יום רביעי, 21 בדצמבר 2016

Joan Manuel Serrat - Esos Locos Bajitos

Joan Manuel Serrat - Esos Locos Bajitos
המשוגעים הנמוכים הללו - ז'ואן מנואל סראט

,"La canción "A-me-shu-gahim a nemujim a lalu
Esos Locos Bajitos
Fue lanzada por Joan Manuel Serrat en el año 1981
Antes de cantar la
:dice lo siguiente

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר המשוגעים הנמוכים הללו,
"אסוס לוקוס בחיטוס"
בוצע על ידי ז'ואן מנואל סראט בשנת 1981
לפני שהוא שר את השיר
הוא אומר את הדברים הבאים:

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo


Hace unos cuantos años
לפני כמה שנים
Lifnehi kama shanim
Recuerdo que me impresiono mucho
אני זוכר שהדהים אותי רבות
Ani zojer she-edhim oti rabot
.Una cosa que lei de Miguel Gil
משהו שקראתי, של מיגאל חיל.
.Mashu she-karati, shel Miguel Gil
Miguel dijo que los niños
מיגאל אמר שהילדים
Miguel amar she a ieladim
no son mas que locos bajitos
הם לא יותר ממשוגעים נמוכים
Em lo ioter mi meshugahim nemujim
tiene la evidencia, esta bien clara
יש לו הוכחות, זה די ברור
iesh lo ojajot, ze dei barur
Bajitos... son bajitos
נמוכים...הם נמוכים
Nemujim...em nemujim
y Que están locos
ושהם משוגעים
Ve she em meshugahim
Nada mas se tiene que vivir con ellos
אך ורק צריך לחיות אייתם
Aj ve rak tsarij lij-iot itam

Mas hay que sentir cada uno de estos sueños
אף ועוד יש להצטער על כל אחד מחלומות הללו
Af ve od iesh le-its-taher al kol ejad me jalomot alalu
,que los adultos con las tijeras, raras
שהמבוגרים עם מספריים, משונים,
,She a mevugarim im misparahim, meshunim
los van cortando... para convertir los
הולכים וגוזרים... כדי להפוך אותם
Oljim ve gozrim... quedehi la afoj otam
en esas cosas que estan andando por nuestras calles
לדברים הללו אשר מסתובבים ברחובותינו
La davarim alalu asher mistovevim be rejovotinu
con pantalones y faldas
עם מכנסים וחצאיות
im mijnasahim ve jatsahiyot

Dedicado a Miguel Gilar y a los niños
מוקדש למיגאל חילר ולילדים
Mukdash le Miguel Gilar ve la ieladim,A menudo los hijos se nos parecen
לעיתים ילדינו דומים לנו
Le-itim ieladenu domim lanu
.y así nos dan la primera satisfacción
וכך הם מעניקים לנו את הסיפוק הראשון.
.Ve jaj em ma-anikim lanu et a sipuk a rishon
,ésos que se menean con nuestros gestos
אלו שנעים בהתאם להתנהגות שלנו,
,Elu she-na-im be-et-em la-it-na-agut shelanu
echando mano a cuanto hay a su alrededor
לוקחים את כל מה שיש מסביבם.
.Lo kjim et kol ma she-iesh misvivam

,Esos locos bajitos que se incorporan
המשוגעים הנמוכים הללו שיושבים זקופים,
,A meshugahim a nemujim alalu she-ioshvim zkufim
,con los ojos abiertos de par en par
עם העיניים פקוחות לרווחה,
,im a-ehinahim pkujot lirvaja
sin respeto al horario ni a las costumbres
ללא כבוד לשעה וגם לא לנוהגים
Le lo kavod la shaha ve gam lo la no-aguim
.y a los que, por su bien, hay que domesticar
ואלו, שלטובתם האישית, יש לביית.
 Ve elu, she letovatam a-ishit, iesh levayet

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,Niño
ילד
ieled
.deja ya de joder con la pelota
תפסיק להציק עם הכדור.
.Tafsik le atsik im a kadur
,Niño
ילד,
,ieled
,que eso no se dice
את זה לא אומרים,
,Et ze lo omrim
,que eso no se hace
את זה לא עושים,
,Et ze lo osim
.que eso no se toca
בזה לא נוגעים.
.Be ze lo noguim
&&&&&&&&&&&&&&&&&&

,Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma
הם נושאים עימם את אלילנו ושפתינו,
,Em noshim imam et elilenu u sfateinu
.con nuestros rencores y nuestro porvenir
עם הטינות והעתיד לבוא אלינו.
.im a tinot ve a-atid lavo alehinu
Por eso nos parece que son de goma
לכן נדמה לנו שהם עשויים מגומי
La jen nidme lanu she em asuhim mi gumi
y que les bastan nuestros cuentos
ושמספיקים להם סיפורינו
Ve she maspikim la-em sipurehinu
.para dormir
כדי לישון.
.Quedehi lishon

Nos empeñamos en dirigir sus vidas
אנו מתעקשים להכתיב את חייהם
Anu mit-akshim le ajtiv et jayehem
.sin saber el oficio y sin vocación
מבלי לדעת את התפקיד ובלי ייעוד.
.Mibli la da-at et a tafkid u bli ye-ud
Les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones
אנו מעבירים להם את תסכולינו
Anu ma-avirim la em et tiskulenu
con la leche templada
עם חלב חם
im jalav jam
.y en cada canción
ובכל שיר.
.U bejol shir

Coro
פזמון Pizmon

,Y Nada, ni nadie puede impedir que sufran
ושום דבר, גם לא אף אחד יכול למנוע שיסבלו
Ve shum davar, gam lo af ejad iajol limnoha she-isbelu
,que las agujas avancen en el reloj
שמחוגיו של השעון יתקדמו,
,She mejogahiv shel a sha-on itkadmu
,que decidan por ellos, que se equivoquen
שיחליטו למען עצמם, שיטעו,
,She iajlitu lemahan atsmam, she it-u
que crezcan y que un día
שיגדלו ויום אחד
She igdelu ve yom ejad
.nos digan adiós
יאמרו לנו להתראות.
.iomru lanu lehitra-ot


השיר La canciónEnglish

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה