יום רביעי, 30 במרץ 2016

Azucar Negra - Andar Andando

Azucar Negra - Andar Andando
לנוע ללא סיבה - הָסוּכַּר נֶגְרָה

La cancion "Lanua lelo siba", Andar Andando
 fue escrita por Leonel Limonta y cantada por Haila
.del grupo Azucar Negra en el año 2000
,Debemos aprender a respetar uno al otro
la tierra en que vivimos
y que la gente llegara a poder vivir con dignidad

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר לנוע ללא סיבה, "הנדר הנדנדו"
נכתב על ידי לאונל לימונטה ובוצע על ידי הזמרת הָיִלֵה
מלהקה הָסוּכַּר נֶגְרָה בשנת 2000.
אנו צריכים ללמוד לכבד זה את זה,
את האדמה עליה אנו חיים
ושלאנשים תהיה האפשרות לקיום בכבוד.

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב
(Andando, andando, andando, andando)
(נָעִים, נָעִים, נָעִים, נָעִים)
Nahim, nahim, nahim, nahim

 Yeah, a le le le la la
 כן, אה לה לה לה לה...
...Quen, ha le le la la

Todos estamos pidiendo que en la nueva era
כולנו מבקשים שבעידן החדש
Kulanu mevakshim she-ba-idan ha-jadash
Se respira el buen sentido de la libertad
ננשום את תחושתו הטובה של החופש
Ninshom et tjushato ah-tova shel ha-jofesh
Que se acabe la injusticia, que termine la maldad
שיגמר חוסר הצדק, שיגמר הרוע
She-igamer joser ha-tsedek, she-igamer ha-roha
Ay, el mundo merece la felicidad
שמע, העולם ראוי לאושר
Shma, ha-olam raui le-osher

Si conseguimos tener
אם אנו מצליחים שיהיה בידנו
Im anu matslijim she-hihiye be-yadenu 
 esa nueva moneda
מטבע חדש זה
matbeha jadash ze
,Que nos permita el consumo de lo elemental
שיאפשר לנו את הצריכה הבסיסית,
,She-yehafsher lanu et ha-tsrija ha-besisit
Abrazar buenas ideas
לאמץ דעות טובות
Lehamets dehot tovot
.para defender la paz
כדי להגן על השלום.
quedehi le-hagen al ha-shalom
!La tierra merece la felicidad¡
האדמה ראויה לאושר!
!hahadama reuya le-osher

(Si hay un corazón)
(אם קיים לו לב)
(Im kayam lo lev)
Que late tan fuerte
שפועם בעוצמה כה חזקה
She-poem beotsma ko jazaka
Te juro que es, el de la tierra
אני מבטיחה לך שזה, ההוא של האדמה
Ani mavtija leja she-ze, hahu shel hahadama
(Y por tal razón)
(ומסיבה זו)
(U mesiba zo)
Estamos pidiendo a gritos
אנו מבקשים בִּצְעָקוֹת
Anu mevakshim bitsehakot
que cese la guerra
שהמלחמה תיפסק
She-hamiljama tipacek
Que se acabe la injusticia, que termine la maldad
שחוסר הצדק יפסק, שהרוע יגמר
She-jocer hatsedek ipacek, she-ha-roha igamer
Ay, el mundo merece la felicidad
שמע, העולם ראוי לאושר
Shma, ha-olam raui le osher

(Si hay un corazón)
(אם קיים לו לב)
(Im kayam lo lev)
?Cómo
מה אמרת?
?Ma amarta
 Que late tan fuerte
 שפועם בעוצמה כה חזקה
She-pohem behotsma co jazaca
Te digo que es, el de la tierra
אני אומרת לך, שזה ההוא של האדמה
Ani omeret leja, she-ze hahu shel hahadama
(Y por tal razón)
(ומסיבה זו)
(U mesiba zo)
Estamos pidiendo a gritos
אנו מבקשים בִּצְעָקוֹת
Anu mevakshim bitsehakot
 que cese la guerra
שהמלחמה תיפסק
She-hamiljama tipacek
Que se acabe la injusticia, que termine la maldad
שחוסר הצדק יפסק, שהרוע יגמר
 She-jocer hatsedek ipacek, she-ha-roha igamer
Ay, el mundo merece la felicidad
שמע, העולם ראוי לאושר
Shma, ha-olam raui le-osher
La tierra merece su seguridad
האדמה ראויה לביטחונה
Hahadama reuia le-bitjona

(Andar andando, andar andando)
(לנוע ללא סיבה, לנוע ללא סיבה)
(Lanua lelo siba,  Lanua lelo siba)
Eh
אה
(Todos queremos vivir y seguir andando)
(כולנו רוצים לחיות ולהמשיך לנוע)
(Kulanu rotsim lijiot u le-hamshij lanuha)


!Escúchame¡
תקשיב לי!
Takshiv li
Nadie comprende lo que sufre el mundo
אף אחד לא קולט את סבלו של העולם
Af ejad lo kolet et sivlo shel ha-olam
Cuando la verdad se pierde
כאשר האמת נאבדת
Kahasher hahemet nehebedet
y termina la razón de amar
ולא נותרה הסיבה לאהוב
ve-lo notra ha-siba le-hehov


(Andar andando)
(לנוע ללא סיבה)
(Lanua lelo siba)
.Que tú veras camara
אתה תראה חברי.
.Ata terhe javeri
(Andar andando)
(לנוע ללא סיבה)
(Lanua lelo siba)
Camino, que usted lo va a ver
דרך, אשר אתה תראה
Derej, asher ata terhe
(Todos queremos vivir y seguir andando)
(כולנו רוצים לחיות ולהמשיך לנוע)
(Kulanu rotsim lijiot u le-amshij lanua)

Despertarse con el alma
לעורר נשמתנו
Le-orer nishmatenu
para ver el nuevo siglo
כדי לראות את המאה החדשה
quedi lirhot et ha-meha ha-jadasha
,Y un futuro bien seguro
ועתיד מאוד בטוח,
,Ve atid meod batuhaj
ay, es lo que todos pedimos
שמע, זה מה שכולנו מבקשים
shma, ze ma she-kulanu mevakshim
Para seguir
כדי להמשיך
Quedei le-amshij

(Andar andando)
(לנוע ללא סיבה)
(Lanua lelo siba)
Que camina camara
עליך לצעוד חברי
Alehija litshod javeri
(Andar andando)
(לנוע ללא סיבה)
(Lanua lelo siba)
Eh
אה
(Todos queremos vivir y seguir andando)
(כולנו רוצים לחיות ולהמשיך לנוע)
(Kulanu rotsim lijiot u le-hamshij lanua)

Es porque hay un corazón
זה מכיוון שקיים לב
Ze miqueivan she-kaiam lev
que impulsa la nueva era
אשר מכתיב את העידן החדש
asher majtiv et ha-idan ha-jadash
Ay, que no se puede matar 
אה, שלא ניתן להרוג אותו
Eh, She-lo nitan la-harog oto
que es el corazón de esta tierra
כי זהו הלב של אדמה זו
Ki zeu ha-lev shel hadama zo

Cubita la bella
קוביטה היפה
Cubita ha-yafa
(Todos queremos vivir y seguir andando)
(כולנו רוצים לחיות ולהמשיך לנוע)
(Kulanu rotsim lijiot u le-hamshij lanua)

Caminante, no hay camino
צועד, לא קיימת דרך
Tsohed, lo kayemet derej
Se hace camino al andar
יוצרים אותה בזמן התנועה
Yotsrim ota bizman ha-tnuha

(Todos queremos vivir y seguir andando)
(כולנו רוצים לחיות ולהמשיך לנוע)
(Kulanu rotsim lijiot u le hamshij lanua)
Que tú veras camara...eh
אתה תראה חברי...אה
Ata terhe javeri...ha

(Todos queremos vivir y seguir andando)
(כולנו רוצים לחיות ולהמשיך לנוע)
(Kulanu rotsim lijiot u le hamshij lanua)
(Andar andando, andar andando)
(לנוע ללא סיבה, לנוע ללא סיבה)
(Lanua lelo siba, Lanua lelo siba)
(Todos queremos vivir y seguir andando)
(כולנו רוצים לחיות ולהמשיך לנוע)
(Kulanu rotsim lijiot u le hamshij lanua)

A le le le le le le le
אה לה לה לה לה לה לה 
la la la la la la
לה לה לה לה לה לה

השיר La cancion


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Diccionario - Andar Andando - caminar sin objeto determinadoאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה