יום שלישי, 29 באוגוסט 2017

Adalberto Santiago - La Noche Más Linda

Adalberto Santiago - La Noche Más Linda
הלילה היפה ביותר - אדאלברטו סנטיאגו
,"La canción "A Layla a iafe Beyoter
La Noche Más Linda
Fue lanzada por Adalberto Santiago
en el año 1990

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר הלילה היפה ביותר,
"לה נוצ'ה מאס לינדה"
בוצע על ידי אדאלברטו סנטיאגו
בשנת 1990

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

Y yo llegue a tu casa temblando de miedo
והגעתי לביתך רועד מפחד
Ve egati le beitej roed mi pajad
Y te pedí el perdón que yo nunca concedo
וביקשתי את הסליחה שאף פעם איני מודה בה
U bikashti et a slija she af paam eini mode ba
Te confesé que no conseguí reemplazarte
התוודעתי בפנייך שלא הצלחתי להחליפך
itvadeti befanaij shelo etslajti le ajlifej
Y te dejé en tu alcoba después de besarte
והשארתי אותך בחדרך לאחר שנישקתי אותך
Ve esh-arti otaj be jadrej le ajar she nishakti otaj

Tus besos eran soles, mis manos puñales
נשיקותייך היו מאורות, ידיי פגיונות
Neshikotaij ayu meorot, yadai pig-ionot
”Tu sonrisa y la mía se dijeron “te quiero
החיוך שלך ושלי אמרו זה לזה "רוצה אותך"
"A jiyuj shelaj ve sheli amru ze la ze "rotse otja
Y brotaron las frases poco tradicionales
והניבו את המשפטים הפחות אופייניים
Ve enivu et a mishpatim a pajot of-iani-im
En una mujer libre y un hombre soltero 
באישה חופשיה ובגבר רווק
Be isha jofshi-ia u be guever ravak

:Coro
פזמון: Pizmon
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
"Y esa fue "la noche mas linda del mundo
וזה היה "הלילה היפה ביותר בעולם"
"Ve ze aya "a layla a iafe beioter ba olam
Aunque nos durara tan solo un segundo
גם אם זה נמשך לנו רק למשך שנייה
 Gam im ze nimshaj lanu rak lemeshej shniya
Mas no me arrepiento porque aquel momento
נוסף על כך, איני מתחרט כיוון שאת אותו הרגע
Nosaf al kaj, eini mitjaret queivan she et oto a rega
Lo llevo grabado en mi pensamiento
אני נושא חקוק בזיכרוני
Ani nose jakuk be zijroni


"Y esa fue "la noche mas linda del mundo
וזה היה "הלילה היפה ביותר בעולם"
"Ve ze aya "a layla a iafe beioter ba olam
Aunque nos durara tan solo un segundo
גם אם זה נמשך לנו רק למשך שנייה
 Gam im ze nimshaj lanu rak lemeshej shniya
Que no me arrepiento porque aquel momento
איני מתחרט כיוון שאת אותו הרגע
Eini mitjaret queivan she et oto a rega
Lo llevo grabado en mi pensamiento
אני נושא חקוק בזיכרוני
Ani nose jakuk be zijroni
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Tu lecho en mi memoria, amigos ya viejos
מיטתך בתוך זיכרוני, כבר חברים ותיקים
Mitatej betoj zijroni, kvar javerim vatikim
El reloj de pared y la puerta de espejos
שעון הקיר ודלת המראות
Shaon a kir ve delet a mar-ot
Nos vieron otra vez a los dos reflejados
ראו את שנינו, פעם נוספת משוקפים
Ra-u et shneinu, paam nosefet meshukafim
Cometiendo uno a uno nuestros siete pecados
מבצעים זה לזה את שבעת חטאנו
Mevatsim ze la ze et shiv-at jata-enu

 ** "Me bebí de tu cuerpo "la pal" y "la savia
שתיתי מגופך את "הלוטוס" ו"העונג"
"Shatiti migufej et "a lotus" ve "a oneg
Con una mezcla extraña de amor y de rabia
עם תערובת משונה של אהבה וזעם
 im taarovet meshuna shel a-ava va zaam
Primero nos amamos y luego lloramos
תחילה אהבנו זה את זה ולאחר מכן בכינו
Tjila aavnu ze et ze u le ajar miquen bajinu
Y al final por exceso de amor nos separamos
ולבסוף כתוצאה מאהבת יתר נפרדנו
U levasof quetotsa-a me aavat ieter nifradnu

Coro
פזמון Pizmon

:Coro 1
 פזמון1: Pizmon
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
,La noche más linda mundo
את הלילה היפה בעולם,
,Et a layla a iafe ba olam
La he pasado yo contigo
ביליתי איתך
Biliti itaj
Que noche, que noche
איזה לילה, איזה לילה
Eize layla, eize layla
Nunca la olvido
אני לא שוכח אותו אף פעם
Ani lo shoje-aj oto af-paam
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Te confesé que no, no Conseguí reemplazarte
התוודעתי בפנייך שלא, לא הצלחתי להחליף אותך
itvadeti befanaij shelo, lo etslajti le ajlif otaj
Porque al fin me he dado cuenta
כי לבסוף שמתי לב
Ki le vasof samti lev
Que nunca podré olvidarte
שלעולם לא אוכל לשכוח אותך
She leolam lo ujal lishkoj otaj

Coro 1
פזמון 1 Pizmon

Tus besos eran soles, Mis manos puñales
נשיקותייך היו מאורות, ידי פגיונות
Neshikotaij ayu meorot, yadai pig-ionot
Y brotaron las frases
והניבו את משפטים
Ve enivu et a mishpatim
Poco tradicionales esa noche 
הפחות אופייניים באותו הלילה
 A pajot of-iani-im be oto a layla


Coro1 x2
פזמון 1 Pizmon

La puerta de espejos nos vio reflejados
דלת המראות ראתה אותנו משוקפים
Delet a mar-ot rata otanu meshukafim
Cometiendo uno a uno 
מבצעים זה אחר זה
Mevats-im ze ajar ze
Nuestros siete, siete, siete, siete pecados
את שבעת, שבעת, שבעת, שבעת חטאינו
Et shiv-at, shiv-at, shiv-at, shiv-at jata-einu

Coro 1
פזמון 1 Pizmon

La última noche que pasé contigo
את הלילה האחרון שביליתי איתך
Et a layla a-ajaron she biliti itaj
.La llevo guardada como fiel testigo
אני שומר אצלי כעד מהימין.
.Ani shomer etsli que ed meiman
Aquellos momentos se que fuiste mía, Ay, que divinos
הרגעים הללו אני יודע שהיית שלי, הו, אלוהיים
A rega-im alalu ani iode-a she ait sheli, o, elo-i-im

Coro 1
פזמון 1 Pizmon

השיר La canciónMedia Noche de Club Salsa

*שבעת החטאים

**
  la pal = el palo
המקל
A maquel
  la savia =  liquido dentro del árbol
נוזל מתוך העץ = השרף
A saraf = nozel mitoj a ets

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה