יום חמישי, 25 באוגוסט 2016

Río Roma - Me Cambiaste la Vida

Río Roma - Me Cambiaste la Vida
שינית את חיי - ריו רומה

La canción "Shinit et Jayahi", Me Cambiaste la Vida
Fue lanzada por Río Roma en el año 2011
Algunas veces todo lo que se necesita
son relaciones saludables

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר שינית את חיי, "מה קמביסטה לה וידה"
בוצע על ידי ריו רומה בשנת 2011
לפעמים כל מה שצריך
היא זוגיות בריאה

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


,Fue un día como cualquiera
היה זה יום אחד כאחר,
,Aya ze yom ejad que-ajer
nunca olvidaré la fecha
לעולם לא השכח את התאריך
Le-olam lo eshkaj et a-taharij
Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar
נכחנו בלי לחשוב על זמן ועל מקום
Najajnu bli lajshov al zman ve al makom
,Algo mágico pasó
קרה משהו קסום,
Kara mashe-u kasum
tu sonrisa me atrapó
החיוך שלך תפס אותי
A-jiyuj shelaj tafas oti

Sin permiso me robaste el corazón
בלא רשות גנבת את לבי
Be lo reshut ganavt et libi
Y así sin decirnos nada
וכך בלי לומר דבר זה לזה
Ve jaj bli lomar davar ze la ze
con una simple mirada
עם מבט פשוט
im mabat pashut
comenzaba nuestro amor
התחילה אהבתנו
Etjila ahavateinu

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Tú me cambiaste la vida
את שינית את חיי
At shinit et jaiahi
desde que llegaste a mi
מאז שהגעת אלי
Me-az she-egat elahi
Eres el sol que ilumina
את היא השמש שמאירה
At y a-shemesh she-mahira
todo mi existir
את כל קיומי
Et kol kiyumi
,Eres un sueño perfecto
הנך חלום מושלם,
,inej jalom mushlam
todo lo encuentro en ti
את הכל אני מוצא בך
Et akol ani motse baj

Tú me cambiaste la vida
את שינית את חיי
At shinit et jaiahi
por ti es que he vuelto a creer
בזכותך היה זה שחזרתי להאמין
Bizjutej aya ze she-jazarti le-a-amin
Ahora sólo tus labios encienden mi piel
עכשיו רק שפתייך מבעירות את עורי
Ajshav rak sfatahij mav-hirot et ori
,Hoy ya no hay dudas aquí
היום כבר אין כאן ספקות,
,Ayom kvar ehin kan sfekot 
el miedo se fue de mí
הפחד עבר ממני
A pajad avar mimeni
Y todo gracias a ti
והכל הודות לך
Ve akol odot laj
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Tan hermosa eres por fuera
את כה מהממת בחיצוניותך
At ko me-a-memet be-jitso-niyu-tej
como nadie en la tierra
אף אחת בעולם לא תשווה לך
Af ajat ba-olam lo tishve laj
Y en tu interior
ובפנימיותך
U be-pnimiyutej
.habita la nobleza y la bondad
תכילי את האצילות והנדיבות.
.Tajili et a-atsilut ve a-nedivut
Hoy la palabra amor tiene otra dimensión
היום למילה אהבה קיים מימד אחר
Ayom la mila ahava kayam meimad a-jer
Día y noche pido
יום וליל אני מבקש
Yom va lahil ani mevaquesh
al cielo por los dos
מן השמים עבור שנינו
Min a-shamahim avur sh-neinu
Ahora todo es tan claro
כעת הכל כה ברור
Kahet akol ko barur
.es a ti a quien yo amo
זאת את מי שאני אוהב.
.Zot at mi she-ani ohev

Me devolviste la ilusión
החזרת לי את התקווה
Ejzart li et atikva

Coro
פזמון Pizmon

Tú me cambiaste la vida x2
את שינית את חיי
At shinit et jayahi
desde que llegaste a mi
מאז שהגעת אלי
Me-az she-egat elahi
,Hoy ya no hay dudas aquí
היום כבר אין כאן ספקות,
,Ayom kvar ehin kan sfekot 
el miedo se fue de mí
הפחד עבר ממני
A pajad avar mimeni
Y todo gracias a ti
והכל הודות לך
Ve akol odot laj


 השיר La canción אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה