יום רביעי, 27 ביולי 2016

Axel Fernando - Te Voy A Amar

Axel Fernando - Te Voy A Amar
אוֹהַב אותך - אקסל

La canción  "Ohav otaj", Te Voy A Amar

 fue lanzada por Axel en el año 2011
,Las sensaciones que nos inundan y su expresión
el reconocimiento en lo que el otro
.nos hace sentir


Sigame en el Blog o en Facebook

השיר אוֹהַב אותך, "תה וואוי אה אמר"
בוצע על ידי אקסל בשנת 2011
התחושות שמציפות אותנו והבעתן,
ההכרה במה שהצד השני
גורם לנו להרגיש.

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק 


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


Es poco decir, que eres mi luz

יהיה זה מעט לומר, שאת האור שלי,
,Hiye ze mehat lomar, she-at  ha-or sheli
,mi cielo, mi otra mitad
השמיים שלי, החצי השני שלי
Ha-shamahim sheli, ha-jetsi ha-sheni sheli
Es poco decir, que daría la vida
יהיה זה מעט לומר, שהייתי נותן את חיי
Hiye ze mehat lomar, she-hahiti noten et jayahi
por tu amor y aun más
בתמורה לאהבתך ואף יותר
Bitmura le-ahavatej ve af ioter

:Coro

פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ya no me alcanzan las palabras, no

כבר לא מספיקות לי המילים, לא
Quevar lo maspikot li ha-milim, lo
Para explicarte lo que siento yo

כדי להסביר לך את מה שאני מרגיש
Quedei lehasbir laj et ma she-ani marguish
Y todo lo que vas causando en mí

וכל מה שאת מחוללת בי
Ve kol ma she at mejolelet bi
Lo blanco y negro se vuelve color

השחור ולבן הופך ציבעוני
Ha-shajor ve lavan ofej tsivhoni
 .Y todo es dulce cuando está en tu vos
והכל מתוק כאשר הוא נשמע מקולך.
.Ve-hakol matok kahasher u nishma mikolej
Y si nace de ti
ואם הוא נולד מתוכך.
.Ve im u nolad mitojej

Te voy a amar y hacerte sentir

אוהב אותך ואגרום לך להרגיש
Ohav otaj ve egrom laj le-harguish
Que cada día yo te vuelvo a elegir

שבכל יום אני בוחר בך מחדש
She-be-jol yom ani bojer baj mejadash
Porque me das tu amor sin medir

כיוון שאת מעניקה לי את אהבתך ללא הגבלה
Quehivan she-at mahanika li et ahavatej lelo agbala
Quiero vivir la vida entera, junto a ti
אני רוצה לחיות את כל חיי, יחד איתך
Ani rotse lijyot et kol jaiahi, iajad itaj
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Es poco decir, que soy quien te cuida

יהיה זה מעט לומר, שאני הוא זה ששומר עליך
Hiye ze mehat lomar, she-ani-u ze she- shomer alahij
como ángel guardián
כמלאך שומר
Que malhaj shomer
Es poco decir, que en un beso tuyo

יהיה זה מעט לומר, שבנשיקה אחת שלך
Hiye ze mehat lomar, she-beneshika ajat shelaj
siempre encuentro mi paz
אני תמיד מוצא את שלוותי
Ani tamid motse et shalvati

Coro

פזמון Pizmon

eh eh

אה אה

Te voy a amar y hacerte sentir

אוהב אותך ואגרום לך להרגיש
Ohav otaj ve egrom laj le-harguish
 Que cada día yo te vuelvo a elegir
שבכל יום אני בוחר בך מחדש
She-be-jol yom ani bojer baj mejadash
Porque me das

כיוון שאת מעניקה לי
Quivan she-at mahanika li
(porque me das)
(כיוון שאת מעניקה לי)
(Quivan she-at mahanika li)
tu amor sin medir
את אהבתך ללא הגבלה
Et ahavatej lelo agbala

 Quiero vivir la vida entera junto a ti

אני רוצה לחיות את כל חיי, יחד איתך
Ani rotse lijyot et kol jayahi, iajad itaj
Vivir lo, vivir la vida entera 
לחיות אותם, לחיות את כל חיי
Lijyot otam, lijyot et kol jayahi
(junto a ti)
 (יחד איתך)
(iajad itaj)
Porque me das tu amor sin medir
כיוון שאת מעניקה לי את אהבתך ללא הגבלה
Quivan she-at mahanika li et ahavatej lelo agbala
 Quiero vivir la vida entera junto a ti
אני רוצה לחיות את כל חיי, יחד איתך
Ani rotse lijyot et kol jayahi, iajad itaj

,Es poco decir
יהיה זה מעט לומר,
,Hiye ze mehat lomar
que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz
 שבנשיקה אחת שלך אני תמיד מוצא את שלוותי
she-be-nishika ajat shelaj ani tamid motse et shalvati


השיר La canción
יום רביעי, 20 ביולי 2016

León Gieco - La Memoria

León GiecoLa Memoria
הזיכרון  - לאון חיאקו

La canción "Ha zikaron", La memoria
Letra, música y lanzada por León Gieco​ en el año 2001
En el año 2016 fue lanzado nuevamente por 100 músicos
Dos de los eventos centrales que menciona allí
son los atentados que cometieron en Argentina 
 en la AMIA en 18 Julio 1994
y en la embajada Israelita en 17 Marso 1992


Sigame en el Blog o en Youtubeהשיר הזיכרון, "לה ממוריה"
נכתב,הולחן ובוצע על ידי לאון חיאקו בשנת 2001
בשנת 2016 הוא בוצע שוב על ידי 100 מוזיקאים
שנים מן האירועים המרכזיים שהוא מזכיר שם
הם הפיגועים שאירעו בארגנטינה
בבניין הקהילה היהודית ב 18 ביולי 1994
ובשגרירות הישראלית ב 17 במרץ 1992

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב,Los viejos amores que no están
האהבות הישנות שאינן,
,Hahavot ha-ieshanot she-einan
,la ilusión de los que perdieron
התקוות של אלו שאיבדו,
,Ha-tikva shel elu she-ibdu
,todas las promesas que se van
כל ההבטחות שחולפות,
,Kol hahavtajot she-jolfot
.y los que en cualquier guerra se cayeron
ואלו שנפלו בכל מיני מלחמות.
.Ve elu she-naflu be-kol mini miljamot

,Todo está guardado en la memoria
הכל שמור בזיכרון,
,Hakol shamur ba-zikaron
.sueño de la vida y de la historia
חלום על החיים ועל הֶעָבַר.
.Jalom al ha-jahim ve al ehavar

El engaño y la complicidad
הרמייה והשותפות לדבר עבירה
Ha-remiya ve ha-shutfut ledvar aveira
,de los genocidas que están sueltos
של רוצחי העם המסתובבים חופשי,
,Shel rotsji haham ha-mistovevim jofshi
el indulto y el punto final
החנינה וחוקי ה"פונטו פינל"
"Ha-janina ve juquei ha-"punto final
.a las bestias de aquel infierno
לַחַיּוֹת של אותו הגיהינום.
.La jayot shel oto a guienom

,Todo está guardado en la memoria
הכל שמור בזיכרון,
,Hakol shamur ba-zikaron
.sueño de la vida y de la historia
חלום על החיים ועל הֶעָבַר.
.Jalom al ha-jahim ve al ehavar

La memoria despierta para herir
הזיכרון מעיר כדי לפגוע
Ha-zikaron mahir quedei lifgoha
a los pueblos dormidos
בעמים הרדומים
Ba-hamim ha-redumim
que no la dejan vivir
אשר לא מאפשרים לו את המחייה
Asher lo mehafsherim lo et ha-mijya
.libre como el viento
בצורה חופשית בדומה לרוח.
.Be-tsura jofshit bedome la ruhaj

Los desaparecidos que se buscan
הנעדרים אשר מחפשים אחריהם
Ha-nehedarim asher mejapsim ajareihem
,con el color de sus nacimientos
עם צבע עור לידתם,
,Im tseva or leidatam
,el hambre y la abundancia que se juntan
הרעב והשפע שמתאחדים,
,Ha-rahav ve hashefa she-mit-hajadim
.el maltrato con su mal recuerdo
ההתעללות והזיכרון הקצר כלפיו.
.Hahit-halelut ve azikaron ha-katsar klapahiv

,Todo está clavado en la memoria
הכל נעוץ בזיכרון,
,Ha-kol nauts ba-zikaron
.espina de la vida y de la historia
עצם של החיים ושל הֶעָבַר.
.Etsem shel hajahim ve shel ehavar

Dos mil comerían por un año
אלפיים יכלו לאכול בשנה
Alpahim iajlu lehejol be-shana
.con lo que cuesta un minuto militar
בעלותה של דקה צבאית.
.Ba-haluta shel daka tsvahit
Cuántos dejarían de ser esclavos
כמה יכלו להפסיק להיות עבדים
Kama iajlu lehafsik lehiyot avadim
.por el precio de una bomba al mar
בעלותה של פצצה אל הים.
.Ba-haluta shel petsatsa el ayam

,Todo está clavado en la memoria
הכל נעוץ בזיכרון,
,Ha-kol nauts ba-zikaron
.espina de la vida y de la historia
עצם של החיים ושל הֶעָבַר.
.Etsem shel hajahim ve shel ehavar

,La memoria pincha hasta sangrar
הזיכרון דוקר עד דימום,
,Ha-zikaron doquer ad dimum
a los pueblos que la amarran
את העמים שקושרים אותו
Et ehamim shekoshrim oto
y no la dejan andar
ולא מאפשרים לו לנוע
Ve lo mehafsherim lo lanuha
.libre como el viento
באופן חופשי בדומה לרוח.
.Be-ofen jofshi bedome la ruhaj

Todos los muertos de la A.M.I.A.x4
כל המתים של הקהילה היהודית בארגנטינה
Kol ha-metim shel ha-kehila ha-yeudit be-Arguentina
,y los de la Embajada de Israel
ואלו של השגרירות של ישראל,
,Ve elu shel ha-shagurirut shel Israel
,el poder secreto de las armas
סוד כוחם החבוי של הנשקים,
,Sod kojam ha-javui shel ha-neshakim
.la justicia que mira y no ve
הצדק שמביט ואינו רואה.
.Ha-tsedek she-mabit ve ehino  rohe

,Todo está escondido en la memoria
הכל מוסתר בזיכרון,
,Ha-kol mustar ba-zikaron
.refugio de la vida y de la historia
מפלטתם של החיים ושל הֶעָבַר.
.Miflat-tam shel ha-jahim ve shel ehavar

,Fue cuando se callaron las iglesias
היה זה הרגע בו הכנסיות שתקו,
,Haya ze ha-regua bo ha-kneciyot shatku
,fue cuando el fútbol se lo comió todo
היה זה הרגע בו הכדורגל טרף את כל הקלפים,
,Haya ze ha-regua bo ha-kadu-reguel taraf et kol ha-klafim
que los padres palotinos y Angelelli
שהכמרים פאלוטינוס ואנחלג'י
She-ha-kmarim  palotinos y Anjlgui
.dejaron su sangre en el lodo
השאירו את דמם בבוץ.
.Esh-hiru et damam ba-bots

,Todo está cargado en la memoria
הכל יושב בזיכרון,
,Hakol yoshev ba-zikaron
.refugio de la vida y de la historia
מפלטתם של החיים ושל הֶעָבַר.
.Miflat-tam shel ha-jahim ve shel ehavar

La memoria estalla hasta vencer a los pueblos
הזיכרון מכה קשות עד להכנעתם של העמים
Ha-zikaron maque kashot ad le-hajnahatam shel ehamim
que la aplastan y que no la dejan ser
אשר מוחצים אותו ולא מאפשרים לו להיות
Ha-sher mojatsim oto ve lo mehafsherim lo lehiyot
libre como el viento. x2
חופשי בדומה לרוח.
.Jofshi bedome laruhaj

,La bala a Chico Mendes en Brasil
הקליע על צ'יקו מנדס בברזיל,
.Ha-kaliha al Chico Mendes be-Brazil
,Ciento cincuenta mil guatemaltecos
מאה וחמישים אלף גואטמליים,
,Meha va jamishim elef Guatemalihim
los mineros que enfrentan al fusil
הכורים העומדים אל מול הנשקים
Ha-korim ha-omdim el mul ha-neshakim
.represión estudiantil en México
דיכוי הסטודנטים במקסיקו.
Dikui ha studentim be-Meksico

,Todo está cargado en la memoria
הכל יושב בזיכרון,
,Ha-kol yoshev ba-zikaron
.arma de la vida y de la historia
נשקם של החיים ושל הֶעָבַר.
.Nishkam shel ha-jahim ve shel ehavar

,América con almas destruidas
אמריקה עם נשמות הרוסות,
,America im neshamot harusot
,los chicos que mata el escuadrón
יחידת המשטרה שהורגת את הילדים.
.iejidat ha-mishtara she-oreguet et ha-ieladim
,el suplicio de Mugica por las villas
עינויי מוחיקה בסביבת שכונות העוני,
,Hinuyehi Mujica be-svivat shjonot ha-oni
.dignidad de Rodolfo Walsh
הגינותו של רודולפו וואלש.
.Haguinuto shel Rodolfo Walsh

,Todo está escondido en la memoria
הכל חבוי בזיכרון,
,Hakol javuhi bazikaron
.arma de la vida y de la historia
נשקם של החיים ושל הֶעָבַר.
.Nishkam shel ha-jahim ve shel ehavar

La memoria apunta hasta matar
הזיכרון מכוון עד להריגתם
Ha-zikaron mejaven ad lehariguatam
a los pueblos que la callan
של העמים שמשתיקים אותו
Shel ehamim she-mashtikim oto
y no la dejan volar
ולא מאפשרים לו את המעוף
Ve lo mehafsherim lo et ha-mahof
.libre como el viento
החופשי בדומה לרוח
Ha-jofshi bedome la ruhaj

y no la dejan volar
ולא מאפשרים לו את המעוף
Ve lo mehafsherim lo et ha-mahof
.libre como el viento
החופשי בדומה לרוח
Ha-jofshi bedome la ruhaj

...Justicia
צדק...
...Tsedek

השיר La canción


הסבר Explicación

todos los muertos de la AMIA"

"y los de la embajada de Israel


Trata sobre dos atentados que fueron cometidos en los años 90
מדובר בשני פיגועים שבוצעו בשנות ה 90
durante de gobierno de Carlos Menem
בתקופת שלטונו של קרלוס מנם
 En la AMIA y el la embajada Israelita en Buenos Aires
בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה ובשגרירות הישראלית בבואנוס איירס

,El fiscal especial para el caso AMIA, Alberto Nisman
התובע המיוחד לענייני הפיגוע בבניין הקהילה היהודית, אלברטו ניסמן
Investigo entre todo el relato Irani en el atentado
חקר בין היתר את הקשר האיראני בפיגוע
Nisman fue asesinado antes de mostrar las conclusiones en el ano 2015 
ניסמן נרצח לפני הגשת המסקנות בשנת 2015

 Los padres palotinos y Angelelli


El 4 de julio de 1976 se conoce
ה 4 ביולי של שנת 1976 מוכר
como el día de masacre de San Patricio
כיום הטבח של סאן פאטריסיו
 en el fueron asesinados de tres sacerdotes
בו נרצחו 3 כמרים
y dos seminaristas palotinos
ושני סמינריסטים פלוטינוס
por los militares argentinos
על ידי אנשי צבא ארגנטינאים

El Obispo Enrique Angelelli
הבישוף אנריקה אנג'לי
,fue caracterizado por su fuerte compromiso social
אופיין בהתחייבותו החברתית הגדולה,
,formó parte del grupo de obispos que se enfrentó
היה חלק מקבוצת הבישופים אשר התעמתה,
 a la dictadura militar y en el 4 de agosto de 1976
בדיקטטורה הצבאית וב 4 באוגוסט של שנת 1976
fue asesinado por ellos
הוא נרצח בידיהם.

"la bala a Chico Mendes en brasil"

,Chico Mendes fue un recolector de caucho
צ'יקו מנדס היה חולב-גומי,
.sindicalista y activista ambiental brasileño
תחת עובד האיגוד ופעיל איכות הסביבה ברזילאי.
Luchó de manera pacífica contra la extracción de madera
הוא לחם בצורה לא אלימה כנגד כריתת העצים
.y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas
והרחבות של שדות המראה על פני שטחו של האמזונס.
 fue asesinado frente a su casa el 22 de diciembre de 1988
רצחו אותו מול ביתו ב 22 בדצמבר 1988.

"150mil guatemaltecos"


El genocidio maya- llamado también
רצח העם של המאיה-  נקרא גם 
genocidio guatemalteco, habría ocurrido 
רצח העם הגואטמלי התרחש
en Guatemala específicamente entre 1981 y 1983
בגואטמלה בעיקר בין השנים 1981 לבין 1983
y se habría desarrollado durante el período de 
והוא קרה בזמן תקופת 
(la Guerra Civil de Guatemala (1960-1996
מלחמת האזרחים של גואטמלה (1996 - 1960)
en el que se produjeron, según el informe  
אשר גרמה, לפי הדוח
Memoria del Silencio"  un aproximado"
"זיכרון השקט" מספר מוערך
de doscientos mil personas desaparecidas/asesinadas
של כמאתיים אלף נעדרים/נרצחים.

"los mineros que enfrentan al fusil"


El masacre de San Juan
הטבח של סאן חואן
Fue echo por
נעשה בידי
El dictador René Barrientos Ortuño
הדיקטטור רנה בארריאנטוס אורס
que consideraba que en los centros mineros
se estaba gestando un nuevo movimiento guerrillero
similar al del Che Guevara en Bolivia

"represion estudiantil en mexico"


El masacre en Tlatelolco, ocurro en la Ciudad de Mexico
הטבח טלטלולקו התרחש במקסיקו סיטי
,en 2 de Octubre 1968
ב-2 באוקטובר 1968,
 en el fueron matados cienes de manifestantes y estudiantes
ובו נטבחו מאות מפגינים וסטודנטים
"Como parte de la "Guerra Sucia
כחלק מ"המלחמה המלוכלכת".


"los chicos que mata el escuadrón"


se refiere a los escuadrones (de policía) de la muerte
הכוונה היא ליחידות (משטרה) מוות
de Rio de Janeiro
של ריו דה ז'ניירו
,que mataban adolescentes sin juicio
אשר היו הורגים בני נוער ללא משפט,
.por considerarlos futuros malvivientes
כיוון שהחשיבו אותם לעברייני העתיד.

"suplicio de Mugica por las villas"


Carlos Mugica fue un sacerdote y profesor argentino
קרלוס מוחיקה היה כומר ומורה ארגנטינאי
"vinculado al "Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo
השתייך לתנועת "הכמרים עבור העולם השלישי"
y a las luchas populares de la Argentina
ולמאבקים הפופולריים בארגנטינה
.de las décadas de 1960 y 1970
בעשורים 1960 ו 1970.
. fue asesinado a balazos en las Buenos Aires
הוא נרצח ביריות בבואנוס איירס.


"dignidad de Rodolfo Walsh"


Rodolfo Walsh fue un escritor y periodista
רודולפו וולש היה סופר ועיתונאי
asesinado por la dictadura militar,
,שנרצח בידי הדיקטטורה הצבאית
fue autor del libro "Operacion masacre"
"היה המחבר של הספר "אופרסיון מסאקרה
y escribió una carta abierta a la junta militar,
,וכתב מכתב ציבורי לחונטה הצבאית
año 76 diciendo la falta de libertad
בשנת 76 המדבר על חוסר החופש
que había en argentina en ese gobierno,
,שהיה קיים בארגנטינה בממשל זה
como respuesta fue asesinado vilmente por los dictadores.
.בתגובה הוא נרצח באופן מרושע של ידי השלטון הדיקטטורי


יום רביעי, 13 ביולי 2016

El Proyecto de Idan Raichel - Todas Las Palabras

El Proyecto de Idan Raichel - Todas Las Palabras
כל המילים - הפרויקט של עידן ריכל

,"La canción "Kol A Milim
Todas las Palabras
 Fue lanzada por El Proyecto de Idan Raichel
en el año 2008
 Supongo que nos encontraremos

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר כל המילים,
"תודאס לאס פאלבראס"
בוצע על ידי הפרויקט של עידן ריכל
בשנת 2008
אני מניח שנפגש


עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב
..Supongo que tú y yo nos encontraremos que
אני מניחה שאתה ואני עוד נפגש ש..
..Ani menija she-ata ve ani od nipaguesh she

tal vez ni nos demos cuenta
אולי אפילו לא נשים לב
Ulahi afilu lo nasim lev
tal vez suceda sin prisa
אולי זה יקרה בלי למהר
Ulahi ze ikre bli lemaher
y sin viento en algún lugar de ayer
ובלי רוח במקום מן העבר
u bli ruhaj be-makom min ehavar
...Presiento que tú y yo nos encontraremos y
אני מרגישה שאתה ואני עוד נפגש ו...
...Ani margisha she-ata ve ani od nipaguesh ve

tal vez nos parezca extraño
אולי זה יראה לנו מוזר
Ulahi ze irahe lanu muzar
,con la ilusión sin prisa y sin voz
עם התקווה, בלי למהר ובלי קול,
,Im atikva, bli lemaher u bli kol
 sin pasos que recorrer
 בלא צעדים שצריך לעבור
Belo tsehadim she tsarij lahavor


:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,Todas las canciones
כל השירים,
,Kol ha-shirim
todas las palabras vienen y bailan
כל המילים באות ורוקדות
kol ha-milim bahot ve rokdot
con el sonido que hace el viento
עם הצליל שעושה הרוח
Im atslil she-osa haruhaj
cuando se acerca a tu boca y tu piel
כאשר היא מתקרבת לפיך ולעורך
kahasher hi mitkarevet le-fija u le-oreja
,mírame un instante
תביט בי לרגע,
,Tabit bi le-rega
toca este silencio que ya se apaga
תיגע בשקט שעוד רגע נכבה
tiga ba-shequet she-od rega nejba
y abraza el aire que se vuelve cielo
וחבק את האוויר שהופך לגן עדן
Ve jabek et ehavir she-ofej le-gan eden
dentro de tu aliento y mi sed
בנשימתך ובצימאוני
be-neshimatej u be-tsimhoni
es el aire el que se vuelve
זהו האוויר שהופך להיות
Zeu hahavir she ofej lehiyot
cielo dentro de mi sed
גן עדן בתוך צימאוני
gan eden betoj tsimhoni
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Supongo que tú y yo nos encontraremos que
אני מניחה שאתה ואני עוד נפגש ו...
...Ani menija she-ata ve ani od nipaguesh ve
tal vez ni nos demos cuenta
אולי אפילו לא נשים לב
Ulahi afilu lo nasim lev
tal vez suceda de prisa y con viento
אולי זה יקרה מהר ועם רוח
Ulahi ze ikre maher ve im ruhaj
 en algún nuevo lugar
במקום חדש כלשהו
be-makom kolshe-u

Presiento que tú y yo nos encontraremos y
אני מרגישה שאתה ואני עוד נפגש ו...
...Ani margisha she-ata ve ani od nipagesh ve
tal vez nos parezca extraño
אולי זה יראה לנו מוזר
Ulahi ze irahe lanu muzar
,con la ilusión sin prisa y sin voz
עם התקווה, בלי למהר ובלי קול,
,Im hatikva bli lemaher u bli kol
con sueños por empezar
עם חלומות להתחיל
im jalomot le-atjil

Coro
פזמון Pizmon

השיר  La canción

יום ראשון, 3 ביולי 2016

Nino Bravo - Un Beso y Una Flor

Nino Bravo - Un Beso y Una Flor
נשיקה ופרח - נינו בראבו


La canción "Neshika u Peraj", Un Beso y Una Flor
fue lanzada por Nino Bravo en el año 1972
 En el año 2012 fue renovado
por el Grupo Azucar Negra
Es un cuento de sobre un amor fuerte
 y sacrificios muy grandes

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר נשיקה ופרח, "און בסו היא אונה פלור"

בוצע על ידי נינו בראבו בשנת 1972
בשנת 2012 הוא חודש
על ידי הלהקה הסוכר נגרה.
זהו סיפור על אהבה חזקה
 והקרבות גדולות מאוד

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo,Dejare mi tierra por ti
אעזוב את אדמתי למענך,
,Ehezov et admati lemahanej
dejare mis campos y me iré
אעזוב את שדותיי ואלך,
Ehezov et sdotahi ve elej
lejos de aquí
הרחק מכאן
Arjek mikan
,Cruzare llorando el jardín y con tus recuerdos partiré
אחצה בבכי את הגן ועם הזיכרונות עלייך אלך,
,Ejetse bebeji et ha-gan ve im ha-zijronot alahij elej
lejos de aquí
הרחק מכאן
Arjek mikan

:Coro 1
פזמון 1: Pizmon
############################################
El día viviré pensando en tu sonrisas
אֶחְיֶה את היום במחשבה על חיוכייך
Ejye et ayom be-majshava al jiyujahij
.de noche las estrellas me acompañaran
בלילה הכוכבים יארחו לי חברה.
.Ba-lahila ha-kojavim ieharju li jevra
seras como una luz que alumbre en mi camino
תהיי בדומה לאור שיאיר בדרכי
Tehi bedome la-or she-yahir bedarki
.me voy pero te juro que mañana volveré
אני עוזב אך אני נשבע לך שמחר אשוב.
.Ani ozev, aj ani nishba-laj she-majar ashuv
############################################


:2 Coro
 פזמון 2: Pizmon
 #######################################
Al partir un beso y una flor
בלכתי נשיקה ופרח
Belejti neshika u peraj
.un te quiero, una caricia y un adiós
אני אוהב אותך, ליטוף וברכת שלום.
.Ani ohev otaj, lituf u birkat shalom
Es ligero equipaje para tan largo viaje
זהו ציוד קל למשא ארוך מאוד
Zeu tsiyud kal le masa aroj meod
.las penas pesan en el corazón
המכאובים מכבידים בתוך הלב.
.A majovim majbidim betoj a lev

Mas allá del mar abra un lugar
מעבר לים צריך להיות מקום
Mehever la yam tsarij lihiyot makom
donde el sol cada mañana brille mas
היכן שהשמש כל בוקר תבהק יותר
Ehijan she-ha-shemesh kol boquer tivhak yoter
forjaran mi destino las piedras del camino
אבני הדרך ייצְרוּ את יעודי
Avnei aderej ieyatsru et iehudi
.lo que nos es querido siempre queda atrás
מה שכן, הוא שיקיר לנו תמיד נישאר מאחור.
.Ma she quen u she-iakir lanu tamid nish-har mehajor
 ######################################

Buscare un hogar para ti
אחפש משכן בשבילך
Ajapes mishkan bishvilej
,donde el cielo se une con el mar
היכן שהרקיע חוֹבֵר אל הים,
Eyjan she-arakiha jover el a yam
.lejos de aquí
הרחק מכאן.
.Arjek mikan
Con mis manos y con tu amor
עם ידי ועם אהבתך
Im yadahi ve im hahavatej
,lograre encontrar otra ilusión
אצליח למצוא תקווה אחרת,
,Atslihaj limtso tikva ajeret
.lejos de aquí
הרחק מכאן.
.Arjek mikan

Coro 1
פזמון 1 Pizmon

Coro 2 x2
פזמון 2 Pizmon

השיר La canción