יום רביעי, 21 בדצמבר 2016

Joan Manuel Serrat - Esos Locos Bajitos

Joan Manuel Serrat - Esos Locos Bajitos
המשוגעים הנמוכים הללו - ז'ואן מנואל סראט

,"La canción "A-me-shu-gahim a nemujim a lalu
Esos Locos Bajitos
Fue lanzada por Joan Manuel Serrat en el año 1981
Antes de cantar la
:dice lo siguiente

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר המשוגעים הנמוכים הללו,
"אסוס לוקוס בחיטוס"
בוצע על ידי ז'ואן מנואל סראט בשנת 1981
לפני שהוא שר את השיר
הוא אומר את הדברים הבאים:

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


Hace unos cuantos años
לפני כמה שנים
Lifnehi kama shanim
Recuerdo que me impresiono mucho
אני זוכר שהדהים אותי רבות
Ani zojer she-edhim oti rabot
.Una cosa que lei de Miguel Gil
משהו שקראתי, של מיגאל חיל.
.Mashu she-karati, shel Miguel Gil
Miguel dijo que los niños
מיגאל אמר שהילדים
Miguel amar she a ieladim
no son mas que locos bajitos
הם לא יותר ממשוגעים נמוכים
Em lo ioter mi meshugahim nemujim
tiene la evidencia, esta bien clara
יש לו הוכחות, זה די ברור
iesh lo ojajot, ze dei barur
Bajitos... son bajitos
נמוכים...הם נמוכים
Nemujim...em nemujim
y Que están locos
ושהם משוגעים
Ve she em meshugahim
Nada mas se tiene que vivir con ellos
אך ורק צריך לחיות אייתם
Aj ve rak tsarij lij-iot itam

Mas hay que sentir cada uno de estos sueños
אף ועוד יש להצטער על כל אחד מחלומות הללו
Af ve od iesh le-its-taher al kol ejad me jalomot alalu
,que los adultos con las tijeras, raras
שהמבוגרים עם מספריים, משונים,
,She a mevugarim im misparahim, meshunim
los van cortando... para convertir los
הולכים וגוזרים... כדי להפוך אותם
Oljim ve gozrim... quedehi la afoj otam
en esas cosas que estan andando por nuestras calles
לדברים הללו אשר מסתובבים ברחובותינו
La davarim alalu asher mistovevim be rejovotinu
con pantalones y faldas
עם מכנסים וחצאיות
im mijnasahim ve jatsahiyot

Dedicado a Miguel Gilar y a los niños
מוקדש למיגאל חילר ולילדים
Mukdash le Miguel Gilar ve la ieladim,A menudo los hijos se nos parecen
לעיתים ילדינו דומים לנו
Le-itim ieladenu domim lanu
.y así nos dan la primera satisfacción
וכך הם מעניקים לנו את הסיפוק הראשון.
.Ve jaj em ma-anikim lanu et a sipuk a rishon
,ésos que se menean con nuestros gestos
אלו שנעים בהתאם להתנהגות שלנו,
,Elu she-na-im be-et-em la-it-na-agut shelanu
echando mano a cuanto hay a su alrededor
לוקחים את כל מה שיש מסביבם.
.Lo kjim et kol ma she-iesh misvivam

,Esos locos bajitos que se incorporan
המשוגעים הנמוכים הללו שיושבים זקופים,
,A meshugahim a nemujim alalu she-ioshvim zkufim
,con los ojos abiertos de par en par
עם העיניים פקוחות לרווחה,
,im a-ehinahim pkujot lirvaja
sin respeto al horario ni a las costumbres
ללא כבוד לשעה וגם לא לנוהגים
Le lo kavod la shaha ve gam lo la no-aguim
.y a los que, por su bien, hay que domesticar
ואלו, שלטובתם האישית, יש לביית.
 Ve elu, she letovatam a-ishit, iesh levayet

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,Niño
ילד
ieled
.deja ya de joder con la pelota
תפסיק להציק עם הכדור.
.Tafsik le atsik im a kadur
,Niño
ילד,
,ieled
,que eso no se dice
את זה לא אומרים,
,Et ze lo omrim
,que eso no se hace
את זה לא עושים,
,Et ze lo osim
.que eso no se toca
בזה לא נוגעים.
.Be ze lo noguim
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma
הם נושאים עימם את אלילנו ושפתינו,
,Em noshim imam et elilenu u sfateinu
.con nuestros rencores y nuestro porvenir
עם הטינות והעתיד לבוא אלינו.
.im a tinot ve a-atid lavo alehinu
Por eso nos parece que son de goma
לכן נדמה לנו שהם עשויים מגומי
La jen nidme lanu she em asuhim mi gumi
y que les bastan nuestros cuentos
ושמספיקים להם סיפורינו
Ve she maspikim la-em sipurehinu
.para dormir
כדי לישון.
.Quedehi lishon

Nos empeñamos en dirigir sus vidas
אנו מתעקשים להכתיב את חייהם
Anu mit-akshim le ajtiv et jayehem
.sin saber el oficio y sin vocación
מבלי לדעת את התפקיד ובלי ייעוד.
.Mibli la da-at et a tafkid u bli ye-ud
Les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones
אנו מעבירים להם את תסכולינו
Anu ma-avirim la em et tiskulenu
con la leche templada
עם חלב חם
im jalav jam
.y en cada canción
ובכל שיר.
.U bejol shir

Coro
פזמון Pizmon

,Y Nada, ni nadie puede impedir que sufran
ושום דבר, גם לא אף אחד יכול למנוע שיסבלו
Ve shum davar, gam lo af ejad iajol limnoha she-isbelu
,que las agujas avancen en el reloj
שמחוגיו של השעון יתקדמו,
,She mejogahiv shel a sha-on itkadmu
,que decidan por ellos, que se equivoquen
שיחליטו למען עצמם, שיטעו,
,She iajlitu lemahan atsmam, she it-u
que crezcan y que un día
שיגדלו ויום אחד
She igdelu ve yom ejad
.nos digan adiós
יאמרו לנו להתראות.
.iomru lanu lehitra-ot


השיר La canciónEnglish

יום רביעי, 14 בדצמבר 2016

Nicky Jam - Hasta el Amanecer

Nicky Jam - Hasta el Amanecer
עד הזריחה - ניקי ג'אם

La canción "Ad a Zrija", Hasta el Amanecer
Fue lanzada por Nicky Jam en el año 2016
La situación que ocurre en el clip es un poco complicada
La intención supuesta mente es de pasión, travesura
Pero se tiene que comprender el limite
.entre lo permitido y lo prohibido

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר עד הזריחה, "הסטה אל המנסר"
בוצע על ידי ניקי ג'אם בשנת 2016
הסיטואציה שמתרחשת בקליפ היא קצת מסובכת,
הכוונה ככל הנראה היא תשוקה, שובבות
אך צריך לדעת היכן הגבול
בין המותר לאסור.

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cómo tú te llamas yo no sé
מהו שמך איני יודע
Ma-u shmej eini iode-a
De dónde llegaste, ni pregunté
מהיכן הגעת, אפילו לא שאלתי
Me-eijan egat, afilu lo sha-alti
...Lo único que sé, es que quiero con usted
כל מה שאני יודע, הוא שעמך אני רוצה...
...Kol ma she-ani iode-a, u she-imej ani rotse
Quedarme contigo hasta el amanecer
 להישאר איתך עד הזריחה
Le-isha-er itaj ad a-zrija
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

