יום רביעי, 22 במרץ 2017

Soledad y Natalia Pastorutti - Tren Del Cielo

Soledad y Natalia Pastorutti - Tren Del Cielo
רכבת השמיים - סולדד ונאטי פסטורוטי

,"La cancion "Raquevet a Shamaim
Tren Del Cielo
Fue lanzada por Soledad y Natalia Pastorutti
en el año 2001

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר רכבת השמיים,
"טרן דל סיאלו"
בוצע על ידי סולדד ונאטליה פסטורוטי
בשנת 2001

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

Viajo por las nubes
אני נוסעת בין העננים
Ani nosa-at bein a-ananim
voy llevando mi canción
נושאת את שירי
Nocet et shiri
vuelo por los cielos
עפה ברחבי השמיים
Afa be rajvei a shama-im
.con las alas de mi corazón
עם כנפיו של לבי.
.im knafa-iv shel libi
Déjame que llegue
תניח לי להגיע
Tani-aj li le a-gui-a
.que me esta llamando el sol
כי השמש קוראת לי.
.Ki a shemesh koret li
Vuelan los que pueden
עפים אלו שיכולים
Afim elu she yejolim
.volar con la imaginación
לעוף  בעזרת הדמיון.
.La-uf be-ezrat a dim-ion

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Voy, voy llegando al sol
אני הולכת, אני הולכת ומגיע אל השמש
Ani olejet, ani olejet u magui-a el a shemesh
.ven, que nos lleva el viento
בוא, כי הרוח לוקחת אותנו.
,Bo, ki aru-aj lokajat otanu
Ahora voy, llevo mi emoción
עכשיו אני הולכת, נושאת את ההתרגשות שלי
Ajshav ani olejet, nocet et a itragshut sheli
.voy...por el tren del cielo
אני נוסעת...ברכבת השמיים.
.Ani nosaat... be raquevet a shama-im
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Voy por la montaña
אני נעה בהר
Ani na-a ba-ar
hasta que me abrace el mar
עד שהים יחבק אותי
Ad she a-iam yejabek oti
por la Pachamama
בזכות אמא אדמה
Bizjut ima adama
.que nos da la libertad
אשר נותנת לנו את החופש.
.Asher notenet lanu et a jofesh

Voy por los caminos
אני צועדת בדרכים
Ani tso-edet badrajim
,que nos llevan a la verdad
אשר האמת לוקחת אותנו,
,Asher a emet lokajat otanu
la senda del indio
דרכו של האינדיאני
Darko shel a-indi-ani
.para toda la humanidad
לכל האנושות.
.Le jol a enoshut

Coro
פזמון Pizmon

Arriba, todo el mundo
קדימה, כולם
Kadima, kulam

Coro
פזמון Pizmon

Ahora,voy llegando al sol
עכשיו, אני מגיעה אל השמש
Ajshav, ani ma-gui-a el a shemesh
.ven, que nos lleva el viento
בוא, כי הרוח לוקחת אותנו.
.Bo, qui aru-aj lokajat  otanu
Ahora voy, llevo mi emoción
עכשיו אני הולכת, נושאת את ההתרגשות שלי
Ajshav ani olejet, nocet et a itragshut sheli
...voy
אני נוסעת...
...Ani nosaat
por el tren del cielo x4
ברכבת השמיים
Be raquevet a shama-im

השיר La canción


יום חמישי, 16 במרץ 2017

Amaral - 500 Vidas

Amaral - Quinientas Vidas
חמש מאות חיים - אמאראל

La canción "500 Jaim", 500 Vidas
Fue lanzada por Amaral en el año 2015

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר 500 חיים, "500 וידאס"
בוצע על ידי אמאראל בשנת 2015

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en HebreoQuiero vivir 500 vidas
אני רוצה לחיות 500 חיים
Ani rotsa lijiot Jamesh-meot jaim
Quiero una distinta cada día
אני רוצה אחת שונה בכל יום
Ani rosha ajat shona be jol yom
Unas donde sea la heroína
חלק בהם אהיה הגיבורה
Jelek ba-em e-eye a guibora
Otras donde esté entre bambalinas
אחרים בהם אהיה בין וילונות הבמה
Ajerim ba-em e-eye bein vilonot a bama

Quiero capturar este momento
אני רוצה לתפוס את רגע זה
Ani rotsa litfos et rega ze
Y convertirlo en un segundo eterno
ולהפוך אותו לשנייה נצחית
Ve la-afoj oto lishniya nitsjit
Quiero recurrir a su recuerdo
אני רוצה לפנות אל זיכרון זה
Ani rotsa lifnot el zikaron ze
Cuando me amenacen malos tiempos
כאשר זמנים רעים יאיימו עלי.
.Kaasher zmanim raim ie-aimu alai

Quiero desafiar las leyes
אני רוצה להתגרות בחוקים
Ani rotsa le itgarot ba jukim
De la vida y de la muerte
 של החיים ושל המוות
Shel a jaim ve shel a mavet
Quiero regresar a este lugar
אני רוצה לחזור למקום הזה
Ani rotse lajzor la makom aze
.Donde el tiempo aún me pertenece
היכן שהזמן עדיין שייך לי.
.Eijan she a zman adain shaiaj li

Ahora quiero reencarnarme en un jaguar
כעת אני רוצה להתגלגל בתור יגואר
Kaent ani rotsa le itgalguel betor Yaguar
Para ser un gato en tu regazo
כדי להיות חתול בחיקך
Qudei lei-iot jatul be jeiqueja
Quiero que mi espíritu inmortal
אני רוצה שהנשמה האלמותית שלי
Ani rotsa she a neshama a almavtit sheli
Vuelva a la vida
תחזור לחיים
Tajzor la jaim
cada nuevo día x4
בכל יום חדש
Be jol yom jadash

Quiero vivir 500 vidas
אני רוצה לחיות 500 חיים
Ani rotsa lijiot Jamesh-meot jaim
Quiero una distinta cada día
אני רוצה אחת שונה בכל יום
Ani rosha ajat shona be jol yom
Quiero capturar este momento
אני רוצה לתפוס את רגע זה
Ani rotsa litfos et rega ze
Y convertirlo en un segundo eterno
ולהפוך אותו לשנייה נצחית
Ve la-afoj oto lishniya nitsjit

Y ahora quiero que mi espíritu inmortal
ועכשיו אני רוצה שהנשמה האלמותית שלי
Ve ajshav ani rotsa she a neshama a almavtit sheli
Vuelva a la vida
תחזור לחיים
Tajzor la jaim
cada nuevo día x4
בכל יום חדש
Be jol yom jadash


השיר La canción
יום חמישי, 2 במרץ 2017

Enanitos Verdes - Luz De Día

Enanitos Verdes - Luz De Día
אור היום - אנניטוס ורדס

La canción "Or a Yom", Luz De Dia
Fue lanzada por los Enanitos Verdes en el año 1999
En el año 2012 salio un lindo Cover
por Coti y Rosario Flores

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר אור היום, "לוס דה דיה"
בוצע על ידי אנניטוס ורדס בשנת 1999
בשנת 2012 יצא קובר יפה
על ידי קוטי ורוסריו פלורס

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב

קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

Destapa el champagne
תפתחי את השמפניה
Tifteji et a shampaña
Apaga la luces
תכבי את האורות
Tejabi et a-orot
Dejemos las velas encendidas
נשאיר את הנרות דולקים
Nash-ir et a-nerot dolkim
.Y afuera las heridas
ואת הפצעים בחוץ.
.Ve et a pts-im bajuts

Ya no pienses más
כבר על תחשבי יותר
Kvar al tajshevi ioter
En nuestro pasado
על עברנו
Al avareinu
Hagamos que choquen nuestras copas
נשיק את גביעינו
Nashik et gvi-enu
.Por habernos encontrado
כיוון שפגשנו זה את זה.
.Queivan she-pagashnu ze et ze

Y porque puedo mirar el cielo
כיוון שאני יכול להביט בשמיים
Ve queivan she-ani iajol le-abit ba-shama-im
Besar tu manos
לנשק את ידייך
Le nashek et iada-ij
Sentir tu cuerpo
להרגיש את גופך
Le-arguish et gufej
Decir tu nombre
לומר את שמך
Lomar et shmej

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Y las caricias serán la brisa
והליטופים יהיו משב הרוח
Ve a litufim iyu mashav a ru-aj
Que aviva el fuego de nuestro amor
אשר יעצים את האש של אהבתנו
Asher ia-atsim et a-esh shel a-avateinu
.De nuestro amor
של אהבתנו.
.Shel a-avateinu
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Porque puedo ser luz de noche
כי אני יכול להיות אור הלילה
Ki ani iajol lei-iot or a layla
Ser luz de día
להיות אור היום
Lei-iot or a yom
Frenar el mundo
לְהָאֵט את העולם
Le a-et et a-olam
Por un segundo
לרגע
Le-rega
Coro
פזמון Pizmon

El tiempo dejo
הזמן השאיר
A zman esh-ir
Su huella imborrable
את סימניו הבלתי מחיקים
Et simana-iv a bilti me-jikim
Y aunque nuestras vidas son distintas
ולמרות השוני בין חיינו
Ve lamrot a shoni bein ja-ienu
.Esta noche todo vale
הכל תקף בלילה זה.
.A kol taquef be layla ze

Tu piel y mi piel
עורך ועורי
Orej ve ori
Ves que se reconocen
את רואה שהם מזהים זה את זה.
.At roa she em meza-im ze et ze
Es la memoria que hay
זה הזיכרון שיש
Ze a zikaron she-iesh
.En nuestros corazones
בלבבותינו.
.Be levavoteinu

Porque puedo mirar el cielo
כיוון שאני יכול להביט בשמיים
Queivan she-ani iajol le-abit ba-shama-im
Besar tus manos
לנשק את ידייך
Lenashek et iada-ij
Sentir tu cuerpo
לחוש את גופך
La-jush et gufej
Decir tu nombre
לומר את שמך
Lomar et shmej

Coro
פזמון Pizmon

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Porque puedo ser luz de noche
כיוון שאני יכול להיות אור הלילה
Queivan ani iajol lei-iot or a layla
Ser luz de día
להיות אור היום
Lei-iot or a yom
Frenar el mundo
לְהָאֵט את העולם
Le a-et et a-olam
Por un segundo
לרגע
Le-rega
Y que me digas
ושתגידי לי
Ve she taguidi li
Cuanto querías
כמה רצית
Kama ratsit
Que esto pasara una vez más
שזה יקרה פעם אחת נוספת
She ze ikre pa-am ajat nosefet
.Y otra vez más
ועוד אחת נוספת.
.Ve od ajat nosefet
x2&&&&&&&&&&&&&&&&&&

.Y otra vez más
ועוד אחת נוספת.
.Ve od ajat nosefet

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sin tu amor no se vivir
בלי אהבתך איני יודע לחיות
Bli a-avatej eini iode-a lij-iot
Porque sin tu amor
כיוון שבלי אהבתך
Queivan she bli a-avatej
.Yo me voy a morir de pena
אני אמות מצער.
.Ani amut mi tsa-ar
x2^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


השיר La canción