!Me-olam lo shajajti me ehijan iatsati

Tu sol me lleva de la mano
השמש שלך לוקחת אותי בידה
A shemsh shelaj lokajat oti beyada
a cualquier rincón lejano
לכל פינה רחוקה
Lejol pina rejoka
.mi regreso tu no dejas de esperar
לשיבתי אינך מפסיקה לחכות.
.Le shivati ehinej mafsika lejakot

Y ese espíritu, ese ambiente
ולרוח זו, סביבה זו
U le ruhaj zo, sviva zo
que se ve en toda la gente
אשר רואים בכל האנשים 
Asher rohim be-jol a-anashim 
.que ningún otro se puede igualar
שלאף אחת אחרת היא לא יכול לדמות.
.She le af ajat ajeret y lo iajola lidmot

Porque vive muy profundo
כיוון שהוא חי עמוק
Quivan she u jai amok
dentro de mi corazón
בתוך הלב שלי
Betoj a lev sheli
.el recuerdo de los días del ayer
הזיכרון של ימי העבר.
.A zikaron she iemehi e-avar
no hay esquina en este mundo
לא קיימת פינה בעולם זה
Lo kayemet pina be olam  ze
que me pueda hacer borrar
אשר תוכל לגרום לי למחוק
Asher tujal ligrom li limjok
.el amor por esa tierra que me vio nacer
את האהבה לאדמה זו אשר ראתה את לידתי.
.Et a-ava le adama zo asher rahata et lehidati

Y a la tierra la quiero tanto
ואת האדמה שאני אוהבת כל כך
Ve et ahadama she ani o-evet kol kaj
vivirá por siempre en mi
היא תחייה לתמיד בתוכי
Y tijye le tamid betoji
todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti
את כל הרגשות שלי אני מציעה לך
Et kol a regashot sheli ani matsiha laj
se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti
אני מבקשת מכל הקדושים שישגיחו עלייך
Ani mevaqueshet mikol a kdoshim she iashgiju alahij
.yo, si, quiero a mi país
אני, כן, אוהבת את ארצי.
.Ani, ken, o-evet et artsi

Tierra de mi alma
האדמה של נשמתי
Ahadama shel nishmati
luna ardiente, sol caliente
ירח תשוקתי, שמש חמה
iarehaj t-shukati, shemesh jama
son mi gente que me inspira
אנשי הם אלו אשר מעניקים לי השראה
Anashahi em elu asher mahanikim li ashraha
en cada día el amanecer
בכל יום בזריחה
Be jol iom bazrija

Hay caminos en que andamos
יש דרכים בהם אנו הולכים
iesh drajim bahem anu oljim
y a veces tropezamos
ולפעמים כושלים
Ve lif-amim koshlim
.tu cariño como madre nos ayudará a vencer
חיבתך כאמא תעזור לנו לגבור.
.Jibatej que ima tahazor lanu ligvor

:Coro
פזמון:
:Pizmon
######################################
Porque vive muy profundo
כיוון שהוא חי עמוק
Quivan she u jai amok
dentro de mi corazón
בתוך הלב שלי
Betoj a lev sheli
.el recuerdo de los días del ayer
הזיכרון של ימי העבר.
.A zikaron she iemehi ehavar
no hay esquina en este mundo
לא קיימת פינה בעולם זה
Lo kayemet pina be olam  ze
que me pueda hacer borrar
אשר תוכל לגרום לי למחוק
Asher tujal ligrom li limjok

.el amor por esa tierra que me vio nacer
את האהבה לאדמה זו אשר ראתה את לידתי.
.Et a-ava le adama zo asher rahata et lehidati
######################################

:1 Coro
פזמון 1:
:1 Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Y a la tierra la quiero tanto
ואת האדמה שאני אוהבת כל כך
.Ve et ahadama she ani o-evet kol kaj
vivirá por siempre en mi
היא תחייה לתמיד בתוכי.
.Y tijye letaid betoji
,todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti
את כל הרגשות שלי אני מוסרת לך,
,Et kol a regashot sheli ani moseret laj
.se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti
אני מבקשת מכל הקדושים שישגיחו עלייך.
.Ani mevaqueshet mikol akdoshim she iashguiju alahij


.yo, si, quiero a mi país
אני, כן, אוהבת את ארצי.
.Ani, ken, o-evet et artsi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


 Ooeo, ooeo, ooeo  x2
הו הו הו הו הו

Coro
פזמון Pizmon

Coro 1 x2
פזמון 1 Pizmon

השיר La canción


יום ראשון, 9 באוקטובר 2016

Juan Gabriel y Natalia Jiménez - Si Quieres

Juan Gabriel y Natalia Jiménez - Si Quieres
אם את מעוניינת - חואן גבריאל ונטליה חימנז

La canción "im at me-uñenet", Si Quieres
Fue lanzada por Juan Gabriel en el año 1982
Fue lanzada de nuevo antes de su muerte
Con Natalia Jiménez en el año 2015

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר אם את מעוניינת, "סי קִיאֶרֱס"
בוצע על ידי חואן גבריאל בשנת 1982
הוא בוצע שוב לפני מותו
עם עם נטליה חימנז בשנת 2015

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

Si quieres, me estoy contigo
אם את רוצה, אני איתך
im at rotsa, ani itaj
Toda la vida hasta que muera
כל החיים עד למותי
Kol a jahim ad le moti
Si quieres puedo ayudarte
אם תרצה אני יכולה לעזור לך
im tertse ani iejola la azor leja
A que me quieras x2
שתאהב אותי
She to-av oti
un poco mas
קצת יותר
Ktsat ioter

Yo me estaría toda la vida, siempre contigo
אני אהיה כל חיי, תמיד איתך
Ani ehiye kol jayahi, tamid itaj
No creas mi vida, que es mentira lo que te digo yo
אל תחשבי חיי, שזהו שקר מה שאני אומר לך

Al tajshevi jayahi, she-zeu shequer, ma she ani omer laj
Yo me estaría toda la vida, siempre a tu lado
אני אהיה כל חיי, תמיד לצידך
Ani ehiye kol jayahi, tamid letsidej
Porque mi vida, yo estoy de ti...enamorado
כי חיי, אני בך...מאוהב
Ki jayahi, ani baj... me-o-av

De que, me gustas es verdad
זה נכון שאתה מוצא חן בעיני
Ze najon she-ata motse jen be-enahi
De que te quiero es verdad
זה נכון שאני אוהבת אותך
Ze najon she ani o-evet otja
Mas, si me quieres aceptar
אף יותר, אם את מעוניינת לקבל אותי
Af ioter, im at me-un-yenet lekabel oti

"No necesitas decir "sí
אינך צריכה לומר שכן
Einej tsrija lomar she-quen
Tan solo bésame y sabrás
את רק צריכה לנשק אותי ותדעי
At rak tsrija lenashek oti ve tedhi
Que como un loco estoy de ti...enamorado
שכמשוגע אני בך... מאוהב
She-que-meshuga ani baj... me-o-av

,Yo me estaría toda la vida
אני אהיה כל חיי,
,Ani ehiye kol jayahi
siempre contigo, siempre conmigo
תמיד איתך, תמיד איתי
Tamid itaj, tamid iti
No creas mi vida, que es mentira lo que te digo
אל תחשבי חיי, שזהו שקר מה שאני אומר לך
Al tajshevi jayahi, she-zeu shequer, ma she ani omer laj
Yo me estaría, ay, toda la vida siempre a tu lado
אני אהיה, הו, כל חיי, תמיד לצידך
Ani ehiye, o, kol jayahi, tamid letsidej
Porque mi vida, yo estoy de ti enamorada
כי חיי, אני בך מאוהבת
Ki jayahi, ani beja me-o-evet

De que me gustas es verdad
זה נכון שאת מוצאת חן בעיני
Ze najon she-at motset jen be-enahi
De que te quiero es verdad
זה נכון, שאני אוהב אותך
Ze najon, she ani o-ev otaj
Mas, si me quieres aceptar, aceptar
אף יותר, אם את מעוניינת לקבל אותי, לקבל אותי
Af ioter, im at me-un-yenete lekabel oti, lekabel oti
"No necesitas decir me "sí
אינך צריכה לומר לי שכן
Ehinej tsrija lomar li she quen
Tan solo bésame, ay tu bésame
רק תנשקי אותי, הו, תנשק אותי
Rak tenashki oti, o, tenashek oti
Tan solo bésame, ay tu bésame , bésame
רק תנשקי אותי, הו, תנשקי אותי, תנשק אותי
Rak tenashki oti, o, tenashki oti, tenashek oti 
ay, tu bésame, solo bésame, bésame, bésame
הו, תנשקי אותי, רק תנשק אותי, תנשק אותי, תנשק אותי
 O, tenashki oti, rak tenashek oti, tenashk oti, tenashk oti


Para que sepas como estoy por ti
כדי שתדעי איך אני בגללך
 Quedehi she tedhi ehij ani biglalej
Para que sepas que por ti yo soy
כדי שתדעי מי אני בזכותך
Quedei she-tedhi mi ani bizjutej
Para que sepas que tu estas dentro de mi
כדי שתדעי שאת כאן בתוכי
Quedei she-tedhi she-at kan betoji
Y que de hace mucho se quien soy
ומזמן אני יודע מי אני
U mizman ani iode-a mi ani

Sabes que soy locita de amor por ti
אתה יודע שאני מוּטְרֶפֶת מאהבה בגללך
Ata iode-a she-ani mutrefet me-a-ava biglalja
Que no puedo, no puedo, no puedo
שאיני יכולה, איני יכולה, איני יכולה
She-eini iejola, eini iejola, eini iejola
Vivir sin ti
לחיות בלעדייך
Lijyot bil-adehija

.Porque mi vida, yo estoy de ti enamorado
כי חיי, אני בך מאוהב.
.Ki ani baj me-o-av

השיר La canción יום רביעי, 28 בספטמבר 2016

Piter-G - La Voz De La Gente Vuelve A Ser

Piter-G - La Voz De La Gente Vuelve A Ser
הקול חוזר להיות של העם - פיטר-חה

,"La canción "A Kol Jozer Lihiyot Shel Aham
La Voz De La Gente Vuelve A Ser
Fue lanzada por Piter-G en el año 2015
Hacemos que el mundo sea complicado
Y otros no nos dejan en paz

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר הקול חוזר להיות של העם,
"לַה ווֹס וּאֶלְוֵה הַסֵר דֶה לָה חֵנְטֵה"
בוצע על ידי פיטר-חה בשנת 2015
אנו גורמים לעולם להיות מסובך
ואחרים לא מניחים לנו להיות בשקט

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


Me disteis el poder de hablar
נתתם לי את כוח הדיבור
Natatem li et kohaj a-dibur
,Papá y Mamá
אבא ואמא,
,Abba ve Ima
he crecido con la rabia del que sabe que se ira
גדלתי עם הזעם של זה שיודע שיומו יגיע
Gadalti im a-zaham shel ze she-iodeha she-yomo iaguiha
,Igual que tú, que me escuchas
בדומה לך, שמקשיב לי,
,Be-dome leja, she-makshiv li
Que me entiendes, Quizás seas tú
שמבין אותי, יכול להיות שזה יהיה אתה
She-mevin oti, iajol lehiyot she-ze iye ata
El que haga que me encuentre
זה שיעשה שאמצא את עצמי
Ze she-iahase she-emtsa et atsmi
Estuve buscando dentro de este cuerpo
חיפשתי בתוך גוף זה
Jipasti betoj guf ze
Cuando encontré dentro del vuestro lo que siento
כאשר מצאתי בתוך תוכך את מה שאני מרגיש
Kahasher matsati betoj tojeja et ma she ani marguish
Está en ti, que me escuchas, que me cuidas
זה נמצא בך, שמקשיב לי, ששומר עלי
Ze nimtsa beja, she-makshiv li, she-shomer alahi
Como que el amor es el autor de la vida
כאילו האהבה היא המחברת של החיים
Quehilu a-ahava y a mejaberet shel a-jahim

No saben del juego
הם לא מכירים את המשחק
Em lo makirim et a-misjak
,Los que pensaron que podían cambiar el mundo
אלו שחשבו שיוכלו לשנות את העולם
Elu she-jashvu she-iujlu leshanot et a-olam
con el corazón ciego 
עם הלב כבוי,
,im a-lev kavui
Dale de beber sin que te vea, y no bebe
תן לו לשתות מבלי שהוא יראה אותך, והוא לא שותה
Ten lo lishtot mibli she-u ierhe otja, ve u lo shote
No le des cariño al animal, pues se muere
אם לא תעניק חיבה לחיה, אז היא תמות
im lo tahanik jiba la-jaia, az y tamut
Me respondieron a mi carta de sinceridad
השיבו על מכתבי הכן
Ashivu al mijtavi aquen
Con un beso de carmín grabado al final
 בנשיקה אדומה חתומה בסופו
Binshika aduma jatuma be-sofo
Si con mi música consigo ayudaros
אם בעזרת המוזיקה שלי אני מצליח לעזור לכם
im be-ezrat amuzika sheli ani matslihaj lahazor lajem
Debo seguir componiendo como obligación moral
אני חייב להמשיך להלחין כמחויבות מורלית
Ani jayav le-amshij le-aljin que-mjuiavut moralit

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Tuve que valorar
הייתי צריך להעריך
Ahiti tsarij le-aharij
Lo que hicieron por mí
את שעשו למעני
Et she-asu le mahani
Mi deber es alzar
חובתי היא להרים
Jovati y le arim
Esta voz hacia ti
את קול זה כלפיך
Et kol klapahija
Por tu palabra desde que empecé
בגלל המילה שלך מאז שהתחלתי
Biglal a mila shelja me-az she-etjalti
No me detengo, por ti regrese
אינני מתעכב, בשבילך חזרתי
Eineni mit-aquev, bishvilja jazarti
Una y otra vez
פעם אחר פעם
Paham ajar paham
La voz de la gente vuelve a ser
הקול חוזר להיות של העם
Akol jozer lihiyot shel a-aham
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Por el que lucho y no se supo callar
למען זה שנאבק ולא ידע לשתוק
Lemahan ze she ne-evak ve lo iada lishtok
Por el boli que mancho esta canción de rap
בגלל העט אשר הכתים את שיר ראפ זה
Biglal a et asher ejtim et shir rap ze
Hey man, Soñé más
שמע גבר, חלמתי יותר
Shma guever, jalamti ioter
De lo que debería
ממה שהייתי אמור
Mima she-ahiti amur
Y he conseguido más que
והשגתי יותר מ..,
...Ve esagti ioter mi
.Lo que soñé aquel día
מה שחלמתי באותו היום.
.Ma she-jalamti be-oto a-yom
!No, No pienso parar¡
לא, לא איני מתכוון להפסיק!
!Lo, lo, eini mitkaven le-afsik
Estoy tan cerca
אני כל כך קרוב
Ani kol kaj karov

Escribo para no volverme loco
אני כותב בשביל לא להשתגע
Ani kotev bishvil lo le-ishtagueha
y consigo que me entiendas
ואני מצליח שתבין אותי
ve ani matsli-aj she-tavin oti
La vida será lo que quieras que sea
החיים יהיו איך שתרצה שיהיו
A-jahim ihiyu eij she-tertse she-ihiyu
,No hay definición
לא קיימת ההגדרה,
,Lo kaiemet a-agdara
para tanta pregunta sin respuesta
עבור כל כך הרבה שאלות שאין עליהן תשובה
Avur kol kaj arbe she-elot she-ein alehi-en t-shuva
Olvídate del mundo, Y céntrate en ti
תישכח מהעולם, ותאמין בעצמך
Tishjaj me-a-olam, ve ta-amin be-atsmeja
,Decidirás ser el castigo
הייתה מחליט להיות העונש,
,A-ita majlit lihi-yot a onesh
O el ejemplo a seguir
או הדמות לדוגמה שיש לעקוב אחריה
O a dmut le dugma she iesh la-akov ajareya
,Si eres malos
אם אתה רע,
,im ata ra
.no consigues nada está demostrado
אינך משיג דבר זה דבר מוכח.
.einja masig davar ze davar mujaj
.Tu conciencia nunca dormirá tranquila cuidado
זהירות המצפון שלך לעולם לא ישן ברוגע.
.Zehirut a-matspun shelja le-olam lo ieshan beroga
Dale de comer al perro bueno Y no al perro malo
תאכיל את הכלב הטוב ולא את הכלב הרע
Tahajil et a-quelev a-tov ve lo et a-quelev a-ra
Te puede salir muy caro si le das la razón
זה יכול לעלות לך ביוקר אם תצדיק אותו
Ze iajol la-alot leja beyoquer im tatsdik oto

Los que intentan hacer de este mundo un lugar peor
אלו שמנסים ליצור מעולם זה מקום גרוע יותר
Elu she-menasim litsor me-olam ze makom garuha ioter
No descansan
לא נחים
Lo najim
?Por qué coño iba a hacerlo yo¿
למה לעזאזל אעשה זאת אני?
?Lama la-azazel e-hece zot ani

,Sé que a veces pienso demasiado
אני יודע שלפעמים אני חושב יותר מידי,
,Ani iodea she-lif-amim ani joshev ioter midahi
ese es mi problema
זוהי הבעייה שלי
Zohi a behaya sheli
.Y a la vez lo que hace que sigamos juntos
ובו בזמן זה מה שגורם לזה שנמשיך יחדיו.
.U bo bazman ze ma she-gorem le-ze she-namshij iajdahiv

Me disteis el poder de hablar
נתתם לי את כוח הדיבור
Natatem li et Kohaj a-dibur
Papá y Mamá
אבא ואמא
Abba ve Ima
Y ahora escribo letras
ועכשיו אני כותב את המילים
Ve ajshav ani kotev et a-milim
Con la intención
עם הכוונה
im a-kavana
De cambiar el mundo
לשנות את העולם
Le-shanot et a-olam

Coro
פזמון Pizmon


השיר La cancion