:1 Coro
פזמון 1: Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cómo tú te llamas yo no sé
מהו שמך איני יודע
Ma-u shmej eini iode-a
De dónde llegaste ni pregunté
מהיכן הגעת, אפילו לא שאלתי
Me-eijan egat, afilu lo sha-alti
...Lo único que sé, que quiero con usted
כל מה שאני יודע, שעמך אני רוצה...
...Kol ma she ani iode-a, she imej ani rotse
Quedarme contigo hasta el amanecer
להישאר איתך עד הזריחה
Le-isha-er itaj ad a-zrija
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Óyeme mamasita, tu cuerpo y carita
תקשיבי לי חמודונת, הגוף והפנים שלך
Takshivi li jamudonet, a-guf ve a-panim shelaj
Piel morena lo que uno necesita
שחומי עור כפי שאחד צריך
 Shajumei or kfi she tsarij
Mirando una chica tan bonita
בזמן שהוא מביט על בחורה כה יפה
Bizman she u mabit al bajura ko iafa
Y pregunto por qué anda tan solita
ושואל אותה מדוע היא נעה לבדה
Ve shoel ota madua y na-a levada

Ven dale ahí ahí moviendo todo eso pa' mí
בואי קדימה הו הו מניעה הכל למעני
Bohi kadima, o o, maniha akol akol le-mahani
No importa idioma ni el país
השפה לא משנה לי ואף לא המדינה
A-safa lo meshan li ve af lo a-medina
Ya vámonos de aquí
בואי נלך כבר מכאן
Bohi nelej kvar mikan
,Que tengo algo bueno para ti
כי יש לי משהו טוב בשבילך,
,Ki iesh li mashe-u tov bishvilej
Una noche de aventura hay que vivir
יש לחיות לילה עתיר הרפתקאות
iesh lijio layla atir arpat-ka-ot
Óyeme ahí, ahí
תקשיבי לי הו, הו
Takshivi li o, o
mami vamos a darle
חמודה בואי נעשה זאת
Jamuda bohi nahace zot
Rumbeando y bebiendo, a la vez
חגיגה ושתייה, יחדיו
Jaguiga u shtia, iajdahiv
Tu tranquila que yo te daré
את תהי רגועה כי אני אתן לך
At tehi regua ki ani eten laj
Una noche llena de placer
לילה מלא בתענוגות
Layla male be-ta-anugot

1 Coro
פזמון 1 Pizmon

Yo,yo pendiente a ti
אני, אני תלוי בך
Ani, ani taluhi baj
como bailas así con ese movimiento
באיך שאת רוקדת עם התנועה הזו
Be ehij she at roquedet im a-tnua a-zo
me hipnotizas, me voy acercando hacia a ti
את מהפנטת אותי, אני מתקרב אלייך
At me-apnetet oti, ani mitkarev elahij
,y te digo yo a ti al oído
ואומר אל אוזנך,
,Ve omer el oznej
escúchame mami, yo te estoy queriendo"
"תקשיבי חמודה, אני רוצה אותך
Tak-shivi jamuda, ani rotse otaj"
"siento algo por dentro
אני מרגיש משהו בתוכי"
"Ani marguish mashe-u betoji
"y tú me dices "estás muy loco, deja eso
ואת אומרת לי "השתגעת יתר על המידה, תניח לזה".
."Ve at omeret li "ishtagata ieter al amida, tanihaj le ze
mami, yo te estoy queriendo
חמודה, אני רוצה אותך
Jamuda, ani rotse otaj
siento algo por dentro
אני מרגיש משהו בתוכי
ani marguish mashe-u betoji
me muero por llevarte
אני משתוקק לקחת אותך
Ani mishtoquek lakajat otaj

1 Coro
פזמון 1 Pizmon

Coro
פזמון Pizmon

(Cómo tú te llamas yo no sé (no sé
מהו שמך איני יודע(איני יודע)
(Ma-u shmej eini iode-a (eini iode-a
De dónde llegaste ni pregunté
מהיכן הגעת, אפילו לא שאלתי
Me-eijan egat, afilu lo sha-alti
Lo único que sé, que quiero con usted
כל מה שאני יודע, שעמך אני רוצה
Kol ma she-ani iode-a, u ze she-imej ani rotse
Quedarme contigo hasta el amanecer
להישאר איתך עד הזריחה
Le-isha-er itaj ad a-zrija


(N I C K (Nicky Nicky Nicky Jam
נ י ק (ניקי ניקי ניקי ג'אם)
Saga White Black
סגה וויט בלאק
La industria inc
לה ינדוסטריה ינק

השיר La canción