יום רביעי, 9 באוגוסט 2017

X Alfonso - Reverse

"X Alfonso - "Reverse
החזיר לאחור - אקיס אלפונסו

"La canción "Ejzir le Ajor", "Reverse
Fue lanzada por X Alfonso
en el año 2011
Uso del Titulo en su significado ingles

Sigame en el Blog o en Youtube

השיר החזיר לאחור, "רוורסה"
בוצע על ידי אקיס אלפונסו
בשנת 2011
שימוש בתרגום האנגלי של הכותרת

עקבו אחרי בבלוג או ביוטוב


קריאת התרגום בעברית La Traducción leída en Hebreo

...Amar
לאהוב...
...Le-eov

Alguna vez pensaste en detener
פעם חשבת לעצור
Pa-am jashavta la-atsor
,Al tiempo y sus verdades
את הזמן ואת אמיתותיו,
,Et a-zman ve e amitota-iv
Poder cambiar las cosas
שתוכל לשנות את הדברים
She tujal le-shanot et a-dvarim
que una vez causaron tantos males
שפעם גרמו הרבה מאוד רע
She-pa-am garmu arbe me-od ra
Y volver a tras x2
ולחזור לאחור
Ve lajazor le-ajor

Volver a ser la mano del pincel
לחזור להיות היד של המכחול
Lajzor lei-iot a-iad shel a-mikjol
,que pinta y embellece las tristezas
אשר צובע ומיפה את העצביות,
,Asher tsove-a u miyafe et a-atsvu-iot
dejar de ser esclavos del poder
להפסיק להיות עבדיהם של העוצמה
Le-afsik lei-iot avadiem shel a-otsma 
del dinero, el egoísmo y diferencias
של הכסף, האגואיזם והמחלוקות
Shel a-quesef, a-ego-izem ve a majlokot

Volver amar
לחזור לאהוב
Lajzor le-eov
y volver amar x2
ולחזור לאהוב
Ve lajzor le-eov

Volver a ser la esencia de esta piel
לחזור להיות המהות של גוף זה
Lajzor lei-iot a ma-ut shel guf ze
.por tu hijos que serán la fuerza
למען ילדיך שיהוו את הכוח.
.Lema-an ieladeija she-ie-avu et a-koj
Esa que cambiara la historia
ההוא שישנה את ההיסטוריה
A-u she-ieshane et a historia
,y la razón de muertes sin glorias
ואת הסיבות למיתות המבישות,
,Ve et a sibot la-mitot amevishot
.Sin ningún sentido
שאין בהן טעם.
.She ein ba-en ta-am

Nunca es tarde para hacer
אף פעם לא מאוחר כדי לגרום לכך
Afpa-am lo me-ujar quedei ligrom lejaj
Que este mundo pueda ver
שעולם זה יוכל לראות
She olam ze iujal lir-ot
Los valores que perdimos
את הערכים שאיבדנו
Et a arajim she ibadnu
...Como humanos
כבני אדם...
...Kivnei adam

Que esta vida solo es
שחיים אלה הם רק
She jaim ele em rak
Un viaje corto en esta piel
טיול קצר בגוף זה
Tiyul katsar be guf ze
Y ya no hay otra mas, nunca mas
ולא קיימים נוספים, אף פעם
Ve lo kayamim nosafim, af pa-am
Solo hay una
יש רק אחת
iesh rak ajat
Para volver amar x2
כדי לחזור לאהוב
Quedei lajzor le-eov
Y volver amar
ולחזור לאהוב
Ve lajzor le-eov
Volver amar
לחזור לאהוב
Lajzor le-eov

השיר La cancion