יום שלישי, 25 באפריל 2017

Buceo Invisible - Para Siempre

Buceo Invisible - Para Siempre
לעד - בוסאו הין ויסיבלה

La canción "Laad", Para Siempre
Fue lanzada por Buceo Invisible
en el año 2015

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר לעד, "פארה סיאמפרה"
בוצע על ידי בוסאו הין ויסיבלה
בשנת 2015

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


Que esa parte de la música
שהחלק הזה של המוזיקה
She a jelek aze shel a muzica
Dure para siempre
יאריך לעד.
.ia-arij laad
Que el perfume de los tilos
שבושם עצי התִּרְזָה
She bosem atsei a tirza
Dure para siempre
יאריך לעד
.ia-arij laad
Que "la noche" de tu pelo
ש"חשכת" שיערך
She jashejat sei-arej
,Y la mirada antes del beso
והמבט שלפני הנשיקה,
,Ve a mabat she lifnei a neshika
Esta mesa en el verano
השולחן הזה בקיץ
A shuljan a ze bakaits
.Duren para siempre
יאריכו לעד.
.ia-ariju laad

Que la luz que cruza el cuarto
שהאור אשר חוצה את החדר
She a or asher jotse et ajeder
Dure para siempre
יאריך לעד
.ia-arij laad
Que ese oro en la cerveza
שהזהיבות הזאת בבירה
She a zeivut a zot babira
.Dure para siempre
תאריך לעד.
.Ta-arij laad

Que lo cierto en esta cama
שהנכון במיטה זו
She a najon be mita zo
Y la piel de otra mañana
והעור של בוקר נוסף
Ve a or shel boquer nosaf
Y mi viaje por tu espalda
והמסע לאורך הגב שלך
Ve a masa le orej a gav shelaj
.Duren para siempre
יאריכו לעד.
.ia-ariju laad

Que "la noche" de tu pelo
ש"חשכת" שיערך
She jashejat sei-arej
,Y la mirada antes del beso
והמבט שלפני הנשיקה,
,Ve a mabat she lifnei a neshika
Y esta mesa en el verano
והשולחן הזה בקיץ
A shuljan a ze bakaits
.Duren para siempre
יאריכו לעד.
.ia-ariju laad

Siempre x2
תמיד
Tamid

&&&&&&&&&&&&&&&
.Duren para siempre
יארכו לעד
ia-ariju la ad
  Siempre... x 2,3
תמיד...
...Tamid
x4&&&&&&&&&&&&&

*********
...Segun la banda
 - Que "la noche" de tu pelo
el deseo de que el misterio
y la oscuridad asociadas con el cabello
de la amada o el amado dure para siempre
*********

La canciónטיליה - תרזה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה