יום חמישי, 8 בספטמבר 2016

Grupo Rio - La Universidad

Grupo Rio - La Universidad
האוניברסיטה - גרופו ריו

La canción "A oniversita", La  Universidad
Fue lanzada por Grupo Rio en el año 1986
El ingreso, las dificultades en los estudios
.Y los resultados que son inconclusos
Lo que si, es que el estrés, el fumo y la embriaguez
.perjudican la salude

Sigame en el Facebook o en Youtube

השיר האוניברסיטה, "לה אונברסידאד"
בוצע על ידי גרופו ריו בשנת 1986
הקבלה, קשיי הלימוד
 והתוצאות שאינן חד משמעיות.
מה שכן הוא שהלחץ, העישון ושיכרות
מזיקים לבריאות.

עקבו אחרי בפייסבוק או ביוטוב


...Y ya sabes si esta vez no ingresas
טוב, אתה כבר יודע אם הפעם אתה לא מתקבל...
...Tov, ata kvar iode-a im a-paham ata lo mitkabel

Estar en la universidad, es una cosa de locos
להיות באוניברסיטה, זהו טירוף
Lehiyot ba-oniversita, ze-u teiruf
.estar en la universidad, es una fiesta de monos
להיות באוניברסיטה, זוהי מסיבת קופים.
.Lehiyot ba-oniversita, zohi mesibat kofim

Doce años en la medicina
שתיים עשרה שנים ברפואה
Shteim esre shanim birfuha
terminar limpiando una oficina
ובסוף עובדים בניקוי משרדים
U basof ovdim benikuhi misradim

Estar en la universidad, es una cosa de locos
להיות באוניברסיטה, זהו טירוף
Lehiyot ba-oniversita, ze-u teiruf
.estar en la universidad, es una fiesta de monos
להיות באוניברסיטה, זוהי מסיבת קופים.
.Lehiyot ba-oniversita, zohi mesibat kofim

Derecho y arquitectura
משפטים ואדריכלות
Mishpatim ve adrijalut
terminas en una locura
אתה מסיים עם שיגעון מסוים
Ata mesayem im shiga-on mesuyam

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
No logras encontrar trabajo
אתה לא מצליח למצוא עבודה
Ata lo matsli-aj limtso avoda
sirve muy poco ser profesional
לא משתלם יותר מידי להיות בעל מקצוע
Lo mishtalem ioter midahi lihiyot bal miktsoha
las cosas me han salido mal
הדברים לא צלחו לי
Advarim lo tsalju li
me raya esta universidad
האוניברסיטה הזאת שורטת אותי
A-oniversita a zot soretet oti
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו
cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf

Con tanto esfuerzo ingresaste
במאמץ גדול נכנסת
Be-mahamats gadol nijnasta
oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו

cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf
y ahora ya te reventaste
ועכשיו כבר "נשברת"
"Ve ajshav kvar "nishbarta

Estar en la universidad, es una cosa de locos
להיות באוניברסיטה, זהו טירוף
Lehiyot ba-oniversita, ze-u teiruf
.estar en la universidad, es una fiesta de monos
להיות באוניברסיטה, זוהי מסיבת קופים.
.Lehiyot ba-oniversita, zohi mesibat kofim

No entiendes lo que estás haciendo
אתה לא מבין מה שאתה עושה
Ata lo mevin ma ata oce
las chicas sí que quitan tiempo
הבנות הכן גוזלות זמן
A banot ajen gozlot zman

Estar en la universidad, es una cosa de locos
להיות באוניברסיטה, זהו טירוף
Lehiyot ba-oniversita, ze-u teiruf
locos
משוגעים
Meshugahim
.estar en la universidad, es una fiesta de monos
להיות באוניברסיטה, זוהי מסיבת קופים.
.Lehiyot ba-oniversita, zohi mesibat kofim

Los líos con los policías
הבלאגן מול השוטרים
A balagan mul a shotrim
son como el pan de cada día
הם כבשגרה
Em que-bashigra

Coro
פזמון Pizmon

oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו הו
cosa de locos
טירוף
teiruf

Con tanto esfuerzo ingresaste
במאמץ גדול נכנסת
Be-mahamats gadol nijnasta
oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו

cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf
y ahora ya te reventaste
ועכשיו כבר "נשברת"
"Ve ajshav kvar "nishbarta

Cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf

Exámenes llenos de trucos
מבחנים מלאים בהתחכמויות
Mivjanim melehim be-itjakmuyot
las chelas, los chicles y los puchos
הבירות, המסטיקים והסיגריות
A birot, a mastikim ve a sigariot

Cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf

Ingresas luego del colegio
ברגע שאתה מגיע מבית הספר
Berega she ata meguiha mi behit a sefer
las huelgas , sí que, te hacen viejo
השביתות הכן מזקינות אותך
A shvitot ajen mazkinot otja
estando en la universidad
כאשר אתה באוניברסיטה
Kahasher ata ba-oniversita

^^^^^^^^^^^^^^^^^
oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו הו
cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf
x5^^^^^^^^^^^^^^^
locos x3
משוגעים
Meshugahim

################
oh oh oh oh oh oh
הו הו הו הו הו הו הו
cosa de locos
זהו טירוף
Ze-u teiruf
x2 ##############


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה