יום רביעי, 28 בספטמבר 2016

Piter-G - La Voz De La Gente Vuelve A Ser

Piter-G - La Voz De La Gente Vuelve A Ser
הקול חוזר להיות של העם - פיטר-חה

,"La canción "A Kol Jozer Lihiyot Shel Aham
La Voz De La Gente Vuelve A Ser
Fue lanzada por Piter-G en el año 2015
Hacemos que el mundo sea complicado
Y otros no nos dejan en paz

Sigame en el Blog o en Facebook

השיר הקול חוזר להיות של העם,
"לַה ווֹס וּאֶלְוֵה הַסֵר דֶה לָה חֵנְטֵה"
בוצע על ידי פיטר-חה בשנת 2015
אנו גורמים לעולם להיות מסובך
ואחרים לא מניחים לנו להיות בשקט

עקבו אחרי בבלוג או בפייסבוק

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


Me disteis el poder de hablar
נתתם לי את כוח הדיבור
Natatem li et kohaj a-dibur
,Papá y Mamá
אבא ואמא,
,Abba ve Ima
he crecido con la rabia del que sabe que se ira
גדלתי עם הזעם של זה שיודע שיומו יגיע
Gadalti im a-zaham shel ze she-iodeha she-yomo iaguiha
,Igual que tú, que me escuchas
בדומה לך, שמקשיב לי,
,Be-dome leja, she-makshiv li
Que me entiendes, Quizás seas tú
שמבין אותי, יכול להיות שזה יהיה אתה
She-mevin oti, iajol lehiyot she-ze iye ata
El que haga que me encuentre
זה שיעשה שאמצא את עצמי
Ze she-iahase she-emtsa et atsmi
Estuve buscando dentro de este cuerpo
חיפשתי בתוך גוף זה
Jipasti betoj guf ze
Cuando encontré dentro del vuestro lo que siento
כאשר מצאתי בתוך תוכך את מה שאני מרגיש
Kahasher matsati betoj tojeja et ma she ani marguish
Está en ti, que me escuchas, que me cuidas
זה נמצא בך, שמקשיב לי, ששומר עלי
Ze nimtsa beja, she-makshiv li, she-shomer alahi
Como que el amor es el autor de la vida
כאילו האהבה היא המחברת של החיים
Quehilu a-ahava y a mejaberet shel a-jahim

No saben del juego
הם לא מכירים את המשחק
Em lo makirim et a-misjak
,Los que pensaron que podían cambiar el mundo
אלו שחשבו שיוכלו לשנות את העולם
Elu she-jashvu she-iujlu leshanot et a-olam
con el corazón ciego 
עם הלב כבוי,
,im a-lev kavui
Dale de beber sin que te vea, y no bebe
תן לו לשתות מבלי שהוא יראה אותך, והוא לא שותה
Ten lo lishtot mibli she-u ierhe otja, ve u lo shote
No le des cariño al animal, pues se muere
אם לא תעניק חיבה לחיה, אז היא תמות
im lo tahanik jiba la-jaia, az y tamut
Me respondieron a mi carta de sinceridad
השיבו על מכתבי הכן
Ashivu al mijtavi aquen
Con un beso de carmín grabado al final
 בנשיקה אדומה חתומה בסופו
Binshika aduma jatuma be-sofo
Si con mi música consigo ayudaros
אם בעזרת המוזיקה שלי אני מצליח לעזור לכם
im be-ezrat amuzika sheli ani matslihaj lahazor lajem
Debo seguir componiendo como obligación moral
אני חייב להמשיך להלחין כמחויבות מורלית
Ani jayav le-amshij le-aljin que-mjuiavut moralit

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Tuve que valorar
הייתי צריך להעריך
Ahiti tsarij le-aharij
Lo que hicieron por mí
את שעשו למעני
Et she-asu le mahani
Mi deber es alzar
חובתי היא להרים
Jovati y le arim
Esta voz hacia ti
את קול זה כלפיך
Et kol klapahija
Por tu palabra desde que empecé
בגלל המילה שלך מאז שהתחלתי
Biglal a mila shelja me-az she-etjalti
No me detengo, por ti regrese
אינני מתעכב, בשבילך חזרתי
Eineni mit-aquev, bishvilja jazarti
Una y otra vez
פעם אחר פעם
Paham ajar paham
La voz de la gente vuelve a ser
הקול חוזר להיות של העם
Akol jozer lihiyot shel a-aham
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Por el que lucho y no se supo callar
למען זה שנאבק ולא ידע לשתוק
Lemahan ze she ne-evak ve lo iada lishtok
Por el boli que mancho esta canción de rap
בגלל העט אשר הכתים את שיר ראפ זה
Biglal a et asher ejtim et shir rap ze
Hey man, Soñé más
שמע גבר, חלמתי יותר
Shma guever, jalamti ioter
De lo que debería
ממה שהייתי אמור
Mima she-ahiti amur
Y he conseguido más que
והשגתי יותר מ..,
...Ve esagti ioter mi
.Lo que soñé aquel día
מה שחלמתי באותו היום.
.Ma she-jalamti be-oto a-yom
!No, No pienso parar¡
לא, לא איני מתכוון להפסיק!
!Lo, lo, eini mitkaven le-afsik
Estoy tan cerca
אני כל כך קרוב
Ani kol kaj karov

Escribo para no volverme loco
אני כותב בשביל לא להשתגע
Ani kotev bishvil lo le-ishtagueha
y consigo que me entiendas
ואני מצליח שתבין אותי
ve ani matsli-aj she-tavin oti
La vida será lo que quieras que sea
החיים יהיו איך שתרצה שיהיו
A-jahim ihiyu eij she-tertse she-ihiyu
,No hay definición
לא קיימת ההגדרה,
,Lo kaiemet a-agdara
para tanta pregunta sin respuesta
עבור כל כך הרבה שאלות שאין עליהן תשובה
Avur kol kaj arbe she-elot she-ein alehi-en t-shuva
Olvídate del mundo, Y céntrate en ti
תישכח מהעולם, ותאמין בעצמך
Tishjaj me-a-olam, ve ta-amin be-atsmeja
,Decidirás ser el castigo
הייתה מחליט להיות העונש,
,A-ita majlit lihi-yot a onesh
O el ejemplo a seguir
או הדמות לדוגמה שיש לעקוב אחריה
O a dmut le dugma she iesh la-akov ajareya
,Si eres malos
אם אתה רע,
,im ata ra
.no consigues nada está demostrado
אינך משיג דבר זה דבר מוכח.
.einja masig davar ze davar mujaj
.Tu conciencia nunca dormirá tranquila cuidado
זהירות המצפון שלך לעולם לא ישן ברוגע.
.Zehirut a-matspun shelja le-olam lo ieshan beroga
Dale de comer al perro bueno Y no al perro malo
תאכיל את הכלב הטוב ולא את הכלב הרע
Tahajil et a-quelev a-tov ve lo et a-quelev a-ra
Te puede salir muy caro si le das la razón
זה יכול לעלות לך ביוקר אם תצדיק אותו
Ze iajol la-alot leja beyoquer im tatsdik oto

Los que intentan hacer de este mundo un lugar peor
אלו שמנסים ליצור מעולם זה מקום גרוע יותר
Elu she-menasim litsor me-olam ze makom garuha ioter
No descansan
לא נחים
Lo najim
?Por qué coño iba a hacerlo yo¿
למה לעזאזל אעשה זאת אני?
?Lama la-azazel e-hece zot ani

,Sé que a veces pienso demasiado
אני יודע שלפעמים אני חושב יותר מידי,
,Ani iodea she-lif-amim ani joshev ioter midahi
ese es mi problema
זוהי הבעייה שלי
Zohi a behaya sheli
.Y a la vez lo que hace que sigamos juntos
ובו בזמן זה מה שגורם לזה שנמשיך יחדיו.
.U bo bazman ze ma she-gorem le-ze she-namshij iajdahiv

Me disteis el poder de hablar
נתתם לי את כוח הדיבור
Natatem li et Kohaj a-dibur
Papá y Mamá
אבא ואמא
Abba ve Ima
Y ahora escribo letras
ועכשיו אני כותב את המילים
Ve ajshav ani kotev et a-milim
Con la intención
עם הכוונה
im a-kavana
De cambiar el mundo
לשנות את העולם
Le-shanot et a-olam

Coro
פזמון Pizmon


השיר La cancionיום רביעי, 21 בספטמבר 2016

Marcela Morelo - Buen Dia

Marcela Morelo - Buen Día
יום טוב - מרסלה מורלו

La canción "Yom Tov", Buen Día
Fue lanzada por Marcela Morelo en el año 1999
Una linda canción que es bonito
comenzar con ella, el día

Sigame en el Blog o en Youtube


השיר יום טוב, "בואן דיה"
בוצע על ידי מרסלה מורלו בשנת 1999
זהו שיר נחמד שכייף
להתחיל איתו את היום

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

Buen dia para toda la gente, x2
יום טוב לכל האנשים,
,Yom tov le jol a-ha-nashim
.buen día
יום טוב.
.Yom tov

Lere, lo ley, lo, oh, oh. x4
לה רה, לו לאי, הו, הו, הו

Buen día para toda la gente, x2
יום טוב לכל האנשים,
,Yom tov le jol a-ha-nashim
.buen día
יום טוב.
.Yom Tov
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Hoy tengo un buen día
היום יש לי יום טוב
Ayom iesh li yom tov
y lo voy a cuidar
ואשמור עליו
Ve eshmor a-la-hiv
.un presentimiento que me acompaña
תחושה שמלווה אותי.
.Tjusha she melava oti
x2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Tengo una rumba en mí
יש חגיגה בתוכי
iesh jaguiga betoji
que amarra los versos de 
אשר קושרת את האִמְרות
Asher kosheret et ahimrot
,mi esperanza
של תקוותי,
,Shel tikvati
tengo una rumba en mí que amarra 
יש חגיגה בתוכי אשר קושרת
iesh jaguiga betoji asher kosheret
...los versos
את האִמְרות...
...Et ahimrot

Buen día para toda la gente, x2
יום טוב לכל האנשים,
,Yom tov le jol a-ha-nashim
.buen día
יום טוב.
.Yom tov

Lere, lo ley, lo, oh, oh. x4
לה רה, לו לאי, הו, הו, הו
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,Buen dia, para toda la gente
יום טוב לכל האנשים
Yom tov lejo a-ha-nashim
.buen dia
יום טוב
Yom tov

,Para las mujeres, buen día
לנשים, יום טוב,
,La nashim, yom tov
para todos los hombres
לכל הגברים
Lejol a gvarim
y en especial para TI
ובמיוחד בשבילך
U bimyujad bishvilja
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
en especial para TI x4
במיוחד בשבילך
Bimyujad bishvilja

השיר La canción


יום חמישי, 8 בספטמבר 2016

Grupo Rio - La Universidad

Grupo Rio - La Universidad
האוניברסיטה - גרופו ריו

La canción "A oniversita", La  Universidad
Fue lanzada por Grupo Rio en el año 1986
El ingreso, las dificultades en los estudios
.Y los resultados que son inconclusos
Lo que si, es que el estrés, el fumo y la embriaguez
.perjudican la salude

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר האוניברסיטה, "לה אונברסידאד"
בוצע על ידי גרופו ריו בשנת 1986
הקבלה, קשיי הלימוד
 והתוצאות שאינן חד משמעיות.
מה שכן הוא שהלחץ, העישון ושיכרות
מזיקים לבריאות.

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטוב


...Y ya sabes si esta vez no ingresas
טוב, אתה כבר יודע אם הפעם אתה לא מתקבל...
...Tov, ata kvar iode-a im a-paham ata lo mitkabel

Estar en la universidad, es una cosa de locos
להיות באוניברסיטה, זהו טירוף
Lehiyot ba-oniversita, ze-u teiruf
.estar en la universidad, es una fiesta de monos
להיות באוניברסיטה, זוהי מסיבת קופים.
.Lehiyot ba-oniversita, zohi mesibat kofim

Doce años en la medicina
שתיים עשרה שנים ברפואה
Shteim esre shanim birfuha
terminar limpiando una oficina
ובסוף עובדים בניקוי משרדים
U basof ovdim benikuhi misradim

Estar en la universidad, es una cosa de locos
להיות באוניברסיטה, זהו טירוף
Lehiyot ba-oniversita, ze-u teiruf
.estar en la universidad, es una fiesta de monos
להיות באוניברסיטה, זוהי מסיבת קופים.
.Lehiyot ba-oniversita, zohi mesibat kofim

Derecho y arquitectura
משפטים ואדריכלות
Mishpatim ve adrijalut
terminas en una locura
אתה מסיים עם שיגעון מסוים
Ata mesayem im shiga-on mesuyam

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
No logras encontrar trabajo
אתה לא מצליח למצוא עבודה
Ata lo matsli-aj limtso avoda
sirve muy poco ser profesional
לא משתלם יותר מידי להיות בעל מקצוע
Lo mishtalem ioter midahi lihiyot bal miktsoha
las cosas me han salido mal
הדברים לא צלחו לי
Advarim lo tsalju li
me raya esta universidad
האוניברסיטה הזאת שורטת אותי
A-oniversita a zot soretet oti
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו
cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf

Con tanto esfuerzo ingresaste
במאמץ גדול נכנסת
Be-mahamats gadol nijnasta
oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו

cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf
y ahora ya te reventaste
ועכשיו כבר "נשברת"
"Ve ajshav kvar "nishbarta

Estar en la universidad, es una cosa de locos
להיות באוניברסיטה, זהו טירוף
Lehiyot ba-oniversita, ze-u teiruf
.estar en la universidad, es una fiesta de monos
להיות באוניברסיטה, זוהי מסיבת קופים.
.Lehiyot ba-oniversita, zohi mesibat kofim

No entiendes lo que estás haciendo
אתה לא מבין מה שאתה עושה
Ata lo mevin ma ata oce
las chicas sí que quitan tiempo
הבנות הכן גוזלות זמן
A banot ajen gozlot zman

Estar en la universidad, es una cosa de locos
להיות באוניברסיטה, זהו טירוף
Lehiyot ba-oniversita, ze-u teiruf
locos
משוגעים
Meshugahim
.estar en la universidad, es una fiesta de monos
להיות באוניברסיטה, זוהי מסיבת קופים.
.Lehiyot ba-oniversita, zohi mesibat kofim

Los líos con los policías
הבלאגן מול השוטרים
A balagan mul a shotrim
son como el pan de cada día
הם כבשגרה
Em que-bashigra

Coro
פזמון Pizmon

oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו הו
cosa de locos
טירוף
teiruf

Con tanto esfuerzo ingresaste
במאמץ גדול נכנסת
Be-mahamats gadol nijnasta
oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו

cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf
y ahora ya te reventaste
ועכשיו כבר "נשברת"
"Ve ajshav kvar "nishbarta

Cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf

Exámenes llenos de trucos
מבחנים מלאים בהתחכמויות
Mivjanim melehim be-itjakmuyot
las chelas, los chicles y los puchos
הבירות, המסטיקים והסיגריות
A birot, a mastikim ve a sigariot

Cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf

Ingresas luego del colegio
ברגע שאתה מגיע מבית הספר
Berega she ata meguiha mi behit a sefer
las huelgas , sí que, te hacen viejo
השביתות הכן מזקינות אותך
A shvitot ajen mazkinot otja
estando en la universidad
כאשר אתה באוניברסיטה
Kahasher ata ba-oniversita

^^^^^^^^^^^^^^^^^
oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו הו
cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf
x5^^^^^^^^^^^^^^^
locos x3
משוגעים
Meshugahim

################
oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו הו
cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf
x2 ##############